Kwartierstaat van Johannes Dijkstra

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Johannes Dijkstra , geboren op 14-06-1961 in Hantumeruitburen. Hij is gedoopt op 02-07-1961 in Hantumhuizen (Gereformeerde kerk).
Notitie bij de geboorte van Johannes: De doopdienst begon om 09.30 en de voorganger was Ds. Feddes.
Doop op belijdenis in de VBG Bethel te Drachten op 30-03-2008 (samen met Pietie).
Hij trouwde op 05-02-1988 in Dongeradeel (Dokkum) met Pietje (Pietie) Koonstra, geboren op 10-04-1965 in Ternaard, dochter van Kornelis Koonstra en Trijntje de Graaf. Zij is gedoopt op 02-05-1965 in Ternaard.
Beroep:
Adm. medewerkster.
Kinderen van Johannes en Pietie:
I. Tineke Dijkstra, geboren op 07-10-1989 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Tineke: Tineke is om +/_ 02.10 uur geboren en woog +/+3500 gram
II. Ruurdtje Catharina (Rudina) Dijkstra, geboren op 29-06-1991 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Rudina: Rudina is om +/_ 06.30 uur geboren en woog +/_ 3400 gram
III. Riemer Kornelis Dijkstra, geboren op 03-05-1995 in Oenkerk.
IV. Miriam Dijkstra, geboren op 24-06-1997 in Oenkerk.

Generatie 2 ( ouders )

2 Riemer Dijkstra , geboren op 21-06-1936 in Hantumeruitburen. Hij is gedoopt in Hantumhuizen. Riemer is overleden op 25-09-2004 om 10:07 in Dokkum (zh), 68 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-2004 in Hantumhuizen.
Beroep:
Veehouder
Religie:
Gereformeerd

Hij trouwde 24 jaar oud op 15-09-1960 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

3 Ruurdtje Streekstra , 21 jaar oud, geboren op 16-11-1938 in Ternaard.
Beroep:
Dienstmeid
Religies:
van 16-11-1938 tot 15-09-1960     Nederlands Hervormd
vanaf 15-09-1960     Gereformeerd

Kinderen van Riemer en Ruurdtje:
I. Johannes Dijkstra (Zie 1)
II. Jantje Dijkstra, geboren op 19-04-1963 in Hantumeruitburen.
Zij trouwde met Dirk Schreiber
III. Grietje Dijkstra, geboren op 05-07-1964 in Hantumeruitburen.
IV. Owe Hendrik Dijkstra, geboren op 08-09-1970 in Hantumeruitburen.
Hij ging een relatie aan met Anja de Haan, dochter van Eelco Gerrit de Haan en Elisatbeth Nutma.

Generatie 3 ( grootouders )

4 Johannes Dijkstra , geboren op 01-04-1888 in Lioessens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1888.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 3 april 1888, akte nr. 50
Johannes Dijkstra, geboren 1 april 1888
Zoon van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
Johannes is overleden op 12-01-1956 in Hantumeruitburen, 67 jaar oud.
Beroep:
Boer

Hij trouwde 33 jaar oud op 06-05-1921 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

5 Jantje Duinstra , 25 jaar oud, geboren op 23-06-1895 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1895.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1895
Aangiftedatum 25 juni 1895, akte nr. 101
Jantje Duinstra, geboren 23 juni 1895
Dochter van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos
Jantje is overleden op 31-01-1960 in Hantumeruitburen, 64 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Jantje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1921
Man: Johannes Dijkstra
Vrouw: Jantje Duinstra
Datum: 6 mei 1921, akte nr. 11

Kinderen van Johannes en Jantje:
I. Sijtze Dijkstra
Hij trouwde met Sibbeltje Dijkstra
II. Renske Dijkstra
Zij trouwde met Eelze Visser
III. Trijntje Dijkstra
IV. Jaap Dijkstra
Hij trouwde met Hetje Brandsma
V. Levenloos Dijkstra, levenloos geboren dochter.
VI. Jan Dijkstra
Hij trouwde met Aafke van der Zwaag
VII. Riemer Dijkstra (Zie 2)
VIII. Grietje Dijkstra, geboren op 21-06-1936 in Hantumeruitburen.

6 Ouwe Streekstra , geboren op 17-10-1909 in Ternaard. Ouwe is overleden op 14-09-1980 in Dokkum (zh), 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ouwe: Overleden in het ziekenhuis
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 25 jaar oud op 21-05-1935 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

7 Jantje Sipma , 23 jaar oud, geboren op 18-05-1912 in Ternaard. Jantje is overleden op 06-03-1986 in Ternaard, 73 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd

Kinderen van Ouwe en Jantje:
I. Hendrik Streekstra, geboren op 27-07-1937 in Ternaard.
Religie:
Nederlands Hervormd
II. Ruurdtje Streekstra (Zie 3)
III. Aafke Streekstra, geboren op 22-12-1940 in Ternaard.
Religie:
Nederlands Hervormd
Zij trouwde met Gerrit Baron
IV. Anna Streekstra, geboren op 01-03-1948 in Ternaard.
Religie:
Nederlands Hervormd
Zij trouwde met Geert van der Veen

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Sijtze Dijkstra , geboren op 03-11-1854 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1854.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 4 november 1854, blad nr. 78
Sytze Dijkstra, geboren 3 november 1854
Zoon van Johannes Jitzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Sijtze is overleden op 09-04-1914 in Westdongeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1914.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1914
Aangiftedatum 10 april 1914, akte nr. 34
Sytze Johannes Dijkstra, man, overleden 9 april 1914
Oud 59 jaar, gehuwd
Adressen:
tot 15-05-1901     Lioessens
vanaf 15-05-1901     Hantumhuizen
vanaf 05-1913     Hantumeruitburen (Het gezin verhuisde op 15-05-1901 van Lioessens naar Hantumhuizen en in ..-05-1913 van Hantumhuizen naar Hantumeruitburen.)
Beroep:
Gardenier
Religie:
Chr. Gereformeerd (Dit werd later Gereformeerd. Deze afscheiding was in 1834. Dit was een van de weinige plaatsen waar dit voor kwam. Het is niet het Chr. Ger. van nu, maar een afscheiding van Kok.)

Hij trouwde 28 jaar oud op 19-05-1883 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

9 Trijntje Woudsma , 25 jaar oud, geboren op 07-04-1858 in Birdaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1858.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1858
Aangiftedatum 7 april 1858, blad nr. 30
Trijntje Woudsma, geboren 7 april 1858
Dochter van Riemer Arends Woudsma en Grietje Jans Tolsma
Trijntje is overleden op 09-01-1927 in Dokkum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1927.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1927
Aangiftedatum 10 januari 1927, akte nr. 6
Trijntje Woudsma, vrouw, overleden 9 januari 1927
Oud 68 jaar, weduwe
Adres:
(Moeder Grietje J. Tolsma kwam op 14-01-1896 bij hun inwonen. Zij was weduwe van Cornelis Castelein (2e huw))

Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Trijntje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1883
Man: Sytze Dijkstra
Vrouw: Trijntje Woudsma
Datum: 19 mei 1883, akte nr. 31

Kinderen van Sijtze en Trijntje:
I. Grietje Dijkstra, geboren op 23-05-1884 in Lioessens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1884.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1884
Aangiftedatum 24 mei 1884, blad nr. 27
Grietje Dijkstra, geboren 23 mei 1884
Dochter van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
Zij trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1908 in Westdongeradeel met Jan de Boer
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1908
Man: Jan de Boer
Vrouw: Grietje Dijkstra
Datum: 21 mei 1908, akte nr. 49

II. Johannes Dijkstra (Zie 4)
III. Janke Dijkstra, geboren op 13-07-1897 in Lioessens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1897.
Notitie bij de geboorte van Janke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1897
Aangiftedatum 14 juli 1897, akte nr. 128
Janke Dijkstra, geboren 13 juli 1897
Dochter van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
Zij trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1921 in Westdongeradeel met Jan Attema
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1921
Man: Jan Attema
Vrouw: Janke Dijkstra
Datum: 6 mei 1921, akte nr. 12

IV. Lea Dijkstra, geboren op 25-11-1900. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1900.
Notitie bij de geboorte van Lea: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1900
Aangiftedatum 26 november 1900, akte nr. 228
Lea Dijkstra, geboren 25 november 1900
Dochter van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma

10 Jacob Duinstra , geboren op 02-04-1861 in Wierum.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Geboorteakte Westdongeradeel, 1861
Aangiftedatum 3 april 1861, blad nr. 20
Jacob Duinstra, geboren 2 april 1861
Zoon van Tjerk Tijes Duinstra en Jantje Jacobs de Vries
Jacob is overleden op 09-02-1948 in Zuidlaren, 86 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde 30 jaar oud op 16-05-1891 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

11 Renske Vaderloos , 29 jaar oud, geboren op 31-05-1861 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1861.
Notitie bij de geboorte van Renske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1861
Aangiftedatum 31 mei 1861, blad nr. 31
Renske Vaderloos, geboren 31 mei 1861
Dochter van Sjouke Rimmerens Vaderloos en Sibbeltje Freerks Visser
Renske is overleden op 11-02-1941 in Wierum, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Renske: Overlijdensakte Westdongeradeel, 1941
Aangiftedatum 12 februari 1941, akte nr. 22
Renske Vaderloos, vrouw, overleden 11 februari 1941
Oud 79 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Renske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1891
Man : Jacob Duinstra
Vrouw: Renske Vaderloos
Datum: 16 mei 1891, akte nr. 20

Kinderen van Jacob en Renske:
I. Jantje Duinstra, geboren op 11-04-1892 in Wierum.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron:Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1892
Aangiftedatum 11 april 1892, akte nr. 62
Jantje Duinstra, geboren 11 april 1892
Dochter van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos
Wonende te Wierum
II. Tsjerk Duinstra, geboren op 12-09-1893 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Tsjerk: Bron:Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1893
Aangiftedatum 13 september 1893, akte nr. 159
Tjerk Duinstra, geboren 12 september 1893
Zoon van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos
III. Jantje Duinstra (Zie 5)
IV. Sjouke Duinstra, geboren op 07-09-1898 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Sjouke: Bron:Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1898
Aangiftedatum 8 september 1898, akte nr. 134
Sjouke Duinstra, geboren 7 september 1898
Zoon van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos
V. Jan Duinstra, geboren op 09-02-1901 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron:Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1901
Aangiftedatum 9 februari 1901, akte nr. 26
Jan Duinstra, geboren 9 februari 1901
Zoon van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos
VI. Tsjerk Duinstra, geboren op 13-09-1902 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Tsjerk: Bron:Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1902
Aangiftedatum 15 september 1902, akte nr. 131
Tjerk Duinstra, geboren 13 september 1902
Zoon van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos

12 Hendrik Streekstra , geboren op 23-08-1883 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1883.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1883
Aangiftedatum 23 augustus 1883, akte nr. 134
Hendrik Streekstra, geboren 23 augustus 1883
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Notitie bij Hendrik: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen.
Tijdens huwelijk zal Hendrik nog in militaire dienst.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 24 jaar oud op 09-05-1908 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

13 Aafke Talsma , 19 jaar oud, geboren op 11-11-1888 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1888.
Notitie bij de geboorte van Aafke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 12 november 1888, akte nr. 188
Aafke Talsma, geboren 11 november 1888
Dochter van Wybren Jans Talsma en Pietje Jans Sytsma
Wonende te Wierum
Aafke is overleden op 03-11-1975 in Dokkum (zh), 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: Overleden in het ziekenhuis
Religie:
Nederlands Hervormd

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aafke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1908
Man : Hendrik Streekstra
Vrouw: Aafke Talsma
Datum: 9 mei 1908, akte nr. 23

Kinderen van Hendrik en Aafke:
I. Wijbren Streekstra, geboren op 07-11-1908 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Wijbren: Zie verder parenteel: Keimpe Ouwes Streekstra
Beroep:
Veldarbeider
Hij ging een relatie aan met Maaike Steegstra, geboren op 15-08-1910 in Ternaard.
II. Ouwe Streekstra (Zie 6)
III. Pieter Streekstra, geboren op 13-09-1910 in Ternaard.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1936 in Westdongeradeel met Anna Meulenaar, dochter van Kornelis Meulenaar en Wijtske Schoorstra.
Notitie bij Anna: Huw 14-05-1936 Westdongeradeel met Anna Meulenaar (*31-07-1910). Geloof N.H.
Anna is een dochter van Kornelis Meulenaar en Wijtske Schoortsra (X 18-05-1907 WED akte 33)
Kinderen: Hendrik * 05-02-1938 Ternaard, Wijtske, Aafke, Corrie.
Zie verder parenteel: Keimpe Ouwes Streekstra
Notitie bij het huwelijk van Anna en Pieter:
Bron: Tresoar
IV. Willem Streekstra, geboren op 09-08-1919 in Ternaard.
Hij trouwde met Sijtske Sipma
Hij trouwde, 23 jaar oud, in 1942 in Westdongeradeel met Riemkje Koopmans

14 Hendrik Sipma , geboren op 01-08-1882 om 03:00 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1882.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron:tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1882
Aangiftedatum 2 augustus 1882, akte nr. 128
Hendrik Sipma, geboren 1 augustus 1882
Zoon van Jurjen Paulus Sipma en Jantje Hendriks Brandsma
Wonende te Ternaard
Hendrik is overleden op 23-01-1935 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1935. Hij is begraven in Ternaard.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron:Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1935
Aangiftedatum 24 januari 1935, akte nr. 7
Hendrik Sipma, man, overleden 23 januari 1935
Oud 52 jaar, gehuwd
NB: overleden te Leeuwarden
Beroep:
Veehouder
Zoeknotities:
Geboorteacte: in bezit

Hij trouwde 24 jaar oud op 25-05-1907 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

15 Ruurdtje Vriesema , 27 jaar oud, geboren op 28-01-1880 om 05:30 in Hantumeruitburen.
Notitie bij de geboorte van Ruurdtje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1880
Aangiftedatum 29 januari 1880, akte nr. 21
Ruurdtje Vriesema, geboren 28 januari 1880
Dochter van Pieter Iebes Vriesema en Antje Jelles Meinsma
Wonende te Hantumeruitburen
Ruurdtje is overleden op 09-01-1955 in Ternaard, 74 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard [bron: Vriesema Hantum].
Zoeknotities:
Geboorteactie: in bezit

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Ruurdtje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1907
Man : Hendrik Sipma
Vrouw: Ruurdtje Vriesema
Datum: 25 mei 1907, akte nr. 45

Kind van Hendrik en Ruurdtje:
I. Jantje Sipma (Zie 7)

Generatie 5 ( betovergrootouders )

16 Johannes Dijkstra , geboren op 16-05-1818 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1818.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1818
Aangiftedatum 18 mei 1818, akte nr. 60
Johannes Dijkstra, geboren 16 mei 1818
Zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs
Johannes is overleden op 27-12-1888 in Oostdongeradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1888.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 29 december 1888, akte nr. 132
Johannes Jetzes Dijkstra, man, overleden 27 december 1888
Oud 70 jaar, gehuwd
Adressen:
no 55, Engwierum
vanaf 1859     no 34, Engwierum
Beroepen:
Boerenknecht
Gardenier
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 31 jaar oud op 11-05-1850 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

17 Janke Bremer , 27 jaar oud, geboren op 03-03-1823 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1823.
Notitie bij de geboorte van Janke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1823
Aangiftedatum 3 maart 1823, akte nr. 42
Janke Bremer, geboren 3 maart 1823
Dochter van Hendrik Alberts Bremer en Antje Hanzes Blom
Janke is overleden op 23-11-1907 in Oostdongeradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1907.
Notitie bij overlijden van Janke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1907
Aangiftedatum 25 november 1907, akte nr. 132
Janke Hendriks Bremer, vrouw, overleden 23 november 1907
Oud 84 jaar, weduwe

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Janke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1850
Man : Johannes Jetzes Dijkstra
Vrouw: Janke Hendriks Bremer
Datum: 11 mei 1850, akte nr. 16

Kinderen van Johannes en Janke:
I. Antje Dijkstra, geboren op 05-03-1851 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1851.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 6 maart 1851, blad nr. 30
Antje Dijkstra, geboren 5 maart 1851
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Antje is overleden op 12-03-1851 in Engwierum, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1851.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 13 maart 1851, blad nr. 8
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 12 maart 1851, oud
7 dagen
II. Jetze Dijkstra, geboren op 05-03-1851 in Engwierum.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 6 maart 1851, blad nr. 29
Jetze Dijkstra, geboren 5 maart 1851
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Jetze is overleden op 15-03-1851 in Engwierum, 10 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Jetze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 17 maart 1851, blad nr. 8
Jetze Johannes Dijkstra, man, overleden 15 maart 1851, oud 10 dagen
III. Antje Dijkstra, geboren op 26-06-1852 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1852.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1852
Aangiftedatum 28 juni 1852, blad nr. 60
Antje Dijkstra, geboren 26 juni 1852
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Antje is overleden op 31-08-1853 in Engwierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1853.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 31 augustus 1853, blad nr. 31
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 31 augustus 1853,
oud 1 jaar
IV. Sijtze Dijkstra, geboren op 24-09-1853 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1853.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 26 september 1853, blad nr. 63
Sytze Dijkstra, geboren 24 september 1853
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Sijtze is overleden op 11-01-1854 in Engwierum, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 12 januari 1854, blad nr. 2
Sytze Johannes Dijkstra, man, overleden 11 januari 1854,
oud 3 maanden
V. Sijtze Dijkstra (Zie 8)
VI. Jetze Dijkstra, geboren op 17-11-1855 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1855.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 19 november 1855, blad nr. 92
Jetze Dijkstra, geboren 17 november 1855
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Jetze is overleden op 27-04-1886 in Engwierum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1886.
Notitie bij overlijden van Jetze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1886
Aangiftedatum 29 april 1886, akte nr. 69
Jetze Johannes Dijkstra, man, overleden 27 april 1886
Oud 30 jaar, ongehuwd
VII. Antje Dijkstra, geboren op 04-12-1856 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1856.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 4 december 1856, blad nr. 107
Antje Dijkstra, geboren 4 december 1856
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Antje is overleden op 25-11-1859 in Engwierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1859.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 26 november 1859, blad nr. 60 (suppl. nr. 2-2)
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 25 november 1859,
oud 2 jaar
VIII. Sijke Dijkstra, geboren op 20-02-1858 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1858.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 22 februari 1858, blad nr. 22
Sijke Dijkstra, geboren 20 februari 1858
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Sijke is overleden op 15-08-1859 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1859.
Notitie bij overlijden van Sijke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 15 augustus 1859, blad nr. 38
Sijke Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 15 augustus 1859,
oud 20 maanden
IX. Hendrik Dijkstra, geboren op 06-04-1859 in Engwierum.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 7 april 1859, blad nr. 17
Hendrik Dijkstra, geboren 6 april 1859
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Hendrik is overleden op 29-11-1859 in Engwierum, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1859.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 1 december 1859, blad nr. 61 (suppl. nr. 2-3)
Hendrik Johannes Dijkstra, man, overleden 29 november 1859,
oud 7 maanden
X. Antje Dijkstra, geboren op 23-11-1860 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1860.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1860
Aangiftedatum 24 november 1860, blad nr. 49
Antje Dijkstra, geboren 23 november 1860
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Antje is overleden op 12-01-1861 in Oostdongeradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1861.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1861
Aangiftedatum 12 januari 1861, blad nr. 3
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 12 januari 1861,
oud 7 weken
XI. Sijke Dijkstra, geboren op 19-04-1863 in Engwierum.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1863
Aangiftedatum 21 april 1863, blad nr. 30
Sijke Dijkstra, geboren 19 april 1863
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Bremer
Wonende te Engwierum
XII. Hendrikje Dijkstra, geboren op 06-12-1864 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1864.
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1864
Aangiftedatum 7 december 1864, blad nr. 81 (suppl. nr. 1-1)
Hendrikje Dijkstra, geboren 6 december 1864
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Hendrikje is overleden op 07-10-1865 in Engwierum, 10 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1865
Aangiftedatum 9 oktober 1865, blad nr. 41
Hendrika Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 7 oktober 1865,
oud 10 maanden

18 Riemer Woudsma , geboren op 12-09-1822 in Birdaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1822.
Notitie bij de geboorte van Riemer: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1822
Aangiftedatum 12 september 1822, blad nr. 63
Riemer Woudsma, geboren 12 september 1822
Zoon van Arend Pieters Woudsma en Trijntje Riemers Riemersma
Riemer is overleden op 17-06-1862 in Birdaard, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1862.
Notitie bij overlijden van Riemer: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1862
Aangiftedatum 19 juni 1862, blad nr. 28
Riemer Arends Woudsma, man, overleden 17 juni 1862
Oud 39 jaar, gehuwd
Beroep:
Schoenmaker

Hij trouwde 26 jaar oud op 12-05-1849 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

19 Grietje Tolsma , 23 jaar oud, geboren op 22-04-1826 in Wanswerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1826.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1826
Aangiftedatum 24 april 1826, akte nr. 81
Grietje Tolsma, geboren 22 april 1826
Dochter van Jan Dirks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
Grietje is overleden op 10-11-1920 in Oostdongeradeel, 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1920
Aangiftedatum 11 november 1920, akte nr. 98
Grietje Tolsma, vrouw, overleden 10 november 1920
Oud 94 jaar, weduwe
Adressen:
tot 14-01-1896     Akkerwoude
vanaf 14-01-1896     Kwam bij Sijtze en Trijntje inwonen
Religie:
Gereformeerd

Notitie bij het huwelijk van Riemer en Grietje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1849
Man: Riemer Arends Woudsma, oud 26 jaar, geboren te Birdaard,
gemeente Dantumadeel
Ouders: Arend Pieters Woudsma en Trijntje Riemers Riemersma
Vrouw: Grietje Jans Tolsma, oud 23 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Jan Dirks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
Datum: 12 mei 1849, akte nr. 20

Kinderen van Riemer en Grietje:
I. Arend Woudsma, geboren op 03-04-1850 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1850.
Notitie bij de geboorte van Arend: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1850
Aangiftedatum 5 april 1850, blad nr. 29
Arend Woudsma, geboren 3 april 1850
Zoon van Riemer Arends Woudsma en Greetje Jans Tolsma

Moeder wordt Geertje genoemd.
Arend is overleden op 05-09-1896 in Dantumadeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1896.
Notitie bij overlijden van Arend: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1896
Aangiftedatum 7 september 1896, akte nr. 123
Arend Woudsma, man, overleden 5 september 1896
Oud 46 jaar, gehuwd
Zoon van Riemer Arends Woudsma en Grietje Jans Talsma
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1880 in Dantumadeel met Ankje (Everts) Miedema
Notitie bij het huwelijk van Ankje en Arend:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Dantumadeel, 1880
Man: Arend Riemers Woudsma
Vrouw: Ankje Everts Miedema
Datum: 22 mei 1880, akte nr. 38

Arend trouwd met Ankje Everts Miedema op 22-05-1880 (akte 38) Dantumadeel (I01)

II. Jan Woudsma, geboren op 18-12-1851 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1851.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1851
Aangiftedatum 20 december 1851, blad nr. 102
Jan Woudsma, geboren 18 december 1851
Zoon van Riemer Arends Woudsma en Grietje Jans Tolsma
Jan is overleden op 18-07-1856 in Dantumadeel, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1856.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1856
Aangiftedatum 21 juli 1856, blad nr. 23
Jan Riemers Woudsma, man, overleden 18 juli 1856, oud 4 jaar
III. Pieter Woudsma, geboren op 16-02-1854 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1854.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1854
Aangiftedatum 18 februari 1854, blad nr. 17
Pieter Woudsma, geboren 16 februari 1854
Zoon van Riemer Arents Woudsma en Grietje Jans Talsma
Pieter is overleden op 06-06-1856 in Dantumadeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1856.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1856
Aangiftedatum 7 juni 1856, blad nr. 19
Pieter Riemers Woudsma, man, overleden 6 juni 1856, oud 2 jaar
IV. Lea Woudsma, geboren op 10-03-1856 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1856.
Notitie bij de geboorte van Lea: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1856
Aangiftedatum 12 maart 1856, blad nr. 23
Lea Woudsma, geboren 10 maart 1856
Dochter van Riemer Arends Woudsma en Grietje Jans Talsma
Lea is overleden op 22-04-1934 in Westdongeradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1934.
Notitie bij overlijden van Lea: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1934
Aangiftedatum 24 april 1934, akte nr. 21
Lea Woudsma, vrouw, overleden 22 april 1934
Oud 78 jaar, weduwe
Zij trouwde met x x
Notitie bij het huwelijk van x en Lea:
Lea huwde 02-05-1879 OOD (akte 10) met Koenraad Schreiber. Koenraad is overleden op 5-5-1889 OOD, aangifte 06-05-1889, akte 58.

Huwde Lea op 15-05-1902 OOD, akte 12, met Berend Wouda?

Lea huwde 02-05-1879 te OOD, akte 10.
Koenraad Schreiber + 5-5-1889 OOD, aangifte 6-5-1889 (akte 58).
X 15-05-1902 OOD akte 12 Berend Wouda?

V. Trijntje Woudsma (Zie 9)
VI. Riemertje Woudsma, geboren op 10-10-1862 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1862.
Notitie bij de geboorte van Riemertje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1862
Aangiftedatum 13 oktober 1862, akte nr. 197
Riemertje Woudsma, geboren 10 oktober 1862
Dochter van Riemer Arends Woudsma en Grietje Jans Talsma

N.B. Vader overleden op 17 juni 1862
Riemertje is overleden op 03-09-1865 in Dantumadeel, 2 jaar oud [bron: Akte 40 Dantumadeel (I01)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1865 [bron: Akte 40 Dantumadeel (I01)].
Notitie bij overlijden van Riemertje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1865
Aangiftedatum 4 september 1865, blad nr. 40
Riemertje Riemer Woudsma, vrouw, overleden 3 september 1865,
oud 2 jaar

20 Tsjerk Duinstra , geboren op 19-03-1812 in Surhuizum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1812.
Notitie bij de geboorte van Tsjerk: Bron: Tresoar
Geboorteakte Achtkarspelen (mairie Surhuizum), 1812
Aangiftedatum 21 maart 1812, akte nr. 8
Tjerk Tijes Duinstra, geboren 19 maart 1812
Zoon van Tije Jans Duinstra en Sietske Tjerks van Schepen
Tsjerk is overleden op 08-07-1883 in Wierum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1883.
Notitie bij overlijden van Tsjerk: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1883
Aangiftedatum 9 juli 1883, akte nr. 109
Tjerk Tijes Duinstra, man, overleden 8 juli 1883
Oud 71 jaar, gehuwd
Notitie bij Tsjerk: Na loting in 1831 vrijgesteld van dienstplicht.

Signalement:
lengte 1.81m
aangezicht lang
ogen blauw
haar en wenkbrauwen blond
geen schrijven geleerd.
Beroepen:
Schipper
Arbeider

Hij trouwde 48 jaar oud op 28-06-1860 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

21 Jantje de Vries , 37 jaar oud, geboren op 03-07-1822 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1822.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1822
Aangiftedatum 4 juli 1822, akte nr. 101
Jantje de Vries, geboren 3 juli 1822
Dochter van Jacob Jans de Vries en Wytske Opts Berghuis

N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 12 april 1828

Bron: Tresoar
Akte van erkenning Westdongeradeel, 1828
Aangiftedatum 12 april 1828, blad nr. 31a
Jantje de Vries, geboren 3 juli 1822
Dochter van Jacob Jans de Vries en Wytske Opts Berghuis
Wonende te Wierum

N.B. Akte van erkenning door de ouders
Jantje is overleden op 03-08-1885 in Wierum, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1885
Aangiftedatum 4 augustus 1885, akte nr. 92
Jantje Jacobs de Vries, vrouw, overleden 3 augustus 1885
Oud 63 jaar, weduwe

Notitie bij het huwelijk van Tsjerk en Jantje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1860
Man: Tjerk Tijes Duinstra
Vrouw: Jantje Jacobs de Vries
Datum: 28 juni 1860, akte nr. 56

Kind van Tsjerk en Jantje:
I. Jacob Duinstra (Zie 10)

22 Sjouke Vaderloos , geboren op 29-09-1829 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1829.
Notitie bij de geboorte van Sjouke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1829
Aangiftedatum 30 september 1829, blad nr. 72
Sjouke Vaderloos, geboren 29 september 1829
Zoon van Remmeren Sjoukes Vaderloos en Heiltje Hotzes Boom
Wonende te Wierum
Sjouke is overleden op 29-11-1862 in Wierum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1862.
Notitie bij overlijden van Sjouke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1862
Aangiftedatum 1 december 1862, akte nr. 144
Sjouke Rimmerens Vaderloos, man, overleden 29 november 1862
Oud 33 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 26 jaar oud op 15-05-1856 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

23 Sibbeltje Visser , 27 jaar oud, geboren op 18-04-1829 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1829.
Notitie bij de geboorte van Sibbeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1829
Aangiftedatum 21 april 1829, blad nr. 32
Sibbeltje Visser, geboren 18 april 1829
Dochter van Freerk Kornelis Visser en Rinske Jans Nooitgedacht
Wonende te Wierum
Sibbeltje is overleden op 09-03-1915 in Westdongeradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1915.
Notitie bij overlijden van Sibbeltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1915
Aangiftedatum 9 maart 1915, akte nr. 22
Sibbeltje Visser, vrouw, overleden 9 maart 1915
Oud 85 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Sjouke en Sibbeltje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1856
Man : Sjouke Rimmerens Vaderloos
Vrouw: Sibbeltje Freerks Visser
Datum: 15 mei 1856, akte nr. 13

Kinderen van Sjouke en Sibbeltje:
I. Heiltje Vaderloos, geboren op 27-07-1857 [bron: Akte 67 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1857 [bron: Akte 67 Westdongeradeel (I01)].
II. Remmeren Vaderloos, geboren op 30-10-1858 [bron: Akte 97 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1858 [bron: Akte 97 Westdongeradeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Remmeren: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 1 november 1858, blad nr. 97
Remmeren Vaderloos, geboren 30 oktober 1858
Zoon van Sjouke Remmerens Vaderloos en Sibbeltje Freerks Visser
III. Renske Vaderloos (Zie 11)

24 Ouwe Streekstra , geboren op 16-12-1844 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1844.
Notitie bij de geboorte van Ouwe: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1844
Aangiftedatum 17 december 1844, akte nr. 199
Ouwe Streekstra, geboren 16 december 1844
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Syberens van der Wal
Wonende te Hantum
Ouwe is overleden op 27-01-1928 in Westdongeradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1928.
Notitie bij overlijden van Ouwe: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1928
Aangiftedatum 28 januari 1928, akte nr. 7
Ouwe Streekstra, man, overleden 27 januari 1928
Oud 83 jaar, weduwnaar
Adressen:
tot 1870     nr 81, Hantum
vanaf 1870     Ternaard
vanaf 1913     (Ouwe Streekstra gaat in 1913 bij zoon Hendrik inwonen)
vanaf 1920     (Gaat in mei 1920 in het Joh. Veldingahuis (armenhuis))
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 26 jaar oud op 31-10-1871 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

25 Sijtske Terpstra , 29 jaar oud, geboren op 10-08-1842 in Holwerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1842.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 10 augustus 1842, akte nr. 120
Sytske Terpstra, geboren 10 augustus 1842
Dochter van Willem Klazes Terpstra en Antje Andries Klaver
Sijtske is overleden op 10-04-1900 in Ternaard, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1900.
Notitie bij overlijden van Sijtske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1900
Aangiftedatum 10 april 1900, akte nr. 44
Sytske Willems Terpstra, vrouw, overleden 10 april 1900
Oud 57 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Ouwe en Sijtske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1871
Man : Ouwe Streekstra
Vrouw: Sytske Terpstra
Datum: 31 oktober 1871, akte nr. 57

Kinderen van Ouwe en Sijtske:
I. Antje Streekstra, geboren op 15-10-1870 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1870
Aangiftedatum 15 oktober 1870, blad nr. 69
Antje Streekstra, geboren 15 oktober 1870
Dochter van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Terpstra
Wonende te Ternaard

N.B. Ouders niet gehuwd
Antje is overleden op 25-12-1870 in Westdongeradeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1870.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1870
Aangiftedatum 26 december 1870, akte nr. 175
Antje Terpstra, vrouw, overleden 25 december 1870, oud 2 maanden
II. Willem Streekstra, geboren op 23-12-1871 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1871.
Notitie bij de geboorte van Willem: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1871
Aangiftedatum 25 december 1871, blad nr. 82 (suppl. nr. 1-2)
Willem Streekstra, geboren 23 december 1871
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Willem is overleden op 04-04-1896 in Ternaard, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1896.
Notitie bij overlijden van Willem: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1896
Aangiftedatum 4 april 1896, akte nr. 35
Willem Ouwes Streekstra, man, overleden 4 april 1896
Oud 24 jaar, ongehuwd
Adressen:
tot 1894     Ternaard
vanaf 12-05-1894     Foudgum
vanaf 01-12-1894     Ternaard
III. Harmen Streekstra, geboren op 04-05-1873 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1873.
Notitie bij de geboorte van Harmen: Bron: Tersoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1873
Aangiftedatum 5 mei 1873, akte nr. 93
Harmen Streekstra, geboren 4 mei 1873
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Harmen is overleden op 10-05-1892 in Ternaard, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1892.
Notitie bij overlijden van Harmen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1892
Aangiftedatum 10 mei 1892, akte nr. 74
Harmen Ouwes Streekstra, man, overleden 10 mei 1892
Oud 19 jaar, ongehuwd
Adressen:
tot 1887     Ternaard
vanaf 01-05-1887     Hantumhuizen
vanaf 01-12-1894     Ternaard
IV. Baukje Streekstra, geboren op 04-09-1874 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1874.
Notitie bij de geboorte van Baukje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 5 september 1874, akte nr. 158
Baukje Streekstra, geboren 4 september 1874
Dochter van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Klazes Terpstra
Wonende te Ternaard
Baukje is overleden op 23-05-1875 in Ternaard, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1875.
Notitie bij overlijden van Baukje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1875
Aangiftedatum 24 mei 1875, akte nr. 100
Baukje Ouwes Streekstra, vrouw, overleden 23 mei 1875, oud 9 maanden
V. Klaas Streekstra, geboren op 19-08-1876 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1876.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1876
Aangiftedatum 21 augustus 1876, akte nr. 212
Klaas Streekstra, geboren 19 augustus 1876
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Notitie bij Klaas: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen
Klaas hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "broederdienst"
Adressen:
tot 12-05-1907     Ternaard
vanaf 12-05-1907     Hantumhuizen
vanaf 12-05-1914     Ternaard
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1898 in Westdongeradeel met Klaaske de Graaf, geboren op 12-04-1874 in Ternaard, dochter van Jan de Graaf en Klaaske Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1874.
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 13 april 1874, akte nr. 75
Klaaske de Graaf, geboren 12 april 1874
Dochter van Jan Gelts de Graaf en Klaaske Klazes Beintema
Wonende te Ternaard
Beroep:
Dienstmeid
Notitie bij het huwelijk van Klaaske en Klaas:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1898
Man: Klaas Streekstra
Vrouw: Klaaske de Graaf
Datum: 14 mei 1898, akte nr. 15

VI. Sijberen Streekstra, geboren op 25-01-1878 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1878.
Notitie bij de geboorte van Sijberen: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1878
Aangiftedatum 25 januari 1878, akte nr. 18
Syberen Streekstra, geboren 25 januari 1878
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Notitie bij Sijberen: Bron: Tresoar
Huwelijkbijlagen.
Sijberen zat in militaire dienst toen hij trouwde.
Adressen:
tot 1902     Ternaard
tot 1907     Ternaard
vanaf 1907     Hantum
vanaf 1921     Blija
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1902 in Westdongeradeel met Renske de Haan, geboren op 18-05-1877 in Ternaard, dochter van Pieter (Hendriks) de Haan en Lieuwkje (Jans) Gulmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1877.
Notitie bij de geboorte van Renske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1877
Aangiftedatum 19 mei 1877, akte nr. 105
Renske de Haan, geboren 18 mei 1877
Dochter van Pieter Hendriks de Haan en Lieukje Jans Gulmans
Wonende te Ternaard
Adres:
tot 1902     Hiaure
Beroep:
Arbeidster
Notitie bij het huwelijk van Renske en Sijberen:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1902
Man: Syberen Streekstra
Vrouw: Renske de Haan
Datum: 17 mei 1902, akte nr. 33

VII. Anne Streekstra, geboren op 24-03-1880 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1880.
Notitie bij de geboorte van Anne: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1880
Aangiftedatum 24 maart 1880, akte nr. 62
Anne Streekstra, geboren 24 maart 1880
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Anne is overleden op 22-11-1958 in Westdongeradeel, 78 jaar oud [bron: J. Meijer].
Notitie bij Anne: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen.
Anne hoefde niet in militaire dienst i.v.m broederdienst.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 03-03-1906 in Westdongeradeel met Geertje Schroor, geboren op 13-04-1883 in Ternaard, dochter van Thomas (Harmens) Schroor en Grietje (Franzes) Meinema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1883.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1883
Aangiftedatum 14 april 1883, akte nr. 58
Geertje Schroor, geboren 13 april 1883
Dochter van Thomas Harmens Schroor en Grietje Franzes Meinema
Wonende te Ternaard
Geertje is overleden op 26-09-1948 in Ternaard, 65 jaar oud [bron: J. Meijer].
Religie:
Gereformeerde Kerk (voor huwelijk)
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Anne:
BGron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1906
Man: Anne Streekstra
Vrouw: Geertje Schroor
Datum: 3 maart 1906, akte nr. 3

VIII. Hendrik Streekstra (Zie 12)
IX. Roelof Streekstra, geboren op 17-06-1889 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1889.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1889
Aangiftedatum 18 juni 1889, akte nr. 103
Roelof Streekstra, geboren 17 juni 1889
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard

26 Wijbren Talsma , geboren op 14-02-1862 in Raard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1862.
Notitie bij de geboorte van Wijbren: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1862
Aangiftedatum 15 februari 1862, akte nr. 41
Wybren Talsma, geboren 14 februari 1862
Zoon van Jan Wybrens Talsma en Aafke Jacobs van Tuinen
Beroepen:
Landbouwer
Gardenier

Hij trouwde 23 jaar oud op 07-05-1885 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

27 Pietje Sijtsma , 23 jaar oud, geboren op 20-06-1861 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1821.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1861
Aangiftedatum 21 juni 1861, blad nr. 33
Pietje Sytsma, geboren 20 juni 1861
Dochter van Jan Jans Sytsma en Hiltje Jans Bakker
Pietje is overleden op 22-12-1922, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1922.
Notitie bij overlijden van Pietje: Bron: Treoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1922
Aangiftedatum 23 december 1922, akte nr. 95
Pietje Sytsma, vrouw, overleden 22 december 1922
Oud 61 jaar, gehuwd

Notitie bij het huwelijk van Wijbren en Pietje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1885
Man : Wybren Talsma
Vrouw: Pietje Sytsma
Datum: 7 mei 1885, akte nr. 12

Kinderen van Wijbren en Pietje:
I. Jan Talsma, geboren op 11-03-1886 in Ternaard [bron: Akte 47 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1886 [bron: Akte 47 Westdongeradeel (I01)].
II. Pieter Talsma, geboren op 18-06-1887 in Wierum [bron: Akte 110 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1887 [bron: Akte 110 Westdongeradeel (I01)].
III. Aafke Talsma (Zie 13)
IV. Hille Talsma, geboren op 27-08-1890 in Wierum [bron: Akte 130 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1890 [bron: Akte 130 Westdongeradeel (I01)].
V. Wijtske Talsma, geboren op 27-12-1892 in Wierum [bron: Akte 197 Westdongeradeel]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1892 [bron: Akte 197 Westdongeradeel].
VI. Jocob Talsma, geboren op 25-10-1895 in Westdongeradeel [bron: Akte 169 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1895 [bron: Akte 169 Westdongeradeel (I01)].
VII. Willem Talsma, geboren op 10-11-1897 in Westdongeradeel [bron: Akte 181 Westdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1897 [bron: Akte 181 Westdongeradeel (I01)].
VIII. Foekje Talsma, geboren op 08-03-1900 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1900 [bron: Akte 34 Westdongearadeel].
IX. Romke Talsma, geboren op 21-06-1902 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1902 [bron: Akte 81 Westdongeradeel].

28 Jurjen Sipma , geboren op 06-10-1852 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Jurjen: Bron: tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1852
Aangiftedatum 7 oktober 1852, blad nr. 75
Jurjen Sipma, geboren 6 oktober 1852
Zoon van Paulus Floris Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
Wonende te Ternaard
Jurjen is overleden op 08-04-1925 in Westdongeradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1925.
Notitie bij overlijden van Jurjen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1925
Aangiftedatum 10 april 1925, akte nr. 31
Jurjen Sipma, man, overleden 8 april 1925
Oud 72 jaar, gehuwd
Adres:
vanaf 21-05-1881     Huisnummer 77, Ternaard
Beroepen:
Boerenknecht
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 28 jaar oud op 21-05-1881 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

29 Jantje Brandsma , 28 jaar oud, geboren op 23-01-1853 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1853.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 25 januari 1853, blad nr. 7
Jantje Brandsma, geboren 23 januari 1853
Dochter van Hendrik Jans Brandsma en Sytske Gerbens de Vries
Jantje is overleden op 06-02-1932 in Westdongeradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1932.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1932
Aangiftedatum 8 februari 1932, akte nr. 14
Jantje Brandsma, vrouw, overleden 6 februari 1932
Oud 79 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Jurjen en Jantje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1881
Man : Jurjen Sipma
Vrouw: Jantje Brandsma
Datum: 21 mei 1881, akte nr. 38

Kind van Jurjen en Jantje:
I. Hendrik Sipma (Zie 14)

30 Pieter Vriesema , geboren op 20-11-1852 in Aalzum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1852.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1852
Aangiftedatum 23 november 1852, blad nr. 100
Pieter Vriesema, geboren 20 november 1852
Zoon van Iebe Jans Vriesema en Sjoukje Binderts van Breeden
Wonende te Aalsum
Pieter is overleden op 20-08-1918 in Aalzum, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1918.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1918
Aangiftedatum 22 augustus 1918, akte nr. 67
Pieter Vriesema, man, overleden 20 augustus 1918
Oud 65 jaar, gehuwd
Beroepen:
Boerenknecht
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Vriesema Hantum]

Hij trouwde 25 jaar oud op 16-05-1878 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

31 Antje Meinsma , 24 jaar oud, geboren op 22-09-1853 in Paesens.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 24 september 1853, blad nr. 61
Antje Meinsma, geboren 22 september 1853
Dochter van Jelle Broers Meinsma en Ruurdtje Gerbens Minksma
Wonende te Paesens
Antje is overleden op 02-05-1932 in Aalzum, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1932
Aangiftedatum 4 mei 1932, akte nr. 22
Antje Meinsma, vrouw, overleden 2 mei 1932
Oud 78 jaar, weduwe
Beroep:
Dienstmeid

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1878
Man : Pieter Vriesema
Vrouw: Antje Meinsma
Datum: 16 mei 1878, akte nr. 30

Kinderen van Pieter en Antje:
I. Jan Vriesema, geboren op 14-03-1879 in Hantumeruitburen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1879
Aangiftedatum 15 maart 1879, akte nr. 55
Jan Vriesema, geboren 14 maart 1879
Zoon van Pieter Iebes Vriesema en Antje Jelles Meinsma
Wonende te Hantumeruitburen
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Vriesema Hantum]
II. Ruurdtje Vriesema (Zie 15)
III. Sjoukje Vriesema, geboren op 18-04-1881 in Hantumeruitburen.
Notitie bij de geboorte van Sjoukje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1881
Aangiftedatum 20 april 1881, akte nr. 76
Sjoukje Vriesema, geboren 18 april 1881
Dochter van Pieter Iebes Vriesema en Antje Jelles Meinsma
Wonende te Hantumeruitburen
IV. Jelle Broers Vriesema, geboren op 28-01-1883 in Dantumadeel [bron: Akte 33 Dantumadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1883 [bron: Akte 33 Dantumadeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Jelle: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1883
Aangiftedatum 30 januari 1883, akte nr. 33
Jelle Broers Vriesema, geboren 28 januari 1883
Zoon van Pieter Vriesema en Antje Meinsma
V. Aaltje Vriesema, geboren op 27-06-1884 in Oostdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1884
Aangiftedatum 28 juni 1884, blad nr. 32
Aaltje Vriesema, geboren 27 juni 1884
Dochter van Pieter Vriesema en Antje Meinsma
VI. Iebeltje Vriesema, geboren op 22-11-1887 in Oostdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Iebeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1887
Aangiftedatum 22 november 1887, akte nr. 188
Iebeltje Vriesema, geboren 22 november 1887
Dochter van Pieter Vriesema en Antje Meinsma
VII. Wietske Vriesema, geboren op 02-03-1890 in Oostdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Wietske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1890
Aangiftedatum 3 maart 1890, akte nr. 27
Wietske Vriesema, geboren 2 maart 1890
Dochter van Pieter Vriesema en Antje Meinsma
VIII. Bindert Vriesema, geboren op 17-03-1892 in Oostdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Bindert: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1892
Aangiftedatum 18 maart 1892, akte nr. 45
Bindert Vriesema, geboren 17 maart 1892
Zoon van Pieter Vriesema en Antje Meinsma
IX. Wietske Vriesema, geboren op 26-03-1893 in Oostdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Wietske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1893
Aangiftedatum 28 maart 1893, akte nr. 71
Wietske Vriesema, geboren 26 maart 1893
Dochter van Pieter Vriesema en Antje Meinsma

Generatie 6 ( oudouders )

Klik voor foto in apart venster
1 NA_Jetze_Sytes
32 Jetze (Sijtzes) Dijkstra (afb. 1), geboren in 1768 in Oudwoude. Hij is gedoopt op 01-04-1768 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1768
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811 DTB: 454
Dopeling: Jetse
Gedoopt op 1 april 1768 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE
Vader : SIETSE JETSES
Jetze is overleden op 19-01-1844 in Kollum, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1844 [bron: Kollumerland].
Notitie bij overlijden van Jetze: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1844
Aangiftedatum 20 januari 1844, akte nr. 9
Jetze Sytzes Dijkstra, man, overleden 19 januari 1844
Oud 75 jaar, weduwnaar
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Notitie bij Jetze: Tresoar (naamaaname):
Dijkstra, Jetze Sytzes, Kollum
k. Vroukjen 10, Roelof 8, Sytze 5, Martje 2
Mairie Kollum, fol. 5v
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Op 29-01-1812 neemt Jetze de naam Dijkstra aan.
Als kinderen geeft hij op: Vroukje 10, Roelof 8, Sijtze 5, Martje 2.
Beroepen:
Werkman
Gardenier   [bron: Huwelijksacte zoon Sijtze (1831)]

Hij trouwde 31 of 32 jaar oud op 18-05-1800 in Burum. Het huwelijk werd aangegaan met:

33 Sijke Roelofs , 23 jaar oud, geboren op 09-02-1777 in Burum. Zij is gedoopt op 19-02-1777 in Burum.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1777, doopjaar 1777
Burum en Munnekezijl, Doop Herv. gem. 1680-1811
DTB: 447
Dopeling: Seike
Geboren op 19 februari 1777 in Burum
Gedoopt op 9 maart 1777 in Burum
Kind van Roelof Hendriks en Martje Gooitsens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIKKE of SIJKE
Vader : ROELOF HENDRIKS
Moeder : MARTJEN GOOITSENS
Sijke is overleden op 02-01-1831 in Kollum, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1831
Aangiftedatum 3 januari 1831, akte nr. 1
Sijke Roels Dijkstra, vrouw, overleden 2 januari 1831
Oud 53 jaar, gehuwd
Notitie bij Sijke: Sijke Roelofs wordt bij haar dood ingeschreven onder de naam Dijkstra. Ze had zelf de naam Schaafsma. Als haar ouders worden genoemd Roelof Jans en Martje. Deze zijn niet te vinden. Waarschijnlijk heeft de aangever zich vergist. Want op 19-02-1777 trouwen in Burum Roelof Hendriks en Martje Gooitsens. Tevens krijgen ze een dochter Seijke die op 09-03-1777 te Burum wordt gedoopt.
Uit de jaartallen blijkt dat Roelof Hendriks en Martje Gooitsens haar ouders moeten zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Beroep:
Werkvrouw
Akte-overlijden:
Sijke Roelofs wordt bij haar dood ingeschreven onder de naam Dijkstra. Zelf had ze de naam Schaafsma. Als haar ouders worden genoemd Roelof Jans en Martje. Deze zijn niet te vinden. Waarschijnlijk heeft de aangever zich vergist.
Want op 19-02-1777 trouwen in Burum Roelof Hendriks en Martje Gooitsens. Tevens kregen ze een dochter Seijke, die op 09-03-1777 te Burum wordt gedoopt. Ze sterft op een leeftijd van 53 jaar. Uit de jaartallen blijkt dat Roelof Hendriks en Martje Gooitsens haar ouders moeten zijn.

Op 16-12-1811 neemt in Ee Ja Roelofs de naam Schaafsma aan. Hij sterft op 27-04-1848 in Aalzum en als ouders worden genoemd Roelof Hendriks en Martje Gooisens Hij was dus een broer van Sijke. Jan is georen op 14-03-1785 en gedoopt op 17-04-1785 Burum.

Notitie bij het huwelijk van Jetze en Sijke:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1800
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1800, Burum
Man: Jetse Sijtses, Burum
Vrouw: Sijke Roelofs, Burum

Gestandaardiseerde namen: JETSE SIETSES en SIJKE ROELOFS
[bron bij het huwelijk van Jetze en Sijke: Genealogie T. v/d Ley]
Kinderen van Jetze en Sijke:
I. Froukje Dijkstra, geboren op 13-02-1801 in Kollum. Zij is gedoopt op 18-03-1801 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Froukje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1801, doopjaar 1801
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Frouwkjen
Geboren op 13 februari 1801
Gedoopt op 18 maart 1801 in Kollum
Dochter van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FROUKJE
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
Froukje is overleden op 25-06-1883 in Kollumerland, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1883.
Notitie bij overlijden van Froukje: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1883
Aangiftedatum 25 juni 1883, akte nr. 92
Froukje Dijkstra, vrouw, overleden 25 juni 1883
Oud 83 jaar, weduwe
Zij trouwde, 21 jaar oud, op 25-05-1822 in Kollumerland met Ate Sjaarda, geboren op 06-11-1794 in Munnekezijl, zoon van Tjeerd (Jentjes) Sjaarda en Saakje Jetzes. Hij is gedoopt op 23-11-1794 in Burum. Ate is overleden op 09-02-1851 in Kollumerland, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1851.
Notitie bij overlijden van Ate: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1851
Aangiftedatum 10 februari 1851, akte nr. 13
Ate Tjeerds Sjaarda, man, overleden 9 februari 1851
Oud 55 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Ate en Froukje:
Tresoar:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1822
Man: Ate Tjeerds Sjarda
Vrouw: Frouwkjen Jetzes Dijkstra
Datum: 25 mei 1822, akte nr. 13

II. Roelof Dijkstra, geboren op 19-10-1803 in Kollum. Hij is gedoopt op 13-11-1803 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1803, doopjaar 1803
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Roelof
Geboren op 19 oktober 1803
Gedoopt op 13 november 1803 in Kollum
Kind van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ROELOF of ROELOFKE
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
III. Sijtze Dijkstra, geboren op 05-04-1806 in Kollum [bron: Huwelijksbijlagen]. Hij is gedoopt op 04-05-1806 in Kollum [bron: Huwelijksbijlagen].
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1806, doopjaar 1806
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Sietze
Geboren op 5 april 1806
Gedoopt op 4 mei 1806 in Kollum
Zoon van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
Sijtze is overleden op 02-03-1840 om 10:30 in Jouswier, 33 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1840.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Tresoar:
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1840
Aangiftedatum 2 maart 1840, blad nr. 13
Sytze Jetzes Dijkstra, man, overleden 2 maart 1840
Oud 34 jaar, gehuwd
Notitie bij Sijtze: Bron: Huwelijksbijlagen

Militie papieren:
Beroep: boerenknecht
Lengte: 1 El 625 ST.
Aangezigt: Ovaal
Voorhoofd: klein
Neus: ord = ordinair (gewoon)
Mond: idem
Kin: klein
Haar: blond
Wenkbrauwen: blond

Loting 1825 nr 54.
Nummer 7753
Adressen:
vanaf 1831     Ee   [bron: Huwelijksacte]
tot 1840     Huisnummer 7, Jouswier   [bron: Overlijdensacte]
Beroepen:
Koemelker
Boerenknecht   [bron: Huwelijksacte]
Gardenier   [bron: Geboorteacte Klaas]
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1831 in Oostdongeradeel met Trijntje Visser, geboren op 08-09-1805 om 01:05 in Westergeest [bron: Huwelijksbijlagen], dochter van Klaas (Feikes) Visser en Jeltje Pieters. Zij is gedoopt op 13-10-1805 in Westergeest [bron: Huwelijksbijlagen]. Trijntje is overleden op 12-04-1854 om 18:00 in Ee, 48 jaar oud [bron: Overlijdensacte].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Tresoar:
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 13 april 1854, blad nr. 11
Trijntje Klazes Visser, vrouw, overleden 12 april 1854
Oud 48 jaar, weduwe
Adressen:
tot 1831     Ee   [bron: Huwelijksacte]
tot 1854     Huisnummer 90, Ee   [bron: Overlijdensacte]
Beroep:
Dienstmeid   [bron: Huwelijksacte]
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Sijtze:
Tresoar:
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1831
Man: Sietze Jetzes Dijkstra
Vrouw: Trijntje Klazes Visser
Datum: 24 juni 1831, akte nr. 30

IV. Martje Dijkstra, geboren op 01-11-1809 in Kollum. Zij is gedoopt op 10-12-1809 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Martje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1809, doopjaar 1809
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Martje
Geboren op 1 november 1809
Gedoopt op 10 december 1809 in Kollum
Dochter van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARTJEN
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
Beroep:
Arbeidster
Zij trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1833 in Oostdongeradeel met Sijtze Holwerda, geboren op 11-10-1808 in Engwierum, zoon van Jan (Sijtzes) Holwerda en Yke (Siemons) Sijtsma. Hij is gedoopt op 27-11-1808 in Engwierum. Sijtze is overleden op 29-01-1866 in Grootegast, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1866.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Tresoar:
Overlijdensakte Achtkarspelen, 1866
Aangiftedatum 12 februari 1866, blad nr. 7
Sytze Jans Holwerda, man, overleden 29 januari 1866, oud 57 jaar
NB: overleden in Grootegast
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Martje:
Treasoar:
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1833
Man: Sytze Jans Holwerda
Vrouw: Martje Jetzes Dijkstra
Datum: 7 juni 1833, akte nr. 26

V. Eelkje Dijkstra, geboren op 25-07-1814 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1814.
Notitie bij de geboorte van Eelkje: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland (mairie Kollum), 1814
Aangiftedatum 27 juli 1814, akte nr. 37
Eelkje Dijkstra, geboren 25 juli 1814
Dochter van Jitse Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs
Eelkje is overleden op 27-11-1883 in Opsterland, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1883 [bron: Opsterland].
Notitie bij overlijden van Eelkje: Tresoar:
Overlijdensakte Opsterland, 1883
Aangiftedatum 27 november 1883, akte nr. 270
Eelkje Kornelis Dijkstra, vrouw, overleden 27 november 1883
Oud 70 jaar, weduwe
Zij trouwde, 31 jaar oud, op 11-10-1845 in Kollumerland met Kornelis Sikkema, zoon van Eelze (Pieters) Sikkema en Sijke (Tjerks) Boersma.
Notitie bij het huwelijk van Kornelis en Eelkje:
Tresoar:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1845
Man: Kornelis Elzes Sikkema
Vrouw: Eelkje Jetzes Dijkstra
Datum: 11 oktober 1845, akte nr. 45

VI. Johannes Dijkstra (Zie 16)
VII. Aaltje Dijkstra, geboren op 26-03-1821 in Kollumerland.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1821
Aangiftedatum 28 maart 1821, akte nr. 45
Aaltje Dijkstra, geboren 26 maart 1821
Dochter van Jetze Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs
Aaltje is overleden op 14-04-1832 in Kollumerland, 11 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1832
Aangiftedatum 16 april 1832, akte nr. 39
Aaltje Jetzes Dijkstra, vrouw, overleden 14 april 1832, oud 11 jaar

34 Hendrik Bremer , geboren op 10-04-1796 in Kollum. Hij is gedoopt op 01-05-1796 in Kollum. Hendrik is overleden op 24-12-1873 in Engwierum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1873 [bron: Akte 42 (I01)].
Adres:
Engwierum nr 56
Beroep:
Winkelier / Gardenier
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 26 jaar oud op 13-05-1822 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

35 Antje Blom , 27 jaar oud, geboren op 04-05-1795 in Engwierum. Zij is gedoopt op 25-05-1795 in Engwierum. Antje is overleden op 24-01-1872 in Engwierum, 76 jaar oud.
Adres:
Engwierum nr 97
Beroep:
Naaister
Religie:
Nederlands Hervormd

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1822
Man: Hendrik Alberts Bremer
Vrouw: Antje Hanses Blom
Datum: 13 mei 1822, akte nr. 19

Kinderen van Hendrik en Antje:
I. Janke Bremer (Zie 17)
II. Antje Bremer, geboren op 19-05-1825 in Oostdongeradeel [bron: Akte 91 Oostdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1825 [bron: Akte 91 Oostdongeradeel (I01)].
III. Hans Bremer, geboren op 11-10-1827 in Oostdongeradeel [bron: Akte 97 oostdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1827 [bron: Akte 97 oostdongeradeel (I01)].
Adres:
Nummer 91, Engwierum
Beroep:
Gardenier
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde met Menke de Vries, geboren op 30-01-1832 in Nijkerk.
Beroep:
Naaister
IV. Albert Bremer, geboren op 17-02-1830 [bron: Akte 29 Oostdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1830 [bron: Akte 29 Oostdongeradeel (I01)].
Beroep:
Gardenier
Hij trouwde met Antje (Paulus) Jaarsma, geboren op 08-01-1836 in Lioessens.
Beroep:
Arbeidster
V. Freek Bremer, geboren op 29-07-1832 in Engwierum [bron: Akte 104 Oostdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1832 [bron: Akte 104 Oostdongeradeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Freek: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1832
Aangiftedatum 30 juli 1832, akte nr. 104
Freerk Bremer, geboren 29 juli 1832
Zoon van Hendrik Alberts Bremer en Antje Hanzes Blom
Freek is overleden op 27-05-1899 in Oostdongeradeel, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Freek: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1899
Aangiftedatum 29 mei 1899, akte nr. 47
Freerk Hendriks Bremer, man, overleden 27 mei 1899
Oud 66 jaar, gehuwd
Adres:
Nummer 97, Engwierum
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1859 in Oostdongeradeel met Pietje (Jans) Reiding, geboren op 14-12-1834 in Metslawier.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 15 december 1834, blad nr. 103 (suppl. nr. 1-3)
Pietje Reiding, geboren 14 december 1834
Dochter van Jan Jans Reiding en Trijntje Jans Donga
Wonende te Metslawier
Pietje is overleden op 10-12-1914 in Engwierum, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pietje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1914
Aangiftedatum 12 december 1914, akte nr. 94
Pietje Reiding, vrouw, overleden 10 december 1914
Oud 79 jaar, weduwe
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Freek:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1859
Man: Freerk Hendriks Bremer
Vrouw: Pietje Jans Reiding
Datum: 13 mei 1859, akte nr. 13

VI. Menne Bremer, geboren op 23-04-1835 in Engwierum [bron: Akte 37 Oostdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1835 [bron: Akte 37 Oostdongeradeel (I01)].
Adres:
Nummer 104, Engwierum
Beroep:
Winkelier
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde met Elisabeth (Teades) Dijkstra, geboren op 14-11-1840 in Beetgum. Elisabeth is overleden op 27-09-1872 in Engwierum, 31 jaar oud.
VII. Sijtze Bremer, geboren op 28-08-1837 in Oostdongeradeel [bron: Akte 80 Oostdongeradeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1837 [bron: Akte 80 Oostdongeradeel (I01)].

36 Arend (Aan) Woudsma , geboren op 31-03-1797 in Rijperkerk. Hij is gedoopt op 07-05-1797 in Hardegarijp.
Notitie bij de geboorte van Arend: Bron:
Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Dopeling: Arend
Geboren op 31 maart 1797
Gedoopt op 7 mei 1797 in Hardegarijp
Zoon van Pieter Cornelis en Trijntje IJsbrands

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AREND
Vader : PIETER KORNELIS
Moeder : TRIJNTJE IJSBRANDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Rijperkerk en Hardegarijp, doop 1658-1811
Inventarisnr. : 720
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Arend is overleden op 26-02-1846 in Birdaard, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1846 [bron: Tresoar].
Notitie bij overlijden van Arend: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1846
Aangiftedatum 28 februari 1846, blad nr. 8
Arend Pieters Woudsma, overleden 26 februari 1846, man
Oud 48 jaar, weduwnaar
Beroep:
Schoenmakersknecht

Hij trouwde 21 jaar oud op 30-04-1818 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

37 Trijntje Riemersma , 20 jaar oud, geboren op 02-06-1797 in Marrum. Zij is gedoopt op 09-06-1797 in Marrum.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Ferwerderadeel, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Dopeling: Trijntje
Geboren op 2 juni 1797 in Marrum
Gedoopt op 9 juli 1797
Dochter van Riemer Minnes en Tetje Gepkes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : RIEMER MINNES
Moeder : TETJE GEPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Marrum en Westernijkerk, doop 1639-1811
Inventarisnr. : 239
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 16-8-2006
Trijntje is overleden op 04-05-1845 in Birdaard, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1845
Aangiftedatum 5 mei 1845, blad nr. 16
Trijntje Riemers Riemersma, overleden 4 mei 1845, vrouw
Oud 48 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Arend en Trijntje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1818
Man: Aan Pieters Woudsma, oud 21 jaar, geboren te Rijperkerk, gemeente Tietjerksteradeel
Ouders: Pieter Kornelis en Trijntje IJsbrands
Vrouw: Trijntje Riemers Riemersma, oud 20 jaar, geboren te Marrum
Ouders: Riemer Minners en Tetje Gepkes
Datum: 30 april 1818, akte nr. 9

Kinderen van Arend en Trijntje:
I. Trijntje Woudsma, geboren op 03-03-1819 in Marrum [bron: Akte 22 Ferwerderadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1819 [bron: Akte 22 Ferwerderadeel (I01)].
II. Riemer Woudsma (Zie 18)
III. Tetje Woudsma, geboren op 18-11-1828 in Dantumadeel [bron: Akte 67 Dantumadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1828 [bron: Akte 67 Dantumadeel (I01)].
IV. Pieter Woudsma, geboren op 05-05-1830 in Dantumadeel [bron: Akte 38 Dantumadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1830 [bron: Akte 38 Dantumadeel (I01)].
V. Tjitske Woudsma, geboren op 08-03-1837 in Dantumadeel [bron: Akte 21 Dantumadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1837 [bron: Akte 21 Dantumadeel (I01)].
VI. Saakje Woudsma, geboren op 08-03-1837 in Dantumadeel [bron: Akte 21 Dantumadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1839 [bron: Akte 21 Dantumadeel (I01)].

38 Jan Tolsma , geboren op 01-02-1799 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 03-03-1799 in Wanswerd. Jan is overleden op 02-05-1872 in Wanswerd, 73 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Boerenknecht
Herbergier

Hij trouwde 25 jaar oud op 15-04-1824 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

39 Lea Koolhaas , 25 jaar oud, geboren op 16-04-1798 in Marrum. Zij is gedoopt op 22-04-1798 in Marrum. Lea is overleden op 10-01-1873 in Wanswerd, 74 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lea:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1824
Man: Jan Dirks Tolsma, oud 25 jaar, geboren te Ferwerd
Ouders: Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans
Vrouw: Lea Willems Koolhaas, oud 25 jaar, geboren te Marrum
Ouders: Willem Jans Koolhaas en Grietje Tomas
Datum: 15 april 1824, akte nr. 5

Kinderen van Jan en Lea:
I. Dirk Tolsma, geboren op 01-08-1824 in Ferwerderadeel [bron: Akte 140 Ferwerderadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1824 [bron: Akte 140 Ferwerderadeel (I01)].
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1850 in Ferwerderadeel met Sijtske Terpstra, geboren in 1822 in Janum, dochter van Jacob (Jenzes) Terpstra en IJtske (Klazes) Reidendein.
Notitie bij het huwelijk van Sijtske en Dirk:
B04: Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1850
Man: Dirk Jans Tolsma, oud 25 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Jan Dirks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
Vrouw: Sytske Jacobs Terpstra, oud 28 jaar, geboren te Janum,
gemeente Dantumadeel
Ouders: Jacob Jenzes Terpstra en Ytske Klases Reidendein
Datum: 11 mei 1850, akte nr. 17

II. Grietje Tolsma (Zie 19)
III. Willem Tolsma, geboren op 16-11-1827 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1827 [bron: Akte 74 Ferwerderadeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Willem: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1827
Aangiftedatum 17 november 1827, blad nr. 74
Willem Tolsma, geboren 16 november 1827
Zoon van Jan Dirks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
Willem is overleden op 20-12-1827 in Ferwerderadeel, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1827
Aangiftedatum 22 december 1827, blad nr. 55 (suppl. nr. 3-1)
Willem Jans Tolsma, man, overleden 20 december 1827, oud 1 maand
Zoon van Jan Dirks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
IV. Willem Tolsma, geboren op 29-01-1829 in Ferwerderadeel [bron: Akte 16 Ferwerderadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1829 [bron: Akte 16 Ferwerderadeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Willem: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1829
Aangiftedatum 30 januari 1829, blad nr. 16
Willem Tolsma, geboren 29 januari 1829
Zoon van Jan Durks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
Willem is overleden op 10-03-1829 in Ferwerderadeel, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1829
Aangiftedatum 12 maart 1829, blad nr. 14
Willem Jans Tolsma, man, overleden 10 maart 1829, oud 40 dagen
Zoon van Jan Durks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
V. Meiltje Tolsma, geboren op 23-07-1830 in Ferwerderadeel [bron: Akte 75 Ferwerderadeel (I01)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1830 [bron: Akte 75 Ferwerderadeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Meiltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1830
Aangiftedatum 23 juli 1830, blad nr. 75
Meiltje Talsma, geboren 23 juli 1830
Dochter van Jan Durks Talsma en Lea Willems Koolhaas
Meiltje is overleden op 04-09-1830 in Ferwerderadeel, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Meiltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1830
Aangiftedatum 6 september 1830, blad nr. 30
Meiltje Jans Talsma, vrouw, overleden 4 september 1830, oud 6 weken
Dochter van Jan Durks Talsma en Lea Willems Koolhaas
VI. Willem Tolsma, geboren op 16-10-1831 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1831 [bron: Akte 95 Ferwerderadeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Willem: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1831
Aangiftedatum 18 oktober 1831, blad nr. 95
Willem Tolsma, geboren 16 oktober 1831
Zoon van Jan Durks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
VII. Meiltje Tolsma, geboren op 09-04-1833 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1833 [bron: Akte 41 Ferwerderadeel (I01)].
Notitie bij de geboorte van Meiltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1833
Aangiftedatum 9 april 1833, blad nr. 41
Meiltje Tolsma, geboren 9 april 1833
Dochter van Jan Dirks Tolsma en Lea Willems Koolhaas
VIII. Gerbrich Tolsma, geboren op 11-12-1835 in Ferwerderadeel.
Notitie bij de geboorte van Gerbrich: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1835
Aangiftedatum 12 december 1835, blad nr. 125 (suppl. nr. 1-5)
Gerbrich Talsma, geboren 11 december 1835
Dochter van Jan Dirks Talsma en Lea Willems Koolhaas

40 Tije Duinstra , geboren in 1773 in Surhuisterveen. Tije is overleden op 05-01-1846 in Surhuizum, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tije: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Achtkarspelen, 1846
Aangiftedatum 6 januari 1846, blad nr. 1
Tie Jans Duinstra, man, overleden 5 januari 1846
Oud 73 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde met:
41 Sijtske van Schepen , geboren in 1780 in Surhuisterveen. Sijtske is overleden op 08-01-1848 in Gerkesklooster, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijtske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Achtkarspelen, 1848
Aangiftedatum 10 januari 1848, blad nr. 2
Sytske Tjerks Scheepsma, vrouw, overleden 8 januari 1848
Oud 68 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster / schippersche

Kinderen van Tije en Sijtske:
I. Antje Duinstra.
Notitie bij Antje: Naamaanneming: Bron Tresoar
Deunstra, Antie Ties, Surhuisterveen
Kinderen:
Eelkien 45, Tie Jans 41
Kindskinderen:
(van ?) Antie 6, Jan 2
Zij trouwde op 01-02-1841 met Roel de Vries
Notitie bij het huwelijk van Roel en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1841
Man: Roel Arjens de Vries, oud 58 jaar, geboren te Oostermeer
Ouders: Arjen Roels en Eelkje Halbes
Vrouw: Antje Ties Deunstra, oud 35 jaar, geboren te Stroobos, gemeente Achtkarspelen
Ouders: Tie Jans Deunstra en Sytske Tjerks
Datum: 1 februari 1841, akte nr. 4

II. Tsjerk Duinstra (Zie 20)

42 Jacob de Vries , geboren op 04-04-1793 in Paesens. Hij is gedoopt op 17-04-1793 in Paesens. Jacob is overleden op 27-01-1864 in Wierum, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 35 jaar oud op 12-04-1828 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

43 Wijtske Berghuis , 29 jaar oud, geboren op 02-04-1799 in Anjum. Zij is gedoopt op 21-10-1799 in Anjum. Wijtske is overleden op 09-06-1842 in Wierum, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-06-1842 [bron: Akte 13 (I01)].

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Wijtske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1828
Man: Jacob Jans de Vries
Vrouw: Wytske Opts Berghuis
Datum: 12 april 1828, akte nr. 6
[bron bij het huwelijk van Jacob en Wijtske: Akte 6 (I01)]
Kinderen van Jacob en Wijtske:
I. Jantje de Vries (Zie 21)
II. Jan de Vries, geboren op 02-04-1826 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1826 [bron: Akte 29 (I01)]. Jan is overleden op 07-05-1828 in Wierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1828 [bron: Akte 11 (I01)].
Akte-geboorte:
Kind wordt erkend bij huwelijk ouders (akte 31)
III. Jan de Vries, geboren op 23-09-1829 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1829 [bron: Akte 69 (I01)].
IV. Aaltje de Vries, geboren op 18-03-1834 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1834 [bron: Akte 60 (I01)].
V. Lieuwe de Vries, geboren op 16-12-1838 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1838 [bron: Aket 192 (I01)].

44 Rimmeren Vaderloos , geboren op 31-03-1804 in Wierum. Hij is gedoopt op 29-04-1804 in Wierum. Rimmeren is overleden op 05-11-1854 in Wierum, 50 jaar oud.
Adres:
vanaf 1829     Wierum   [bron: Geboorte akte Sjouke]
Beroep:
Timmerman

Hij trouwde 25 jaar oud op 14-05-1829 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

45 Heiltje Boom , 21 jaar oud, geboren op 05-04-1808 in Rottevalle. Zij is gedoopt op 24-12-1809 in Rottevalle.
Notitie bij de geboorte van Heiltje: Bron: Tresoar

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1809
Dopeling: Heiltje
Geboren op 5 april 1808
Gedoopt op 24 december 1809 in Rottevalle
Dochter van Hotze Johannes en Jantie Eeuwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HEILTJE
Vader : HOTSE JOHANNES
Moeder : JANKE EEUWES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Rottevalle, doop 1724-1811
Inventarisnr. : 630
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 13-2-2007
Heiltje is overleden op 27-05-1854 in Wierum, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Heiltje: Bron: Tresoar

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 29 mei 1854, blad nr. 15
Heiltje Hotzes Boom, overleden 27 mei 1854, vrouw
Oud 46 jaar, gehuwd
Beroep:
Hoedenmaakster

Notitie bij het huwelijk van Rimmeren en Heiltje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1829
Man: Remmeren Sjoukes Vaderloos
Vrouw: Heiltje Hotzes Boom
Datum: 14 mei 1829, akte nr. 8

Kinderen van Rimmeren en Heiltje:
I. Sjouke Vaderloos (Zie 22)
II. Agnieltje Vaderloos, geboren op 06-11-1831 in Wierum.
Notitie bij de geboorte van Agnieltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1831
Aangiftedatum 8 november 1831, blad nr. 84
Angenietje Vaderloos, geboren 6 november 1831
Dochter van Remmeren Sjoukes Vaderloos en Heiltje Hotzes Boom
Wonende te Wierum
III. Jantje Vaderloos, geboren op 22-05-1834 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 24 mei 1834, akte nr. 90
Jantje Vaderloos, geboren 22 mei 1834
Dochter van Remmeren Sjoukes Vaderloos en Heiltje Hotzes Boom
Zij trouwde, 25 jaar oud, op 05-04-1860 in Westdongeradeel met Harmen (Renzes) Dijkstra
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Jantje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1860
Man: Harmen Renzes Dijkstra
Vrouw: Jantje Remmerens Vaderloos
Datum: 5 april 1860, akte nr. 8

IV. Trijntje Vaderloos, geboren op 19-01-1837 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1837
Aangiftedatum 20 januari 1837, akte nr. 11
Trijntje Vaderloos, geboren 19 januari 1837
Dochter van Remmeren Sjoukes Vaderloos en Heiltje Hotzes Boom
V. Pietje Vaderloos, geboren op 21-01-1841 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1841
Aangiftedatum 23 januari 1841, akte nr. 12
Pietje Vaderloos, geboren 21 januari 1841
Dochter van Remmeren Sjoukes Vaderloos en Heiltje Hotzes Boom

46 Freerk Visser , geboren op 03-07-1800 in Wierum. Hij is gedoopt op 27-07-1800 in Wierum. Freerk is overleden op 13-01-1864 in Wierum, 63 jaar oud.
Beroep:
Visser

Hij trouwde 23 jaar oud op 22-05-1824 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

47 Renske Nooitgedacht , 21 jaar oud, geboren op 01-02-1803 in Wierum. Zij is gedoopt op 27-02-1803 in Wierum. Renske is overleden op 10-11-1847 in Wierum, 44 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Freerk en Renske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1824
Man: Freerk Kornelis Visser
Vrouw: Renske Jans Nooitgedacht
Datum: 22 mei 1824, akte nr. 21

Kinderen van Freerk en Renske:
I. Trijntje Visser, geboren op 24-06-1825 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1825.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+457248

Geboorteakte Westdongeradeel, 1825
Aangiftedatum 25 juni 1825, blad nr. 47
Trijntje Visser, geboren 24 juni 1825
Dochter van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedacht
Wonende te WIerum
II. Kornelis Visser, geboren op 18-12-1827 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1827.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+532029

Geboorteakte Westdongeradeel, 1827
Aangiftedatum 21 december 1827, blad nr. 64
Kornelis Visser, geboren 18 december 1827
Zoon van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Onverwacht
Wonende te Wierum
III. Jan Visser, geboren op 18-12-1827 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1827.
Notitie bij de geboorte van Jan: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+531827

Geboorteakte Westdongeradeel, 1827
Aangiftedatum 21 december 1827, blad nr. 64
Jan Visser, geboren 18 december 1827
Zoon van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Onverwacht
Wonende te Wierum
IV. Sibbeltje Visser (Zie 23)
V. Trijntje Visser, geboren op 30-06-1832 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1832.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+695950

Geboorteakte Westdongeradeel, 1832
Aangiftedatum 2 juli 1832, blad nr. 40
Trijntje Visser, geboren 30 juni 1832
Dochter van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedagt
VI. Jan Visser, geboren op 17-09-1834 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1834.
Notitie bij de geboorte van Jan: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+772931

Geboorteakte Westdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 18 september 1834, akte nr. 143
Jan Visser, geboren 17 september 1834
Zoon van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedagt
VII. Kornelis Visser, geboren op 30-01-1837 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1837.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+869296

Geboorteakte Westdongeradeel, 1837
Aangiftedatum 31 januari 1837, akte nr. 24
Kornelis Visser, geboren 30 januari 1837
Zoon van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedagt
VIII. Luitzen Visser, geboren op 18-01-1840. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1840.
Notitie bij de geboorte van Luitzen: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+978277

Geboorteakte Westdongeradeel, 1840
Aangiftedatum 20 januari 1840, akte nr. 9
Luitzen Visser, geboren 18 januari 1840
Zoon van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedagt
IX. Tjetske Visser, geboren op 20-04-1842. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1842.
Notitie bij de geboorte van Tjetske: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+1063983

Geboorteakte Westdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 23 april 1842, akte nr. 69
Tjetske Visser, geboren 20 april 1842
Dochter van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedagt
X. Tjetske Visser, geboren op 05-11-1843 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1843.
Notitie bij de geboorte van Tjetske: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+1122057

Geboorteakte Westdongeradeel, 1843
Aangiftedatum 7 november 1843, akte nr. 166
Tjetske Visser, geboren 5 november 1843
Dochter van Freerk Kornelis Visser en Renske Jans Nooitgedacht
Wonende te Wierum

48 Harmen Streekstra , geboren op 18-10-1803 in Dokkum. Hij is gedoopt op 02-11-1803 in Dokkum.
Notitie bij de geboorte van Harmen: Bron: Tresoar
Dokkum, geboortejaar 1803, doopjaar 1803
Dokkum, Doop Herv. gem. 1789-1811 DTB: 192
Dopeling: Harmen
Geboren op 18 oktober 1803
Gedoopt op 2 november 1803 in Dokkum
Zoon van Keimpe Ouwes en Trijntje Harmens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HARMEN
Vader : KEIMPE OUWES
Moeder : TRIJNTJE HARMENS
Harmen is overleden op 25-06-1849 in Hantum, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1849.
Notitie bij overlijden van Harmen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1849
Aangiftedatum 26 juni 1849, blad nr. 27
Harmen Keimpes Streekstra, man, overleden 25 juni 1849
Oud 45 jaar, gehuwd
Adressen:
van voor 1847     Ternaard
van 05-?-1847 tot 05-?-1849     Hantumhuizen
van na 1849     Ternaard
Beroep:
vanaf 1860     Boerenknecht   [bron: Overlijdensacte kind Henne]
Religies:
Nederlands Hervormd
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 23 jaar oud op 26-05-1827 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

49 Baukje van der Wal , 21 jaar oud, geboren op 21-10-1805 in Ternaard. Zij is gedoopt op 10-11-1805 in Ternaard. Baukje is overleden op 12-02-1872 in Ternaard, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1872.
Notitie bij overlijden van Baukje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1872
Aangiftedatum 12 februari 1872, akte nr. 23
Baukje Sybrens van der Wal, vrouw, overleden 12 februari 1872
Oud 66 jaar, weduwe
Adressen:
vanaf 1861     Ternaard (Moeder Baukje vertrekt met kinderen Eelkje, Ouwe, Hendrik en Jan in 1861 uit Hantum naar Ternaard)
vanaf 1871     Ternaard   [bron: Huw. akte dochter Regina]
Beroep:
Arbeidster (te Ternaard)
Religie:
Nederlands Hervormd

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Baukje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1827
Man: Harmen Keimpes Streekstra
Vrouw: Baukje Sybrens van der Wal
Datum: 26 mei 1827, akte nr. 18

Kinderen van Harmen en Baukje:
I. Trijntje Streekstra, geboren op 09-12-1829 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1829.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1829
Aangiftedatum 11 december 1829, blad nr. 88
Trijntje Streekstra, geboren 9 december 1829
Dochter van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Wonende te Hantum
Trijntje is overleden op 23-06-1846 in Hantum, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1846.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1846
Aangiftedatum 25 juni 1846, blad nr. 18
Trijntje Harmens Streekstra, vrouw, overleden 23 juni 1846,
oud 16 jaar
Religie:
Nederlands Hervormd
II. Sijbren Streekstra, geboren op 16-05-1831 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1831.
Notitie bij de geboorte van Sijbren: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1831
Aangiftedatum 17 mei 1831, blad nr. 37
Sybren Streekstra, geboren 16 mei 1831
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Wonende te Hantum
Sijbren is overleden op 25-05-1855 in Hantum, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1855.
Notitie bij overlijden van Sijbren: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 26 maart 1855, blad nr. 10
Sybren Harmens Streekstra, man, overleden 25 maart 1855
Oud 23 jaar, ongehuwd
Adres:
vanaf 12-05-1850     Hantumeruitburen
Beroep:
vanaf 12-05-1850     Boerenknecht
Religie:
Nederlands Hervormd
III. Nieske Streekstra, geboren op 31-10-1832 in Hantum.
Notitie bij de geboorte van Nieske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1832
Aangiftedatum 2 november 1832, blad nr. 72
Nieske Streekstra, geboren 31 oktober 1832
Dochter van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Nieske is overleden op 19-05-1846 in Hantum, 13 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nieske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1846
Aangiftedatum 22 mei 1846, blad nr. 13
Nieske Harmens Streekstra, vrouw, overleden 19 mei 1846,
oud 13 jaar
Religie:
Nederlands Hervormd
IV. Henne Streekstra, geboren op 19-12-1833 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1833.
Notitie bij de geboorte van Henne: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1833
Aangiftedatum 21 december 1833, akte nr. 178
Henne Streekstra, geboren 19 december 1833
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens der Wal
Henne is overleden op 20-12-1872 in Hantum, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1872.
Notitie bij overlijden van Henne: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1872
Aangiftedatum 21 december 1872, akte nr. 141
Henne Harmens Streekstra, man, overleden 20 december 1872
Oud 38 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 17-03-1860 in Westdongeradeel met Anna Maria Docter, geboren op 18-02-1835 in Holwerd, dochter van Pieter (Jans) Docter en Johantje (Siemons) Spaak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1835.
Notitie bij de geboorte van Anna: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1835
Aangiftedatum 20 februari 1835, akte nr. 36
Anna Maria Docter, geboren 18 februari 1835
Dochter van Pieter Jans Docter en Johantje Siemons Spaak
Beroepen:
Arbeidster
vanaf 1887     Winkeliersche   [bron: Huw. akte kind Johanna]
Notitie bij het huwelijk van Anna en Henne:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1860
Man: Henne Harmens Streekstra
Vrouw: Anna Maria Docter
Datum: 17 maart 1860, akte nr. 4

V. Keimpe Streekstra, geboren op 15-07-1835 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1835.
Notitie bij de geboorte van Keimpe: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1835
Aangiftedatum 18 juli 1835, akte nr. 107
Keimpe Streekstra, geboren 15 juli 1835
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Keimpe is overleden op 11-06-1837 in Hantum, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Keimpe: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1837
Aangiftedatum 12 juni 1837, blad nr. 12
Keimpe Harmens Streekstra, man, overleden 11 juni 1837,
oud 1 jaar
Religie:
Nederlands Hervormd
VI. Jantje Streekstra, geboren op 10-05-1837 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1837.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1837
Aangiftedatum 12 mei 1837, akte nr. 74
Jantje Streekstra, geboren 10 mei 1837
Dochter van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Jantje is overleden op 11-02-1838 in Hantum, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1838.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1838
Aangiftedatum 13 februari 1838, blad nr. 5
Jantje Harmens Streekstra, vrouw, overleden 11 februari 1838,
oud 9 maanden
Religie:
Nederlands Hervormd
VII. Jantje Streekstra, geboren op 21-11-1838 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1838.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1838
Aangiftedatum 24 november 1838, akte nr. 175
Jantje Streekstra, geboren 21 november 1838
Dochter van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Jantje is overleden op 30-08-1846 in Hantum, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1846.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1846
Aangiftedatum 1 september 1846, blad nr. 26
Jantje Harmens Streekstra, vrouw, overleden 30 augustus 1846,
oud 8 jaar
Religie:
Nederlands Hervormd
VIII. Regina Streekstra, geboren op 04-11-1840 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1840.
Notitie bij de geboorte van Regina: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1840
Aangiftedatum 7 november 1840, akte nr. 161
Regina Streekstra, geboren 4 november 1840
Dochter van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Regina is overleden op 20-10-1895 in Ternaard, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1895.
Notitie bij overlijden van Regina: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1895
Aangiftedatum 21 oktober 1895, akte nr. 117
Regina Harmens Streekstra, vrouw, overleden 20 oktober 1895
Oud 54 jaar, gehuwd
Adres:
tot 1871     Stiens
Religie:
Nederlands Hervormd
Zij trouwde, 30 jaar oud, op 26-10-1871 in Leeuwarderadeel met Age Miedema, geboren op 27-03-1836 in Cornjum, zoon van Gerrit (Ages) Miedema en Antje (Nannes) Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1836.
Notitie bij de geboorte van Age: Bron: Tresoar
Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1836
Aangiftedatum 29 maart 1836, blad nr. 25
Age Miedema, geboren 27 maart 1836
Zoon van Gerrit Ages Miedema en Antje Nannes Hovinga
Age is overleden op 29-03-1899 in Westdongeradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1899.
Notitie bij overlijden van Age: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1899
Aangiftedatum 30 maart 1899, akte nr. 33
Age Gerrits Miedema, man, overleden 29 maart 1899
Oud 63 jaar, weduwnaar
Adres:
tot 1871     Stiens
Notitie bij het huwelijk van Age en Regina:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1871
Man: Age Gerrits Miedema, oud 35 jaar, geboren te Cornjum
Ouders: Gerrit Ages Miedema en Antje Nannes Hovinga
Vrouw: Regina Harmens Streekstra, oud 30 jaar, geboren te
Hantum, gemeente Westdongeradeel
Ouders: Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Datum: 26 oktober 1871, akte nr. 60

IX. Eelkje Streekstra, geboren op 29-09-1842 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1842.
Notitie bij de geboorte van Eelkje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 30 september 1842, akte nr. 141
Eelkje Streekstra, geboren 29 september 1842
Dochter van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Eelkje is overleden op 10-07-1903 in Dokkum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1903.
Notitie bij overlijden van Eelkje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1903
Aangiftedatum 11 juli 1903, akte nr. 37
Eelkje Streekstra, vrouw, overleden 10 juli 1903
Oud 60 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederlands Hervormd
Zij trouwde, 23 jaar oud, op 27-09-1866 in Westdongeradeel met Schelte Smedema, geboren op 29-08-1841 in Engwierum, zoon van Jan (Ales) Smedema en Elisabeth (Scheltes) Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1814.
Notitie bij de geboorte van Schelte: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1841
Aangiftedatum 30 augustus 1841, blad nr. 67
Schelte Smedema, geboren 29 augustus 1841
Zoon van Jan Ales Smedema en Elisabeth Scheltes Brouwers
Schelte is overleden op 27-12-1868 in ??, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Schelte: Bron: Tresoar
Notitie bij Schelte: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen
Schelte moest in 1860 in militaire dienst, hij kreeg een jaar uitstel i.v.m. gebrek aan lengte en werd in 1861 definitief vrijgesteld van militaire dienst.
Beroep:
Arbeider (te Ternaard)
Notitie bij het huwelijk van Schelte en Eelkje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1866
Man: Schelte Smedema
Vrouw: Eelkje Streekstra
Datum: 27 september 1866, akte nr. 58

Zij trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1872 in Westdongeradeel met Hendrik de Ruiter, geboren op 11-08-1838 in Ternaard, zoon van Jan (Hendriks) de Ruiter en Sijtske (Jans) Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1838.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1838
Aangiftedatum 11 augustus 1838, akte nr. 115
Hendrik de Ruiter, geboren 11 augustus 1838
Zoon van Jan Hendriks de Ruiter en Sytske Jans Brandsma
Hendrik is overleden op 27-02-1875 in Westdongeradeel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1875.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1875
Aangiftedatum 27 februari 1875, akte nr. 40
Hendrik Jans de Ruiter, man, overleden 27 februari 1875
Oud 36 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eelkje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1872
Man: Hendrik de Ruiter
Vrouw: Eelkje Streekstra
Datum: 16 mei 1872, akte nr. 18

Zij trouwde, 35 jaar oud, op 11-07-1878 in Westdongeradeel met Johannes van Dijk, geboren op 17-04-1834 in Westdongeradeel, zoon van Jan (Pieters) van Dijk en Trijntje (Pieters) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1834.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 19 april 1834, akte nr. 75
Johannes van Dijk, geboren 17 april 1834
Zoon van Jan Pieters van Dijk en Trijntje Pieters Visser
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Eelkje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1878
Man: Johannes van Dijk
Vrouw: Eelkje Streekstra
Datum: 11 juli 1878, akte nr. 39

X. Ouwe Streekstra (Zie 24)
XI. Hendrik Streekstra, geboren op 16-12-1844 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1844.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1844
Aangiftedatum 17 december 1844, akte nr. 200
Hendrik Streekstra, geboren 16 december 1844
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Syberens van der Wal
Wonende te Hantum
Notitie bij Hendrik: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen
Hendrik hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "gebrek aan lengte".
Adressen:
tot 01-04-1879     Wierum
vanaf 01-04-1879     Driesum
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1872 in Westdongeradeel met Martje Jeltema, geboren op 09-11-1839 in Anjum, dochter van Martje (Cornelis) Jeltema.
Notitie bij de geboorte van Martje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1839
Aangiftedatum 11 november 1839, blad nr. 90
Martje Jeltema, geboren 9 november 1839
Dochter van Martje Kornelis Jeltema
Beroep:
Arbeidster
Notitie bij het huwelijk van Martje en Hendrik:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1872
Man: Hendrik Streekstra
Vrouw: Martje Jeltema
Datum: 16 mei 1872, akte nr. 19

XII. Keimpe Streekstra, geboren op 16-12-1844 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1844.
Notitie bij de geboorte van Keimpe: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1844
Aangiftedatum 17 december 1844, akte nr. 198
Keimpe Streekstra, geboren 16 december 1844
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Syberens van der Wal
Wonende te Hantum
Keimpe is overleden op 29-12-1844 in Hantum, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1844.
Notitie bij overlijden van Keimpe: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1844
Aangiftedatum 31 december 1844, blad nr. 25
Keimpe Harmens Streekstra, man, overleden 29 december 1844,
oud 12 dagen
Religie:
Nederlands Hervormd
XIII. Jan Streekstra, geboren op 09-08-1847 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1847.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1847
Aangiftedatum 10 augustus 1847, blad nr. 53
Jan Streekstra, geboren 9 augustus 1847
Zoon van Harmen Keimpes Streekstra en Baukje Sybrens van der Wal
Wonende te Hantum
Jan is overleden op 04-03-1918 in Westdongeradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1918.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1918
Aangiftedatum 5 maart 1918, akte nr. 27
Jan Streekstra, man, overleden 4 maart 1918
Oud 70 jaar, gehuwd
Notitie bij Jan: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen.
Militaire dienst van 06-05-1867 tot 05-05-1872.
Adressen:
tot 01-05-1870     Hantumhuizen
vanaf 01-05-1870     Ternaard (Samen met zoon Harmen)
vanaf 06-12-1877     Hantum
vanaf 20-07-1879     Ternaard
vanaf 1896     Hantum
vanaf 12-05-1906     Hantum (Jan wwont op deze datum bij zoon Harmen in.)
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1874 in Westdongeradeel met Sijbrigtje Pautsma, geboren op 08-08-1845 in Ternaard, dochter van Wijbren (Tjepkes) Pautsma en Antje (Ulbes) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1845.
Notitie bij de geboorte van Sijbrigtje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1845
Aangiftedatum 9 augustus 1845, blad nr. 68
Sybrigje Pautsma, geboren 8 augustus 1845
Dochter van Wybren Tjepkes Pautsma en Antje Ulbes Boersma
Wonende te Ternaard
Sijbrigtje is overleden op 31-07-1876 in Hantumhuizen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1876.
Notitie bij overlijden van Sijbrigtje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1876
Aangiftedatum 31 juli 1876, akte nr. 100
Sybrigje Wybrens Pautsma, vrouw, overleden 31 juli 1876
Oud 30 jaar, gehuwd
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederlands Hervormd
Notitie bij het huwelijk van Sijbrigtje en Jan:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1874
Man: Jan Streekstra
Vrouw: Sybrigje Pautsma
Datum: 14 mei 1874, akte nr. 9

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 06-12-1877 in Westdongeradeel met Anna Maria Docter, geboren op 18-02-1835 in Holwerd, dochter van Pieter (Jans) Docter en Johantje (Siemons) Spaak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1835.
Notitie bij de geboorte van Anna: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1835
Aangiftedatum 20 februari 1835, akte nr. 36
Anna Maria Docter, geboren 18 februari 1835
Dochter van Pieter Jans Docter en Johantje Siemons Spaak
Beroepen:
Arbeidster
vanaf 1887     Winkeliersche   [bron: Huw. akte kind Johanna]
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jan:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1877
Man: Jan Streekstra
Vrouw: Anna Maria Docter
Datum: 6 december 1877, akte nr. 65

50 Willem Terpstra , geboren op 19-09-1802 in Bornwird. Hij is gedoopt op 10-10-1802 in Bornwird. Willem is overleden op 21-03-1873 in Bornwird, 70 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht

Hij trouwde 30 jaar oud op 28-02-1833 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

51 Antje Klaver , 26 jaar oud, geboren op 27-02-1807 in Ferwerd. Zij is gedoopt op 29-03-1807 in Ferwerd. Antje is overleden op 10-07-1895 in Betterwird, 88 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1833
Man: Willem Klases Terpstra, oud 30 jaar, geboren te Bornwird, gemeente Westdongadeel
Ouders: Klaas Willems Terpstra en Sytske Wybes
Vrouw: Antje Andries Klaver, oud 25 jaar, geboren te Ferwerd
Ouders: Andries Roelofs Klaver en Gertje Meinderts
Datum: 28 februari 1833, akte nr. 3

Kinderen van Willem en Antje:
I. Roelof Terpstra, geboren op 19-04-1830 in Ferwerderadeel [bron: Akte 45 Ferwerderadeel (B03)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1839 [bron: Akte 45 Ferwerderadeel (B03)].
II. Andries Terpstra, geboren op 07-07-1831 in Ferwerderadeel [bron: Akte 69 Ferwerderadeel (B03)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1831 [bron: Akte 69 Ferwerderadeel (B03)].
Akte-geboorte:
Andries wordt als kind erkend bij huwelijk ouders.
Patroniem moeder is "Andries"
III. Klaas Terpstra, geboren op 10-03-1834 in Ferwerderadeel [bron: Akte 28 Ferwerderadeel (B03)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1834 [bron: Akte 28 Ferwerderadeel (B03)].
IV. Dirk Terpstra, geboren op 19-02-1836 in Ferwerderadeel [bron: Akte 29 Ferwerderadeel (B03)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1836 [bron: Akte 29 Ferwerderadeel (B03)].
V. Sijtske Terpstra (Zie 25)
VI. Meindert Terpstra, geboren op 18-09-1844 in Westdongeradeel [bron: Akte 156 Westdongeradeel (B03)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1842 [bron: Akte 156 Westdongeradeel (B03)].
VII. Johannes Terpstra, geboren op 12-11-1848 in Westdongeradeel [bron: Akte 62 Westdongeradeel (B03)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1848 [bron: Akte 62 Westdongeradeel (B03)].

52 Jan Tolsma , geboren op 01-04-1828 in Hallum [bron: Akte 34]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1828 [bron: Akte 34].
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1828
Aangiftedatum 2 april 1828, blad nr. 34
Jan Tolsma, geboren 1 april 1828
Zoon van Wybren Jans Tolsma en Foekje Hendriks Boersma
Jan is overleden op 20-08-1874 in Raard, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 22 augustus 1874, akte nr. 112
Jan Wybrens Talsma, man, overleden 20 augustus 1874
Oud 46 jaar, gehuwd
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde 33 jaar oud op 11-05-1861 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

53 Aafke van Tuinen , 31 jaar oud, geboren op 24-03-1830 in Datumawoude.
Beroep:
Landbouwersche

Notitie bij het huwelijk van Jan en Aafke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1861
Man: Jan Wybrens Tolsma, oud 33 jaar, geboren te Hallum
Ouders: Wybren Jans Tolsma en Foekje Hendriks Boersma
Vrouw: Aafke Jacobs van Tuinen, oud 31 jaar, geboren te Dantumawoude, gemeente Dantumadeel
Ouders: Jacob Gerrits van Tuinen en Romkje Jints Ophuizen
Datum: 11 mei 1861, akte nr. 16

Kinderen van Jan en Aafke:
I. Wijbren Talsma (Zie 26)
II. Jacob Tolsma, geboren op 08-06-1863 in Raard (nakijken).
III. Pieter Tolsma, geboren op 25-06-1865 in Raard (nakijken).
IV. Foekje Tolsma, geboren op 16-11-1866 in Raard (nakijken).

54 Jan Sijtsma , geboren op 11-10-1819 in Ternaard. Jan is overleden op 14-10-1901 in Ternaard, 82 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 28 jaar oud op 30-05-1848 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

55 Hiltje Bakker , 24 jaar oud, geboren op 17-05-1824 in Ferwerd. Hiltje is overleden op 19-06-1898 in Nakijken, 74 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hiltje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1848
Man: Jan Jans Sytsma, oud 28 jaar, geboren te Ternaard, gemeente Westdongeradeel
Ouders: Jan Jans Sytsma en Wytske Pieters Boersma
Vrouw: Hiltje Jans Bakker, oud 24 jaar, geboren te Ferwerd
Ouders: Jan Pieters Bakker en Janke Hiddes Koopmans
Datum: 30 mei 1848, akte nr. 48

Kinderen van Jan en Hiltje:
I. Pieter Sijtsma, geboren op 15-03-1854 in Ternaard (nakijken).
II. Rigtje Sijtsma, geboren op 01-12-1859 in Ternaard (nakijken).
III. Pietje Sijtsma (Zie 27)
IV. Jan Sijtsma, geboren op 13-02-1862 in Ternaard (nakijken).
V. Baukje Sijtsma, geboren op 30-07-1864 in Ternaard (nakijken).

56 Paulus Sipma , geboren op 10-04-1819 in Raard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1819 [bron: Akte 64].
Notitie bij de geboorte van Paulus: Bron: Treasoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1819
Aangiftedatum 12 april 1819, akte nr. 64
Paulus Sipma, geboren 10 april 1819
Zoon van Florus Klazes Sipma en Antje Paulus Hoekstra
Paulus is overleden op 16-02-1862 in Ternaard, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Paulus: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1862
Aangiftedatum 17 februari 1862, akte nr. 29
Paulus Floris Sipma, man, overleden 16 februari 1862
Oud 42 jaar, gehuwd
Beroep:
Boerenknecht
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 26 jaar oud op 22-05-1845 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

57 Taetske Schaafsma , 24 jaar oud, geboren op 22-05-1821 in Aalzum.
Notitie bij de geboorte van Taetske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1821
Aangiftedatum 24 mei 1821, akte nr. 74
Teetske Schaafsma, geboren 22 mei 1821
Dochter van Jurjen Jans Schaafsma en Iebeltje Hendriks van der Weide
Taetske is overleden op 16-03-1901 in Dokkum, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Taetske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1901
Aangiftedatum 18 maart 1901, akte nr. 25
Taetsche Jurjen Schaafsma, vrouw, overleden 16 maart 1901
Oud 79 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederlands Hervormd

Notitie bij het huwelijk van Paulus en Taetske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1845
Man: Paulus Florus Sipma
Vrouw: Teetske Jurjens Schaafsma
Datum: 22 mei 1845, akte nr. 20

Kinderen van Paulus en Taetske:
I. Florus Sipma, geboren op 23-08-1848 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1848 [bron: Akte 39].
Notitie bij de geboorte van Florus: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1848
Aangiftedatum 26 augustus 1848, blad nr. 39
Florus Sipma, geboren 23 augustus 1848
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafstra
Wonende te Ternaard
Adressen:
tot 12-05-1893     Ternaard
vanaf 12-05-1893     Wetzens
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1874 in Westdongeradeel met Antje van der Weg, geboren op 12-08-1849 in Ternaard, dochter van Jan (Gerbens) van der Weg en Antje Aagtjes.
Notitie bij de geboorte van Antje: Geboorteakte Westdongeradeel, 1849
Aangiftedatum 14 augustus 1849, blad nr. 67
Antje van der Weg, geboren 12 augustus 1849
Dochter van Jan Gerbens van der Weg en Antje Aagtjes
Wonende te Ternaard
Notitie bij het huwelijk van Antje en Florus:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1874
Man: Florus Sipma
Vrouw: Antje van der Weg
Datum: 20 juni 1874, akte nr. 46

II. Ybeltje Sipma, geboren op 14-08-1850 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1850 [bron: Akte 70].
Notitie bij de geboorte van Ybeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1850
Aangiftedatum 16 augustus 1850, blad nr. 70
Ybeltje Sipma, geboren 14 augustus 1850
Dochter van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
Wonende te Ternaard
III. Jurjen Sipma (Zie 28)
IV. Klaas Sipma, geboren op 11-02-1855 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1855 [bron: Akte 12].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 13 februari 1855, blad nr. 12
Klaas Sipma, geboren 11 februari 1855
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taeaetske Jurjens Schaafsma
Adres:
vanaf 17-06-1884     Huisnummer 79, Ternaard
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1884 in Westdongeradeel met Pietje Brandsma, geboren op 06-01-1858 in Ternaard, dochter van Hendrik Brandsma (zie 58) en Sijtske de Vries (zie 59).
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 7 januari 1858, blad nr. 3
Pietje Brandsma, geboren 6 januari 1858
Dochter van Hendrik Jans Brandsma en Sytske Gerbens de Vries
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Klaas:
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1884
Man: Klaas Sipma
Vrouw: Pietje Brandsma
Datum: 17 mei 1884, akte nr. 15

V. Trijntje Sipma, geboren op 16-05-1857 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1857 [bron: Akte 46].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1857
Aangiftedatum 18 mei 1857, blad nr. 46
Trijntje Sipma, geboren 16 mei 1857
Dochter van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
Trijntje is overleden op 28-07-1858 in Westdongeradeel (nakijken), 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 19 juli 1858, blad nr. 21
Trijntje Poulus Sipma, vrouw, overleden 18 juli 1858, oud 7
maanden
VI. Jan Sipma, geboren op 22-10-1859 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1859 [bron: Akte 45].
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 24 oktober 1859, blad nr. 45
Jan Sipma, geboren 22 oktober 1859
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma

58 Hendrik Brandsma , geboren op 04-04-1816 in Ternaard.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 31 jaar oud op 22-05-1847 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

59 Sijtske de Vries , 23 jaar oud, geboren op 20-02-1824 in Ternaard. Sijtske is overleden op 03-01-1900 in Ternaard, 75 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Sijtske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1847
Man: Hendrik Jans Brantsma
Vrouw: Sytske Gerbens de Vries
Datum: 22 mei 1847, akte nr. 31

Kinderen van Hendrik en Sijtske:
I. Jantje Brandsma (Zie 29)
II. Pietje Brandsma, geboren op 06-01-1858 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 7 januari 1858, blad nr. 3
Pietje Brandsma, geboren 6 januari 1858
Dochter van Hendrik Jans Brandsma en Sytske Gerbens de Vries
Zij trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1884 in Westdongeradeel met Klaas Sipma, geboren op 11-02-1855 in Westdongeradeel, zoon van Paulus Sipma (zie 56) en Taetske Schaafsma (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1855 [bron: Akte 12].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 13 februari 1855, blad nr. 12
Klaas Sipma, geboren 11 februari 1855
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taeaetske Jurjens Schaafsma
Adres:
vanaf 17-06-1884     Huisnummer 79, Ternaard
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Pietje:
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1884
Man: Klaas Sipma
Vrouw: Pietje Brandsma
Datum: 17 mei 1884, akte nr. 15

60 Iebe Vriesema , geboren op 18-10-1811 in Aalzum [bron: Vriesema Hantum]. Hij is gedoopt op 03-11-1811 in Aalzum.
Notitie bij de geboorte van Iebe: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel (mairie Ee), 1811
Aangiftedatum 21 oktober 1811, akte nr. 23
Iebe Jans, geboren 18 oktober 1811
Zoon van Jan Pieters en Betske Lieuwes
Iebe is overleden op 22-05-1888 in Aalzum, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Iebe: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 24 mei 1888, akte nr. 66
Iebe Jans Vriesema, man, overleden 22 mei 1888
Oud 76 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Vriesema Hantum]

Hij trouwde 29 jaar oud op 22-10-1840 in Dantumadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

61 Sjoukje van Breeden , 28 jaar oud, geboren op 10-08-1812 in Rinsumageest.
Notitie bij de geboorte van Sjoukje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel (mairie Rinsmageest), 1812
Aangiftedatum 15 augustus 1812, blad nr. 11
Sjoukje van Breeden, geboren 13 augustus 1812
Dochter van Bindert Lolkes van Breeden en Geeske Annes
Sjoukje is overleden op 18-04-1889 in Franeker, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sjoukje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Franeker, 1889
Aangiftedatum 18 april 1889, akte nr. 61
Sjoukje van Breeden, vrouw, overleden 18 april 1889
Oud 76 jaar, weduwe

NB: Woonplaats Aalzum
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Vriesema Hantum]

Notitie bij het huwelijk van Iebe en Sjoukje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Dantumadeel, 1840
Man: Iebe Jans Vriesema
Vrouw: Sjoukje Binderts van Breeden
Datum: 22 oktober 1840, akte nr. 43

Kinderen van Iebe en Sjoukje:
I. Jan Vriesema, geboren op 16-05-1842 in Oostdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 17 mei 1842, blad nr. 51
Jan Vriesema, geboren 16 mei 1842
Zoon van Iebe Jans Vriesema en Sjoukje Binderts van Breeden
Jan is overleden.
II. Jacob Vriesema, geboren op 24-10-1844 in Aalzum.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1844
Aangiftedatum 24 oktober 1844, blad nr. 96
Jacob Vriesema, geboren 24 oktober 1844
Zoon van Iebe Jans Vriesema en Sjoukje Binderts van Breeden
Wonende te Aalsum
Jacob is overleden op 01-07-1860 in Aalzum, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1860
Aangiftedatum 2 juli 1860, blad nr. 30
Jacob Iebes Vriesema, man, overleden 1 juli 1860, oud 15 jaar
III. Ale Vriesema, geboren op 12-05-1847 in Damwoude.
Notitie bij de geboorte van Ale: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1847
Aangiftedatum 14 mei 1847, blad nr. 34
Ale Vriesema, geboren 12 mei 1847
Zoon van Ybe Jans Vriesema en Sjoukje Binderts van Breeden
IV. Bindert Vriesema, geboren op 14-01-1850 in Betterwird.
Notitie bij de geboorte van Bindert: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1850
Aangiftedatum 16 januari 1850, blad nr. 4
Bindert Vriezema, geboren 14 januari 1850
Zoon van Ybe Jans Vriezema en Sjoukje Binderts van Breten
Wonende te Betterwird
V. Pieter Vriesema (Zie 30)
VI. Geert Vriesema, geboren op 01-01-1856 in Aalzum.
Notitie bij de geboorte van Geert: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 2 januari 1856, blad nr. 1
Geert Friesema, geboren 1 januari 1856
Zoon van Iebe Jans Friesema en Sjoukje Benderts van Breeden
Wonende te Aalsum
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Vriesema Hantum]
VII. Klaas Vriesema, geboren op 01-01-1856 in Aalzum.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Klaas is overleden op 14-10-1856 in Aalzum, 9 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 16 oktober 1856, blad nr. 38
Klaas Iebes Friesema, man, overleden 14 oktober 1856, oud 9 maanden

62 Jelle Meinsma , geboren op 21-03-1816 in Paesens. Jelle is overleden op 08-04-1898 in Holwerd, 82 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 30 jaar oud op 26-03-1846 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

63 Ruurdtje Menksma , 26 jaar oud, geboren op 27-03-1819 in Morra. Ruurdtje is overleden op 22-07-1883 in Hantumeruitburen, 64 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Jelle en Ruurdtje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1846
Man: Jelle Broers Meinsma
Vrouw: Ruurdtje Gerbens Menksma
Datum: 26 maart 1846, akte nr. 4

Kind van Jelle en Ruurdtje:
I. Antje Meinsma (Zie 31)

Generatie 7 ( oudgrootouders )

64 Sijtze Jetzes , geboren op 01-01-1727 in Oudwoude. Hij is gedoopt op 28-09-1727 in Oudwoude of kollum.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1727
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Sytse
Gedoopt op 28 september 1727 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE of SIETSKE
Vader : JETSE JAKOBS
Sijtze is overleden vr 1788 in Oudwoude, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Sijtze: Kohieren:
Huisman onde August (in speciekohieren staat (1754 blz 9)):
Skoarstien 1; halfhoofden 3; kij 5; rieren 4; lopen stal 12; paarden 4; en heeft wijf verloren.
Beroep:
Huisman onder Augsbuurt   [bron: Genealogie T. v/d Ley]

Hij trouwde op 26-06-1763 in Oudwoude. Het huwelijk werd aangegaan met:

65 Froukje Johannes , 35 of 36 jaar oud, geboren in 1727.

Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Froukje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1763
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 juni 1763, Oudwoude
Man: Sytse Jetses, Oudwoude
Vrouw: Froukjen Johannes, Oudwoude

Gestandaardiseerde namen: SIETSE JETSES en FROUKJE JOHANNES

Kinderen van Sijtze en Froukje:
I. Johannes Sijtzes, geboren op 20-09-1764 in Oudwoude [bron: Mijn oude notities].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1764
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 30 september 1764 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : SIETSE JETSES
II. Pieter (Sijtzes) Leegstra, geboren op 31-08-1766 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1766
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Piter
Gedoopt op 31 augustus 1766 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETER of PIETJE
Vader : SIETSE JETSES
Pieter is overleden op 04-05-1855 in Kollum, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1855
Aangiftedatum 5 mei 1855, akte nr. 46
Pieter Sytzes Leegstra, man, overleden 4 mei 1855
Oud 89 jaar, weduwnaar
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-11-1787 in Augsbuurt met Stijntje Tjerks, geboren omstreeks 1750. Stijntje is overleden op 26-06-1812 in Burum, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Stijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Burum), 1812
Aangiftedatum 27 juni 1812, akte nr. 28
Stijntje Tjerks Leegstra, vrouw, overleden 26 juni 1812
Oud 62 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Pieter:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Augsbuur, 1787
DTB nr: 453, 1730 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 november 1787, Augsbuurt
Man: Pijter Sijtzes, Augsbuurt
Vrouw: Stijntje Tjerks, Augsbuurt

Gestandaardiseerde namen: PIETER SIETSES en STIJNTJE TJERKS

Hij trouwde, 47 jaar oud, op 09-06-1814 in Burum met Hepkjen (Saskers) Tuinstra, geboren omstreeks 1777. Hepkjen is overleden op 01-12-1815 in Burum, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hepkjen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Burum), 1815
Aangiftedatum 2 december 1815, akte nr. 16
Hepkjen Saskers Tuinstra, vrouw, overleden 1 december 1815
Oud 37 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Hepkjen en Pieter:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Kollumerland c.a. (mairie Burum), 1814
Man: Pieter Sytzes Leegstra
Vrouw: Hepkjen Saskers Tuinstra
Datum: 9 juni 1814, akte nr. 13

Hij trouwde, 51 jaar oud, op 15-02-1818 in Kollumerland met Harmke (Hendriks) Riemersma, geboren op 06-01-1771 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Harmke: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1771
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811, DTB: 454
Dopeling: Harmke
Gedoopt op 6 januari 1771 in Oudwoude
Dochter van Hendrik Harms en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HARMKE
Vader : HENDRIK HARMENS
Harmke is overleden op 17-05-1850 in Kollumerland, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1850
Aangiftedatum 18 mei 1850, akte nr. 72
Harmke Hendriks, vrouw, overleden 17 mei 1850
Oud 80 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Harmke en Pieter:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1818
Man: Pieter Sytzes Leegstra
Vrouw: Harmke Hendriks Riemersma
Datum: 15 februari 1818, akte nr. 3

III. Jetze (Sijtzes) Dijkstra (Zie 32)
IV. Atje (Sijtzes) Leegstra, geboren op 24-12-1769 in Oudwoude [bron: Mijn notities].
Notitie bij de geboorte van Atje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1769
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Atje
Gedoopt op 24 december 1769 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ATSE of AATJE
Vader : SIETSE JETSES
Zij trouwde, 25 jaar oud, op 18-01-1795 in Stavoren met Gosse Klaazes
Notitie bij het huwelijk van Gosse en Atje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren, 1795
DTB nr: 686, 1738 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1795
Man: Gosse Klaazes, Warns
Vrouw: Atje Sytzes, Stavoren

Gestandaardiseerde namen: GOSSE KLASES en AATJE SIETSES

V. Eelkje Sijtzes, geboren op 29-11-1771 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Eelkje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1771
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Eelkje
Gedoopt op 29 november 1771 in Kollum
Kind van Sietse Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : EELKE of EELKJE
Vader : SIETSE JETSES
VI. Johanna Jetzes, geboren in 1772 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Bron: Tresoar
VII. Eelke (Sijtzes) Leegstra, geboren op 25-11-1773 in Oudwoude. Hij is gedoopt op 26-12-1773.
Notitie bij de geboorte van Eelke: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1773, doopjaar 1773
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Eelke
Geboren op 25 november 1773
Gedoopt op 26 december 1773 in Kollum
Kind van Sytse Jetses en Vroukjen Johannes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : EELKE of EELKJE
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
Eelke is overleden op 11-06-1851 in Kollumerland, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1851
Aangiftedatum 12 juni 1851, akte nr. 53
Eelke Sytzes Leegstra, man, overleden 11 juni 1851
Oud 76 jaar, gehuwd
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 13-05-1810 in Burum met Lutske (Jans) Tinga, geboren op 04-06-1786 in Nijezijl (Gr). Lutske is overleden op 11-03-1860 in Kollumerland, 73 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lutske en Eelke:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1810
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1810, Burum
Man: Eelke Sietzes, Burum
Vrouw: Lutske Jans, Oldehove

Gestandaardiseerde namen: EELKE SIETSES en LUTSKE JANS

VIII. Eelkjen (Sijtzes) Leegstra, geboren op 09-02-1776 in Kollum. Zij is gedoopt op 13-03-1776.
Notitie bij de geboorte van Eelkjen: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1776, doopjaar 1776
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Eelkjen
Geboren op 9 februari 1776
Gedoopt op 13 maart 1776 in Kollum
Dochter van Sytze Jetses en Froukjen Johannis

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : EELKJE
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
IX. Johanna (Sijtzes) Leegstra, geboren op 03-03-1778 in Kollum. Zij is gedoopt op 29-03-1778.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Johanna
Geboren op 3 maart 1778
Gedoopt op 29 maart 1778 in Kollum
Dochter van Sietse Jetses en Froukje Johannes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNA
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
Zij trouwde, 28 jaar oud, op 25-05-1806 in Burum met Hendrik (Roelofs) Braaksma, geboren omstreeks 1773. Hendrik is overleden op 31-01-1835 in Kollumerland, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1835
Aangiftedatum 2 februari 1835, akte nr. 7
Hendrik Roelofs Braaksma, man, overleden 31 januari 1835
Oud 62 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1806
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 mei 1806, Burum
Man: Hendrik Roelofs, Burum
Vrouw: Johanna Sytses, Burum

Gestandaardiseerde namen: HENDRIK ROELOFS en JOHANNA SIETSES

X. Johannes (Sijtzes) Leegstra, geboren op 04-03-1780 in Kollum. Zij is gedoopt op 02-04-1780.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1780, doopjaar 1780
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Johannes
Geboren op 4 maart 1780
Gedoopt op 2 april 1780 in Kollum
Kind van Sietse Idses en Froukje Johannes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : SIETSE IDSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
Johannes is overleden op 11-10-1852 in Kollumerland, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron: Tresoar
Zij trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1809 in Kollum met Gelske (Annes) Brouwer, geboren omstreeks 1788. Gelske is overleden op 09-01-1816 in Burum, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gelske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Burum), 1816
Aangiftedatum 9 januari 1816, akte nr. 3
Gelske Annes Brouwer, vrouw, overleden 9 januari 1816
Oud 28 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Gelske en Johannes:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1809
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 mei 1809, Kollum
Man: Johannes Sytzes, Kollum
Vrouw: Gelske Annes, Burum

Gestandaardiseerde namen: JOHANNES SIETSES en GELSKE ANNES
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1809
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 7 mei 1809, Burum
Man: Johannes Sytzes, Kollum
Vrouw: Gelske Annes, Burum

Gestandaardiseerde namen: JOHANNES SIETSES en GELSKE ANNES
NB: gehuwd te Kollum op 7 mei 1809

66 Roelof Hendriks . Hij is gedoopt op 23-09-1742 in Burum.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1742
Burum en Munnekezijl, Doop Herv. gem. 1680-1811, DTB: 447
Dopeling: Roelof
Gedoopt op 23 september 1742
Kind van Hendrik Popkes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ROELOF of ROELOFKE
Vader : HENDRIK POPKES

Hij trouwde op 19-02-1777 in Burum. Het huwelijk werd aangegaan met:

67 Martje Gooitsens

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Martje:
Bron: Tresoar
Kinderen van Roelof en Martje:
I. Sijke Roelofs (Zie 33)
II. Jan Hendriks, geboren op 14-03-1785 in Burum. Hij is gedoopt op 17-04-1785 in Burum. Jan is overleden op 27-04-1848 in Aalzum, 63 jaar oud.
Notitie bij Jan: Tresoar:
Op 16-12-1811 neemt Jan Roelofs in Ee de naam Schaafsma aan.

Schaafsma, Jan Roelofs, Ee
Mairie Ee, fol. 38

Hij sterft op 27-04-1848 te Aalzum en als ouders worden genoemd Roleof Hendriks en Martje Gooitsens. Hij moet dus een broer van Sijke geweest zijn.

68 Albert Bremer , geboren omstreeks 1771. Albert is overleden op 08-03-1840 in Kollum, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1840
Aangiftedatum 10 maart 1840, akte nr. 21
Albert Hendriks Bremer, man, overleden 8 maart 1840
Oud 69 jaar, weduwnaar
Beroep:
Arbeider
Naam-aanneming:
Albert neem op 01-02-1812 de Naam Bremer aan.

Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud op 19-05-1793 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

69 Antje Minnes . Zij is gedoopt op 30-03-1766 in Kollum. Antje is overleden op 28-02-1840 in Kollum, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1840
Aangiftedatum 2 maart 1840, akte nr. 18
Antje Minnes, vrouw, overleden 28 februari 1840
Oud 73 jaar, gehuwd

Notitie bij het huwelijk van Albert en Antje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1793
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 mei 1793, Kollum
Man: Albert Hendriks, Kollum
Vrouw: Antje Minnes, Kollum

Gestandaardiseerde namen: ALBERT HENDRIKS en ANTJE MINNES

Kinderen van Albert en Antje:
I. Minke Bremer, geboren in 1794 in Kollum. Minke is overleden op 14-09-1841, 46 of 47 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Echtgenoot:
Minke was gehuwd met Kornelis Sijbes Sijbesma
II. Hendrik Bremer (Zie 34)
III. Hiltje Bremer, geboren op 06-08-1806 in Kollum. Zij is gedoopt op 24-08-1806 in Kollum. Hiltje is overleden op 24-07-1815, 8 jaar oud.

70 Hans Blom , geboren in 1756 in Metslawier. Hans is overleden op 16-06-1827 in Engwierum, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hans: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1827
Aangiftedatum 16 juni 1827, blad nr. 27
Hans Hanzes Blom, man, overleden 16 juni 1827
Oud 71 jaar, gehuwd
Beroep:
Onderwijzer te Engwierum

Hij trouwde 24 of 25 jaar oud op 20-05-1781 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

71 Stijntje Backerus , geboren in Metslawier of Muntjezijl. Stijntje is overleden op 24-03-1829 in Engwierum.
Notitie bij overlijden van Stijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1829
Aangiftedatum 26 maart 1829, blad nr. 14
Stijntje Freerks Backerus, vrouw, overleden 24 maart 1829
Oud 66 jaar, weduwe
Beroep:
Winkeliersche

Notitie bij het huwelijk van Hans en Stijntje:
Bron: tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier, 1781
DTB nr: 539, 1724 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1781,
Metslawier
Man: Hans Hanses Blom, Lioessens
Vrouw: Stijntje Freerks, Metslawier

Gestandaardiseerde namen: HANS HANSES en STIJNTJE FREERKS

----------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Morra Lioessens, 1781
DTB nr: 540, 1698 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1781, Lioessens
Man: Hans Hanses Blom, Lioessens
Vrouw: Stijntje Freerks, Metslawier

Gestandaardiseerde namen: HANS HANSES en STIJNTJE FREERKS

Kind van Hans en Stijntje:
I. Antje Blom (Zie 35)

Klik voor foto in apart venster
2 NA_Pieter_Cornelis
72 Pieter van der Woudend (afb. 2). Pieter is overleden op 03-07-1817 in Oudkerk.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1817
Aangiftedatum 4 juli 1817, blad nr. 17
Pieter Cornelis van der Woude, man, overleden 3 juli 1817
Oud 69 jaar, weduwnaar
Zoon van Cornelis Pieters en Vroukje Klazes
Notitie bij Pieter: Naamaanneming
Bron: Tresoar
Oenkerk, deel 1 folio 64 verso
Woudend, Pieter Cornelis, Oudkerk
Kinderen:
Ysbrand 34, Cornjum, Klaas 31, Jelsum, Kornelis 27, Rijperkerk, Sake 23, Aan 14
Kindskinderen:
(v. Ysbrand) Jitske ; (v. Klaas) Pieter 4, Gertje 6, Trijntje 2; (v. Kornelis) Folkert 2
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 16-10-1774 in Oenkerk. Het huwelijk werd aangegaan met:

73 Trijntje IJsbrands (v/d Hoek??) . Zij is gedoopt op 04-03-1753 in Oudkerk.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1753
Dopeling: Trijntje
Gedoopt op 4 maart 1753 in Oudkerk
Dochter van IJsbrand Hendriks en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : IJSBRAND HENDRIKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudkerk en Roodkerk, doop 1652-1811
Inventarisnr. : 717
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Trijntje is overleden op 15-04-1813 in Oudkerk, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk), 1813
Aangiftedatum 17 april 1813, blad nr. 2
Trijntje IJsbrands, vrouw, overleden 15 april 1813
Oud 60 jaar, gehuwd
Dochter van IJsbrand Hendriks en Saakje Klases
Akte-naamaanem.:
Trijntje haar broer neemt in dantumadeel de naam v/d Hoek aan.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Trijntje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk Giekerk Wijns, 1774
DTB nr: 712, 1660 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 oktober 1774, Oenkerk
Man: Pieter Cornelis, Oenkerk
Vrouw: Trijntje Ysebrands, Oenkerk

Gestandaardiseerde namen: PIETER KORNELIS en TRIJNTJE IJSBRANDS

Kinderen van Pieter en Trijntje:
I. Ysbrand van der Woudend, geboren omstreeks 1777.
II. Kornelis van der Woudend, geboren omstreeks 1780.
III. Klaas van der Woudend, geboren omstreeks 1784.
IV. Sake van der Woudend, geboren omstreeks 1788.
V. Arend (Aan) Woudsma (Zie 36)

Klik voor foto in apart venster
3 NA_Rimmer_Minnes
74 Riemer Rimmersma (afb. 3)

Hij trouwde op 11-05-1794 in Leeuwarden. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: Bevestiging door B. v Weenen]. Het huwelijk werd aangegaan met:

75 Tetje (Miedema?) Gepkes , geboren in Marrum.

Notitie bij het huwelijk van Riemer en Tetje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1794
DTB nr: 914, 1785 - 1798
Vermelding: Ondertrouw van 25 april 1794
Man: Riemer Minnes, Leeuwarden
Vrouw: Tettje Gepkes, Marrum

Gestandaardiseerde namen: RIEMER MINNES en TETJE GEPKES

-------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1794
DTB nr: 1001, 1793 - 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 mei 1794
Man: Riemer Minnes, Leeuwarden
Vrouw: Tettje Gepkes, Marrum

Gestandaardiseerde namen: RIEMER MINNES en TETJE GEPKES
NB: getrouwd in de Galileer kerk

Kind van Riemer en Tetje:
I. Trijntje Riemersma (Zie 37)

Klik voor foto in apart venster
4 NA_Dirk_Baukes
76 Dirk Tolsma (afb. 4), geboren in 1760 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 22-03-1789 in Wanswerd.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Gedoopt op belijdenis des geloofs.
Dirk is overleden op 08-06-1813 in Wanswerd, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel (mairie Blija), 1813
Aangiftedatum 9 juni 1813, blad nr. 4
Dirk Baukes Tolsma, man, overleden 8 juni 1813
Oud 52 jaar, weduwnaar
Zoon van Bauke Dirks en Vroukje Harmens
Beroep:
Landbouwer
Dopen:
Dopen is bij "op belijdenis des geloofs"

Hij trouwde 19 of 20 jaar oud op 09-01-1780 in Wanswerd. Het huwelijk werd aangegaan met:

77 Meiltje Jans . Zij is gedoopt op 07-08-1757 in Wanswerd. Meiltje is overleden op 24-04-1809 in Wanswerd, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Meiltje: Overleden 01-06-1810???

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Meiltje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum, 1780
DTB nr: 243, 1736 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 januari 1780, Wanswerd
Man: Durk Baukes, Wanswerd
Vrouw: Meiltje Jans, Wanswerd

Gestandaardiseerde namen: DIRK BAUKES en MEILTJE JANS

Kinderen van Dirk en Meiltje:
I. Bauke Tolsma, geboren op 23-12-1781 in Wanswerd.
II. Aaltje Tolsma, geboren op 30-03-1784 in Wanswerd. Aaltje is overleden op 02-10-1827 in Marrum, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1827
Aangiftedatum 2 oktober 1827, blad nr. 43 (suppl. nr. 1-7)
Aaltje Dirks Tolsma, vrouw, overleden 2 oktober 1827
Oud 43 jaar, gehuwd met Johannes Gurbes de Weert
Dochter van Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans

NB: vader trouwt als "Talsma"
Zij trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1816 met Johannes (Gurbes) de Weert
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Aaltje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel (mairie Marrum), 1816
Man: Johannes Gurbes de Weert, oud 29 jaar, geboren te Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen
Ouders: Gurbe Durks de Weert en Saakje Johannes
Vrouw: Aaltje Dirks Tolsma, oud 31 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans
Datum: 12 mei 1816, akte nr. 7

III. Hendrik Tolsma, geboren op 12-09-1786 in Wanswerd.
Beroep:
Gardenier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1812 in Blija met Welmoed (Sybren) Feitsma
Notitie bij het huwelijk van Welmoed en Hendrik:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel (mairie Blija), 1812
Man: Hendrik Dirks Tolsma, oud 25 jaar, geboren te Blija
Ouders: Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans
Vrouw: Welmoed Sybrens Teitsma, oud 20 jaar, geboren te Blija
Ouders: Sybren Jans Teitsma en Akke Annes Noordenbos
Datum: 25 februari 1812, akte nr. 1

NB: Met legitimatie van een kind; bruidegom ondertekent met "Talsma"

IV. Froukje Tolsma, geboren op 28-02-1789 in Wanswerd.
V. Doetje Tolsma, geboren op 05-01-1791 in Wanswerd.
Zij trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1816 in Marrum (Ferwerderadeel) met Harmen (Sakes) de Vries
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Doetje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel (mairie Marrum), 1816
Man: Harmen Sakes de Vries, oud 27 jaar, geboren te Marrum
Ouders: Sake Harmens en Sytske Klases
Vrouw: Doetje Dirks Tolsma, oud 25 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans
Datum: 12 mei 1816, akte nr. 6

VI. Gerbrich Tolsma, geboren op 22-12-1793 in Wanswerd.
VII. Dieuwke Tolsma, geboren op 10-09-1796 in Wanswerd.
Zij trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1817 in Ferwerderadeel met Dirk (Bouwes) Kalma
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Dieuwke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1817
Man: Dirk Bouwes Kalma, oud 23 jaar, geboren te Boksum, gemeente Menaldumadeel
Ouders: Sytske Lubbers
Vrouw: Dieuke Dirks Tolsma, oud 20 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Dirk Baukes en Meiltje Jans
Datum: 12 mei 1817, akte nr. 13

NB: Volgens het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie is de bruidegom een zoon van
Bouwe Dirks en Sytske Lubbers

VIII. Jan Tolsma (Zie 38)
IX. Harmen Tolsma, geboren op 24-01-1802 in Wanswerd.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1825 in Ferwerderadeel met Syke (Rindert) Lelia
Notitie bij het huwelijk van Syke en Harmen:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1825
Man: Harmen Dirks Tolsma, oud 23 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans
Vrouw: Sijke Rinderts Lelia, oud 18 jaar, geboren te Marrum
Ouders: Rindert Wybes Lelia en Antje Roelofs
Datum: 19 mei 1825, akte nr. 20

Klik voor foto in apart venster
5 NA_Willem_Jans
78 Willem Koolhaas (afb. 5), geboren op 25-05-1760 in St. Anna Parochie. Willem is overleden op 25-09-1833 in Marrum, 73 jaar oud.
Notitie bij Willem: Naamaanneming: Bron Tresoar
Marrum, deel 1 folio 1
Koolhaas, Willem Jans, Marrum
Kinderen:
Eke 20, Lea 13, Tomas 8
Beroep:
Fabrikeur te Marrum

Hij trouwde 25 jaar oud op 14-05-1786 in Marrum. Het huwelijk werd aangegaan met:

79 Grietje Tomas . Grietje is overleden op 04-04-1809 in Marrum.
Akte-huwelijk:
Willem trouwde voor de tweede maal met Dieuke Joekes v/d velde op 27-12-1817. Dienstmeid te Marrum.
Ouders waren Joeke Sipkes en Antje Klazes.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Grietje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk, 1786
DTB nr: 240, 1726 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 mei 1786, Marrum
Man: Willem Jans, Marrum
Vrouw: Gryttje Tomas, Marrum

Gestandaardiseerde namen: WILLEM JANS en GRIETJE THOMAS
NB: mr.timmerman

Kinderen van Willem en Grietje:
I. Eke Koolhaas, geboren omstreeks 1791.
Zij trouwde met Dirk (Piers) Terpstra, geboren in 1892 in Marrum, zoon van Pier (Dirks) Terpstra en Trijntje (Dirks) EWal.
II. Lea Koolhaas (Zie 39)
III. Thomas Koolhaas, geboren in 1803 in Marrum.
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 17-02-1825 in Ferwerderadeel met Atje Roorda, geboren in 1802 in Genum, dochter van Jacob (Lolkes) Roorda en Grietjes Martinus.
Notitie bij het huwelijk van Atje en Thomas:
B04: Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1825
Man: Thomas Willems Koolhaas, oud 22 jaar, geboren te Marrum
Ouders: Willem Jans Koolhaas en Grietje Thomas
Vrouw: Atje Jacobs Roorda, oud 23 jaar, geboren te Genum
Ouders: Jacob Lolkes Roorda en Grietje Martinus
Datum: 17 februari 1825, akte nr. 1

80 Jan Gerkes
Hij trouwde met:
Klik voor foto in apart venster
6 NA_Antje_Tijes
81 Antje Deunstra (afb. 6), geboren omstreeks 1766. Antje is overleden op 12-10-1819 in Kooten, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Antje: Naamaanneming: Bron Tresoar
Surhuizum, deel 1 folio 13 verso
Deunstra, Antie Ties, Surhuisterveen
Kinderen:
Eelkien 45, Tie Jans 41
Kindskinderen:
(van ?) Antie 6, Jan 2

Kinderen van Jan en Antje:
I. Eelkien Gerkes
II. Tije Duinstra (Zie 40)

82 Tsjerk Scheepsma , geboren in Surhuisterveen.

Hij trouwde op 31-01-1773 in Surhuisterveen. Het huwelijk werd aangegaan met:

83 Gepke Jochums , geboren in Surhuisterveen.

Notitie bij het huwelijk van Tsjerk en Gepke:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen, 1773 DTB nr: 28, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 januari 1773, Surhuisterveen
Man: Tjerk Clases, Surhuisterveen
Vrouw: Gepke Jochems, Surhuisterveen

Gestandaardiseerde namen: TJERK KLASES en GEPKE JOCHEMS

Kind van Tsjerk en Gepke:
I. Sijtske van Schepen (Zie 41)

84 Jan de Vries . Jan is overleden op 11-08-1821 in Wierum.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 23-05-1790 in Wierum. Het huwelijk werd aangegaan met:

85 Aaltje Taekes . Aaltje is overleden op 21-06-1841 in Wierum.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1790 DTB nr: 760, 1697 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 13 juni 1790
Man: Jan Jacobs, Wierum
Vrouw: Aaltje Takes, Nes (Westdongeradeel)

Gestandaardiseerde namen: JAN JAKOBS en AALTJE TEEKES
NB: gehuwd te Paesens

Kind van Jan en Aaltje:
I. Jacob de Vries (Zie 42)

86 Opt Berghuis . Opt is overleden op 02-12-1820 in Moddergat. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1820 [bron: Akte 18 (I01)].
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 13-03-1798 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

87 Lieukje Dijkstra . Lieukje is overleden op 17-12-1826 in Nes.

Notitie bij het huwelijk van Opt en Lieukje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Paesens, 1798 DTB nr: 544, 1712 - 1810
Vermelding: Derde proclamatie van 13 mei 1798, Paesens
Man: Opt Tjerks, Nes
Vrouw: Lieuwkjen Johannes, Paesens

Gestandaardiseerde namen: OEPKE TJERKS en LIEUWKJE JOHANNES

Kind van Opt en Lieukje:
I. Wijtske Berghuis (Zie 43)

88 Sjouke Pieters .
Beroep:
Schipper

Hij trouwde met:
89 Agnieltje Remmerens . Zij is gedoopt op 18-03-1770 in Wierum. Agnieltje is overleden op 26-05-1832 in Wierum, 62 jaar oud.

Kind van Sjouke en Agnieltje:
I. Rimmeren Vaderloos (Zie 44)

90 Hotse Boom .
Adres:
Wonende te Groningen
Beroep:
Schipper te Zevenhuizen
Functie:
van 1814 tot 1815     Diaken (Kerkvoogd te Aalzum 1841 en 1815)
Echtgenoot:
1e huwelijk van Hotse was 13-05-1787 met Klaaske Sijbrens van Buistenpost.
Ook Hotse woonde op dat moment in Buitenpost.

Hij trouwde met:
91 Janke (Jantje) Eeuwes . Janke is overleden op 12-08-1832 in Wierum.
Beroep:
Vroedvrouw

Kind van Hotse en Janke:
I. Heiltje Boom (Zie 45)

92 Kornelis Visser
Hij trouwde met:
93 Trijntje Jetzes . Trijntje is overleden op 30-09-1812 in Wierum.

Kind van Kornelis en Trijntje:
I. Freerk Visser (Zie 46)

94 Jan Nooitgedacht . Hij is gedoopt op 04-04-1752 in Wierum. Jan is overleden op 26-11-1843 in Wierum, 91 jaar oud.

Hij trouwde op 28-03-1802 in Wierum. Het huwelijk werd aangegaan met:

95 Sibbeltje Joukes . Zij is gedoopt op 03-09-1769 in Wierum. Sibbeltje is overleden op 17-11-1847 in Wierum, 78 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Sibbeltje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1802
DTB nr: 760, 1697 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 maart 1802, Wierum
Man: Jan Simens, Wierum
Vrouw: Sibbeltje Joukes, Wierum

Gestandaardiseerde namen: JAN SIEMENS en SIBBELTJE JOUKES

Kind van Jan en Sibbeltje:
I. Renske Nooitgedacht (Zie 47)

96 Keimpe Streekstra , geboren omstreeks 1776. Keimpe is overleden op 28-05-1830 om 04:00 in Ommerschans (Ov.), ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1830. Hij is begraven in Ommerschans (Ov.).
Notitie bij overlijden van Keimpe: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1830
Aangiftedatum 24 mei 1830, blad nr. 19
Kiempe Ouwes Streekstra, man, overleden 28 maart 1830, oud 54 jaar
NB: overleden te Ommen
--------------------------------------------------------------------------------------
In de overlijdensacte wordt Keimpe een kolonist genoemd.
Adres:
Dokkum   [bron: Huw. akte zoon Harmen]
Beroepen:
vanaf 1826     Schipper te Leeuwarderadeel (Bron: Tresoar
In 1822 was volgens de militiepapieren schipper in de gemeente Leeuwarderadeel en wonende op het schip. Volgens de wet was hij woonachtig in Aalzum.)
  [bron: Huw. akte zoon Ouwe]
vanaf 1826     Koopman (te Aalzum)   [bron: Huw. akte zoon Ouwe]
vanaf 1827     Arbeider   [bron: Huw. akte zoon Harmen]
Zoeknotities:
Overlijdensacte: in bezit

Hij trouwde ongeveer 20 jaar oud op 03-06-1796 in Wanswerd. Het huwelijk werd aangegaan met:

97 Trijntje Pallas(t) , 21 jaar oud, geboren op 17-09-1774 in Ferwerd. Zij is gedoopt op 02-10-1774 in Ferwerd. Trijntje is overleden op 13-08-1851 om 06:00 in Aalzum, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1851.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 14 augustus 1851, blad nr. 19
Trijntje Harmens Streekstra, vrouw, overleden 13 augustus 1851
Oud 79 jaar, weduwe
-------------------------------------------------------------------------------
Overleden in huisnummer 54 te Aalzum.
Adres:
vanaf 1871     Dokkum   [bron: Huw. akte (2e) zoon Iede]
Zoeknotities:
Overlijdensacte: in bezit
Doopboekblad: in bezit

Notitie bij het huwelijk van Keimpe en Trijntje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd-Jislum, 1796
DTB nr: 243, 1736 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 juni 1796, Wanswerd
Man: Keimpe Ouwes, Wanswerd
Vrouw: Tryntje Harmens, Wanswerd
Gestandaardiseerde namen: KEIMPE UWES en HARMENS

Kinderen van Keimpe en Trijntje:
I. Ouwe Streekstra, geboren op 25-12-1799 in Damwoude.
Notitie bij de geboorte van Ouwe: Ouwe is niet gedoopt.
Ouwe is overleden op 05-04-1838 in Leeuwarden, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1838.
Notitie bij overlijden van Ouwe: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Leeuwarden, 1838
Aangiftedatum 6 april 1838, akte nr. 199
Ouwe Keimpes Streekstra, man, overleden 5 april 1838
Oud 38 jaar, gehuwd
Notitie bij Ouwe: Bij opmaken overlijdensacte kind Ankje verklaarden Ouwe en Froukje niet te kunnen schrijven.
Adres:
Wijk P nr 6, Leeuwarden   [bron: Overlijdensacte kind Geertje]
Beroep:
Boerenknecht (te Finkum)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1826 in Leeuwarderadeel met Froukje Groenewoud, geboren op 14-07-1801 in Stiens, dochter van Miendert (Jurjens) Groenewoud en Aukje Coenraads. Zij is gedoopt op 09-08-1801 in Stiens. Froukje is overleden op 13-12-1870 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1870.
Notitie bij overlijden van Froukje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Leeuwarden, 1870
Aangiftedatum 14 december 1870, akte nr. 681
Froukje Groenewoud, vrouw, overleden 13 december 1870
Oud 68 jaar, weduwe
Adressen:
van voor 25-05-1826     Leeuwarden   [bron: Eigen huwelijksactie]
vanaf 1858     Leeuwarden   [bron: Huw. akte dochter Catharina]
Beroepen:
Bolloppster   [bron: Huw. akte Catharina]
vanaf 1839     Gardeniersche   [bron: Overlijdensacte kind Geertje]
Notitie bij het huwelijk van Froukje en Ouwe:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1826
Man: Ouwe Keimpes Streekstra, oud 26 jaar, geboren te Damwoude,
gemeente Dantumadeel
Ouders: Keimpe Ouwes Streekstra en Trijntje Harmens
Vrouw: Froukje Meinderts Groenewoud, oud 24 jaar, geboren te Stiens
Ouders: Meindert Jurjens Groenewoud en Ankje Coenraads
Datum: 25 mei 1826, akte nr. 27

II. Harmen Streekstra (Zie 48)
III. Trijntje Streekstra, geboren in 1808 in Aalzum.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: huwelijksbijlagen
In bijlagen staat dat de geboorte van Trijntje niet geregistreerd is.
Trijntje is overleden na 1865, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: In sommige acten staat Trijntje soms als "Trijntje Hoekstra"
O.a. in huwelijksacte dochter Menke.
Adressen:
van voor 1828     Dokkum
vanaf 1865     Dokkum   [bron: Overlijdensacte kind Menke]
Beroep:
Arbeidster (te Dokkum)
Zoeknotities:
Volgens J. Meijer 21-03-1801
Zij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 19-07-1828 in Westdongeradeel met Pieter Kruyer, geboren op 30-04-1803 in Holwerd, zoon van Tiete (Jans) Kruyer en Menke Pieters. Hij is gedoopt op 29-05-1803 in Holwerd. Pieter is overleden op 06-09-1846 in Holwerd, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1846.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1846
Aangiftedatum 8 september 1846, blad nr. 27
Pieter Tietes Kruyer, man, overleden 6 september 1846
Oud 43 jaar, gehuwd
Adres:
van voor 1828     Holwerd
Beroep:
Boerenknecht (te Holwerd)
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Trijntje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1828
Man: Pieter Tietes Kruyer
Vrouw: Trijntje Keimpes Streekstra
Datum: 19 juli 1828, akte nr. 32

IV. Iede Streekstra, geboren op 02-09-1810 in Leeuwarden [bron: Militiepapieren]. Iede is overleden op 18-10-1886 in Dantumawoude, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Iede: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1886
Aangiftedatum 19 oktober 1886, akte nr. 158
Iede Keimpes Streekstra, man, overleden 18 oktober 1886
Oud 76 jaar, gehuwd
Zoon van Keimpe Streekstra en Trijntje
Notitie bij Iede: In de militiepapieren staat als kenmerk: aangezicht ovaal, voorhoofd lang, ogen bruin, wenkbrauwen bruin, pokdalig gezicht.
Adressen:
vanaf 1871     Hantumeruitburen
vanaf 1871     Aalzum
Beroepen:
Boerenknecht
Koopman
Scheepsjongsknecht   [bron: Militiepapieren]
Koemelker   [bron: Overlijdensacte ]
vanaf 16-05-1863     Gardenier   [bron: Huw. akte dochter Trijntje]
vanaf 12-06-1871     Gardenier (te Hantumeruitburen)   [bron: Huwelijksacte met Trijntje Braaksma]
Zoeknotities:
Jilles meijer heeft als geb. datum: 20-09-1810
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1834 in Oostdongeradeel met Grietje de Haan, geboren op 25-12-1803 in Dokkum, dochter van Jan (Jelles) de Haan en Ettje Jacobs. Zij is gedoopt op 09-01-1803 in Dokkum. Grietje is overleden op 02-04-1866 in Aalzum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1866.
Notitie bij overlijden van Grietje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1866
Aangiftedatum 3 april 1866, blad nr. 12
Grietje Jans de Haan, vrouw, overleden 2 april 1866
Oud 63 jaar, gehuwd
Beroep:
Dienstmeid
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Iede:
Bron: tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1834
Man: Iede Keimpes Streekstra
Vrouw: Grietje Jans de Haan
Datum: 12 juni 1834, akte nr. 28

Hij trouwde, 60 jaar oud, op 11-05-1871 in Oostdongeradeel met Trijntje Braaksma, geboren in 1818 in Hiaure, dochter van Ynse Braaksma en Grietje Jacobs.
Beroep:
vanaf 1871     Arbeidster   [bron: Huwelijksacte]
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Iede:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1871
Man: Iede Keimpes Streekstra
Vrouw: Trijntje Braaksma
Datum: 11 mei 1871, akte nr. 15

V. Henne Streekstra, geboren in 1814 in Dokkum. Henne is overleden op 07-01-1833 in Dokkum, 18 of 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1833.
Notitie bij overlijden van Henne: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1833
Aangiftedatum 12 januari 1833, blad nr. 1
Henne Keimpes Streeksma, man, overleden 7 januari 1833
Oud 19 jaar, ongehuwd
Beroep:
Arbeider

98 Sijbren van der Wal . Sijbren is overleden op 08-02-1829 in Hantum.
Beroep:
Arbeider te Hantumeruitburen

Hij trouwde op 28-04-1804 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

99 Nieske Elzinga . Zij is gedoopt op 20-10-1781 in Wierum. Nieske is overleden op 20-08-1831 in Hantum, 49 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Sijbren en Nieske:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1804
DTB nr: 762, 1612 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1804, Ternaard
Man: Siberen Jelles, Ternaard
Vrouw: Nieske Jans, Ternaard

Gestandaardiseerde namen: SIEBREN JELLES en NIESKE JANS

Kind van Sijbren en Nieske:
I. Baukje van der Wal (Zie 49)

100 Klaas Willems . Klaas is overleden in Wanswerd.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde met:
101 Sijtske Wijbes . Sijtske is overleden op 15-11-1829 in Holwerd.
Beroep:
Arbeidsters

Kind van Klaas en Sijtske:
I. Willem Terpstra (Zie 50)

102 Andries Klaver , geboren op 02-09-1772 in Ferwerd. Hij is gedoopt op 20-09-1772 in Ferwerd. Andries is overleden op 01-04-1817 in Ferwerd, 44 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde met:
103 Gertje Meinderts .
Beroep:
Arbeidster

Kind van Andries en Gertje:
I. Antje Klaver (Zie 51)

104 Wijbren Tolsma , geboren op 22-01-1790 in Jislum. Hij is gedoopt op 21-02-1790 in Jislum. Wijbren is overleden op 15-05-1858 in Hallum, 68 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde 35 jaar oud op 15-09-1825 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

105 Foekje Boersma , 31 jaar oud, geboren op 10-05-1794 in Sijbrandahuis. Zij is gedoopt op 15-06-1794 in Rinsumageest. Foekje is overleden op 21-02-1850 in Ferwerderadeel, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Foekje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1850
Aangiftedatum 22 februari 1850, blad nr. 10
Foekje Hendriks Boersma, vrouw, overleden 21 februari 1850
Oud 55 jaar, gehuwd met Wybren Jans Tolsma
Dochter van Hendrik Pieters Boersma en Pietje Douwes Soepboer
Akte-huwelijk:
1e huwelijk van Wijbren was met Beitske de Jong X 10-05-1815 FER

Notitie bij het huwelijk van Wijbren en Foekje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1825
Man: Wybren Jans Tolsma, oud 35 jaar, geboren te Jislum
Ouders: Jan Baukes Tolsma en Maaike Wybrens
Vrouw: Foekje Hendriks Boersma, oud 31 jaar, geboren te Sijbrandahuis, gemeente Dantumadeel
Ouders: Hendrik Pieters Boersma en Pietje Douwes
Datum: 15 september 1825, akte nr. 43

NB: Bruidegom is weduwnaar van Beitske Wytzes de Jong

Kinderen van Wijbren en Foekje:
I. Pietje Tolsma, geboren op 27-05-1826 in Hallum.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1826
Aangiftedatum 29 mei 1826, akte nr. 102
Pietje Tolsma, geboren 27 mei 1826
Dochter van Wiebren Jans Tolsma en Foekje Hendriks Boersma
Pietje is overleden op 22-09-1826 in Hallum, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Pietje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1826
Aangiftedatum 23 september 1826, blad nr. 41 (suppl. nr.1-9)
Pietje Wybrens Tolsma, vrouw, overleden 22 september 1826, oud 17 weken
Dochter van Wybren Jans Tolsma en Foekje Hendriks Boersma
II. Jan Tolsma (Zie 52)
III. Pieter Tolsma, geboren op 15-02-1832 in Hallum.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1832
Aangiftedatum 16 februari 1832, blad nr. 13
Pieter Tolsma, geboren 15 februari 1832
Zoon van Wybren Jans Tolsma en Foekje Hendriks Boersma
IV. Bauke Tolsma, geboren op 17-02-1834 in Hallum.
Notitie bij de geboorte van Bauke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Ferwerderadeel, 1834
Aangiftedatum 19 februari 1834, blad nr. 22
Bauke Tolsma, geboren 17 februari 1834
Zoon van Wybren Jans Tolsma en Foekje Hendriks Boersma

106 Jacob van Tuinen , geboren op 08-03-1796 in Kollum [bron: B06]. Hij is gedoopt op 27-03-1796 in Kollum [bron: B06]. Jacob is overleden op 12-08-1874 om 08:00 in Raard, 78 jaar oud [bron: Akte 106 Westdongeradeel (B06)]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Tjalling Tiezema (geb. 1820) en Jacob Geerts Hamstra (geb. 1843).
Notitie bij Jacob: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Adres:
tot 1873     Raard
Beroepen:
Boerenknecht
Dagloner   [bron: Overlijdensakte]
Religie:
Doopsgezind   [bron: (I03)]
Akte-overlijden:
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1874, akte nr. 106.
Jacob Gerrits van Tuinen, 78 jaren, zonder beroep,geboren te kollum, wonende te Raard, weduwnaar van Romkje Eintes Ophuizen, en zoon van Gerrit van Tuinen en Wesseltje van der Woude, in leven echtlieden, beide overleden. Overleden op 12 augustus 1974, des morgens ten acht ure te Raard, in het huis nummer elf. Aangevers: Tjalling Tiezema, 54 jaren, tolgaarder te Raard en Jacob Geerts Hamstra, 31 jaren, arbeider te Sybrandahuis, bekenden van de overledene.
  [bron: B06]
Volkstelling:
Volkstelling 1829 Dantumawoude, huisnr. 77.
v an Tuinen Jacob Gerrits, 33 jr. geb. Kollum, gehuwd, dagloner, NB.
Ophuizen, Romkjen Sints, 38 jr. geb. Dantumawoude, gehuwd, zonder beroep, NB.
van Tuinen, Gerrit Jacobs, 12 jr. geb. Dantumawoude, jongmans, zonder beroep, NB.
van Tuinen, Sint Jacobs, 8 jr. geb. Dantumawoude, jongmans, zonder beroep, NB.
van Tuinen, Auke Jacobs, 2 jr. geb. Murmurwoude, jongmans, zonder beroep, NB.
van Tuinen, Tjitske Jacobs, 10 jr. geb. Dantumawoude, jonge dochter, zonder beroep, NB.
van Tuinen, Wesseltje Jacobs, 5 jr. geb. Murmurwoude, jonge dochter, zonder beroep, NB.

Hij trouwde 20 jaar oud op 22-08-1816 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

107 Romkjen Ophuizen , 25 jaar oud, geboren op 05-12-1790 in Dantumawoude. Zij is gedoopt in Niet gedoopt. Romkjen is overleden op 03-05-1852 in Dantumawoude, 61 jaar oud [bron: Akte 16 Dantumadeel (B03)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1852 [bron: Akte 16 Dantumadeel (B03)].
Notitie bij Romkjen: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Doopsgezind   [bron: I03]

Kind van Jacob en Romkjen:
I. Aafke van Tuinen (Zie 53)

108 Jan Sijtsma , geboren op 05-02-1785 in Ternaard. Hij is gedoopt op 20-03-1785 in Ternaard. Jan is overleden op 06-08-1865 in Ternaard, 80 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht

Hij trouwde 30 jaar oud op 18-05-1815 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

109 Wijtske Boersma , 23 jaar oud, geboren op 10-07-1791 in Ferwerd. Zij is gedoopt op 21-07-1791 in Ferwerd. Wijtske is overleden op 10-05-1885 in Wierum, 93 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid

Kinderen van Jan en Wijtske:
I. Jan Sijtsma, geboren op 07-02-1816.
II. Jan Sijtsma (Zie 54)
III. Pieter Sijtsma, geboren op 21-06-1825.

110 Jan Bakker , geboren op 18-12-1795 in Ternaard. Hij is gedoopt op 10-01-1796 in Ternaard. Jan is overleden op 24-03-1882 in Ferwerd, 86 jaar oud.
Beroepen:
Bakker
Grietenij ontvanger

Hij trouwde 22 jaar oud op 29-10-1818 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

111 Janke Koopmans , 20 jaar oud, geboren op 17-08-1798 in Ternaard. Zij is gedoopt op 16-09-1798 in Ternaard. Janke is overleden op 05-02-1876 in Ferwerd, 77 jaar oud.
Beroep:
Naaister

Kind van Jan en Janke:
I. Hiltje Bakker (Zie 55)

Klik voor foto in apart venster
7 NA_Floris_Klazes
112 Floris Sipma (afb. 7), geboren op 22-01-1788 in Birdaard. Hij is gedoopt op 16-03-1788 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Floris: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Florus
Geboren op 22 januari 1788 in Birdaard
Gedoopt op 16 maart 1788
Zoon van Claas Ypes en Eelkjen Florus

Opm.: De vader is doopheffer

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FLORIS
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Floris is overleden op 29-10-1850 in Ternaard, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Floris: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1850
Aangiftedatum 30 oktober 1850, blad nr. 25
Florus Klazes Sipma, man, overleden 29 oktober 1850
Oud 62 jaar, gehuwd
Notitie bij Floris: Naamaanneming: Bron Tresoar
Ternaard, deel 1 folio 177
Sipma, Floris Klazes, Brantgum
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde 30 jaar oud op 04-07-1818 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

113 Antje Hoekstra , 25 jaar oud, geboren op 03-03-1793 in Raard. Zij is gedoopt op 24-03-1793 in Raard.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar

Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Dopeling: Antje
Geboren op 15 maart 1793 in Raard
Gedoopt op 24 maart 1793 in Raard
Kind van Paulus Nannes en Sjoukjen Teunis

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ANSKE of ANTJE
Vader : PAULUS NANNES
Moeder : SJOUKJE TEUNIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Foudgum en Raard, doop 1663-1811
Inventarisnr. : 751
Antje is overleden op 23-08-1856 in Ternaard, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 25 augustus 1856, blad nr. 22
Antje Poulus Hoekstra, vrouw, overleden 23 augustus 1856
Oud 63 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster

Notitie bij het huwelijk van Floris en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1818
Man: Floris Klazes Sipma
Vrouw: Antje Paulus Hoekstra
Datum: 4 juli 1818, akte nr. 24
[bron bij het huwelijk van Floris en Antje: Akte 24]
Kinderen van Floris en Antje:
I. Paulus Sipma (Zie 56)
II. Sjoukje Sipma, geboren op 27-04-1821 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Sjoukje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1821
Aangiftedatum 28 april 1821, akte nr. 75
Sjoukje Sipma, geboren 27 april 1821
Dochter van Florus Klazes Sipma en Antje Paulus Hoekstra
Adres:
vanaf 12-05-1850     Wierum
Beroep:
Dienstmeid
Zij trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1850 in Westdongeradeel met Jan (Sjoerds) Banga
Notitie bij het huwelijk van Jan en Sjoukje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1850
Man: Jan Sjoerds Banga
Vrouw: Sjoukje Florus Sipma
Datum: 18 mei 1850, akte nr. 20

III. Eelkje Sipma, geboren op 17-03-1825 in Hantumeruitburen. Eelkje is overleden op 18-01-1860 in Westdongeradeel, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelkje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1860
Aangiftedatum 18 januari 1860, blad nr. 4
Eelkje Florus Sipma, vrouw, overleden 18 januari 1860
Oud 34 jaar, ongehuwd
IV. Klaas Sipma, geboren op 29-08-1831 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1831
Aangiftedatum 30 augustus 1831, blad nr. 67
Klaas Sipma, geboren 29 augustus 1831
Zoon van Floris Klazes Sipma en Antje Poulus Hoekstra
Wonende te Ternaard
Klaas is overleden op 16-03-1874 in Westdongeradeel, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 16 maart 1874, akte nr. 39
Klaas Floris Sipma, man, overleden 16 maart 1874
Oud 42 jaar, gehuwd
Beroep:
vanaf 1831     Boerenknecht (te Hantumeruitburen)
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1858 in Westdongeradeel met Sibbeltje van der Gang, geboren op 24-02-1834 in Westdongeradeel, dochter van Jan (Louws) van der Gang en Maaike (Idses) Banga.
Notitie bij de geboorte van Sibbeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 24 februari 1834, akte nr. 36
Sibbeltje van der Gang, geboren 22 februari 1834
Dochter van Jan Louws van der Gang en Maaike Idses Banga
Sibbeltje is overleden op 16-05-1921 in Oostdongeradeel, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sibbeltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1921
Aangiftedatum 19 mei 1921, akte nr. 41
Sibbeltje van der Gang, vrouw, overleden 16 mei 1921
Oud 87 jaar, gehuwd
Religie:
Nederlands Hervormd
Notitie bij het huwelijk van Sibbeltje en Klaas:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1858
Man: Klaas Florus Sipma
Vrouw: Sibbeltje Jans van der Gang
Datum: 15 mei 1858, akte nr. 26

114 Jurjen Schaafsma , geboren op 15-08-1792 in Anjum. Hij is gedoopt op 02-09-1792 in Anjum. Jurjen is overleden op 08-05-1839 in Dokkum, 46 jaar oud.
Beroepen:
Koemelker
Gardenier

Hij trouwde 24 jaar oud op 24-04-1817 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

115 Iebeltje van der Weide , 25 jaar oud, geboren op 25-03-1792 in Aalzum. Zij is gedoopt op 22-04-1792 in Aalzum. Iebeltje is overleden op 07-05-1839 in Dokkum, 47 jaar oud.
Beroep:
Koemelkster

Kind van Jurjen en Iebeltje:
I. Taetske Schaafsma (Zie 57)

Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
8 NA_Jan_Martens
9 NA_Brantsma_Jan_Martens
116 Jan Brandsma (afb. 8 en 9), geboren op 26-07-1776 in Brantgum. Hij is gedoopt op 28-07-1776 in Brantgum. Jan is overleden op 19-02-1833 in Ternaard, 56 jaar oud.
Notitie bij Jan: Naamaanneming: Bron Tresoar
Ternaard, deel 1 folio 28
Brantsma, Jan Martens, Ternaard
Kinderen:
Jelte 5, Marten 2
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 29 jaar oud op 15-09-1805 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

117 Jantje de Vries .
Beroep:
Arbeidster

Kinderen van Jan en Jantje:
I. Jelte Brandsma, geboren omstreeks 1806.
II. Marten Brandsma, geboren omstreeks 1809.
III. Hendrik Brandsma (Zie 58)
IV. Lijbert Brandsma, geboren op 16-04-1819.
V. Sijke Brandsma, geboren op 20-11-1821.

118 Gerben de Vries , geboren op 03-09-1774 in Ternaard. Hij is gedoopt op 09-09-1774 in Ternaard. Gerben is overleden op 30-12-1826 in Ternaard, 52 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 46 jaar oud op 28-08-1821 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

119 Froukje Schoorstra , 24 jaar oud, geboren op 09-04-1797 in Ternaard. Zij is gedoopt op 30-04-1797 in Ternaard. Froukje is overleden op 14-11-1857 in Ternaard, 60 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster

Kind van Gerben en Froukje:
I. Sijtske de Vries (Zie 59)

120 Jan Vriesema , geboren [bron: Vriesema Hantum]. Hij is gedoopt op 14-11-1762 in Aalzum. Jan is overleden op 09-02-1845 in Aalzum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Aalzum [bron: Vriesema Hantum].
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1845
Aangiftedatum 10 februari 1845, blad nr. 4
Jan Pieters Vriezema, man, overleden 9 februari 1845
Oud 82 jaar, weduwnaar
Beroepen:
Dagloner
Gardenier   [bron: Vriesema Hantum]
Functie:
van 1814 tot 1815     Kerkvoogd (te Aalzum)
Religies:
Nederlands Hervormd   [bron: Vriesema Hantum]
Nederlands Hervormd

Hij trouwde op 24-07-1808 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

121 Betske van Marren , 38 jaar oud, geboren op 13-03-1770 in Aalzum. Zij is gedoopt op 08-04-1770 in Aalzum. Betske is overleden op 05-06-1828 in Aalzum, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Betske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1828
Aangiftedatum 5 juni 1828, blad nr. 19
Betske Lieuwes van Marren, vrouw, overleden 5 juni 1828
Oud 58 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeidster
Akte-huwelijk:
Betske haar eerste huwelijk was 29-11-1795 met Anne Jacobs (van Wetzens)

Notitie bij het huwelijk van Jan en Betske:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens, 1808
DTB nr: 528, 1680 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 juli 1808
Man: Jan Pieters, Aalsum
Vrouw: Beitske Lieuwes van Marren, Aalsum

Gestandaardiseerde namen: JAN PIETERS en BEITSKE LIEUWES

Kinderen van Jan en Betske:
I. Pijtter Vriesema, geboren op 13-02-1809 in Aalzum [bron: Vriesema Hantum]. Hij is gedoopt op 12-03-1809 in Aalzum.
II. Iebe Vriesema (Zie 60)

122 Bindert van Breden , geboren op 25-04-1777 in Marrum. Hij is gedoopt op 15-06-1777 in Marrum. Bindert is overleden op 23-11-1832 in Marrum, 55 jaar oud.
Beroep:
Dagloner

Hij trouwde 22 jaar oud op 05-05-1799 in Rinsumageest ??. Het huwelijk werd aangegaan met:

123 Geeske Kamling , 22 jaar oud, geboren op 26-02-1777 in Oenkerk. Zij is gedoopt op 06-04-1777 in Oenkerk. Geeske is overleden op 11-12-1829 in Rinsumageest, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1829.
Notitie bij overlijden van Geeske: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?oferwer+D+5163374

Overlijdensakte Dantumadeel, 1829
Aangiftedatum 12 december 1829, blad nr. 39 (suppl. nr. 1-3)
Geeske Annes Kamling, vrouw, overleden 11 december 1829
Oud 53 jaar, gehuwd
Notitie bij Geeske: Bindert Lolkes van Rinsumageest en Geeske van Rijperkerk.
X 05-05-1799 Rinsumageest???

Kind van Bindert en Geeske:
I. Sjoukje van Breeden (Zie 61)

Klik voor foto in apart venster
10 NA_Broer_Klazes
124 Broer Meinsma (afb. 10), geboren in 1767 in Metslawier. Broer is overleden op 16-06-1836 om 03:30 in Paesens, 68 of 69 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Akte-overlijden:
Bij overlijden woonde hij op huisnr 85 te Paesens.

Hij trouwde 27 of 28 jaar oud op 12-07-1795 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

125 Wijtske Meinsma . Zij is gedoopt op 09-09-1770 in Paesens. Wijtske is overleden op 22-05-1846 in Paesens, 75 jaar oud.

Kinderen van Broer en Wijtske:
I. Klaas Meinsma, geboren op 26-03-1797 in Paesens. Hij is gedoopt op 09-04-1797 in Paesens.
II. Jan Meinsma, geboren op 20-10-1799 in Paesens. Hij is gedoopt op 17-11-1799 in Paesens.
III. Klaaske Meinsma, geboren op 25-12-1801. Zij is gedoopt op 10-01-1802.
IV. Eibert Meinsma, geboren op 09-08-1807 in Paesens. Hij is gedoopt op 16-08-1807 in Paesens.
V. Jelle Meinsma (Zie 62)

Klik voor foto in apart venster
11 NA_Gerben_Sapes
126 Gerben Menksma (afb. 11), geboren op 08-10-1773 in Metslawier. Hij is gedoopt op 17-10-1773 in Metslawier. Gerben is overleden op 24-01-1827 in Morra, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerben: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1827
Aangiftedatum 25 januari 1827, blad nr. 5
Gerben Sakes Menksma, man, overleden 24 januari 1827
Oud 53 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 30 jaar oud op 13-05-1804 in Niawier. Het huwelijk werd aangegaan met:

127 Antje Talsma , 24 jaar oud, geboren op 08-10-1779 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 05-12-1779 in Wanswerd.
Notitie bij de geboorte van Antje: Ferwerderadeel, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Wanswerd en Jislum, Doop Herv. gem. 1686-1811 DTB: 243
Dopeling: Antje
Geboren op 8 oktober 1779
Gedoopt op 5 december 1779 in Wanswerd
Kind van Sijtse Eelkes en Reurtje Hinnes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : SIETSE EELKES
Moeder : RUURDJE HINNES
Antje is overleden op 01-12-1845 in Morra, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1845
Aangiftedatum 4 december 1845, blad nr. 29
Antje Sietzes Talsma, vrouw, overleden 1 december 1845
Oud 66 jaar, weduwe

Notitie bij het huwelijk van Gerben en Antje:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier, 1804
DTB nr: 539, 1724 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1804, Niawier
Man: Gerben Sakes, Metslawier
Vrouw: Antje Sytses, Niawier

Gestandaardiseerde namen: GERBEN SAKES en ANTJE SIETSES

Kinderen van Gerben en Antje:
I. Tjitske Menksma, geboren omstreeks 1805.
II. Ruurdtje Menksma (Zie 63)

Generatie 8 ( oudovergrootouders )

128 Jetze Jacobs , geboren in 1685 [bron: Genealogie T. v/d Ley].
Notitie bij Jetze: Bron: Quotisatiekohieren 1749
Jetse Jaconbs, Oudwoude. Welgestelde boer. Gezin volw: 5 en kind:. Aanslag 70-0-0.

Jetse woonde aan de Wouddijk / bij de Lune. Alle kinderen zijn in Kollum gedoopt.

Hij trouwde 26 of 27 jaar oud in 1712. Het huwelijk werd aangegaan met:

129 Attie Durks , 21 of 22 jaar oud, geboren in 1690 [bron: Genealogie T. v/d Ley (ABT 1690)]. Zij is gedoopt op 04-02-1703 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Attie: Bron: tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1703
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Attie
Gedoopt op 4 februari 1703 in Kollum
Dochter van Dirk Arends en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AATJE
Vader : DIRK ARENDS
Beroepen:
Landbouwer
vanaf 1788     Huisman onder Oudwoude

Kinderen van Jetze en Attie:
I. Sijtske Jetzes, geboren in 1713 in Kollum. Zij is gedoopt op 10-09-1713 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1713
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Sytske
Gedoopt op 10 september 1713 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE of SIETSKE
Vader : JETSE JAKOBS
Sijtske is overleden in 1719 in Kollum, 5 of 6 jaar oud.
II. Sijtske Jetzes, geboren in 1719 in Kollum. Zij is gedoopt op 12-03-1719 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1719
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Sytske
Gedoopt op 12 maart 1719 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE of SIETSKE
Vader : JETSE JAKOBS
III. Jacob Jetzes, geboren in 1720 in Kollum. Hij is gedoopt op 29-09-1720 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1720
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Jakob
Gedoopt op 29 september 1720 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : JETSE JAKOBS
IV. Durk Jetzes, geboren in 1722 in Oudwoude [bron: ABT 1622]. Hij is gedoopt op 24-05-1722 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Durk: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1722
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Dirk
Gedoopt op 24 mei 1722 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : DIRK of DIRKJE
Vader : JETSE JAKOBS
Notitie bij Durk: Durk Jetzes, huisman o/d Oudwoude en Pytter Fransen, huisman o/d Collum, curatoren over Pytter, 23 jr. Jetze 21jr. Eelke 15jr. Johanna 11jr. en Johannes Sytzes 9jr. Allen nagelaten kinderen van Sytze Jetzes, in leven huisman o/d Ausbuirt.

Bron: Tresoar, nadere toegang 13.113 nr 760, 16-09-1788.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kohieren:
Stim- en floreenkohieren Dirk Jetzes: Oudwoude 1758 no 8, groot 63 pondt. Johannes Hofman eigenaar van een zathe en land gelegen op de Dellen groot 63 ponde wordende bij Dirk Jetzes gebruikt hebbende de H. E. Raatsh. Haarsma wed. erven ten westen en de Dellen te oosten schiet 12-9-4; Oudwoude 1768 no. 11, groot 61 2/3 pond. Deselve Hr Scheltinga eigenaar van een zathe en landen omtrent de Luine gelegen bij bij Dirk Jetzes wordende gebruikt hebbende hem eigenaar zelfs ten oosten en westen en de dijk ten noorden schiet met de drie mad. en de twalef pondtn bij de mieddam en de sestien pondtn op de Wygeest gelegen te samen 14-3-8

Bron: Postma-Hiemstra "in ferline ferhelle" door Reinder H. Postma
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 27-08-1752 in Oudwoude met Anna Catharina Ietses, geboren in 1731 in Kollum, dochter van Yete Dirks Keiser en Grytje Harmens. Anna is overleden in 1762, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij Anna: Controleren:
Authorisatie Kollumerland: 30-11-1750 Anna Catharijna is minderjarig, ze is 19 jaar oud.

Vader = Yete Dirks Keiser, geb. 1687 in Kollum.
Moeder = Grytje Harmens,
Notitie bij het huwelijk van Anna en Durk:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1752
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 augustus 1752, Oudwoude
Man: Dirk Jetses, Oudwoude
Vrouw: Anna Catrina Etes, Kollum

Gestandaardiseerde namen: DIRK JETSES en ANTJE IETES
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hij trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 17-07-1763 in Oudwoude met Trijntje (Jaspers) Steringa, geboren in 1740 in Veenklooster [bron: DTB Oudwoude-Westergeest (VK/W dec. 1740/db O16 mei 1779)], dochter van Jasper Jans en Riemke Lurks.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Durk:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1763
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 juli 1763, Oudwoude
Man: Dirk Jetses, Oudwoude
Vrouw: Trijntje Jaspers, Oudwoude

Gestandaardiseerde namen: DIRK JETSES en TRIJNTJE JASPERS

V. Jacob Jetzes, geboren in 1724 in Kollum. Hij is gedoopt op 13-08-1724.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1724
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Jakob
Gedoopt op 13 augustus 1724 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : JETSE JAKOBS
VI. Sijtze Jetzes (Zie 64)
VII. Johannes Jetzes, geboren in 1729 in Kollum. Hij is gedoopt op 29-05-1729 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1729
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 29 mei 1729 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : JETSE JAKOBS

132 Hendrik Popkes
Kind van Hendrik:
I. Roelof Hendriks (Zie 66)

134 Gootzen -
Kind van Gootzen:
I. Martje Gooitsens (Zie 67)

136 Hendrik Klazes , geboren in 1732 in Kollum. Hij is gedoopt op 19-11-1732 in Kollum.

Hij trouwde 27 of 28 jaar oud op 15-06-1760 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

137 Hiltje Alberts , geboren in Kollum.

Kinderen van Hendrik en Hiltje:
I. Banjer Bremer, geboren omstreeks 1761 in Nieuw Kruisland. Banjer is overleden op 29-11-1822 in Burum, ongeveer 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1822 [bron: Akte 83].
Adres:
tot 1822     Burum
Beroep:
Dagloner
Echtgenoot:
Gehuwd geweest met Riemke Jans
II. Albert Bremer (Zie 68)
III. Klaas Bremer, geboren omstreeks 1771 in Kollum. Klaas is overleden op 22-05-1839 in Kollum, ongeveer 68 jaar oud.
Beroep:
Gardenier te Kollum
Echtgenoot:
Klaas is gehuwd geweest met Janke Bouwes
IV. Antje Bremer, geboren omstreeks 1782. Antje is overleden op 05-04-1838 in Kollum, ongeveer 56 jaar oud.
Echtgenoot:
Antje is gehuwd geweest met Klaas Pieters

138 Minne Martens , geboren in Kollum.

Hij trouwde op 14-04-1765 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

139 Minke Djurres , geboren in Kollum. Zij is gedoopt op 25-06-1741 in Kollum.

Kinderen van Minne en Minke:
I. Antje Minnes (Zie 69)
II. Djurre Martens, geboren op 11-09-1775 in Kollum. Hij is gedoopt op 01-10-1775 in Kollum.

140 Hans Blom , geboren omstreeks 1730 in Opeinde. Hans is overleden in 1819 in Metslawier ??, ongeveer 89 jaar oud.
Notitie bij Hans: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Onderwijzer te Metslawier

Hij trouwde ongeveer 20 jaar oud op 16-08-1750 in Oudega (sm). Het huwelijk werd aangegaan met:

141 Antje Hanzes . Zij is gedoopt op 04-01-1728 in Noorderdrachten. Antje is overleden vr 1819, ten hoogste 91 jaar oud.

Kinderen van Hans en Antje:
I. Trijntje Blom, geboren omstreeks 1755 in Lekkum. Trijntje is overleden op 24-06-1819 in Lioessens, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overleden huisnummer 42 te Lioessens
Notitie bij Trijntje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Arbeidster
Zij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-07-1781 in Lioessens met Jan Blom, geboren op 09-09-1742 in Lioessens, zoon van Djurre (Arends) Blom en Aaltje Dirks. Jan is overleden op 30-04-1816 in Lioessens, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Arbeider (Lioessens)
II. Hans Blom (Zie 70)

142 Freerk Gabes . Hij is gedoopt op 21-12-1732 in Munnekezijl. Freerk is overleden in 1781 in Metslawier, 48 of 49 jaar oud.
Beroep:
Timmerman te Metslawier
Notities:
Antie Gabes wordt op 17-03-1704 met haar broer Mient (gedoopt?).
Gabes lidm. Ggkerk te Gerkesklooster.

Hij trouwde in 05-1761 in Metslawier / Niawier (pr). Het huwelijk werd aangegaan met:

143 Dieuke IJmes , 22 of 23 jaar oud, geboren in 1738 in Oostrum. Dieuke is overleden op 13-02-1819 in Metslawier, 80 of 81 jaar oud.
Akte-geboorte:
Geboren 1738/1739
Ander huwelijk:
2e huwelijk is met Gaatze Jacob Antonida op 09-05-1784 te Metslawier.

Kinderen van Freerk en Dieuke:
I. Stijntje Backerus (Zie 71)
II. Gaatske Gabes, geboren op 06-01-1775 in Metslawier.
Akte-huwelijk:
Gaatske is getrouwd met Jan Durks Slagman op 15-06-1794 te Metslawier.
Echtgenoot:
Gaatske Freerks huwt 15-06-1794 te Metslawier met Jan Durks Slagman.

144 Cornelis Pieters
Hij trouwde met:
145 Vroukje Klazes

Kind van Cornelis en Vroukje:
I. Pieter van der Woudend (Zie 72)

146 IJsbrand Hendriks
Hij trouwde met:
147 Saakje Klazes

Kind van IJsbrand en Saakje:
I. Trijntje IJsbrands (v/d Hoek??) (Zie 73)

148 Minne -
Kind van Minne:
I. Riemer Rimmersma (Zie 74)

152 Bauke Dirks , geboren in Bartlehiem. Bauke is overleden op 02-06-1762 in Wanswerd.
Beroep:
Veehouder
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde in 1756. Het huwelijk werd aangegaan met:

153 Froukjen Harms . Zij is gedoopt op 29-03-1739 in Wanswerd. Froukjen is overleden op 10-07-1794, 55 jaar oud.

Kinderen van Bauke en Froukjen:
I. Dirk Tolsma (Zie 76)
II. Jan Tolsma (Zie 208)

154 Jan - . Jan is overleden op 17-04-1789 in Wanswerd.
Hij trouwde met:
155 Aaltje - . Aaltje is overleden op 02-03-1793 in Wanswerd.

Kind van Jan en Aaltje:
I. Meiltje Jans (Zie 77)

156 Jan Willems . Jan is overleden vr 1817.

Hij trouwde op 24-04-1757 in St. Anna Parochie. Het huwelijk werd aangegaan met:

157 Hendrikje Pieters . Hendrikje is overleden vr 1817.

Kind van Jan en Hendrikje:
I. Willem Koolhaas (Zie 78)

162 Tije Wijtzes .
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde op 21-01-1722 in Surhuisterveen. Het huwelijk werd aangegaan met:

163 Tieke Jans .
Religie:
Doopsgezint

Notitie bij het huwelijk van Tije en Tieke:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen, 1722
DTB nr: 27, 1688 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 januari 1722,
Surhuisterveen
Man: Tie Wytses
Vrouw: Tieke Jans

Gestandaardiseerde namen: TEE WIETSES en TIEKE JANS
[bron bij het huwelijk van Tije en Tieke: L. Haak Drachten]
Kinderen van Tije en Tieke:
I. Sietske Wijtzes
II. Antje Deunstra (Zie 81)

164 Klaas -
Kind van Klaas:
I. Tsjerk Scheepsma (Zie 82)

168 Jacob Siepkes .
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde met:
169 Gerbens Pietje

Kind van Jacob en Gerbens:
I. Jan de Vries (Zie 84)

170 Taeke Jans , geboren in Paesens.
Zoeknotities:
Kinderen:
Aaltje: 19-06-1763 Paesens?
Aaltie: 24-11-1765 Paesens?

Hij trouwde op 01-08-1762 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

171 Jantje Gerlofs , geboren in Paesens.

Kind van Taeke en Jantje:
I. Aaltje Taekes (Zie 85)

172 Tjerk Berghuis , geboren in Oosternijkerk. Tjerk is overleden op 27-04-1826 in Oosternijkerk. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1826 [bron: Akte 5 (I01)].
Notities:
Trouwd Tsjerk 2e met Wijtske Johannes van Paesens op 25-02-1798 te Oosternijkerk.

Hij trouwde op 06-05-1759 in Anjum (3e pr). Het huwelijk werd aangegaan met:

173 Stijntje Willems , geboren in Anjum.

Kind van Tjerk en Stijntje:
I. Opt Berghuis (Zie 86)

174 Johannes Gerlofs , geboren in Paesens.
Beroep:
Visser
Zoeknotities:
Laten en Sjoerd dopen op 09-06-1782 te Paesens (*25-05-1782)

Hij trouwde op 23-01-1763 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

175 Geertje Foppes , geboren in Paesens.

Kind van Johannes en Geertje:
I. Lieukje Dijkstra (Zie 87)

178 Remmeren Jans . Hij is gedoopt op 04-01-1733 in Wierum.
Beroep:
Visser

Hij trouwde met:
179 Antje Ates

Kind van Remmeren en Antje:
I. Agnieltje Remmerens (Zie 89)

180 Johannes Hotses
Kind van Johannes:
I. Hotse Boom (Zie 90)

182 Eeuwe Hedsers
Hij trouwde met:
183 Anke Alberts

Kind van Eeuwe en Anke:
I. Janke (Jantje) Eeuwes (Zie 91)

184 Sijbren -
Kind van Sijbren:
I. Kornelis Visser (Zie 92)

186 Jetze Freerks , geboren op 28-04-1741 in Wierum. Hij is gedoopt op 14-05-1741 in Wierum.
Beroep:
Visser

Hij trouwde met:
187 IJtske Pieters

Kind van Jetze en IJtske:
I. Trijntje Jetzes (Zie 93)

188 Sijmon Jans
Hij trouwde met:
189 Renske Tjeerds

Kind van Sijmon en Renske:
I. Jan Nooitgedacht (Zie 94)

190 Jouke Gerbens

Hij trouwde op 05-11-1768 in Wierum. Het huwelijk werd aangegaan met:

191 Wepke Bouwes

Kind van Jouke en Wepke:
I. Sibbeltje Joukes (Zie 95)

192 Ouwe Keimpes , geboren omstreeks 1750.
Kind van Ouwe:
I. Keimpe Streekstra (Zie 96)

194 Harmen Hendriks , geboren in Ferwerd. Hij is gedoopt op 30-10-1740 in Ferwerd.

Hij trouwde op 03-09-1770 in Gerkesklooster. Het huwelijk werd aangegaan met:

195 IJnskje Jans , geboren in Gerkesklooster.

Kinderen van Harmen en IJnskje:
I. Hendrik Harmens. Hij is gedoopt op 17-11-1771 in Ferwerd. Hendrik is overleden op 03-07-1831 in Kollum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1831.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1831
Aangiftedatum 4 juli 1831, akte nr. 67
Hendrik Harmens Pallas, man, overleden 3 juli 1831
Oud 60 jaar, gehuwd
Notitie bij Hendrik: Bron: Tresoar naamaanname
Pollos, Hendrik Harmens, Westergeest
k. Jan 14, Yntske 12, Harmen 10, Sytske 8, Trijntje 6, Gabe 4, Sitske
Mairie Oudwoude, fol. 21
Beroep:
Potschipper
Hij trouwde op 26-06-1828 met Antje Jans Wadman
Notitie bij het huwelijk van Antje en Hendrik:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1828
Man: Hermanus Martinus Valk
Vrouw: Trijntje Hendriks Pallas
Datum: 26 juni 1828, akte nr. 31

II. Trijntje Pallas(t) (Zie 97)

196 Jelle van der Wal . Jelle is overleden op 17-08-1816 in Hantum.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 20-01-1772 in Metslawier. Het huwelijk werd aangegaan met:

197 Baukje Sijbrens

Kind van Jelle en Baukje:
I. Sijbren van der Wal (Zie 98)

198 Jan Elzinga , geboren op 16-09-1753 in Nes.

Hij trouwde 24 jaar oud op 18-04-1778 in Nes. Het huwelijk werd aangegaan met:

199 Regina Jacobs

Notitie bij het huwelijk van Jan en Regina:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1778
DTB nr: 760, 1697 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1778, Nes
Man: Jan Melles, Nes (Westdongeradeel)
Vrouw: Regina Jacobs, Stiens

Gestandaardiseerde namen: JAN MELLES en REGINA JAKOBS

Kind van Jan en Regina:
I. Nieske Elzinga (Zie 99)

202 Wijbe Pieters .
Beroep:
Arbeider te Wanswerd

Hij trouwde met:
203 Jetske Klazes . Jetske is overleden op 02-09-1825 in Raard.

Kind van Wijbe en Jetske:
I. Sijtske Wijbes (Zie 101)

204 Roelof Andries . Hij is gedoopt op 12-06-1739 in Ferwerd.
Hij trouwde met:
205 Pietje Sijbes

Kind van Roelof en Pietje:
I. Andries Klaver (Zie 102)

208 Jan Tolsma , geboren in 03-1762 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 22-03-1789 in Wanswerd. Jan is overleden op 29-05-1824 in Wanswerd, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1824
Aangiftedatum 31 mei 1824, blad nr. 12
Jan Baukes Tolsma, man, overleden 29 mei 1824
Oud 62 jaar, gehuwd met Maaike Wiebrens
Zoon van Bauke Dirks en Vroukje Harmens
Beroepen:
Landbouwer
Veehouder
Religie:
Nederlands Hervormd
Akte-geboorte:
Jan Tolsma is op belijdenis des geloof gedoopt (volwassen doop)

Hij trouwde 27 jaar oud op 11-05-1789 in Wanswerd. Het huwelijk werd aangegaan met:
Voor de gegevens van de vader zie nummer 152, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 153

209 Maaike Terpstra , 22 of 23 jaar oud, geboren in 1766 in Wanswerd. Maaike is overleden op 11-05-1850 in Wanswerd, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maaike: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1824
Aangiftedatum 31 mei 1824, blad nr. 12
Jan Baukes Tolsma, man, overleden 29 mei 1824
Oud 62 jaar, gehuwd met Maaike Wiebrens
Zoon van Bauke Dirks en Vroukje Harmens
Woonplaats:
Maaike Wijbrens is opgegroeid op Schuida of Zijoerda State? Een gasthuisplaats op de Doniaterp tussen Wanswerd dorp en de Streek waar haar vader Wijbren Jens boer was. De naam van haar moeder was Baukje Wijbes. Een broer van Maaike was Jense Wijbrens, deze trouwde met Grietje Jacobs Timmermans van Hallum. Toen Maaike haar vader overleed in 1791 heeft haar broer Jense nog enige jaren op de boerderij gewoond. Op 14-03-1812 neemt Jense Wijbrens de naam Terpstra aan als achternaam. Vermoedelijk omdat hun ouderlijk huis op de Doniaterp stond. Nu nog wonen er Terpstra’s in Birdaard.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maaike:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum, 1789
DTB nr: 243, 1736 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 mei 1789, Wanswerd
Man: Jan Baukes, Wanswerd
Vrouw: Mayke Wybrens, Wanswerd

Gestandaardiseerde namen: JAN BAUKES en MAAIKE WIEBRENS

Kinderen van Jan en Maaike:
I. Wijbren Tolsma (Zie 104)
II. Baukje Tolsma, geboren op 24-05-1791 in Jislum.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1816 in Ferwerderadeel met Jurjen (Siebes) Mellema
Notitie bij het huwelijk van Jurjen en Baukje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel (mairie Blija), 1816
Man: Jurjen Sybes Mellema, oud 22 jaar, geboren te Jislum
Ouders: Sybe Klases Mellema en Mintje Jurjens
Vrouw: Baukje Jans Tolsma, oud 24 jaar, geboren te Jislum
Ouders: Jan Baukes Tolsma en Maaike Wybrens Terpstra
Datum: 15 mei 1816, akte nr. 3

III. Vroukje Tolsma, geboren op 22-08-1793 in Jislum.
Zij trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1816 in Tietjerksteradeel met Jan (Geerts) Sikma
Notitie bij het huwelijk van Jan en Vroukje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk), 1816
Man: Jan Geerts Sikma, oud 21 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Geert Cornelis Sikma en Antje Jans
Vrouw: Vrouwkje Jans Tolsma, oud 22 jaar, geboren te Jislum , gemeente Ferwerderadeel
Ouders: Jan Baukes Tolsma en Maayke Wybrens
Datum: 18 mei 1816, akte nr. 5

IV. Bauke Tolsma, geboren op 31-08-1795 in Jislum.
V. Jetze Tolsma, geboren op 27-02-1798 in Jislum.
VI. Antje Tolsma, geboren op 07-02-1800 in Jislum.
Zij trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1826 in Ferwerderadeel met Ritske (Dirks) Bokma
Notitie bij het huwelijk van Ritske en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1826
Man: Ritske Dirks Bokma, oud 22 jaar, geboren te Hallum
Ouders: Dirk Bokkes Bokma en Janke Cornelis
Vrouw: Antje Jans Tolsma, oud 26 jaar, geboren te Wanswerd
Ouders: Jan Baukes Tolsma en Maartje Wybrens
Datum: 18 mei 1826, akte nr. 16

VII. Neeltje Tolsma, geboren op 29-04-1802 in Jislum.
VIII. Jinze Tolsma, geboren op 29-10-1804 in Jislum.
IX. Tijtje Tolsma, geboren op 29-11-1806 in Jislum.
X. Harmen Tolsma, geboren op 06-02-1811 in Jislum.

210 Hendrik Boersma , geboren in Ee.

Hij trouwde op 01-05-1791 in Ee (3e pr). Het huwelijk werd aangegaan met:

211 Pietje Soepboer , 24 of 25 jaar oud, geboren in 1766 in Sijbrandahuis. Pietje is overleden op 13-09-1826 in Wanswerd, 59 of 60 jaar oud.
Beroep:
Landbouwersche
Zoeknotities:
In mijn notitie X 15-05-1791 Rinsumageest Hendrik van Ee en Pieters en Pietje Douwes van Sijbrandahuis.

Kind van Hendrik en Pietje:
I. Foekje Boersma (Zie 105)

212 Gerrit van Tuinen , geboren in 1760 in Kollum [bron: B06]. Hij is gedoopt op 07-09-1760 in Kollum. Gerrit is overleden op 09-06-1813 in Kollum, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Beroep:
Dagloner
Akte-huwelijk:
1e vrouw van Gerrit van Tuinen was Hittje Lipkes. Overleden voor 1788.
X 26-12-1784 te Kollum.
  [bron: I03]
Akte-naamaanem.:
Tuinen, Gerrit Aljes van, Kollum
k. Alje 20, Jacob 15, Wessel 11
Mairie Kollum, fol. 30v.
  [bron: B06]
Akte-overlijden:
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Kollum), 1813, akte nr. 14. (Bron: Kees Braaksma).
Gerrit Ailjes van Tuinnen, oud twee en vijftig jaar, zoon van Ailje Gerrits en Grytje Martens, beide overleden, gehuwd geweest zijnde aan Wesseltje Jacobs, thans noch hier wonende in deze gemeente. Overleden op den negenden dag der maand Juny des voor de middags ten vier uren in het huis no 198 wijk A.

(Gerrit leefde in 1813 dus gescheiden van Wesseltje Jacobs).

Hij trouwde 27 of 28 jaar oud op 11-05-1788 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

213 Wesseltje Ozinga , 25 of 26 jaar oud, geboren in 1762 in Kollum [bron: I03]. Zij is gedoopt op 11-04-1762 in Kollum [bron: I03]. Wesseltje is overleden op 28-08-1826 in Kollum, 63 of 64 jaar oud [bron: I03].
Notitie bij Wesseltje: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Beroep:
Winkeliersche
Akte-notaris:
Bron: Notaris Louwrens Faber, Kollum.
Koopcontract Wesseltje Jacobs Osinga, Kollum, verkoper huis en tuin, koopsom 1458.= 1812, Kollum
  [bron: I03]
Akte-overlijden:
Overlijdensakte Kollumerland, 1826, akte nr. 104.
Wesseltje Ozinga, 64 jaren, winkelierse, wonende en geboren te Kollum, weduwe van Gerrt Aljes, en Dr. v. haar wijlen ouders Jacob Pieters Ozinga een Aafke Wessels. Overleden op 28 augustus 1826, des namiddags te drie uren, in de huizing wijk A numero 198 te Kollum. Aangevers: Johannes de Hoo, 49 jaren, kleermaker te Kollum, en Pieter Jans Kloosterman, 23 jaren, schoenmaker te Kollum, geburen van de overledene.
  [bron: I03]

[bron bij het huwelijk van Gerrit en Wesseltje: I03]
Kinderen van Gerrit en Wesseltje:
I. Wessel van Tuinen
II. Afke van Tuinen, geboren op 23-02-1789 in Kollum. Zij is gedoopt op 22-03-1789 in Kollum.
III. Alje van Tuinen, geboren op 16-10-1791 in Kollum. Hij is gedoopt op 06-11-1791 in Kollum.
IV. Jacob van Tuinen (Zie 106)

214 Sint Dooitzens , geboren in 1756 in Kollum [bron: I03]. Hij is gedoopt op 05-05-1786 in Dantumadeel [bron: I03]. Sint is overleden op 24-12-1844 in Dantumawoude, 87 of 88 jaar oud [bron: Akte 29 Dantumadeel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1844 [bron: Akte 29 Dantumadeel].
Notitie bij Sint: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Ley.
Beroep:
Dagloner
Religie:
Doopsgezind   [bron: I03]
Akte-naamaanem.:
Ophuisen, Sent Dooitzes, Dantumawoude
k. Romkje 21, Oudwoude, Doetje 18, Auke 16, Hantumeruitburen, Tijtje 13, Stijntje 10, Baukje 7.
Mairie Dantumadeel, 1844, blad nr 20.
Volkstelling:
Volkstelling 1829 dantumawoude, huisnr 22b
Ophuizen, Sint Dooitzes, 71 jr. Geb Kollum, gehuwd, arbeider, NB.
Romkes Tjitske, 66 jr. Geb. Dantumawoude, gehuwd, zonder beroep, NB.
  [bron: I03]

Hij trouwde 28 of 29 jaar oud op 08-05-1785 in Dantumawoude. Het huwelijk werd aangegaan met:

215 Tjitske van der Woude , 19 of 20 jaar oud, geboren in 1765 in Dantumawoude [bron: I03]. Tjitske is overleden op 16-03-1849 in Murmurwoude, 83 of 84 jaar oud [bron: Akte 9 Dantumadeel (B06)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1849 [bron: Akte 9 Dantumadeel (B06)].
Notitie bij Tjitske: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Ley.
Geboorte:
Tjitske was bij authorisatie op 5-11-1783 18 jaar oud.

[bron bij het huwelijk van Sint en Tjitske: Dantumadeel Akte 9]
Kinderen van Sint en Tjitske:
I. Doetje Ophuizen, geboren [bron: I03].
II. Auke Ophuizen, geboren [bron: I03].
III. Tietje Ophuizen, geboren [bron: I03].
IV. Stijntje Ophuizen, geboren [bron: I03].
V. Baukje Ophuizen, geboren [bron: I03].
VI. Romkjen Ophuizen (Zie 107)

216 Jan Jacobs . Jan is overleden vr 1815.
Hij trouwde met:
217 Grietje Jans . Grietje is overleden op 06-10-1826 in Ternaard.

Kind van Jan en Grietje:
I. Jan Sijtsma (Zie 108)

218 Pieter Boersma

Hij trouwde op 10-10-1784 in Ferwerd. Het huwelijk werd aangegaan met:

219 Pietje Pieters

Kinderen van Pieter en Pietje:
I. Wijtske Boersma (Zie 109)
II. Pietje Boersma. Zij is gedoopt in 1797.

220 Pieter Bakker , geboren op 23-03-1768 in Ternaard. Hij is gedoopt op 17-04-1768 in Ternaard. Pieter is overleden op 22-01-1842 in Ternaard, 73 jaar oud.
Beroep:
Meester Bakker

Hij trouwde 26 jaar oud op 25-01-1795 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

221 Baukjen Olivier , 21 jaar oud, geboren op 15-06-1773 in Holwerd. Zij is gedoopt op 11-07-1773 in Holwerd. Baukjen is overleden op 15-04-1843 in Ternaard, 69 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Baukjen:
I. Jan Bakker (Zie 110)
II. Trijntje Bakker, geboren op 25-05-1815 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1815 [bron: Akte 27 (I01)].
III. Teetske Bakker, geboren op 04-09-1817 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1817 [bron: Aket 115 (I01)].

Klik voor foto in apart venster
12 NA_Koopmans_Hidde_Taekes
222 Hidde Koopmans (afb. 12), geboren op 08-03-1764 in Ternaard. Hij is gedoopt op 18-03-1764 in Ternaard. Hidde is overleden op 16-05-1823 in Ternaard, 59 jaar oud.
Notitie bij Hidde: Naamaanneming: Bron Tresoar
Ternaard, deel 1 folio 33
Koopmans, Hidde Teakes, Ternaard
Kinderen:
Teake 15, Janke 13, Aaltje 10 Get. Hidde Teekes Koopmans
Beroep:
Graankoper

Hij trouwde 29 jaar oud op 15-12-1793 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

223 Rixtje Sipma , 36 jaar oud, geboren op 27-12-1756 in Ternaard. Zij is gedoopt op 09-01-1757 in Ternaard. Rixtje is overleden op 25-01-1841 in Ternaard, 84 jaar oud.

Kind van Hidde en Rixtje:
I. Janke Koopmans (Zie 111)

224 Klaas Ypes , geboren op 29-01-1741 in Oenkerk??????. Klaas is overleden in 06-1810 in Rinsumageest, 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (onder Rinsumageest)

Hij trouwde 42 jaar oud op 14-09-1783 in Birdaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

225 Eelkjen Floris , 22 of 23 jaar oud, geboren op 24-08-1760 in Raard.
Notitie bij Eelkjen: Broer Tomas neemt de naam Haanstra aan in Wetsdongeradeel.
Adres:
tot 14-09-1783     Hantumeruitburen

Notitie bij het huwelijk van Klaas en Eelkjen:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard, 1783
DTB nr: 751, 1663 - 1808
Vermelding: Proclamatie van 14 september 1783
Man: Klaas Ypes, Birdaard
Vrouw: Eeljen Floris, Raard

Gestandaardiseerde namen: KLAAS IEPES en EELKJE FLORIS
NB: gehuwd te Rinsumageest

---------------------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis, 1783
DTB nr: 168, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 september 1783, Rinsumageest
Man: Klaas Ypes, Birdaard
Vrouw: Eelkje Florus, Raard

Gestandaardiseerde namen: KLAAS IEPES en EELKJE FLORIS

Kinderen van Klaas en Eelkjen:
I. Nienke Sipma, geboren op 26-09-1784 in Rinsumageest. Zij is gedoopt op 24-10-1784 in Rinsumageest.
Notitie bij de geboorte van Nienke: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812 DTB: 167
Dopeling: Nijnke
Geboren op 26 september 1784 in Rinsumageest
Gedoopt op 24 oktober 1784 in Rinsumageest
Dochter van Klaas Ypes en Eelkje Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Notitie bij Nienke: Bron: Tresoar:
Zij trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1811 in Westdongeradeel met Jan (Paulus) Hiemstra. Jan is overleden op 12-02-1854 in Westdongeradeel.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 13 februari 1854, blad nr. 5
Jan Paulus Hiemstra, man, overleden 12 februari 1854
Oud 76 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Jan en Nienke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1811
Man: Jan Paulus
Vrouw: Nynke Klazes
Datum: 9 mei 1811, akte nr. 11

II. Floris Sipma (Zie 112)
III. Antje Sipma, geboren in 1790.
Zij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 17-04-1813 in Tietjerksteradeel met Sytse (Fokes) Boersma
Notitie bij het huwelijk van Sytse en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk), 1813
Man: Sytse Fokes Boersma, oud 34 jaar
Ouders: Fokke Lieuwes en Ruurdje Gaatzes
Vrouw: Antje Klases Hanstra, oud 23 jaar, geboren te Birdaard, gemeente Dantumadeel
Ouders: Klaas Ypes en Eke Floris
Datum: 17 april 1813, akte nr. 2

NB: Geboorteplaats bruidegom niet vermeld in de akte

IV. Ype Sipma, geboren op 12-06-1792 in Sijbrandahuis. Hij is gedoopt op 15-07-1792 in Sijbrandahuis.
Notitie bij de geboorte van Ype: Bron: Tresoar
antumadeel, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812
DTB: 167
Dopeling: Ype
Geboren op 12 juni 1792 in Sybrandahuis
Gedoopt op 15 juli 1792 in Sybrandahuis
Kind van Klaas Ypes en Eelkje Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPE of IEPKJE
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Ype is overleden op 05-05-1854 in Akte opvragen, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ype: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 6 mei 1854, blad nr. 14
Ype Klazes Sipma, man, overleden 5 mei 1854
Oud 63 jaar, gehuwd
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1822 in Westdongeradeel met Pietje (Jans) Bosch
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Ype:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1822
Man: Ype Klazes Sipma
Vrouw: Pietje Jans Bosch
Datum: 11 mei 1822, akte nr. 20

V. Maria Sipma, geboren op 26-08-1794 in Birdaard. Zij is gedoopt op 19-10-1794 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Maria: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Maria
Geboren op 26 augustus 1794 in Birdaard
Gedoopt op 19 oktober 1794
Dochter van Claas Ypes en Eelkjen Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARIA
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Beroep:
Arbeidster
Zij trouwde, 24 jaar oud, op 29-06-1819 in Oostdongeradeel met Menze Teerda, geboren in 1794 in Morra, zoon van Hendrik (Menze) Teerda en Minke Pieters. Menze is overleden op 14-05-1849 in Morra, 54 of 55 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Boerenknecht

226 Paulus Hoekstra , geboren op 30-05-1750 in Raard.
Notitie bij de geboorte van Paulus: Bron: Tresoar

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1750
Dopeling: Paulus
Gedoopt op 30 mei 1750 in Foudgum, Raard
Zoon van Nanne Joostes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PAULUS
Vader : NANNE JOOSTES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Foudgum en Raard, doop 1663-1811
Inventarisnr. : 751
Paulus is overleden op 16-06-1837 in Raard, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Paulus: Bron: Tresoar

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1837
Aangiftedatum 19 juni 1837, blad nr. 12
Paulus Nannes Hoekstra, overleden 16 juni 1837, man
Oud 87 jaar, gehuwd
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 41 jaar oud op 26-06-1791 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

227 Sjoukje Theunis , ongeveer 32 jaar oud, geboren omstreeks 1759 in Akkerwoude.
Notitie bij de geboorte van Sjoukje: Bron: Tresoar
Is dit de juiste??
Dantumadeel, dopen, geboortejaar 1759, doopjaar 1759
Dopeling: Sjoukjen
Geboren op 7 maart 1759 in Murmerwoude
Gedoopt op 1 april 1759 in Murmerwoude
Dochter van Teunis Johannes en Antje Rotgers

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SJOUKJE
Vader : TEUNIS JOHANNES
Moeder : ANTJE RUTGERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Akkerwoude en Murmerwoude, doop 1706-1812
Inventarisnr. : 157
Sjoukje is overleden op 15-12-1842 in Raard, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sjoukje: Bron: Tresoar

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 17 december 1842, blad nr. 37 (suppl. nr. 1-1)
Sjoukje Theunis, overleden 15 december 1842
Dochter van Theunis en Antje Klazes
Oud 83 jaar, weduwe
Akte-huwelijk:
Is tweede huwelijk.

Notitie bij het huwelijk van Paulus en Sjoukje:
Bron: Tresoar

Westdongeradeel, huwelijken 1791
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 juni 1791 in Raard
Man : Paulus Nannes afkomstig van Raard
Vrouw : Sjoukjen Teunes afkomstig van Raard

Gestandaardiseerde namen: PAULUS NANNES en SJOUKJE TEUNIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard 1663-1808
Inventarisnr.: 751

Kind van Paulus en Sjoukje:
I. Antje Hoekstra (Zie 113)

Klik voor foto in apart venster
13 NA_Schaafsma_Jan_Jurjens
228 Jan Jurjens (afb. 13), geboren in Morra.
Notitie bij Jan: naamaannemingen: Bron Tresoar
Schaafsma, Jan Jurjens weduwe, Taetske Sybrens, Dokkum
Kinderen:
Jurjen 19, Aalsum, Foekje 17, Hantumeruitburen, Sybren 13, Wetsens, Egbert 11

Hij trouwde op 16-10-1791 in Morra / Lioessens. Het huwelijk werd aangegaan met:

Klik voor foto in apart venster
14 NA_Taetske_Sijbrens
229 Taetske Schaafsma (afb. 14), geboren in Oostrum.
Notitie bij Taetske: Naamaanneming: Bron Tresoar
Dokkum, deel 1 folio 51
Schaafsma, Jan Jurjens weduwe, Taetske Sybrens, Dokkum
Kinderen:
Jurjen 19, Aalsum, Foekje 17, Hantumeruitburen, Sybren 13, Wetsens, Egbert 11

Kinderen van Jan en Taetske:
I. Jurjen Schaafsma (Zie 114)
II. Foekje Jurjens, geboren omstreeks 1794.
III. Sijbren Jurjens, geboren omstreeks 1798.
IV. Egbert Jurjens, geboren omstreeks 1800.

230 Hendrik van der Weide . Hendrik is overleden op 27-01-1820 in Aalzum.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde op 03-07-1791 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

231 Trijntje Lieuwes . Zij is gedoopt op 05-04-1767 in Aalzum.

Kind van Hendrik en Trijntje:
I. Iebeltje van der Weide (Zie 115)

232 Marten Lammerts . Hij is gedoopt op 01-09-1739 in Brantgum.
Beroep:
Gardenier

Hij trouwde op 27-09-1765 in Brantgum. Het huwelijk werd aangegaan met:

233 Lijsbert Hendriks

Kinderen van Marten en Lijsbert:
I. Hendrikje Lammerts, geboren op 26-01-1766 in Brantgum.
II. Zijke Lammerts, geboren op 05-02-1769 in Brantgum.
III. Lambert Lammerts, geboren op 15-03-1771 in Brantgum.
IV. Jan Brandsma (Zie 116)

234 Jelte Jans .
Zoeknotities:
+ 07-03-1853 WED Janke Jeltes de Vries 28 jaar (*Wierum)
+ 18-11-1815 WED Jacob Jeltes de Vries 47 jaar.
+ 28-09-1826 WED Jan Jeltes de Vries 67 Jaar

Hij trouwde met:
235 Sijtske Hendriks

Kinderen van Jelte en Sijtske:
I. Jantje de Vries (Zie 117)
II. Jacob de Vries
III. Jan de Vries

236 Pieter Pieters . Hij is gedoopt op 12-10-1727 in Ternaard.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 13-05-1759 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

237 Antje Doedes . Antje is overleden op 06-07-1821 in Ternaard.

Kind van Pieter en Antje:
I. Gerben de Vries (Zie 118)

238 Jan Schoorstra , geboren op 05-01-1750 in Ternaard. Hij is gedoopt op 25-01-1750 in Ternaard. Jan is overleden op 19-06-1825 in Ternaard, 75 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Voerman

Hij trouwde 25 jaar oud op 21-05-1775 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

239 Sijtske Willems , 21 jaar oud, geboren op 29-05-1753 in Ternaard. Zij is gedoopt op 09-07-1753 in Ternaard. Sijtske is overleden op 12-02-1815 in Ternaard, 61 jaar oud.

Kind van Jan en Sijtske:
I. Froukje Schoorstra (Zie 119)

240 Pieter Jans , geboren vr 1752 [bron: Vriesema Hantum]. Pieter is overleden vr 1773 in Aalzum [bron: Vriesema Hantum].
Beroep:
Gardenier
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde met:
241 Stijntje Durks , geboren omstreeks 1724 [bron: Vriesema Hantum]. Zij is gedoopt op 12-11-1724 in Bornwird. Stijntje is overleden na 1775 in Aalzum, minstens 51 jaar oud [bron: Vriesema Hantum].
Beroep:
Gardeniersche   [bron: Vriesema Hantum]
Religie:
Nederlands Hervormd

[bron bij het huwelijk van Pieter en Stijntje: Vriesema Hantum]
Kinderen van Pieter en Stijntje:
I. Jan Vriesema (Zie 120)
II. Sibbeltje Pijters, geboren in Aalzum [bron: Vriesema Hantum]. Zij is gedoopt op 15-01-1764 in Aalzum. Sibbeltje is overleden vr 1784 in Aalzum, ten hoogste 20 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Zij trouwde op 26-01-1783 in Aalzum met Frans Martens. Frans is overleden vr 1811 in Aalzum [bron: Vriesema Hantum]. [bron bij het huwelijk van Frans en Sibbeltje: Vriesema Hantum]
III. Hendrikje Pijters, geboren op 17-12-1765 in Aalzum [bron: Vriesema Hantum]. Zij is gedoopt op 01-01-1766 in Aalzum.
Religie:
Nederlands Hervormd
Zij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 09-07-1786 in Aalzum met Wijbe Wijbrens[bron bij het huwelijk van Wijbe en Hendrikje: Vriesema Hantum]

242 Lieuwe Pieters , geboren in 1731 in Aalzum. Hij is gedoopt op 13-01-1732 in Aalzum. Lieuwe is overleden op 21-01-1806 in Aalzum, 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Functie:
van 1769 tot 1771     Diaken te Aalzum
Akte-geboorte:
Geboren 1731/1732

Hij trouwde 20 of 21 jaar oud op 02-07-1752 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

243 IJbeltje Simens .
Beroep:
Landbouwersche

Kinderen van Lieuwe en IJbeltje:
I. Pieter Lieuwes.
Functie:
van 1786 tot 1788     Diaken te Aalzum
II. Betske van Marren (Zie 121)

244 Lolke Alberts
Hij trouwde met:
245 Baukje Gerrits

Kind van Lolke en Baukje:
I. Bindert van Breden (Zie 122)

246 Anne Kamling , geboren na 1757.
Notitie bij Anne: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?famnaam+D+1735406

Kammeling, Anne Hendriks weduwe, Rinsumageest
k. Antje 20, Hendrik 18, Jitse 14, Anne 10
Mairie Rinsumageest, fol. 25
Naam-aanneming:
Anne Hendriks neemt in 1811 samen met zijn broer Romke de achternaaam Kammeling aan. De kinderen die hierbij vermeld staan zijn: Antje 20, Hendrik, 18, Jitse 14, Anne 10.
.

Hij trouwde ten hoogste 18 jaar oud op 25-05-1775 in Oenkerk. Het huwelijk werd aangegaan met:

247 Froukje Floris , 22 jaar oud, geboren op 27-07-1752 in Rijperkerk. Zij is gedoopt op 24-09-1752 in Rijperkerk.

Kinderen van Anne en Froukje:
I. Geeske Kamling (Zie 123)
II. Antje Kamling, geboren in 1791. Antje is overleden.
Zij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 04-05-1823 in Dantumadeel met Pieter (Tjallings) van der Schaaf
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Antje:
B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?hferwer+D+2381851

Huwelijksakte Dantumadeel, 1823
Man : Pieter Tjallings van der Schaaf
Vrouw: Antje Annes Kamling
Datum: 4 mei 1823, akte nr. 6

III. Hendrik Kamling, geboren in 1793. Hendrik is overleden op 10-09-1838 in Kollumerland, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1838.
Notitie bij overlijden van Hendrik: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?oferwer+D+9250929

Overlijdensakte Kollumerland, 1838
Aangiftedatum 10 september 1838, akte nr. 102
Hendrik Kamling, man, overleden 10 september 1838
Oud 45 jaar, gehuwd
Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 13-06-1825 in Dantumadeel met Sytske Postuma, dochter van Tjerk (Tjerks) Posthuma en Grietje Freerks.
Notitie bij het huwelijk van Sytske en Hendrik:
B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?htiea+D+1547914

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1825
Man: Hendrik Annes Kamling, oud 31 jaar, geboren te
Rinsumageest, gemeente Dantumadeel
Ouders: Anne Hendriks Kamling en Leentje Lucas
Vrouw: Sytske Tjerks Postuma, oud 33 jaar, geboren te
Kollum, gemeente Kollumerland c.a.
Ouders: Tjerk Tjerks Posthuma en Grietje Freerks
Datum: 13 juni 1825, akte nr. 35
NB: Namen bruid en haar vader zo vermeld in de akte

IV. Jitse Kamling, geboren in 1797.
V. Anne Kamling, geboren in 1800.
VI. Anna (Anneke) Kamling, geboren in 1800. Anna is overleden op 09-06-1843 in Dantumadeel, 42 of 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-06-1843.
Notitie bij overlijden van Anna: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?oferwer+D+5391772

Overlijdensakte Dantumadeel, 1843
Aangiftedatum 10 juni 1843, blad nr. 21
Anneke Annes Kamling, vrouw, overleden 9 juni 1843
Oud 43 jaar, gehuwd
Zij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 15-04-1821 met Emke (Johannes) Schonenburg
Notitie bij het huwelijk van Emke en Anna:
B04:

Huwelijksakte Dantumadeel, 1821
Man : Emke Johannes Schonenburg
Vrouw: Anna Annes Kamling
Datum: 15 april 1821, akte nr. 12

248 Klaas Theunis . Hij is gedoopt op 25-10-1733 in Paesens.
Beroep:
Knecht-timmerman

Hij trouwde op 10-07-1757 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

249 Jeltje Jimkes

Kind van Klaas en Jeltje:
I. Broer Meinsma (Zie 124)

250 Jan Eesges . Hij is gedoopt op 17-09-1736 in Paesens.
Zoeknotities:
Volgens notitie gedoopt 19-02-1736.

Hij trouwde op 02-08-1767 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

251 Klaaske Egberts , geboren in Lioessens.

Kinderen van Jan en Klaaske:
I. Eesge Jans. Hij is gedoopt op 09-03-1769 in Paesens.
II. Wijtske Meinsma (Zie 125)
III. Egbert Jans, geboren op 13-08-1772 in Paesens. Hij is gedoopt op 06-09-1772 in Paesens.
IV. Tjalling Jans, geboren op 24-04-1775 in Paesens. Hij is gedoopt op 07-05-1775 in Paesens.
V. Eesge Jans, geboren op 31-10-1778 in Paesens. Hij is gedoopt op 22-11-1778 in Paesens.
VI. Akke Jans, geboren op 23-04-1783 in Paesens. Zij is gedoopt op 08-06-1783 in Paesens.
VII. Romke Jans, geboren op 17-10-1785 in Paesens. Hij is gedoopt op 06-11-1785 in Paesens.
VIII. Trijntje Jans, geboren op 20-04-1789 in Paesens. Zij is gedoopt op 25-11-1789 in Paesens.

252 Sake (Sape) Gerrits . Hij is gedoopt op 21-02-1734 in Foudgum.

Hij trouwde op 27-05-1770 in Metslawier. Het huwelijk werd aangegaan met:

253 Tjitske Gerbens . Zij is gedoopt op 06-01-1743 in Metslawier.

Kind van Sake en Tjitske:
I. Gerben Menksma (Zie 126)

254 Sijtze Eelkes , geboren vr 1737. Sijtze is overleden op 04-10-1809, minstens 72 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1764     Schoenmaker in Wanswerd

Hij trouwde minstens 28 jaar oud omstreeks 1765. Het huwelijk werd aangegaan met:

255 Ruurdje Hinnes , minstens 20 jaar oud, geboren vr 1745. Ruurdje is overleden in 1810, minstens 65 jaar oud.

Kinderen van Sijtze en Ruurdje:
I. Martje Talsma, geboren in 1765. Zij is gedoopt in 1766. Martje is overleden in 1766, 0 of 1 jaar oud.
II. Hinne Talsma, geboren op 19-01-1766 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Hinne: Dantumadeel, doopjaar 1766
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812 DTB: 162
Dopeling: Henne
Gedoopt op 19 januari 1766
Kind van Sijdse Eelkes en Ruurdtie Hennes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: HINNE of HINKE
Vader : SIETSE EELKES
Moeder : RUURDJE HINNES
Hinne is overleden op 13-11-1828 in Niawier, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hinne: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1828
Aangiftedatum 15 november 1828, blad nr. 33
Henne Sytzes Talsma, man, overleden 13 november 1828
Oud 63 jaar, gehuwd
Notitie bij Hinne: Bron: Haije Talsma

1814 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028005 repertoirenrs. 114 en 133 d.d. 21 maart 1814
Provisionele en finale toewijzing.
Betreft de verkoop van diverse penselen land te Niawier, diverse koopsommen.
- Martje Fetzes te Niawier, gehuwd met Atze Lieuwes als verkoper.
- Johanna Gerrits te Nijkerk, weduwe van Jocob Eelkes Heeringa als koper.
- Hendrik Klazes Vlasma te Niawier als koper
- Sake Jans van der Herberg te Niawier als koper
- Ids Lieuwes Sytsma te Nijkerk als koper
- Johanna Gerrits te Nijkerk als koper
- Age Klazes Dijkstra te Nijkerk als koper
- Neeltje Jacobs Dijkstra te Nijkerk als koper
- Henne Sytzes Talsma te Niawier als koper
Beroep:
Onderwijzer (te Niawier)
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1790 in Wanswerd met Akke (ouwes) Boersma, geboren op 02-02-1766 in Akkerwoude, dochter van Ouwe Keimpes en Trijntje Jarigs. Zij is gedoopt op 01-02-1795 in Wanswerd.
Notitie bij de geboorte van Akke: Bron: Tresoar
Ferwerderadeel, geboortejaar 1766, doopjaar 1795
Wanswerd en Jislum, Doop Herv. gem. 1686-1811 DTB: 243
Dopeling: Akke
Geboren op 2 februari 1766 in Akkerwoude
Gedoopt op belijdenis op 1 februari 1795
Dochter van Ouwe Keimpes en Trijntje Jarigs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AUKJE
Vader : OUWE KEIMPES
Moeder : TRIJNTJE JARICHS
Akke is overleden op 20-11-1824 in Oostdongeradeel, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Akke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1824
Aangiftedatum 22 november 1824, blad nr. 32 (suppl. nr. 1-2)
Akke Ouwes Boersma, vrouw, overleden 20 november 1824
Oud 58 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Akke en Hinne:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum, 1790
DTB nr: 243, 1736 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 mei 1790, Wanswerd
Man: Hinne Zytses, Wanswerd
Vrouw: Akke Ouwes, Wanswerd

Gestandaardiseerde namen: HINNE SIETSES en AUKJE OUWES

Hij trouwde, 59 jaar oud, op 05-03-1825 in Oostdongeradeel met Hiltje (Sytzes) Wiersma, geboren op 14-01-1805 in Dokkum, dochter van Sytze (Cornelis) Wiersma en Martje (Feites) Feitsma. Zij is gedoopt op 13-02-1805 in Dokkum.
Notitie bij de geboorte van Hiltje: Dokkum, geboortejaar 1805, doopjaar 1805
Dokkum, Doop Herv. gem. 1789-1811 DTB: 192

Dopeling: Hiltje
Geboren op 14 januari 1805
Gedoopt op 13 februari 1805
Kind van Sytse Kornelis Wiersma en Martje Feites Feitema
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: HIELKE of HILTJE
Vader : SIETSE KORNELIS
Moeder : MARTJEN FEITES
Hiltje is overleden op 02-06-1833 in Oostdongeradeel, 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hiltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1833
Aangiftedatum 3 juni 1833, blad nr. 13
Hiltje Sytzes Wiersma, vrouw, overleden 2 juni 1833
Oud 27 jaar, weduwe
Notitie bij het huwelijk van Hiltje en Hinne:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1825
Man: Henne Sytzes Talsma
Vrouw: Hiltje Sytzes Wiersma
Datum: 5 maart 1825, akte nr. 6

III. Martie Talsma. Zij is gedoopt op 24-04-1768 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Martie: Dantumadeel, doopjaar 1768
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812 DTB: 162
Dopeling: Martie
Gedoopt op 24 april 1768
Dochter van Sijdse Eelkes en Ruurdtie Hennes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MARTJEN
Vader : SIETSE EELKES
Moeder : RUURDJE HINNES
Martie is overleden op 03-05-1854 in Dokkum, 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Martie: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1854
Aangiftedatum 6 mei 1854, blad nr. 8
Martje Tolsma, vrouw, overleden 3 mei 1854
Oud 88 jaar, ongehuwd
IV. Eelke Talsma. Hij is gedoopt op 27-01-1771 in Wanswerd.
Notitie bij de geboorte van Eelke: Ferwerderadeel, doopjaar 1771
Wanswerd en Jislum, Doop Herv. gem. 1686-1811 DTB: 243
Dopeling: Eelke
Gedoopt op 27 januari 1771
Kind van Sijtse Eelkes en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: EELKE of EELKJE
Vader : SIETSE EELKES
Eelke is overleden op 20-05-1825 in Hijum, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1825
Aangiftedatum 30 mei 1825, blad nr. 11
Eelke Sytzes Talsma, man, overleden 29 mei 1825
Oud 54 jaar, gehuwd
Notitie bij Eelke: Bron: Tresoar
Talsma, Eelke Sytzes, Hijum
k. Sytze 9, Trijntje 7, Ruurd 1, allen te Hijum
Mairie Stiens, fol. 73
-------------------------------------------------------------------------------
Bron: Haije Talsma
1801 hallum, notaris D. van Hecht Muntingh
Inv. nr. 047001 repertoire nr 90 d.d. 19 mei 1810 koopacte.
Betreft de verkoop van bouwland te Hallum, koopsom fl. 1334
- Eelke Sytzes Talsma, schoolmeester te Hijum als verkoper
- Johannes Rienks te Hallum als koper
- Aukje Sytzes te Hallum als koper

1810 Hallum, notaris D. van Hecht Muntingh
Inv. nr. 047001 repertoire nr. 91 d.d. 19 mei 1810
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Hallum, koopsom
fl. 1615
- Eelke Sytzes Talsma, schoolmeester te Hijum als verkoper
- Pieter Jans te Hallum als koper
- Tjitske Hessels te Hallum als koper

1810 Hallum, notaris D. van Hecht Muntingh
Inv. nr. 047001 repertoire nr. 92 d.d. 19 mei 1810
Koopakte
Betreft de verkoop van bouwland te Hallum, koopsom fl. 550
- Eelke Sytzes Talsma, schoolmeester te Hijum als verkoper
- Dirk Thomas te Marrum als koper
- Trijntje Ruurds te Marrum als koper

1816 Hallum, notaris Fr. Bavius
Inv. nr. 047006 repertoire nr. 4 d.d. 31 mei 1816
Kopy, akte niet aanwezig
Betreft benoeming door rechtbank
- Eelke Sydses Talsma, onderwijzer te Hijum als administrateur
- Jeppe Keimpes te Hijum als gevonniste; afwezig

1818 Ferwerd, notaris H. S. de Walle
Inv. nr. 038006 repertoire nr. 43 d.d. 1 juni 1818
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1800
- Johannes Gerbens de Weert te Marrum, gehuwd met Aaltje Dirks Talsma als schuldenaar

1829 Stiens, notaris J.A. Schaaff
Inv. nr. 128007 repertoirenrs. 22 en 29 d.d. 21 maart 1829
Provisionele en
Betreft 1 bunder bouwland te Hijum, koopsom fl. 735
- Doetje Jacobs Regnerus te Hijum, weduwe van Eelke Sytses
Talsma als verkoper, tevens als moeder van en voogd over haar 6 kinderen
- Trijntje Eelkes Talsma te Hijum als verkoper
- Eelke Sytses Talsma te Wolsum als verkoper
- Abe Klazes Oosterbaan te Hijum als koper

1829 Stiens, notaris J.A. Schaaff
Inv. nr. 128007 repertoire nr. 103 d.d. 18 december 1829 Royement
- Doetje Jacobs Regnerus te Hijum, weduwe van Eelke Sytses
Talsma als moeder van en voogd over Trijntje Eelkes
Beroep:
vanaf 1812     Schoolmeester (te Hallum)
Hij trouwde op 17-05-1801 in Aalzum met Geertje Nammes, geboren in Marssum. Geertje is overleden op 26-04-1812.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Eelke:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens, 1801
DTB nr: 528, 1680 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1801, Aalsum
Man: Eelke Sytses, Aalsum
Vrouw: Geertje Nammens, Marssum

Gestandaardiseerde namen: EELKE SIETSES en GEERTJE NAMMENS

Trouwregister Hervormde gemeente Marssum, 1801
DTB nr: 516, 1610 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 10 mei 1801, Marssum
Man: Eelke Sijtzes, Aalsum
Vrouw: Geertje Nammens, Marssum

Gestandaardiseerde namen: EELKE SIETSES en GEERTJE NAMMENS
NB: met attestatie naar Aalsum

Hij trouwde op 28-10-1812 in Leeuwarderadeel met Doetje Jac. Regnerus, geboren in 1793 in Nijkerk. Doetje is overleden op 13-11-1834 in Leeuwarderadeel, 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Doetje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1834
Aangiftedatum 14 november 1834, blad nr. 30
Doetje Jacobs Regnerus, vrouw, overleden 13 november 1834
Oud 41 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Doetje en Eelke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Leeuwarderadeel (mairie Stiens), 1812
Man: Eelke Sytzes Talsma, oud 41 jaar, geboren te Wanswerd, gemeente Ferwerderadeel
Ouders: Zytse Eelkes en Ruurdtje Hendriks
Vrouw: Doetje Jacobs Rignerus, oud 19 jaar, geboren te Nijkerk, gemeente Oostdongeradeel
Ouders: Jacob Teunis en Neeltje Aukes
Datum: 28 oktober 1812, akte nr. 20

V. Pieter Talsma, geboren op 16-12-1774 in Wanswerd.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Ferwerderadeel, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Wanswerd en Jislum, Doop Herv. gem. 1686-1811 DTB: 243
Dopeling: Piter
Geboren op 16 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wanswerd
Kind van Sijtse Eelkes en Reurtje Hinnes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: PIETER of PIETJE
Vader : SIETSE EELKES
Moeder : RUURDJE HINNES
VI. Aaltje Talsma, geboren op 09-08-1776 in Wanswerd.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Ferwerderadeel, geboortejaar 1776, doopjaar 1776
Wanswerd en Jislum, Doop Herv. gem. 1686-1811 DTB: 243
Dopeling: Aaltje
Geboren op 9 augustus 1776
Gedoopt op 5 september 1776 in Wanswerd
Kind van Sijtse Eelkes en Reurtje Hinnes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: EELSE of AALTJE
Vader : SIETSE EELKES
Moeder : RUURDJE HINNES
VII. Antje Talsma (Zie 127)

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

258 Dirk Arends
Kinderen van Dirk:
I. Regnerus Arends, geboren in Kollum.
Notitie bij Regnerus: Bron: Theo van Sark
II. Grietje Arends, geboren in Kollum.
Notitie bij Grietje: Bron: Theo van Sark
III. Gerben Arends, geboren in Kollum. Gerben is overleden vr 1749 in Kollum.
Notitie bij Gerben: Bron: Theo van Sark
Hij trouwde op 03-07-1729 in Kollum met Finne Ruurds
Notitie bij het huwelijk van Finne en Gerben:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1729
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 juli 1729, Kollum
Man: Gerben Dirks, Kollum
Vrouw: Finne Ruurds, Kollum

Gestandaardiseerde namen: GERBEN DIRKS en FENTJE RUURDS
[bron bij het huwelijk van Finne en Gerben: Bron: Theo van Sark]
IV. Attie Durks (Zie 129)

272 Klaas Hendriks
Kind van Klaas:
I. Hendrik Klazes (Zie 136)

278 Djurre Dirks
Kind van Djurre:
I. Minke Djurres (Zie 139)

280 Sijtze -
Kind van Sijtze:
I. Hans Blom (Zie 140)

282 Hendriks Hans , geboren omstreeks 1695 in Van Drachten.
Notitie bij Hendriks: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud op 03-08-1717 in Drachten. Het huwelijk werd aangegaan met:

283 Jansen Jans . Zij is gedoopt op 15-09-1700 in Drachten.
Notitie bij Jansen: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Hendriks en Jansen:
I. Antje Hanzes (Zie 141)

284 Gabe Freerks . Hij is gedoopt op 01-01-1710 in Gerkesklooster.
Hij trouwde met:
285 IJtje Dirks

Kinderen van Gabe en IJtje:
I. Evert Gabes
II. Freerk Gabes (Zie 142)

286 IJme Pieters . Hij is gedoopt op 14-02-1762 in Metslawier (belijdenis).
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde met:
287 Tetje Menzes

Kind van IJme en Tetje:
I. Dieuke IJmes (Zie 143)

304 Durk Pieters .
Beroep:
Tolman / boer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde op 18-01-1733 in Hallum. Het huwelijk werd aangegaan met:

305 Gebrig Baukes . Gebrig is overleden omstreeks 1765 in Hijum.

Kind van Durk en Gebrig:
I. Bauke Dirks (Zie 152)

306 Harmen Aebeles . Hij is gedoopt op 29-06-1689 in Wanswerd. Harmen is overleden in Wanswerd.
Beroep:
Boer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde omstreeks 1727. Het huwelijk werd aangegaan met:

307 Doetje Jans , ongeveer 25 jaar oud, geboren omstreeks 1702.

Kind van Harmen en Doetje:
I. Froukjen Harms (Zie 153)

344 Opt -
Kind van Opt:
I. Tjerk Berghuis (Zie 172)

356 Jan Jouws .
Beroep:
Zeevisser

Hij trouwde met:
357 Agnies Pijters

Kind van Jan en Agnies:
I. Remmeren Jans (Zie 178)

360 Hotze Johannes . Hij is gedoopt op 11-09-1701 in Oostermeer. Hotze is overleden in 1778 in Rottevalle, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Akte-overlijden:
Overlijdensdatum 1777/1778

Hij trouwde op 13-08-1724 in Oostermeer of Rottevalle. Het huwelijk werd aangegaan met:

361 Taapke Tjallings . Zij is gedoopt op 20-10-1695 in Oostermeer. Taapke is overleden in 1778, 82 of 83 jaar oud.
Akte-overlijden:
Overlijdensdatum 1777/1778

Kind van Hotze en Taapke:
I. Johannes Hotses (Zie 180)

372 Freerk Sipkes
Kind van Freerk:
I. Jetze Freerks (Zie 186)

384 Keimpe Ouwes
Hij trouwde met:
385 Trijntje Harmens

Kinderen van Keimpe en Trijntje:
I. Harmen Miedema, geboren omstreeks 1746. Harmen is overleden op 01-02-1827 in Ferwerderadeel, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1827
Aangiftedatum 3 februari 1827, blad nr. 9
Harmen Keimpes Miedema, man, overleden 1 februari 1827
Oud 81 jaar, weduwnaar van Tjitske Klazes Beintum
Zoon van Keimpe Ouwes en Trijntje Harmens
Hij trouwde met Tjitske (Klazes) Beintum
II. Ouwe Keimpes (Zie 192)

388 Hendrik Harmens
Hij trouwde met:
389 Antje Meinderts

Kind van Hendrik en Antje:
I. Harmen Hendriks (Zie 194)

392 Eelke Jelles
Hij trouwde met:
393 IJtje Jacobs

Kind van Eelke en IJtje:
I. Jelle van der Wal (Zie 196)

396 Melle Jans
Kind van Melle:
I. Jan Elzinga (Zie 198)

406 Klaas Dirks
Hij trouwde met:
407 Sijtske Klazes

Kind van Klaas en Sijtske:
I. Jetske Klazes (Zie 203)

408 Andries Roelofs
Hij trouwde met:
409 Doedje Hendriks

Kind van Andries en Doedje:
I. Roelof Andries (Zie 204)

418 Wijbren Jinzes , geboren in Wanswerd. Wijbren is overleden in 1791 in Wanswerd.
Beroep:
Boer
Religie:
Nederlands Hervormd
Akte-overlijden:
Overleden april/mei 1791

Hij trouwde op 30-10-1763 in Wanswerd. Het huwelijk werd aangegaan met:

419 Baukje Wijbes . Baukje is overleden op 11-02-1791 in Wanswerd.

Kinderen van Wijbren en Baukje:
I. Jense Wijbrens
II. Maaike Terpstra (Zie 209)

420 Pieter -
Hij trouwde met:
421 Antje -

Kind van Pieter en Antje:
I. Hendrik Boersma (Zie 210)

422 Douwe Pieters
Hij trouwde met:
423 Foekje Taekles

Kinderen van Douwe en Foekje:
I. Pietje Soepboer (Zie 211)
II. Taekle Douwes, geboren op 12-01-1766 in Sijbrandahuis.

424 Ajes Gerrits , geboren omstreeks 1735 in Burum [bron: I03]. Ajes is overleden vr 1777, ten hoogste 42 jaar oud [bron: I03].
Notitie bij Ajes: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.

Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud op 10-09-1758 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

425 Grijtje Martens , geboren in Kollum. Zij is gedoopt op 14-10-1736 in Kruisland.

[bron bij het huwelijk van Ajes en Grijtje: B06]
Kind van Ajes en Grijtje:
I. Gerrit van Tuinen (Zie 212)

426 Jacob Ozinga , geboren in 1733 in Kollum. Hij is gedoopt op 15-03-1733 in Kollum. Jacob is overleden op 06-08-1818 in Kollum, 84 of 85 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Akte-naamaanem.:
Osinga, Jacob Pieters, Kollum.
k. Regina 53, Wesseltje 49, Louw ?
kk. (v.?) Aefke 17, Lysbert 16, Jacob 12, Beerent 10
Mairie Kollum fol. 23.
Noot: kleinkinderen zijn van Louw).
Akte-notaris:
Notaris Lourens Faber Kollum: Obligatie, Jacob Pieters Osinga, Kollum, crediteur, kapitaal 200.=, 1814.
Koopcontract, Jacob Osinga, Kollum, verkoper zaadpraam, koopsom 475.= 1814.
  [bron: I03]
Akte-overlijden:
Overlijdensacte Kollumerland, 1818, akte nr. 43.
Jacob Pieters Oosinga, 85 jaren, gealimenteerde in het weeshuis te Kollum, weduwnaar van Aafke Wessels en zoon van Pieter Jacobs en van regina Wibbes, aleer echtlieden onder Kollum, beiden overleden. Overleden op 6 augustus 1818 des morgens ten drie uren, te Kollum in het weeshuis. Aangevers: Lieuwe Hessels van der Dijk, 69 jaren, weesvader en Willem Romkes Zwart, 74 jaren, gealimenteerde in het weeshuis, beiden wondende te Kollum.
  [bron: B06]

Hij trouwde 23 of 24 jaar oud op 09-10-1757 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

427 Aafke Wessels , 25 of 26 jaar oud, geboren in 1731 in Kollum [bron: I03]. Zij is gedoopt op 30-12-1731 in Kollum [bron: I03]. Aafke is overleden op 04-11-1811 in Kollum, 79 of 80 jaar oud [bron: I03, DTB 1025F]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1811 [bron: Kate 33 Kollumerland]. Bij de overlijdensaangifte van Aafke waren de volgende getuigen aanwezig: Regina Ozinga [dochter] en Lysbert Wybes (geb. ±1752).
Notitie bij Aafke: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Akte-geboorte:
Doopboek Kollum: Wessel Jacobs kint gedoopt genaamt Aafke 1731, December (Noot: waarschijnlijk 30 december).   [bron: I03]
Akte-overlijden:
Reg. v. overledenen DTB 1025F: Aafke Wessels, overleden te Kollum op 4 aug 1811, 80 jaar, 3 kinderen.

Overlijdensakte Kollumerland, 1811. Aangifte 6 augustus 1811, akte nr. 33.
Acte van overlijden van Aafke Wessels, overleden te Collum den vierden Augustus Agtienhonderd Elf, ten Agt uur namiddag, oud tagtig jaaren, gehuwd met Jacob Pieters, dogter van Wessel Jacobs en Aagtie Louwes, volgens opgave welke ons is gedaan door Regina Jacobs, oud 53 jaar, dogter van de overleden en Lysbert Wybes, 59 jaaren, gebuur van dezelve, beiden arbeidsters te Collum, hebbende de comparante Regina Jacobs verklaard niet te kunnen schrijven.
  [bron: I03]

[bron bij het huwelijk van Jacob en Aafke: B06]
Kinderen van Jacob en Aafke:
I. Regina Ozinga.
Beroep:
Arbeidster (Verklaart bij het opmaken van de akte niet te kunnen schrijven)   [bron: Overlijdensakte moeder kollum]
Getuige bij:
06-08-1811     overlijdensaangifte Aafke Wessels (1731-1811) [zie 427]    [dochter]   [bron: Kate 33 Kollumerland]
II. Pytter Ozinga
III. Wessel Ozinga. Wessel is overleden.
IV. Louw Ozinga
V. Aagtje Ozinga, geboren in 1760 in Kollum [bron: I03]. Zij is gedoopt op 10-08-1760 in Kollum [bron: I03]. Aagtje is overleden vr 1806 in Kollum, ten hoogste 46 jaar oud [bron: I03].
VI. Wesseltje Ozinga (Zie 213)

428 Dooitsen Sints , geboren in Oudwoude.
Notitie bij Dooitsen: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.

Hij trouwde op 02-04-1758 in Oudwoude. Het huwelijk werd aangegaan met:

429 Baukje Aukes , geboren in Oudwoude.
Notitie bij Baukje: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.

[bron bij het huwelijk van Dooitsen en Baukje: I03]
Kinderen van Dooitsen en Baukje:
I. Auke Ophuizen, geboren [bron: I03]. Auke is overleden.
II. Claas Ophuizen, geboren [bron: I03]. Claas is overleden.
III. Geertje Ophuizen, geboren [bron: I03]. Geertje is overleden.
IV. Hendrik Ophuizen, geboren [bron: I03]. Hendrik is overleden.
V. Sint Dooitzens (Zie 214)

430 Romke Harkes , geboren in 1714 [bron: I03]. Romke is overleden op 23-01-1783 in Dantumawoude, 68 of 69 jaar oud [bron: I03].
Notitie bij Romke: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Quatisatiekoh.:
Quatisatiekohieren 1749: Romke Harckes, Dantumawoude. Welgesteld coopman. Gezin volw: 1 en kind. Aanslag 10-1-0.

Hij trouwde 41 of 42 jaar oud op 25-04-1756 in Dantumawoude. Het huwelijk werd aangegaan met:

431 Stijntje Eelkes (Eintes) , geboren in Dantumawoude.

[bron bij het huwelijk van Romke en Stijntje: I03]
Kinderen van Romke en Stijntje:
I. Einte van der Woude, geboren [bron: I03].
II. Harkes Romkes, geboren [bron: I03].
III. Maaike Romkes, geboren [bron: I03].
IV. Tjalling van der Woude, geboren [bron: I03].
V. Tjitske van der Woude (Zie 215)

434 Jan Kornelis , geboren in Wierum.

Hij trouwde op 28-06-1749 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

435 Antje Willems

Kind van Jan en Antje:
I. Grietje Jans (Zie 217)

436 Gerben -
Kind van Gerben:
I. Pieter Boersma (Zie 218)

440 Jan Pijters

Hij trouwde in 05-1764 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

441 Trijntje Dirks

Kind van Jan en Trijntje:
I. Pieter Bakker (Zie 220)

442 Roelof Olivier . Hij is gedoopt op 12-02-1741 in Holwerd. Roelof is overleden op 03-08-1818 in Holwerd, 77 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde op 20-09-1772 in Holwerd. Het huwelijk werd aangegaan met:

443 Antje van der Meij , 22 jaar oud, geboren op 22-12-1749 in Westernijkerk. Zij is gedoopt op 04-01-1750 in Westernijkerk. Antje is overleden op 12-10-1834 in Ferwerd, 84 jaar oud.
Notitie bij Antje: Zoeken op internet en gen. jaarboekje naar v/d Meij’s.
Zoeknotities:
In het jaarboekje 1977 staan gegevens over v/d Meij’s

Kind van Roelof en Antje:
I. Baukjen Olivier (Zie 221)

444 Taeke Jacobs

Hij trouwde op 16-05-1756 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

445 Janke Pieters . Zij is gedoopt in 1731 in Ternaard.

Kind van Taeke en Janke:
I. Hidde Koopmans (Zie 222)

446 Klaas Johannes (Jans) , geboren in Ferwerd. Klaas is overleden vr 1793 in Ternaard.

Hij trouwde op 08-07-1753 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

447 Aaltje Jans , 16 of 17 jaar oud, geboren op 27-06-1736 in Ternaard. Aaltje is overleden in 1793 in Ternaard, 56 of 57 jaar oud.
Ander huwelijk:
Aaltje trouwde voor de tweede maal met Cornelis Lieuwes

Kind van Klaas en Aaltje:
I. Rixtje Sipma (Zie 223)

450 Floris Taekes

Hij trouwde op 04-11-1759 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

451 Marijke Jacobs

Kind van Floris en Marijke:
I. Eelkjen Floris (Zie 225)

452 Nanne Joostens

Hij trouwde op 20-09-1746 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

453 Jitske Paulus

Kind van Nanne en Jitske:
I. Paulus Hoekstra (Zie 226)

454 Theunis -
Hij trouwde met:
455 Antje Klazes

Kind van Theunis en Antje:
I. Sjoukje Theunis (Zie 227)

458 Sijbren Wessels , geboren in Morra.

Hij trouwde op 10-05-1761 in Morra / Lioessens. Het huwelijk werd aangegaan met:

459 Foekje Hijlkes , geboren in Sijbrandahuis.

Kind van Sijbren en Foekje:
I. Taetske Schaafsma (Zie 229)

460 Sieger Willems , geboren in Oostrum.

Hij trouwde op 05-06-1763 in Oostrum. Het huwelijk werd aangegaan met:

461 Lieukje Hendriks , geboren in Oostrum.

Kind van Sieger en Lieukje:
I. Hendrik van der Weide (Zie 230)

462 Lieuwe Pieters . Hij is gedoopt op 13-01-1732 in Aalzum. Lieuwe is overleden op 21-01-1806 in Aalzum, 74 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde op 02-07-1752 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

463 IJbeltje Simens , geboren in Wetzens.

Kind van Lieuwe en IJbeltje:
I. Trijntje Lieuwes (Zie 231)

464 Lammert Hendriks . Hij is gedoopt op 30-05-1717 in Brantgum.
Zoeknotities:
Een Lammert Brandsma * 30-04-1840 Ternaard, NH, Gardenier, Overleden 28-03-1921, getrouwd met Grietje Kuipers, * 21-11-1844 Lioesens, Overlkeden 01-03-1822.
Kinderen: Geertje * 30-09-1874 Lioesens, Naaister, Overleden 02-07-1920.

Froukje *16-10-1850, Jan 04-06-1848

Jantje Jeltes Kooistra (de Vries) overleden 30-07-1859 te Ternaard.

Hijlk: 05-12-1797 (kind 232,233?)

Hij trouwde op 13-02-1735 in Brantgum. Het huwelijk werd aangegaan met:

465 Zijke Douwes . Zij is gedoopt op 19-10-1710 in Brantgum.

Kinderen van Lammert en Zijke:
I. Marten Lammerts, geboren op 27-01-1737 in Brantgum.
II. Marten Lammerts (Zie 232)
III. Douwe Lammerts, geboren in 1741 in Brantgum.
IV. Hendrik Lammerts, geboren in 1742.
V. Eelkjen Hendriks, geboren op 27-09-1743 in Brantgum.
VI. Zake Hendriks, geboren in 1747 in Brantgum.
VII. Zake Hendriks, geboren op 01-07-1751 in Brantgum.
VIII. Lijsbert Hendriks, geboren op 01-07-1751 in Brantgum.

472 Pieter Sijbrens . Hij is gedoopt op 25-05-1690 in Ternaard. Pieter is overleden.

Hij trouwde op 16-05-1723 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

473 Trijntje Pieters

Kind van Pieter en Trijntje:
I. Pieter Pieters (Zie 236)

474 Doede Jans
Hij trouwde met:
475 Sara Jans

Kind van Doede en Sara:
I. Antje Doedes (Zie 237)

476 Pieter Nannes , geboren in Hantumhuizen.

Hij trouwde op 20-03-1746 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

477 Pietrikje Jans . Zij is gedoopt op 24-04-1718 in Ternaard.

Kind van Pieter en Pietrikje:
I. Jan Schoorstra (Zie 238)

478 Willem Lieuwes .
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde met:
479 Froukje Tijes

Kind van Willem en Froukje:
I. Sijtske Willems (Zie 239)

480 Jan Pieters
Kind van Jan:
I. Pieter Jans (Zie 240)

482 Dirk Dikkes
Kind van Dirk:
I. Stijntje Durks (Zie 241)

484 Pieter Lieuwes .
Functies:
van 1737 tot 1739     Diaken te Aalzum
van 1741 tot 1743     Diaken te Aalzum
van 1745 tot 1747     Diaken te Aalzum

Hij trouwde op 18-03-1731 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

485 Trijntje Dirx .
Notitie bij Trijntje: Of Trijntje Jans van Huitburen??

Kind van Pieter en Trijntje:
I. Lieuwe Pieters (Zie 242)

492 Hendrik Annes
Hij trouwde met:
493 Antje Hijkes

Kinderen van Hendrik en Antje:
I. Sijmke Hendriks, geboren op 18-12-1751 in Oudkerk. Zij is gedoopt op 02-03-1759 in Oudkerk.
II. Janke Hendriks, geboren op 18-12-1751 in Oudkerk. Zij is gedoopt op 02-03-1759 in Oudkerk.
III. Trijntje Hendriks, geboren in 08-1754 in Oudkerk. Zij is gedoopt op 02-03-1759 in Oudkerk.
IV. Romke Hendriks, geboren in 11-1756 in Oudkerk. Hij is gedoopt op 02-03-1759 in Oudkerk. Romke is overleden op 16-03-1837 in Dantumadeel, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Romke: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?oferwer+D+5270360

Overlijdensakte Dantumadeel, 1837
Aangiftedatum 17 maart 1837, blad nr. 5
Romke Hendriks Kamling, man, overleden 16 maart 1837
Oud 81 jaar, gehuwd
Notitie bij Romke: B04: http://www.tresoar.nl/cgi-sam/as_web.exe?famnaam+D+1735538

Familienamen 1811
Kammeling, Romke Hendriks, Akkerwoude
Mairie Dantumawoude, fol. 80
V. Anne Kamling (Zie 246)

494 Floris Annes . Hij is gedoopt op 15-01-1713 in Rijperkerk.
Hij trouwde met:
495 Geeske Willems

Kind van Floris en Geeske:
I. Froukje Floris (Zie 247)

496 Theunis Broers . Theunis is overleden in 1748 in Paesens.

Hij trouwde op 27-12-1721 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

497 Beitske Jimmes . Beitske is overleden.

Kinderen van Theunis en Beitske:
I. Jeltje Theunis. Zij is gedoopt op 08-10-1730 in Paesens.
II. Klaas Theunis (Zie 248)

500 Eesge Jans . Eesge is overleden in 1749 in Paesens????.
Beroep:
Boer
Ander huwelijk:
1e huwelijk van Eesge Jans was met Trijntje Tabes (overleden <1735).
Uit dit huwelijk de volgende kinderen: Tijtje :23-03-1732, Sippe 06-06-1734

Hij trouwde op 16-01-1735 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

501 Wijtske Tjallings .
Akte-huwelijk:
Eerste vrouw van Eesge was Trijntje Tabes.

Kinderen van Eesge en Wijtske:
I. Jan Eesges (Zie 250)
II. Tjalling Eesges. Hij is gedoopt op 27-07-1738 in Paesens.
III. Minnert Eesges. Hij is gedoopt op 18-12-1740 in Paesens.
IV. Stijntje Eesges. Zij is gedoopt op 01-03-1744 in Paesens.
V. Tjalling Eesges. Hij is gedoopt op 27-08-1747 in Paesens.

502 Egbert Romkes , geboren in Kollum.

Hij trouwde op 13-09-1743 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

503 Akke Klazes . Zij is gedoopt op 14-02-1723 in Lioessens.

Kind van Egbert en Akke:
I. Klaaske Egberts (Zie 251)

504 Gerrit Rinnerts , geboren in Waaxens. Hij is gedoopt in 1734 in Foudgum.
Akte-geboorte:
Dopen = lidmaat belijdenis (1734)

Hij trouwde op 14-03-1733 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

505 Antje Sakes . Zij is gedoopt op 14-01-1713 in Raard.

Kind van Gerrit en Antje:
I. Sake (Sape) Gerrits (Zie 252)

506 Gerben Rommerts . Hij is gedoopt in 1717.
Dopen:
gedoopt op belijdenis jongsel (1717)

Hij trouwde op 05-03-1719 in Metslawier???????????. Het huwelijk werd aangegaan met:

507 Minke Adsers . Zij is gedoopt in 1713.
Dopen:
Op belijdenis jongdochter (1713)

Kind van Gerben en Minke:
I. Tjitske Gerbens (Zie 253)

508 Eelke Pytters
Kind van Eelke:
I. Sijtze Eelkes (Zie 254)

510 Hinne Metskes
Hij trouwde met:
511 Aaltje Jans

Kind van Hinne en Aaltje:
I. Ruurdje Hinnes (Zie 255)

Generatie 10 ( stamouders )

566 Jan (Hendriks) Eppinga , geboren omstreeks 1674 in Van Drachten.
Notitie bij Jan: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud op 30-04-1699 in Drachten. Het huwelijk werd aangegaan met:

567 Antje Alofs . Zij is gedoopt op 24-09-1676 in Drachten.
Notitie bij Antje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Jan en Antje:
I. Jansen Jans (Zie 283)

568 Freerk Backerus .
Beroepen:
Procureur te Kollum
Armvoogd te Kollum

Hij trouwde op 02-12-1708 in Gerkesklooster. Het huwelijk werd aangegaan met:

569 Antie Gabes .
Gezin:
Antje Gabes wordt samen met haar broer Mient lidmaat van de Gereformeerde kerk te Gerkesklooster op 14 maart 1704.

Kind van Freerk en Antie:
I. Gabe Freerks (Zie 284)

612 Aebele Harmens , geboren in Wanswerd. Aebele is overleden in 1700 in Wanswerd.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij ging een relatie aan op 01-02-1688 in Stiens. De relatie werd aangegaan met:

613 Mettie Rochus . Zij is gedoopt op 29-05-1664 in Stiens. Mettie is overleden na 1720 in Wanswerd, minstens 56 jaar oud.

Kind van Aebele en Mettie:
I. Harmen Aebeles (Zie 306)

720 Johannes Jiskes , geboren in Surhuisterveen.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 20-10-1694 in Oudega (sm). Het huwelijk werd aangegaan met:

721 Sioertie Hotses , 25 of 26 jaar oud, geboren in 1668 in Hardegarijp. Zij is gedoopt op 09-11-1683 in Hardegarijp. Sioertie is overleden.

Kind van Johannes en Sioertie:
I. Hotze Johannes (Zie 360)

722 Tjallingh Tjeerds , geboren in 1672 in Oostermeer. Tjallingh is overleden na 1723 in Oostermeer, minstens 51 jaar oud.

Hij trouwde 22 of 23 jaar oud op 01-01-1695 in Oostermeer. Het huwelijk werd aangegaan met:

723 Geeske Foekes . Zij is gedoopt op 18-09-1672 in Oostermeer. Geeske is overleden na 1744, minstens 72 jaar oud.
Akte-overlijden:
Overleden tussen 1744 en 1749

Kind van Tjallingh en Geeske:
I. Taapke Tjallings (Zie 361)

816 Roelof Andries
Kind van Roelof:
I. Andries Roelofs (Zie 408)

836 Jense Haring . Jense is overleden na 1738.
Religie:
Nederlands Hervormd
Akte-overlijden:
Overleden tussen 1738 en 1744

Hij trouwde met:
837 Antie Wybes . Antie is overleden na 1761.

Kind van Jense en Antie:
I. Wijbren Jinzes (Zie 418)

846 Taekle Douwes , geboren in Sijbrandahuis.

Hij trouwde op 29-06-1794 in Rinsumageest. Het huwelijk werd aangegaan met:

847 IJtje Roelofs , geboren in Genum.

Kind van Taekle en IJtje:
I. Foekje Taekles (Zie 423)

848 Gerrit Aaljes
Hij trouwde met:
849 Hiltje Hendriks .
Ander huwelijk:
Echtlieden te Burum

Kind van Gerrit en Hiltje:
I. Ajes Gerrits (Zie 424)

850 Marten Jans
Hij ging een relatie aan met:
851 Antie Minnes

Kind van Marten en Antie:
I. Grijtje Martens (Zie 425)

852 Pieter Jacobs . Hij is gedoopt op 24-05-1711 in Kollum.
Notitie bij Pieter: Een Pijter Jacobs X Kol met Antje Eelkes.
Een Pijter Jacobs X Kol met Nanke Cornelis 13-05-1825.

Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.
Quatisatiekoh.:
Quatisatiekohieren 1749: Pytter Jacobs, Kollum: Torpmakluft, zobere boer,. Gezin volw: 4 en kind: 4. Aanslag: 40-0-0.   [bron: B06]

Hij trouwde omstreeks 1730 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

853 Regina Wibbes .
Notitie bij Regina: Bronnen:
Gezocht Internet Genealogie Taeke van der Leij.

[bron bij het huwelijk van Pieter en Regina: B06]
Kind van Pieter en Regina:
I. Jacob Ozinga (Zie 426)

854 Wessel Jacobs
Hij ging een relatie aan met:
855 Regina Wibbes

Kind van Wessel en Regina:
I. Aafke Wessels (Zie 427)

860 Harke Theunis
Hij ging een relatie aan met:
861 Tjitske Romkes

[bron bij de relatie van Harke en Tjitske: I03]
Kind van Harke en Tjitske:
I. Romke Harkes (Zie 430)

862 Einte Tabes
Hij ging een relatie aan met:
863 Leelkjen Wygers

[bron bij de relatie van Einte en Leelkjen: I03]
Kind van Einte en Leelkjen:
I. Stijntje Eelkes (Eintes) (Zie 431)

880 Pieter Jans
Kind van Pieter:
I. Jan Pijters (Zie 440)

884 Louruns Olivier . Hij is gedoopt op 07-10-1703 in Ternaard. Louruns is overleden in 1760, 56 of 57 jaar oud.
Beroep:
Kastelein, dorpsrechter te Holwerd
Akte-overlijden:
Overleden 1760/1761

Hij trouwde op 04-07-1939 in Holwerd. Het huwelijk werd aangegaan met:

885 Baukje Roelofs . Zij is gedoopt op 13-03-1716 in Holwerd. Baukje is overleden na 1768, minstens 52 jaar oud.

Kind van Louruns en Baukje:
I. Roelof Olivier (Zie 442)

886 Jan van der Meij . Hij is gedoopt op 09-04-1724 in Marrum. Jan is overleden vr 09-1795 in Marrum, ten hoogste 71 jaar oud.
Beroepen:
Eigenaar Hotsmastate
Ontvanger te Marrum

Hij trouwde op 11-05-1747 in Finkum. Het huwelijk werd aangegaan met:

887 Antje Bosch . Zij is gedoopt op 17-02-1723 in Marrum.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Antje:
Of gehuwd in Marrum
Kind van Jan en Antje:
I. Antje van der Meij (Zie 443)

890 Pieter Sijbrands
Kind van Pieter:
I. Janke Pieters (Zie 445)

892 Johannes Rienks , geboren in Blija. Johannes is overleden in 1756 in Ferwerd.
Beroep:
Boer op Jausmastate onder Ferwerd

Hij trouwde met:
893 Sijtske Sijmens , geboren in 1689 in Ternaard. Sijtske is overleden in Ferwerd.

Kind van Johannes en Sijtske:
I. Klaas Johannes (Jans) (Zie 446)

894 Jan Sijmons . Hij is gedoopt op 04-07-1686 in Ternaard.
Beroep:
Schipper
Zoeknotities:
Of geboortedatum 04-09-1668

Hij trouwde op 27-02-1730 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

895 Froukje Hendriks . Zij is gedoopt in 10-1701. Froukje is overleden in 1749, 47 of 48 jaar oud.

Kind van Jan en Froukje:
I. Aaltje Jans (Zie 447)

924 Pieter Lieuwes

Hij trouwde op 18-03-1731 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

925 Trijntje Dirx , geboren in Hantumeruitburen.
Zoeknotities:
Trijntje Dirks ged. 08-03-1696 Niawier, vader = Dirk Sjolles *1663 X 02-04-1693 Niawier Antje Tomas.
Vader Dirk Sjolles = Sjolle Ates en Moeder = Trijntje Jans.
  [bron: Jaap Heeringa]

Kind van Pieter en Trijntje:
I. Lieuwe Pieters (Zie 462)

928 Hendrik Jans
Hij trouwde met:
929 Antje Martens

Kinderen van Hendrik en Antje:
I. Jan Hendriks, geboren op 25-12-1712 in Brantgum.
II. Marten Hendriks, geboren op 25-12-1712 in Brantgum.
III. Grijtje Hendriks, geboren op 10-03-1715 in Brantgum.
IV. Lammert Hendriks (Zie 464)
V. Marten Hendriks, geboren op 18-02-1720 in Brantgum.
VI. Hendrik Hendriks, geboren op 23-11-1721 in Brantgum.
VII. Sake Hendriks, geboren in 1725 in Brantgum.

930 Douwe Fetzes
Kinderen van Douwe:
I. Fetse Douwes, geboren op 09-03-1704 in Brantgum.
II. Zijke Douwes, geboren op 26-09-1706 in Brantgum.
III. Hoite Douwes, geboren op 17-02-1708 in Brantgum.
IV. Zijke Douwes (Zie 465)
V. Sibren Douwes, geboren op 12-05-1713 in Brantgum.

944 Sijbren Taekes

Hij trouwde op 23-06-1689 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

945 Janke Pieters

Kind van Sijbren en Janke:
I. Pieter Sijbrens (Zie 472)

954 Jan Pijters , geboren in Visbuurt.
Kind van Jan:
I. Pietrikje Jans (Zie 477)

968 Lieuwe Sijmens .
Functie:
van 1738 tot 1742     Diaken te Aalzum (Diaken van 1738-1741-1742 te Aalzum)
Kind van Lieuwe:
I. Pieter Lieuwes (Zie 484)

992 Broer Fransen

Hij trouwde op 12-05-1694 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

993 Janke Tjepkes . Zij is gedoopt op 01-02-1674 in Hantumhuizen.
Ander huwelijk:
2e huwelijk was met Aafke Sytzes in 1718 te Anjum.
Kind Sijtske geboren op 02-07-1719 te Paesens.

Kind van Broer en Janke:
I. Theunis Broers (Zie 496)

1000 Jan Eesges
Hij trouwde met:
1001 Titie Edses

Kind van Jan en Titie:
I. Eesge Jans (Zie 500)

1002 Tjalling Lieuwes
Hij trouwde met:
1003 Stijntje Wiltjes

Kind van Tjalling en Stijntje:
I. Wijtske Tjallings (Zie 501)

1006 Klaas Wopkes
Kind van Klaas:
I. Akke Klazes (Zie 503)

1010 Sake Popkes . Hij is gedoopt op 24-01-1669 in Raard.

Hij trouwde op 17-01-1692 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

1011 Sijtske Rinks

Kind van Sake en Sijtske:
I. Antje Sakes (Zie 505)

1012 Rommert Gerbens
Hij trouwde met:
1013 Aaltje Steffens

Kind van Rommert en Aaltje:
I. Gerben Rommerts (Zie 506)

1014 Adser Jacobs , geboren in 1657 in Nes.
Beroep:
Boer op Donia te Nes
Kind van Adser:
I. Minke Adsers (Zie 507)

Generatie 11 ( stamgrootouders )

1134 Aelff Jans , geboren omstreeks 1650 in Van Drachten.
Notitie bij Aelff: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Glazenmaker

Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud op 11-07-1675 in Drachten. Het huwelijk werd aangegaan met:

1135 Auck Alberts , ongeveer 25 jaar oud, geboren omstreeks 1650 in Van Drachten.
Notitie bij Auck: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Aelff en Auck:
I. Antje Alofs (Zie 567)

1136 Govert Backerus .
Beroep:
vanaf 1659     Meester Snijder te Kollum
Gezin:
Govert heeft ook een kind genaamd; Evert.
Notities:
Govert komt later voor met Gertie Roeliffs (2e vrouw?)

Hij trouwde met:
1137 Hidtie Jans .
Akte-huwelijk:
Govert huwd 2x maal met Gertie Roeliffs

Kind van Govert en Hidtie:
I. Freerk Backerus (Zie 568)

1224 Harmen Jetses . Harmen is overleden in Wanswerd.
Beroepen:
Landbouwer
Kerkvoogd
Kind van Harmen:
I. Aebele Harmens (Zie 612)

1226 Rochus Tjipkes . Rochus is overleden op 20-02-1672 in Stiens.
Hij trouwde met:
1227 Froukje Dirkx

Kind van Rochus en Froukje:
I. Mettie Rochus (Zie 613)

1442 Hotse Sioerds . Hotse is overleden vr 1695 in Hardegarijp.
Hij trouwde met:
1443 Grijtje Hijlckes . Grijtje is overleden na 1705 in Hardegarijp.

Kind van Hotse en Grijtje:
I. Sioertie Hotses (Zie 721)

1444 Tjeerd Tjallinghs . Hij is gedoopt op 10-09-1763 in Oostermeer. Tjeerd is overleden vr 07-1697, minstens 66 jaar oud.
Akte-geboorte:
Dopen is op belijdenis

Hij trouwde op 24-07-1670 in Oostermeer. Het huwelijk werd aangegaan met:

1445 Trijntje Freercks

Kind van Tjeerd en Trijntje:
I. Tjallingh Tjeerds (Zie 722)

1446 Foecke Wijtses , geboren in Oostermeer.

Hij trouwde op 12-07-1668 in Drogeham (1e pr.). Het huwelijk werd aangegaan met:

1447 Auck Jans , geboren in Drogeham.

Kind van Foecke en Auck:
I. Geeske Foekes (Zie 723)

1674 Wybren Clases , geboren in 1670. Wybren is overleden in 1720 in Oosternijkerk, 49 of 50 jaar oud.
Beroep:
Boer
Religie:
Doopsgezint
Akte-geboorte:
Geboren 1670/1671
Akte-overlijden:
Overleden 1720/1721

Hij trouwde met:
1675 Syke Pytters

Kind van Wybren en Syke:
I. Antie Wybes (Zie 837)

1700 Jan Jansen
Hij ging een relatie aan met:
1701 Grytje Dircks

Kind van Jan en Grytje:
I. Marten Jans (Zie 850)

1702 Minne Heertjes
Hij ging een relatie aan met:
1703 Dieuwerke Repkes

Kind van Minne en Dieuwerke:
I. Antie Minnes (Zie 851)

1704 Jacob Pieters
Kind van Jacob:
I. Pieter Jacobs (Zie 852)

1724 Tabe Eintes
Hij ging een relatie aan met:
1725 Maeycke Oedses

[bron bij de relatie van Tabe en Maeycke: I03]
Kind van Tabe en Maeycke:
I. Einte Tabes (Zie 862)

1768 Martinus Olivier . Martinus is overleden in Ternaard.
Beroepen:
vanaf 1690     Gardenier in ruiterskwartier te Leeuwarden
vanaf 1694     Gardenier in Ternaard

Hij trouwde op 16-05-1690 in Leeuwarden. Het huwelijk werd aangegaan met:

1769 Franske Alefs

Kind van Martinus en Franske:
I. Louruns Olivier (Zie 884)

1770 Roelof Hestra , geboren in Holwerd.

Hij trouwde op 28-07-1714 in Holwerd (1e pr.). Het huwelijk werd aangegaan met:

1771 Tietje Posthumus . Zij is gedoopt op 29-04-1688 in Ferwerd.

Kind van Roelof en Tietje:
I. Baukje Roelofs (Zie 885)

1772 Jan van der Meij . Hij is gedoopt op 05-09-1686 in Marrum.
Beroep:
Eigenaar Hotsmastate te Westernijkerk

Hij trouwde met:
1773 Pietje Lieuwes . Zij is gedoopt op 19-10-1699 in Marrum.

Kind van Jan en Pietje:
I. Jan van der Meij (Zie 886)

1774 Jan Claases . Hij is gedoopt op 19-04-1686 in Marrum. Jan is overleden op 03-09-1774 in Marrum, 88 jaar oud.
Beroep:
Boer op Sijbadastate te Marrum

Hij trouwde met:
1775 Janke Atses

Kind van Jan en Janke:
I. Antje Bosch (Zie 887)

1784 Rienk Oenzes , geboren in Hallum. Hij is gedoopt op 27-06-1626 in Hallum.
Beroepen:
tot 1700     Boer te Blija
vanaf 1700     Boer te Westernijkerk

Hij trouwde op 21-05-1671. Het huwelijk werd aangegaan met:

1785 Hiltje Tjittes , geboren in Blija.

Kind van Rienk en Hiltje:
I. Johannes Rienks (Zie 892)

1786 Sijmen Klazes . Sijmen is overleden in 1704 in Ternaard.
Beroep:
Boer op Cunia te Ternaard

Hij trouwde omstreeks 1686. Het huwelijk werd aangegaan met:

1787 Gertje Klazes . Gertje is overleden vr 1693.

Kind van Sijmen en Gertje:
I. Sijtske Sijmens (Zie 893)

1788 Sijmen Douwes , geboren in Birdaard. Sijmen is overleden vr 1707 in Ternaard.
Beroep:
Schipper te Birdaard

Hij trouwde in 1684 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

1789 Marijke Havinja , 17 of 18 jaar oud, geboren op 13-05-1666 in Harlingen.
Akte-huwelijk:
Huwd 2x in 1706 te Ternaard

Kinderen van Sijmen en Marijke:
I. Anthonij Sijmons. Hij is gedoopt op 15-03-1685 in Ternaard.
II. Jan Sijmons (Zie 894)
III. Anthonij Sijmons. Hij is gedoopt op 27-03-1688 in Ternaard.
IV. Douwe Sijmons. Hij is gedoopt op 17-12-1690 in Ternaard.
V. Janke Sijmons. Zij is gedoopt op 03-09-1693 in Ternaard.
VI. Douwe Sijmons. Hij is gedoopt op 05-04-1696 in Ternaard.
VII. Eva Sijmons. Zij is gedoopt op 14-11-1697 in Ternaard.
VIII. Jochum Sijmons. Hij is gedoopt op 28-07-1700 in Ternaard.
IX. Trijntje Sijmons. Zij is gedoopt op 17-07-1701 in Ternaard.
X. Jochum Sijmons. Hij is gedoopt op 25-11-1703 in Ternaard.

1790 Hendrik Romckes .
Beroep:
Schipper

Hij trouwde op 16-02-1696 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

1791 Aaltje Folkerts . Zij is gedoopt op 24-09-1672 in Ternaard. Aaltje is overleden in 1739 in Ternaard, 66 of 67 jaar oud.

Kind van Hendrik en Aaltje:
I. Froukje Hendriks (Zie 895)

1986 Tjepke Baukes . Tjepke is overleden op 29-04-1861 in Hantumhuizen.

Hij trouwde op 03-04-1664 in Hantumhuizen. Het huwelijk werd aangegaan met:

1987 Grietje Alberts , geboren in Ferwerd.

Kind van Tjepke en Grietje:
I. Janke Tjepkes (Zie 993)

2020 Popke Sakes , geboren in Raard. Popke is overleden op 02-04-1722 in Raard.

Hij trouwde op 12-02-1664 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

2021 Auk Johannes , geboren in Wierum.

Kind van Popke en Auk:
I. Sake Popkes (Zie 1010)

2028 Jacob Pyters . Jacob is overleden vr 1698.
Beroep:
Boer te Nes

Hij trouwde met:
2029 Ansck Adsers .
Beroep:
Boerin te Nes

Kind van Jacob en Ansck:
I. Adser Jacobs (Zie 1014)

Generatie 12 ( stamovergrootouders )

2448 Jetze Harmens . Jetze is overleden in Wanswerd.
Beroepen:
Veehouder
Arbeider
Kind van Jetze:
I. Harmen Jetses (Zie 1224)

2452 Tjipke Rochus .
Beroep:
Boer
Religie:
Nederlands Hervormd

Hij trouwde in 1617 in Hallum. Het huwelijk werd aangegaan met:

2453 Trijn Dirks .
Akte-huwelijk:
Ze zijn gehuwd proclamatie 1617/1618 Hallum

Kind van Tjipke en Trijn:
I. Rochus Tjipkes (Zie 1226)

2888 Tjalling Tyaerdts . Tjalling is overleden vr 05-1648 in Oostermeer.
Hij trouwde met:
2889 Bauck Joostes . Bauck is overleden na 05-1656 in Opeinde.

Kind van Tjalling en Bauck:
I. Tjeerd Tjallinghs (Zie 1444)

2892 Wijtse Foeckes . Wijtse is overleden vr 04-1646 in Oostermeer.
Hij trouwde met:
2893 Gees Gabes . Gees is overleden vr 04-1646 in Oostermeer.

Kind van Wijtse en Gees:
I. Foecke Wijtses (Zie 1446)

3404 Heertie Boijes
Hij ging een relatie aan met:
3405 Antie Minnes

Kind van Heertie en Antie:
I. Minne Heertjes (Zie 1702)

3406 Repke Jans Froma
Hij ging een relatie aan met:
3407 Dyttien Folckerts

Kind van Repke en Dyttien:
I. Dieuwerke Repkes (Zie 1703)

3450 Oeds Hedmans
Hij ging een relatie aan met:
3451 Jelske Jans

[bron bij de relatie van Oeds en Jelske: I03]
Kind van Oeds en Jelske:
I. Maeycke Oedses (Zie 1725)

3540 Sipke Roelofs . Sipke is overleden op 07-05-1709 in Waaxens.
Kind van Sipke:
I. Roelof Hestra (Zie 1770)

3542 Tiette Jorrits
Kind van Tiette:
I. Tietje Posthumus (Zie 1771)

3544 Jan van der Meij . Jan is overleden vr 1695.
Beroep:
vanaf 1690     Boer op Hearewei onder Marrum

Hij trouwde omstreeks 1682. Het huwelijk werd aangegaan met:

3545 Antje Dunia . Antje is overleden na 1710.

Kind van Jan en Antje:
I. Jan van der Meij (Zie 1772)

3546 Lieuwe Claases . Lieuwe is overleden vr 1716.
Adres:
van 1687 tot 1708     Marrum

Hij trouwde met:
3547 Froukje Botes , geboren in Marrum. Zij is gedoopt op 29-11-1663 in Marrum. Froukje is overleden na 1728, minstens 65 jaar oud.

Kind van Lieuwe en Froukje:
I. Pietje Lieuwes (Zie 1773)

3548 Claas Jans .
Beroep:
van 1681 tot 1725     Boer te Marrum

Hij trouwde met:
3549 Grietje Lieuwes

Kind van Claas en Grietje:
I. Jan Claases (Zie 1774)

3568 Oenze Rienks , geboren in 1590 in Hallum.
Beroep:
Boer te Hallum

Hij trouwde 27 of 28 jaar oud in 1618. Het huwelijk werd aangegaan met:

3569 Sijke Pieters , geboren in Akkerwoude.

Kind van Oenze en Sijke:
I. Rienk Oenzes (Zie 1784)

3572 Klaas Sijmens , geboren in 1635 in Niawier. Klaas is overleden in 1705 in Oosternijkerk, 69 of 70 jaar oud.
Beroep:
Boer op Idskemastate onder Oosternijkerk

Hij trouwde 69 of 70 jaar oud in 1705. Het huwelijk werd aangegaan met:

3573 Tiettie Pieters , geboren in Holwerd. Tiettie is overleden in 1706 in Oosternijkerk.

Kind van Klaas en Tiettie:
I. Sijmen Klazes (Zie 1786)

3578 Anthoie Havenja , geboren in Termuntjezijn ??. Anthoie is overleden op 07-02-1862 in Ternaard.
Beroep:
Organist te Ternaard

Hij trouwde op 22-11-1665 in Harlingen. Het huwelijk werd aangegaan met:

3579 Gepke Johannes (Jans) , geboren in Sneek. Gepke is overleden op 31-07-1781 in Ternaard.

Kinderen van Anthoie en Gepke:
I. Marijke Havinja (Zie 1789)
II. Aaltje Havenja. Zij is gedoopt op 27-10-1667.
III. Janneke Havenja. Zij is gedoopt op 20-05-1669.
IV. Aaltie Havenja. Zij is gedoopt op 04-12-1670 in Ternaard. Aaltie is overleden na 1726 in Ternaard, minstens 56 jaar oud.
Echtgenoot:
Aaltie huwde met Hessel Samplonius (meester churirgijn)
V. Jan Havenja. Hij is gedoopt op 14-11-1673.
VI. Jacob Havenja. Hij is gedoopt op 15-08-1675.

3582 Folkert Hanses . Folkert is overleden op 29-04-1696.
Beroep:
Gortmaker

Hij trouwde op 14-01-1667. Het huwelijk werd aangegaan met:

3583 Dettie Gerbens

Kind van Folkert en Dettie:
I. Aaltje Folkerts (Zie 1791)

4056 Pijter -
Hij trouwde met:
4057 Mencke -

Kind van Pijter en Mencke:
I. Jacob Pyters (Zie 2028)

4058 Adser Clases .
Beroep:
Boer op Jelkema
Kind van Adser:
I. Ansck Adsers (Zie 2029)

Generatie 13 ( stambetovergrootouders )

4896 Harmen Claesz
Kind van Harmen:
I. Jetze Harmens (Zie 2448)

5776 Tjeerd Folckerts (?) . Tjeerd is overleden vr 06-1615.
Hij trouwde met:
5777 Taeb Einthies (?) . Taeb is overleden vr 06-1615.

Kind van Tjeerd en Taeb:
I. Tjalling Tyaerdts (Zie 2888)

7088 Jan van der Meij . Hij is gedoopt op 13-09-1646. Jan is overleden vr 1705, ten hoogste 59 jaar oud.
Beroep:
Boer op Itsmastate te Westernijkerk
Religie:
Mennist
Akte-geboorte:
Jan is bejaard gedoopt (mennist)

Hij trouwde met:
7089 Kintie Jurriens

Kind van Jan en Kintie:
I. Jan van der Meij (Zie 3544)

7090 Andries Diunia .
Beroep:
van 1668 tot 1695     Boer op Hearewei onder Marrum

Hij trouwde op 24-05-1657. Het huwelijk werd aangegaan met:

7091 Geertje Pieters , geboren in Hogebeintum.

Kind van Andries en Geertje:
I. Antje Dunia (Zie 3545)

7098 Lieuwe Folkerts
Hij trouwde met:
7099 Pietje Waatses

Kind van Lieuwe en Pietje:
I. Grietje Lieuwes (Zie 3549)

7144 Sijmen Klazes , geboren omstreeks 1607 in Hantum (?).
Beroep:
Boer te Niawier

Hij trouwde ten hoogste 26 jaar oud vr 05-1633. Het huwelijk werd aangegaan met:

7145 Tietke Buma , ten hoogste 26 jaar oud, geboren omstreeks 1607 in Janum (?).

Kind van Sijmen en Tietke:
I. Klaas Sijmens (Zie 3572)

7146 Pieter Pieters . Pieter is overleden op 12-04-1662.
Beroep:
Boer op Medwirt te Holwerd

Hij trouwde met:
7147 Griet(je) Sijmens

Kind van Pieter en Griet(je):
I. Tiettie Pieters (Zie 3573)

Generatie 14 ( stamoudouders )

14176 Jan van der Meij .
Beroepen:
Boer te Vrouwbuurt
Later boer op Groot Jaarsma te Holwerd

Hij trouwde met:
14177 IJttie Barthout . IJttie is overleden vr 03-09-1655.

Kind van Jan en IJttie:
I. Jan van der Meij (Zie 7088)

14288 Cleas Sijmens . Cleas is overleden vr 14-08-1622.
Beroep:
Boer op Niehuis onder Hantum

Hij trouwde met:
14289 Sijtske Ates . Sijtske is overleden in 1652 in Oosternijkerk.
Akte-overlijden:
Overleden 1652/1654

Kind van Cleas en Sijtske:
I. Sijmen Klazes (Zie 7144)

14290 Wijbren Buma . Wijbren is overleden op 26-04-1632.
Beroep:
Boer te Janum

Hij trouwde met:
14291 Maijke Gabes

Kind van Wijbren en Maijke:
I. Tietke Buma (Zie 7145)

Generatie 15 ( stamoudgrootouders )

28352 Phillippus van der Meij
Hij trouwde met:
28353 Aaff Jans

Kind van Phillippus en Aaff:
I. Jan van der Meij (Zie 14176)

28354 Barthout Dirks . Barthout is overleden op 02-11-1611 in Vrouwbuurt.
Hij trouwde met:
28355 Grietie Cornelis . Grietie is overleden op 16-03-1619.

Kind van Barthout en Grietie:
I. IJttie Barthout (Zie 14177)

28580 Mintse Buma
Hij trouwde met:
28581 Tieth Gijsberts

Kind van Mintse en Tieth:
I. Wijbren Buma (Zie 14290)

28582 Gabe Gerlofs
Hij trouwde met:
28583 Anna -

Kind van Gabe en Anna:
I. Maijke Gabes (Zie 14291)

Generatie 16 ( stamoudovergrootouders )

56704 Jan van der Meij , geboren omstreeks 1530 in St. Anna Parochie. Jan is overleden vr 1612, ten hoogste 82 jaar oud.
Beroep:
Boer te Oldebiltdijk

Hij trouwde met:
56705 Dieuke Philps

Kind van Jan en Dieuke:
I. Phillippus van der Meij (Zie 28352)

56708 Dirk Laurijsz. .
Beroep:
Boer te St. Jacobi Parochie

Hij trouwde met:
56709 Dochter van v/d Burch Janz.

Kind van Dirk en Dochter:
I. Barthout Dirks (Zie 28354)

57162 Gijsbert Gerrits . Gijsbert is overleden op 16-06-1569 in Stiens.
Hij trouwde met:
57163 IJmck Aernsma

Kind van Gijsbert en IJmck:
I. Tieth Gijsberts (Zie 28581)

Generatie 17 ( stamoudbetovergrootouders )

113408 Frans van der Meij , geboren omstreeks 1500.
Beroep:
van 1531 tot 1590     Boer te St. Anna Parochie

Hij trouwde met:
113409 Claesge Damusdr.

Kind van Frans en Claesge:
I. Jan van der Meij (Zie 56704)

113416 Laurijs Coster .
Beroep:
Boer
Kind van Laurijs:
I. Dirk Laurijsz. (Zie 56708)

113418 Tou v/d Burch Janz.
Kind van Tou:
I. Dochter van v/d Burch Janz. (Zie 56709)

114324 Gerrit IJstrae . Gerrit is overleden vr 1555.
Hij trouwde met:
114325 Ansck Gijberts , geboren vr 1509. Ansck is overleden na 1539, minstens 30 jaar oud.

Kind van Gerrit en Ansck:
I. Gijsbert Gerrits (Zie 57162)

114326 Sape -
Kind van Sape:
I. IJmck Aernsma (Zie 57163)

Generatie 18 ( edelouders )

226816 Jan van der Meij , geboren omstreeks 1475.
Beroep:
van 1527 tot 1548     Boer te St. Anna Parochie
Kind van Jan:
I. Frans van der Meij (Zie 113408)

228648 Aesge Aesges .
Beroep:
Scheper van Leeuwarden
Kind van Aesge:
I. Gerrit IJstrae (Zie 114324)

228650 Gijsbert Donia (?)
Hij trouwde met:
228651 Tieth (Tyed) Auckema . Tieth is overleden in 1540.
Akte-huwelijk:
Tieth is ook gehuwd geweest met Simon Hendriks van Harns (Harlingen)

Kind van Gijsbert en Tieth:
I. Ansck Gijberts (Zie 114325)

Generatie 19 ( edelgrootouders )

457302 J(oh)an Auckma . J(oh)an is overleden vr 1534.
Beroep:
Olderman van Leeuwarden

Hij trouwde met:
457303 Auck Oengha

Kind van J(oh)an en Auck:
I. Tieth (Tyed) Auckema (Zie 228651)

Generatie 20 ( edelovergrootouders )

914604 Sijbrant Auckama . Sijbrant is overleden in 1446.

Hij trouwde in 1416. Het huwelijk werd aangegaan met:

914605 Auck Donia .
Akte-huwelijk:
Auck is weduwe van Juw Juwsma

Kind van Sijbrant en Auck:
I. J(oh)an Auckma (Zie 457302)

Generatie 21 ( edelbetovergrootouders )

1829208 Pieter Auckama .
Beroep:
Hoofdeling te Leeuwarden (+/_ 1390)

Hij trouwde met:
1829209 Sibbel -

Kind van Pieter en Sibbel:
I. Sijbrant Auckama (Zie 914604)

1829210 Sierck Harinxma , geboren omstreeks 1340.
Beroep:
Hoofdeling te Oosterend

Hij trouwde met:
1829211 Auck Donia

Kind van Sierck en Auck:
I. Auck Donia (Zie 914605)

Generatie 22 ( edeloudouders )

3658420 Haring Yn Heeg . Haring is overleden in 1398.
Beroepen:
Potestaat van Westergo
Heerschap te Heeg

Hij trouwde met:
3658421 Jelck -

Kind van Haring en Jelck:
I. Sierck Harinxma (Zie 1829210)

3658422 Benedictus -
Kind van Benedictus:
I. Auck Donia (Zie 1829211)

Index

-, Aaltje (†02-03-1793) 155
-, Anna 28583
-, Antje 421
-, Benedictus 3658422
-, Gerben 436
-, Gootzen 134
-, Jan (†17-04-1789) 154
-, Jelck 3658421
-, Klaas 164
-, Mencke 4057
-, Minne 148
-, Opt 344
-, Pieter 420
-, Pijter 4056
-, Sape 114326
-, Sibbel 1829209
-, Sijbren 184
-, Sijtze 280
-, Theunis 454
Aagtjes, Antje Schoonmoeder van kind van 56
Aaljes, Gerrit 848
Adsers, Ansck 2029
Adsers, Minke (~1713) 507
Aebeles, Harmen (~29-06-1689) 306
Aernsma, IJmck 57163
Aesges, Aesge 228648
Alberts, Anke 183
Alberts, Auck (*±1650) 1135
Alberts, Grietje 1987
Alberts, Hiltje 137
Alberts, Lolke 244
Alefs, Franske 1769
Alofs, Antje (~24-09-1676) 567
Andries, Roelof 816
Andries, Roelof (~12-06-1739) 204
Annes, Floris (~15-01-1713) 494
Annes, Hendrik 492
Arends, Dirk 258
Arends, Gerben (†<1749) Zoon van 258
Arends, Grietje Dochter van 258
Arends, Regnerus Zoon van 258
Ates, Antje 179
Ates, Sijtske (†1652) 14289
Atses, Janke 1775
Attema, Jan Schoonzoon van 8
Auckama, Pieter 1829208
Auckama, Sijbrant (†1446) 914604
Auckema, Tieth (Tyed) (†1540) 228651
Auckma, J(oh)an (†<1534) 457302
Aukes, Baukje 429
Backerus, Freerk 568
Backerus, Govert 1136
Backerus, Stijntje (†24-03-1829) 71
Bakker, Hiltje (*17-05-1824, †19-06-1898) 55
Bakker, Jan (*18-12-1795, †24-03-1882) 110
Bakker, Pieter (*23-03-1768, †22-01-1842) 220
Bakker, Teetske (*04-09-1817) Dochter van 220
Bakker, Trijntje (*25-05-1815) Dochter van 220
Banga, Jan (Sjoerds) Schoonzoon van 112
Banga, Maaike (Idses) Schoonmoeder van kind van 112
Baron, Gerrit Schoonzoon van 6
Barthout, IJttie (†<03-09-1655) 14177
Baukes, Gebrig (†±1765) 305
Baukes, Tjepke (†29-04-1861) 1986
Beintema, Klaaske (*20-04-1851) Schoonmoeder van kind van 24
Beintum, Tjitske (Klazes) Schoondochter van 384
Berghuis, Opt (†02-12-1820) 86
Berghuis, Tjerk (†27-04-1826) 172
Berghuis, Wijtske (*02-04-1799, †09-06-1842) 43
Blom, Antje (*04-05-1795, †24-01-1872) 35
Blom, Djurre (Arends) (*±1695) Schoonvader van kind van 140
Blom, Hans (*±1730, †1819) 140
Blom, Hans (*1756, †16-06-1827) 70
Blom, Jan (*09-09-1742, †30-04-1816) Schoonzoon van 140
Blom, Trijntje (*±1755, †24-06-1819) Dochter van 140
Boer de, Jan Schoonzoon van 8
Boersma, Akke (ouwes) (*02-02-1766, †20-11-1824) Schoondochter van 254
Boersma, Antje (Ulbes) (†30-04-1873) Schoonmoeder van kind van 48
Boersma, Foekje (*10-05-1794, †21-02-1850) 105
Boersma, Hendrik 210
Boersma, Pieter 218
Boersma, Pietje (~1797) Dochter van 218
Boersma, Sijke (Tjerks) Schoonmoeder van kind van 32
Boersma, Sytse (Fokes) Schoonzoon van 224
Boersma, Wijtske (*10-07-1791, †10-05-1885) 109
Boijes, Heertie 3404
Bokma, Ritske (Dirks) Schoonzoon van 208
Boom, Heiltje (*05-04-1808, †27-05-1854) 45
Boom, Hotse 90
Bosch, Antje (~17-02-1723) 887
Bosch, Pietje (Jans) Schoondochter van 224
Botes, Froukje (~29-11-1663, †>1728) 3547
Bouwes, Wepke 191
Braaksma, Hendrik (Roelofs) (*±1773, †31-01-1835) Schoonzoon van 64
Braaksma, Trijntje (*1818) Schoondochter van 96
Braaksma, Ynse Schoonvader van kind van 96
Brandsma, Hendrik (*04-04-1816) 58
Brandsma, Hetje Schoondochter van 4
Brandsma, Jan (*26-07-1776, †19-02-1833) 116
Brandsma, Jantje (*23-01-1853, †06-02-1932) 29
Brandsma, Jelte (*±1806) Zoon van 116
Brandsma, Lijbert (*16-04-1819) Dochter van 116
Brandsma, Marten (*±1809) Zoon van 116
Brandsma, Pietje (*06-01-1858) Dochter van 58
Brandsma, Sijke (*20-11-1821) Dochter van 116
Brandsma, Sijtske (Jans) Schoonmoeder van kind van 48
Breden van, Bindert (*25-04-1777, †23-11-1832) 122
Breeden van, Sjoukje (*10-08-1812, †18-04-1889) 61
Bremer, Albert (*±1771, †08-03-1840) 68
Bremer, Albert (*17-02-1830) Zoon van 34
Bremer, Antje (*±1782, †05-04-1838) Dochter van 136
Bremer, Antje (*19-05-1825) Dochter van 34
Bremer, Banjer (*±1761, †29-11-1822) Zoon van 136
Bremer, Freek (*29-07-1832, †27-05-1899) Zoon van 34
Bremer, Hans (*11-10-1827) Zoon van 34
Bremer, Hendrik (*10-04-1796, †24-12-1873) 34
Bremer, Hiltje (*06-08-1806, †24-07-1815) Dochter van 68
Bremer, Janke (*03-03-1823, †23-11-1907) 17
Bremer, Klaas (*±1771, †22-05-1839) Zoon van 136
Bremer, Menne (*23-04-1835) Zoon van 34
Bremer, Minke (*1794, †14-09-1841) Dochter van 68
Bremer, Sijtze (*28-08-1837) Zoon van 34
Broers, Theunis (†1748) 496
Brouwer, Elisabeth (Scheltes) (†10-07-1874) Schoonmoeder van kind van 48
Brouwer, Gelske (Annes) (*±1788, †09-01-1816) Schoonzoon van 64
Buma, Mintse 28580
Buma, Tietke (*±1607) 7145
Buma, Wijbren (†26-04-1632) 14290
Claases, Jan (~19-04-1686, †03-09-1774) 1774
Claases, Lieuwe (†<1716) 3546
Claesz, Harmen 4896
Clases, Adser 4058
Clases, Wybren (*1670, †1720) 1674
Coenraads, Aukje Schoonmoeder van kind van 96
Cornelis, Grietie (†16-03-1619) 28355
Coster, Laurijs 113416
Damusdr., Claesge 113409
Deunstra, Antje (*±1766, †12-10-1819) 81
Dijk van, Jan (Pieters) Schoonvader van kind van 48
Dijk van, Johannes (*17-04-1834) Schoonzoon van 48
Dijkstra, Aaltje (*26-03-1821, †14-04-1832) Dochter van 32
Dijkstra, Antje (*05-03-1851, †12-03-1851) Dochter van 16
Dijkstra, Antje (*26-06-1852, †31-08-1853) Dochter van 16
Dijkstra, Antje (*04-12-1856, †25-11-1859) Dochter van 16
Dijkstra, Antje (*23-11-1860, †12-01-1861) Dochter van 16
Dijkstra, Eelkje (*25-07-1814, †27-11-1883) Dochter van 32
Dijkstra, Elisabeth (Teades) (*14-11-1840, †27-09-1872) Schoondochter van 34
Dijkstra, Froukje (*13-02-1801, †25-06-1883) Dochter van 32
Dijkstra, Grietje (*23-05-1884) Dochter van 8
Dijkstra, Grietje (*21-06-1936) Dochter van 4
Dijkstra, Grietje (*05-07-1964) Dochter van 2
Dijkstra, Harmen (Renzes) Schoonzoon van 44
Dijkstra, Hendrik (*06-04-1859, †29-11-1859) Zoon van 16
Dijkstra, Hendrikje (*06-12-1864, †07-10-1865) Dochter van 16
Dijkstra, Jaap Zoon van 4
Dijkstra, Jan Zoon van 4
Dijkstra, Janke (*13-07-1897) Dochter van 8
Dijkstra, Jantje (*19-04-1963) Dochter van 2
Dijkstra, Jetze (*05-03-1851, †15-03-1851) Zoon van 16
Dijkstra, Jetze (*17-11-1855, †27-04-1886) Zoon van 16
Dijkstra, Jetze (Sijtzes) (*1768, †19-01-1844) 32
Dijkstra, Johannes (*16-05-1818, †27-12-1888) 16
Dijkstra, Johannes (*01-04-1888, †12-01-1956) 4
Dijkstra, Johannes (*14-06-1961) 1
Dijkstra, Lea (*25-11-1900) Dochter van 8
Dijkstra, Levenloos (levenloos geboren) Dochter van 4
Dijkstra, Lieukje (†17-12-1826) 87
Dijkstra, Martje (*01-11-1809) Dochter van 32
Dijkstra, Miriam (*24-06-1997) Dochter van 1
Dijkstra, Owe Hendrik (*08-09-1970) Zoon van 2
Dijkstra, Renske Dochter van 4
Dijkstra, Riemer (*21-06-1936, †25-09-2004) 2
Dijkstra, Riemer Kornelis (*03-05-1995) Zoon van 1
Dijkstra, Roelof (*19-10-1803) Zoon van 32
Dijkstra, Ruurdtje Catharina (*29-06-1991) Dochter van 1
Dijkstra, Sibbeltje Schoondochter van 4
Dijkstra, Sijke (*20-02-1858, †15-08-1859) Dochter van 16
Dijkstra, Sijke (*19-04-1863) Dochter van 16
Dijkstra, Sijtze Zoon van 4
Dijkstra, Sijtze (*05-04-1806, †02-03-1840) Zoon van 32
Dijkstra, Sijtze (*24-09-1853, †11-01-1854) Zoon van 16
Dijkstra, Sijtze (*03-11-1854, †09-04-1914) 8
Dijkstra, Tineke (*07-10-1989) Dochter van 1
Dijkstra, Trijntje Dochter van 4
Dikkes, Dirk 482
Dircks, Grytje 1701
Dirks, Aaltje Schoonmoeder van kind van 140
Dirks, Barthout (†02-11-1611) 28354
Dirks, Bauke (†02-06-1762) 152
Dirks, Djurre 278
Dirks, IJtje 285
Dirks, Klaas 406
Dirks, Trijn 2453
Dirks, Trijntje 441
Dirkx, Froukje 1227
Dirx, Trijntje 485
Dirx, Trijntje 925
Diunia, Andries 7090
Djurres, Minke (~25-06-1741) 139
Docter, Anna Maria (*18-02-1835) Schoondochter van 48
Docter, Pieter (Jans) Schoonvader van kind van 48
Doedes, Antje (†06-07-1821) 237
Donia, Auck 914605
Donia, Auck 1829211
Donia (?), Gijsbert 228650
Dooitzens, Sint (*1756, †24-12-1844) 214
Douwes, Fetse (*09-03-1704) Zoon van 930
Douwes, Hoite (*17-02-1708) Zoon van 930
Douwes, Sibren (*12-05-1713) Zoon van 930
Douwes, Sijmen (†<1707) 1788
Douwes, Taekle 846
Douwes, Taekle (*12-01-1766) Zoon van 422
Douwes, Zijke (*26-09-1706) Zoon van 930
Douwes, Zijke (~19-10-1710) 465
Duinstra, Antje Dochter van 40
Duinstra, Jacob (*02-04-1861, †09-02-1948) 10
Duinstra, Jan (*09-02-1901) Zoon van 10
Duinstra, Jantje (*11-04-1892) Dochter van 10
Duinstra, Jantje (*23-06-1895, †31-01-1960) 5
Duinstra, Sjouke (*07-09-1898) Zoon van 10
Duinstra, Tije (*1773, †05-01-1846) 40
Duinstra, Tsjerk (*19-03-1812, †08-07-1883) 20
Duinstra, Tsjerk (*12-09-1893) Zoon van 10
Duinstra, Tsjerk (*13-09-1902) Zoon van 10
Dunia, Antje (†>1710) 3545
Durks, Attie (*1690) 129
Durks, Stijntje (*±1724, †>1775) 241
Edses, Titie 1001
Eelkes, Sijtze (*<1737, †04-10-1809) 254
Eelkes (Eintes), Stijntje 431
Eesges, Jan 1000
Eesges, Jan (~17-09-1736) 250
Eesges, Minnert (~18-12-1740) Zoon van 500
Eesges, Stijntje (~01-03-1744) Dochter van 500
Eesges, Tjalling (~27-07-1738) Zoon van 500
Eesges, Tjalling (~27-08-1747) Zoon van 500
Eeuwes, Janke (Jantje) (†12-08-1832) 91
Egberts, Klaaske 251
Eintes, Tabe 1724
Einthies (?), Taeb (†<?-06-1615) 5777
Elzinga, Jan (*16-09-1753) 198
Elzinga, Nieske (~20-10-1781, †20-08-1831) 99
Eppinga, Jan (Hendriks) (*±1674) 566
EWal, Trijntje (Dirks) Schoonmoeder van kind van 78
Feitsma, Martje (Feites) Schoonmoeder van kind van 254
Feitsma, Welmoed (Sybren) Schoondochter van 76
Fetzes, Douwe 930
Floris, Eelkjen (*24-08-1760) 225
Floris, Froukje (*27-07-1752) 247
Foeckes, Wijtse (†<?-04-1646) 2892
Foekes, Geeske (~18-09-1672, †>1744) 723
Folckerts, Dyttien 3407
Folckerts (?), Tjeerd (†<?-06-1615) 5776
Folkerts, Aaltje (~24-09-1672, †1739) 1791
Folkerts, Lieuwe 7098
Foppes, Geertje 175
Fransen, Broer 992
Freercks, Trijntje 1445
Freerks, Gabe (~01-01-1710) 284
Freerks, Grietje Schoonmoeder van kind van 246
Freerks, Jetze (*28-04-1741) 186
Froma, Repke Jans 3406
Gabes, Antie 569
Gabes, Evert Zoon van 284
Gabes, Freerk (~21-12-1732, †1781) 142
Gabes, Gaatske (*06-01-1775) Dochter van 142
Gabes, Gees (†<?-04-1646) 2893
Gabes, Maijke 14291
Gang van der, Jan (Louws) Schoonvader van kind van 112
Gang van der, Sibbeltje (*24-02-1834, †16-05-1921) Schoondochter van 112
Gepkes, Tetje (Miedema?) 75
Gerbens, Dettie 3583
Gerbens, Jouke 190
Gerbens, Rommert 1012
Gerbens, Tjitske (~06-01-1743) 253
Gerkes, Eelkien Dochter van 80
Gerkes, Jan 80
Gerlofs, Gabe 28582
Gerlofs, Jantje 171
Gerlofs, Johannes 174
Gerrits, Ajes (*±1735, †<1777) 424
Gerrits, Baukje 245
Gerrits, Gijsbert (†16-06-1569) 57162
Gerrits, Sake (Sape) (~21-02-1734) 252
Gijberts, Ansck (*<1509, †>1539) 114325
Gijsberts, Tieth 28581
Gooitsens, Martje 67
Graaf de, Jan (*29-06-1849, †19-02-1921) Schoonvader van kind van 24
Graaf de, Klaaske (*12-04-1874) Schoondochter van 24
Graaf de, Trijntje (*06-04-1939) Schoonmoeder van 1
Groenewoud, Froukje (*14-07-1801, †13-12-1870) Schoondochter van 96
Groenewoud, Miendert (Jurjens) Schoonvader van kind van 96
Gulmans, Lieuwkje (Jans) Schoonmoeder van kind van 24
Haan de, Anja Schoondochter van 2
Haan de, Eelco Gerrit Schoonvader van kind van 2
Haan de, Grietje (*25-12-1803, †02-04-1866) Schoondochter van 96
Haan de, Jan (Jelles) Schoonvader van kind van 96
Haan de, Pieter (Hendriks) Schoonvader van kind van 24
Haan de, Renske (*18-05-1877) Schoondochter van 24
Hamstra, Jacob Geerts (*1843)
Hans, Hendriks (*±1695) 282
Hanses, Folkert (†29-04-1696) 3582
Hanzes, Antje (~04-01-1728, †<1819) 141
Haring, Jense (†>1738) 836
Harinxma, Sierck (*±1340) 1829210
Harkes, Romke (*1714, †23-01-1783) 430
Harmens, Aebele (†1700) 612
Harmens, Grytje Schoonmoeder van kind van 128
Harmens, Hendrik 388
Harmens, Hendrik (~17-11-1771, †03-07-1831) Zoon van 194
Harmens, Jetze 2448
Harmens, Trijntje 385
Harms, Froukjen (~29-03-1739, †10-07-1794) 153
Havenja, Aaltie (~04-12-1670, †>1726) Dochter van 3578
Havenja, Aaltje (~27-10-1667) Dochter van 3578
Havenja, Anthoie (†07-02-1862) 3578
Havenja, Jacob (~15-08-1675) Zoon van 3578
Havenja, Jan (~14-11-1673) Zoon van 3578
Havenja, Janneke (~20-05-1669) Dochter van 3578
Havinja, Marijke (*13-05-1666) 1789
Hedmans, Oeds 3450
Hedsers, Eeuwe 182
Heertjes, Minne 1702
Hendriks, Doedje 409
Hendriks, Eelkjen (*27-09-1743) Dochter van 464
Hendriks, Froukje (~?-10-1701, †1749) 895
Hendriks, Grijtje (*10-03-1715) Zoon van 928
Hendriks, Harmen (~30-10-1740) 194
Hendriks, Hendrik (*23-11-1721) Zoon van 928
Hendriks, Hiltje 849
Hendriks, IJsbrand 146
Hendriks, Jan (*25-12-1712) Zoon van 928
Hendriks, Jan (*14-03-1785, †27-04-1848) Zoon van 66
Hendriks, Janke (*18-12-1751) Dochter van 492
Hendriks, Klaas 272
Hendriks, Lammert (~30-05-1717) 464
Hendriks, Lieukje 461
Hendriks, Lijsbert 233
Hendriks, Lijsbert (*01-07-1751) Zoon van 464
Hendriks, Marten (*25-12-1712) Zoon van 928
Hendriks, Marten (*18-02-1720) Zoon van 928
Hendriks, Roelof (~23-09-1742) 66
Hendriks, Romke (*?-11-1756, †16-03-1837) Zoon van 492
Hendriks, Sake (*1725) Zoon van 928
Hendriks, Sijmke (*18-12-1751) Dochter van 492
Hendriks, Sijtske 235
Hendriks, Trijntje (*?-08-1754) Dochter van 492
Hendriks, Zake (*1747) Zoon van 464
Hendriks, Zake (*01-07-1751) Zoon van 464
Hestra, Roelof 1770
Hiemstra, Jan (Paulus) (†12-02-1854) Schoonzoon van 224
Hijkes, Antje 493
Hijlckes, Grijtje (†>1705) 1443
Hijlkes, Foekje 459
Hinnes, Ruurdje (*<1745, †1810) 255
Hoekstra, Antje (*03-03-1793, †23-08-1856) 113
Hoekstra, Paulus (*30-05-1750, †16-06-1837) 226
Holwerda, Jan (Sijtzes) Schoonvader van kind van 32
Holwerda, Sijtze (*11-10-1808, †29-01-1866) Schoonzoon van 32
Hotses, Johannes 180
Hotses, Sioertie (*1668) 721
Hovinga, Antje (Nannes) Schoonmoeder van kind van 48
Ietses, Anna Catharina (*1731, †1762) Schoondochter van 128
IJmes, Dieuke (*1738, †13-02-1819) 143
IJsbrands (v/d Hoek??), Trijntje (~04-03-1753, †15-04-1813) 73
IJstrae, Gerrit (†<1555) 114324
Jaarsma, Antje (Paulus) (*08-01-1836) Schoondochter van 34
Jacobs, Adser (*1657) 1014
Jacobs, Ettje (†<1834) Schoonmoeder van kind van 96
Jacobs, Grietje Schoonmoeder van kind van 96
Jacobs, IJtje 393
Jacobs, Jan (†<1815) 216
Jacobs, Jetze (*1685) 128
Jacobs, Marijke 451
Jacobs, Pieter (~24-05-1711) 852
Jacobs, Regina 199
Jacobs, Taeke 444
Jacobs, Wessel 854
Jans, Aaff 28353
Jans, Aaltje 511
Jans, Aaltje (*27-06-1736, †1793) 447
Jans, Aelff (*±1650) 1134
Jans, Akke (*23-04-1783) Dochter van 250
Jans, Auck 1447
Jans, Claas 3548
Jans, Doede 474
Jans, Doetje (*±1702) 307
Jans, Eesge (†1749) 500
Jans, Eesge (~09-03-1769) Zoon van 250
Jans, Eesge (*31-10-1778) Zoon van 250
Jans, Egbert (*13-08-1772) Zoon van 250
Jans, Grietje (†06-10-1826) 217
Jans, Hendrik 928
Jans, Hidtie 1137
Jans, IJnskje 195
Jans, Jansen (~15-09-1700) 283
Jans, Jasper Schoonvader van kind van 128
Jans, Jelske 3451
Jans, Jelte 234
Jans, Marten 850
Jans, Meiltje (~07-08-1757, †24-04-1809) 77
Jans, Melle 396
Jans, Pieter 880
Jans, Pieter (*<1752, †<1773) 240
Jans, Pietrikje (~24-04-1718) 477
Jans, Remmeren (~04-01-1733) 178
Jans, Romke (*17-10-1785) Zoon van 250
Jans, Sara 475
Jans, Sijmon 188
Jans, Taeke 170
Jans, Tieke 163
Jans, Tjalling (*24-04-1775) Zoon van 250
Jans, Trijntje (*20-04-1789) Dochter van 250
Jansen, Jan 1700
Jarigs, Trijntje Schoonmoeder van kind van 254
Jelles, Eelke 392
Jeltema, Martje (*09-11-1839) Schoondochter van 48
Jeltema, Martje (Cornelis) Schoonmoeder van kind van 48
Jetses, Harmen 1224
Jetzes, Durk (*1722) Zoon van 128
Jetzes, Jacob (*1720) Zoon van 128
Jetzes, Jacob (*1724) Zoon van 128
Jetzes, Johanna (*1772) Dochter van 64
Jetzes, Johannes (*1729) Zoon van 128
Jetzes, Saakje Schoonmoeder van kind van 32
Jetzes, Sijtske (*1713, †1719) Dochter van 128
Jetzes, Sijtske (*1719) Dochter van 128
Jetzes, Sijtze (*01-01-1727, †<1788) 64
Jetzes, Trijntje (†30-09-1812) 93
Jimkes, Jeltje 249
Jimmes, Beitske 497
Jinzes, Wijbren (†1791) 418
Jiskes, Johannes 720
Jochums, Gepke 83
Johannes, Auk 2021
Johannes, Froukje (*1727) 65
Johannes, Hotze (~11-09-1701, †1778) 360
Johannes (Jans), Gepke (†31-07-1781) 3579
Johannes (Jans), Klaas (†<1793) 446
Joostens, Nanne 452
Joostes, Bauck (†>?-05-1656) 2889
Jorrits, Tiette 3542
Joukes, Sibbeltje (~03-09-1769, †17-11-1847) 95
Jouws, Jan 356
Jurjens, Egbert (*±1800) Zoon van 228
Jurjens, Foekje (*±1794) Dochter van 228
Jurjens, Jan 228
Jurjens, Sijbren (*±1798) Zoon van 228
Jurriens, Kintie 7089
Kalma, Dirk (Bouwes) Schoonzoon van 76
Kamling, Anna (Anneke) (*1800, †09-06-1843) Dochter van 246
Kamling, Anne (*>1757) 246
Kamling, Anne (*1800) Dochter van 246
Kamling, Antje (*1791) Dochter van 246
Kamling, Geeske (*26-02-1777, †11-12-1829) 123
Kamling, Hendrik (*1793, †10-09-1838) Zoon van 246
Kamling, Jitse (*1797) Zoon van 246
Keimpes, Ouwe Schoonvader van kind van 254
Keimpes, Ouwe (*±1750) 192
Keiser, Yete Dirks Schoonvader van kind van 128
Klaazes, Gosse Schoonzoon van 64
Klaver, Andries (*02-09-1772, †01-04-1817) 102
Klaver, Antje (*27-02-1807, †10-07-1895) 51
Klazes, Akke (~14-02-1723) 503
Klazes, Antje 455
Klazes, Gertje (†<1693) 1787
Klazes, Hendrik (*1732) 136
Klazes, Jetske (†02-09-1825) 203
Klazes, Saakje 147
Klazes, Sijmen (†1704) 1786
Klazes, Sijmen (*±1607) 7144
Klazes, Sijtske 407
Klazes, Vroukje 145
Koolhaas, Eke (*±1791) Dochter van 78
Koolhaas, Lea (*16-04-1798, †10-01-1873) 39
Koolhaas, Thomas (*1803) Zoon van 78
Koolhaas, Willem (*25-05-1760, †25-09-1833) 78
Koonstra, Kornelis (*04-05-1940) Schoonvader van 1
Koonstra, Pietje (*10-04-1965) Partner van 1
Koopmans, Hidde (*08-03-1764, †16-05-1823) 222
Koopmans, Janke (*17-08-1798, †05-02-1876) 111
Koopmans, Riemkje Schoondochter van 12
Kornelis, Jan 434
Kruyer, Pieter (*30-04-1803, †06-09-1846) Schoonzoon van 96
Kruyer, Tiete (Jans) Schoonvader van kind van 96
Lammerts, Douwe (*1741) Zoon van 464
Lammerts, Hendrik (*1742) Zoon van 464
Lammerts, Hendrikje (*26-01-1766) Dochter van 232
Lammerts, Lambert (*15-03-1771) Zoon van 232
Lammerts, Marten (*27-01-1737) Zoon van 464
Lammerts, Marten (~01-09-1739) 232
Lammerts, Zijke (*05-02-1769) Dochter van 232
Laurijsz., Dirk 56708
Leegstra, Atje (Sijtzes) (*24-12-1769) Dochter van 64
Leegstra, Eelke (Sijtzes) (*25-11-1773, †11-06-1851) Zoon van 64
Leegstra, Eelkjen (Sijtzes) (*09-02-1776) Dochter van 64
Leegstra, Johanna (Sijtzes) (*03-03-1778) Dochter van 64
Leegstra, Johannes (Sijtzes) (*04-03-1780, †11-10-1852) Dochter van 64
Leegstra, Pieter (Sijtzes) (*31-08-1766, †04-05-1855) Zoon van 64
Lelia, Syke (Rindert) Schoondochter van 76
Lieuwes, Grietje 3549
Lieuwes, Pieter 484
Lieuwes, Pieter 924
Lieuwes, Pieter Zoon van 242
Lieuwes, Pietje (~19-10-1699) 1773
Lieuwes, Tjalling 1002
Lieuwes, Trijntje (~05-04-1767) 231
Lieuwes, Willem 478
Lurks, Riemke Schoonmoeder van kind van 128
Marren van, Betske (*13-03-1770, †05-06-1828) 121
Martens, Antje 929
Martens, Djurre (*11-09-1775) Zoon van 138
Martens, Frans (†<1811) Schoonzoon van 240
Martens, Grijtje (~14-10-1736) 425
Martens, Minne 138
Martinus, Grietjes Schoonmoeder van kind van 78
Meij van der, Antje (*22-12-1749, †12-10-1834) 443
Meij van der, Frans (*±1500) 113408
Meij van der, Jan (†<1695) 3544
Meij van der, Jan 14176
Meij van der, Jan (*±1475) 226816
Meij van der, Jan (*±1530, †<1612) 56704
Meij van der, Jan (~13-09-1646, †<1705) 7088
Meij van der, Jan (~05-09-1686) 1772
Meij van der, Jan (~09-04-1724, †<?-09-1795) 886
Meij van der, Phillippus 28352
Meinderts, Antje 389
Meinderts, Gertje 103
Meinema, Grietje (Franzes) Schoonmoeder van kind van 24
Meinsma, Antje (*22-09-1853, †02-05-1932) 31
Meinsma, Broer (*1767, †16-06-1836) 124
Meinsma, Eibert (*09-08-1807) Zoon van 124
Meinsma, Jan (*20-10-1799) Zoon van 124
Meinsma, Jelle (*21-03-1816, †08-04-1898) 62
Meinsma, Klaas (*26-03-1797) Zoon van 124
Meinsma, Klaaske (*25-12-1801) Dochter van 124
Meinsma, Wijtske (~09-09-1770, †22-05-1846) 125
Mellema, Jurjen (Siebes) Schoonzoon van 208
Menksma, Gerben (*08-10-1773, †24-01-1827) 126
Menksma, Ruurdtje (*27-03-1819, †22-07-1883) 63
Menksma, Tjitske (*±1805) Dochter van 126
Menzes, Tetje 287
Metskes, Hinne 510
Meulenaar, Anna Schoondochter van 12
Meulenaar, Kornelis Schoonvader van kind van 12
Miedema, Age (*27-03-1836, †29-03-1899) Schoonzoon van 48
Miedema, Ankje (Everts) Schoondochter van 18
Miedema, Gerrit (Ages) Schoonvader van kind van 48
Miedema, Harmen (*±1746, †01-02-1827) Zoon van 384
Minnes, Antie 851
Minnes, Antie 3405
Minnes, Antje (~30-03-1766, †28-02-1840) 69
Nammes, Geertje (†26-04-1812) Schoondochter van 254
Nannes, Pieter 476
Nooitgedacht, Jan (~04-04-1752, †26-11-1843) 94
Nooitgedacht, Renske (*01-02-1803, †10-11-1847) 47
Nutma, Elisatbeth Schoonmoeder van kind van 2
Oedses, Maeycke 1725
Oengha, Auck 457303
Oenzes, Rienk (~27-06-1626) 1784
Olivier, Baukjen (*15-06-1773, †15-04-1843) 221
Olivier, Louruns (~07-10-1703, †1760) 884
Olivier, Martinus 1768
Olivier, Roelof (~12-02-1741, †03-08-1818) 442
Ophuizen, Auke Zoon van 214
Ophuizen, Auke Zoon van 428
Ophuizen, Baukje Dochter van 214
Ophuizen, Claas Zoon van 428
Ophuizen, Doetje Dochter van 214
Ophuizen, Geertje Dochter van 428
Ophuizen, Hendrik Zoon van 428
Ophuizen, Romkjen (*05-12-1790, †03-05-1852) 107
Ophuizen, Stijntje Dochter van 214
Ophuizen, Tietje Dochter van 214
Ouwes, Keimpe 384
Ozinga, Aagtje (*1760, †<1806) Dochter van 426
Ozinga, Jacob (*1733, †06-08-1818) 426
Ozinga, Louw Zoon van 426
Ozinga, Pytter Zoon van 426
Ozinga, Regina Dochter van 426
Ozinga, Wessel Zoon van 426
Ozinga, Wesseltje (*1762, †28-08-1826) 213
Pallas(t), Trijntje (*17-09-1774, †13-08-1851) 97
Paulus, Jitske 453
Pautsma, Sijbrigtje (*08-08-1845, †31-07-1876) Schoondochter van 48
Pautsma, Wijbren (Tjepkes) (†16-02-1873) Schoonvader van kind van 48
Philps, Dieuke 56705
Pieters, Cornelis 144
Pieters, Douwe 422
Pieters, Durk 304
Pieters, Geertje 7091
Pieters, Hendrikje (†<1817) 157
Pieters, IJme (~14-02-1762) 286
Pieters, IJtske 187
Pieters, Jacob 1704
Pieters, Jan 480
Pieters, Janke 945
Pieters, Janke (~1731) 445
Pieters, Jeltje Schoonmoeder van kind van 32
Pieters, Lieuwe (*1731, †21-01-1806) 242
Pieters, Lieuwe (~13-01-1732, †21-01-1806) 462
Pieters, Menke Schoonmoeder van kind van 96
Pieters, Minke (†28-01-1826) Schoonmoeder van kind van 224
Pieters, Pieter (†12-04-1662) 7146
Pieters, Pieter (~12-10-1727) 236
Pieters, Pietje 219
Pieters, Sijke 3569
Pieters, Sjouke 88
Pieters, Tiettie (†1706) 3573
Pieters, Trijntje 473
Pieters, Wijbe 202
Pietje, Gerbens 169
Pijters, Agnies 357
Pijters, Hendrikje (*17-12-1765) Dochter van 240
Pijters, Jan 440
Pijters, Jan 954
Pijters, Sibbeltje (~15-01-1764, †<1784) Dochter van 240
Popkes, Hendrik 132
Popkes, Sake (~24-01-1669) 1010
Posthuma, Tjerk (Tjerks) Schoonvader van kind van 246
Posthumus, Tietje (~29-04-1688) 1771
Postuma, Sytske Schoondochter van 246
Pyters, Jacob (†<1698) 2028
Pytters, Eelke 508
Pytters, Syke 1675
Regnerus, Doetje Jac. (*1793, †13-11-1834) Schoondochter van 254
Reidendein, IJtske (Klazes) Schoonmoeder van kind van 38
Reiding, Pietje (Jans) (*14-12-1834, †10-12-1914) Schoondochter van 34
Remmerens, Agnieltje (~18-03-1770, †26-05-1832) 89
Repkes, Dieuwerke 1703
Riemersma, Harmke (Hendriks) (*06-01-1771, †17-05-1850) Schoondochter van 64
Riemersma, Trijntje (*02-06-1797, †04-05-1845) 37
Rienks, Johannes (†1756) 892
Rienks, Oenze (*1590) 3568
Rimmersma, Riemer 74
Rinks, Sijtske 1011
Rinnerts, Gerrit (~1734) 504
Rochus, Mettie (~29-05-1664, †>1720) 613
Rochus, Tjipke 2452
Roelofs, Andries 408
Roelofs, Baukje (~13-03-1716, †>1768) 885
Roelofs, IJtje 847
Roelofs, Sijke (*09-02-1777, †02-01-1831) 33
Roelofs, Sipke (†07-05-1709) 3540
Romckes, Hendrik 1790
Romkes, Egbert 502
Romkes, Harkes Zoon van 430
Romkes, Maaike Dochter van 430
Romkes, Tjitske 861
Rommerts, Gerben (~1717) 506
Roorda, Atje (*1802) Schoondochter van 78
Roorda, Jacob (Lolkes) Schoonvader van kind van 78
Ruiter de, Hendrik (*11-08-1838, †27-02-1875) Schoonzoon van 48
Ruiter de, Jan (Hendriks) (†27-02-1870) Schoonvader van kind van 48
Ruurds, Finne Schoondochter van 258
Sakes, Antje (~14-01-1713) 505
Sakes, Popke (†02-04-1722) 2020
Schaaf van der, Pieter (Tjallings) Schoonzoon van 246
Schaafsma, Jurjen (*15-08-1792, †08-05-1839) 114
Schaafsma, Taetske 229
Schaafsma, Taetske (*22-05-1821, †16-03-1901) 57
Scheepsma, Tsjerk 82
Schepen van, Sijtske (*1780, †08-01-1848) 41
Schonenburg, Emke (Johannes) Schoonzoon van 246
Schoorstra, Froukje (*09-04-1797, †14-11-1857) 119
Schoorstra, Jan (*05-01-1750, †19-06-1825) 238
Schoorstra, Wijtske Schoonmoeder van kind van 12
Schreiber, Dirk Schoonzoon van 2
Schroor, Geertje (*13-04-1883, †26-09-1948) Schoondochter van 24
Schroor, Thomas (Harmens) Schoonvader van kind van 24
Siepkes, Jacob 168
Sijbes, Pietje 205
Sijbrands, Pieter 890
Sijbrens, Baukje 197
Sijbrens, Pieter (~25-05-1690) 472
Sijmens, Cleas (†<14-08-1622) 14288
Sijmens, Griet(je) 7147
Sijmens, Klaas (*1635, †1705) 3572
Sijmens, Lieuwe 968
Sijmens, Sijtske (*1689) 893
Sijmons, Anthonij (~15-03-1685) Zoon van 1788
Sijmons, Anthonij (~27-03-1688) Zoon van 1788
Sijmons, Douwe (~17-12-1690) Zoon van 1788
Sijmons, Douwe (~05-04-1696) Zoon van 1788
Sijmons, Eva (~14-11-1697) Dochter van 1788
Sijmons, Jan (~04-07-1686) 894
Sijmons, Janke (~03-09-1693) Dochter van 1788
Sijmons, Jochum (~28-07-1700) Zoon van 1788
Sijmons, Jochum (~25-11-1703) Zoon van 1788
Sijmons, Trijntje (~17-07-1701) Dochter van 1788
Sijtsma, Baukje (*30-07-1864) Dochter van 54
Sijtsma, Jan (*05-02-1785, †06-08-1865) 108
Sijtsma, Jan (*07-02-1816) Zoon van 108
Sijtsma, Jan (*11-10-1819, †14-10-1901) 54
Sijtsma, Jan (*13-02-1862) Zoon van 54
Sijtsma, Pieter (*21-06-1825) Zoon van 108
Sijtsma, Pieter (*15-03-1854) Zoon van 54
Sijtsma, Pietje (*20-06-1861, †22-12-1922) 27
Sijtsma, Rigtje (*01-12-1859) Dochter van 54
Sijtsma, Yke (Siemons) Schoonmoeder van kind van 32
Sijtzes, Eelkje (*29-11-1771) Dochter van 64
Sijtzes, Johannes (*20-09-1764) Zoon van 64
Sikkema, Eelze (Pieters) Schoonvader van kind van 32
Sikkema, Kornelis Schoonzoon van 32
Sikma, Jan (Geerts) Schoonzoon van 208
Simens, IJbeltje 243
Simens, IJbeltje 463
Sints, Dooitsen 428
Sioerds, Hotse (†<1695) 1442
Sipkes, Freerk 372
Sipma, Antje (*1790) Dochter van 224
Sipma, Eelkje (*17-03-1825, †18-01-1860) Dochter van 112
Sipma, Floris (*22-01-1788, †29-10-1850) 112
Sipma, Florus (*23-08-1848) Zoon van 56
Sipma, Hendrik (*01-08-1882, †23-01-1935) 14
Sipma, Jan (*22-10-1859) Zoon van 56
Sipma, Jantje (*18-05-1912, †06-03-1986) 7
Sipma, Jurjen (*06-10-1852, †08-04-1925) 28
Sipma, Klaas (*29-08-1831, †16-03-1874) Zoon van 112
Sipma, Klaas (*11-02-1855) Zoon van 56
Sipma, Maria (*26-08-1794) Dochter van 224
Sipma, Nienke (*26-09-1784) Dochter van 224
Sipma, Paulus (*10-04-1819, †16-02-1862) 56
Sipma, Rixtje (*27-12-1756, †25-01-1841) 223
Sipma, Sijtske Schoondochter van 12
Sipma, Sjoukje (*27-04-1821) Dochter van 112
Sipma, Trijntje (*16-05-1857, †28-07-1858) Dochter van 56
Sipma, Ybeltje (*14-08-1850) Dochter van 56
Sipma, Ype (*12-06-1792, †05-05-1854) Zoon van 224
Sjaarda, Ate (*06-11-1794, †09-02-1851) Schoonzoon van 32
Sjaarda, Tjeerd (Jentjes) Schoonvader van kind van 32
Smedema, Jan (Ales) Schoonvader van kind van 48
Smedema, Schelte (*29-08-1841, †27-12-1868) Schoonzoon van 48
Soepboer, Pietje (*1766, †13-09-1826) 211
Spaak, Johantje (Siemons) Schoonmoeder van kind van 48
Steegstra, Maaike (*15-08-1910) Schoondochter van 12
Steffens, Aaltje 1013
Steringa, Trijntje (Jaspers) (*1740) Schoondochter van 128
Streekstra, Aafke (*22-12-1940) Dochter van 6
Streekstra, Anna (*01-03-1948) Dochter van 6
Streekstra, Anne (*24-03-1880, †22-11-1958) Zoon van 24
Streekstra, Antje (*15-10-1870, †25-12-1870) Dochter van 24
Streekstra, Baukje (*04-09-1874, †23-05-1875) Dochter van 24
Streekstra, Eelkje (*29-09-1842, †10-07-1903) Dochter van 48
Streekstra, Harmen (*18-10-1803, †25-06-1849) 48
Streekstra, Harmen (*04-05-1873, †10-05-1892) Zoon van 24
Streekstra, Hendrik (*16-12-1844) Zoon van 48
Streekstra, Hendrik (*23-08-1883) 12
Streekstra, Hendrik (*27-07-1937) Zoon van 6
Streekstra, Henne (*1814, †07-01-1833) Zoon van 96
Streekstra, Henne (*19-12-1833, †20-12-1872) Zoon van 48
Streekstra, Iede (*02-09-1810, †18-10-1886) Zoon van 96
Streekstra, Jan (*09-08-1847, †04-03-1918) Zoon van 48
Streekstra, Jantje (*10-05-1837, †11-02-1838) Dochter van 48
Streekstra, Jantje (*21-11-1838, †30-08-1846) Dochter van 48
Streekstra, Keimpe (*±1776, †28-05-1830) 96
Streekstra, Keimpe (*15-07-1835, †11-06-1837) Zoon van 48
Streekstra, Keimpe (*16-12-1844, †29-12-1844) Zoon van 48
Streekstra, Klaas (*19-08-1876) Zoon van 24
Streekstra, Nieske (*31-10-1832, †19-05-1846) Dochter van 48
Streekstra, Ouwe (*25-12-1799, †05-04-1838) Zoon van 96
Streekstra, Ouwe (*16-12-1844, †27-01-1928) 24
Streekstra, Ouwe (*17-10-1909, †14-09-1980) 6
Streekstra, Pieter (*13-09-1910) Zoon van 12
Streekstra, Regina (*04-11-1840, †20-10-1895) Dochter van 48
Streekstra, Roelof (*17-06-1889) Zoon van 24
Streekstra, Ruurdtje (*16-11-1938) 3
Streekstra, Sijberen (*25-01-1878) Zoon van 24
Streekstra, Sijbren (*16-05-1831, †25-05-1855) Zoon van 48
Streekstra, Trijntje (*1808, †>1865) Dochter van 96
Streekstra, Trijntje (*09-12-1829, †23-06-1846) Dochter van 48
Streekstra, Wijbren (*07-11-1908) Zoon van 12
Streekstra, Willem (*23-12-1871, †04-04-1896) Zoon van 24
Streekstra, Willem (*09-08-1919) Zoon van 12
Tabes, Einte 862
Taekes, Aaltje (†21-06-1841) 85
Taekes, Floris 450
Taekes, Sijbren 944
Taekles, Foekje 423
Talsma, Aafke (*11-11-1888, †03-11-1975) 13
Talsma, Aaltje (*09-08-1776) Dochter van 254
Talsma, Antje (*08-10-1779, †01-12-1845) 127
Talsma, Eelke (~27-01-1771, †20-05-1825) Zoon van 254
Talsma, Foekje (*08-03-1900) Dochter van 26
Talsma, Hille (*27-08-1890) Zoon van 26
Talsma, Hinne (*19-01-1766, †13-11-1828) Zoon van 254
Talsma, Jan (*11-03-1886) Zoon van 26
Talsma, Jocob (*25-10-1895) Zoon van 26
Talsma, Martie (~24-04-1768, †03-05-1854) Dochter van 254
Talsma, Martje (*1765, †1766) Dochter van 254
Talsma, Pieter (*16-12-1774) Zoon van 254
Talsma, Pieter (*18-06-1887) Zoon van 26
Talsma, Romke (*21-06-1902) Zoon van 26
Talsma, Wijbren (*14-02-1862) 26
Talsma, Wijtske (*27-12-1892) Dochter van 26
Talsma, Willem (*10-11-1897) Zoon van 26
Teerda, Hendrik (Menze) (†02-12-1819) Schoonvader van kind van 224
Teerda, Menze (*1794, †14-05-1849) Schoonzoon van 224
Terpstra, Andries (*07-07-1831) Zoon van 50
Terpstra, Dirk (*19-02-1836) Zoon van 50
Terpstra, Dirk (Piers) (*1892) Schoonzoon van 78
Terpstra, Jacob (Jenzes) Schoonvader van kind van 38
Terpstra, Johannes (*12-11-1848) Zoon van 50
Terpstra, Klaas (*10-03-1834) Zoon van 50
Terpstra, Maaike (*1766, †11-05-1850) 209
Terpstra, Meindert (*18-09-1844) Zoon van 50
Terpstra, Pier (Dirks) Schoonvader van kind van 78
Terpstra, Roelof (*19-04-1830) Zoon van 50
Terpstra, Sijtske (*1822) Schoondochter van 38
Terpstra, Sijtske (*10-08-1842, †10-04-1900) 25
Terpstra, Willem (*19-09-1802, †21-03-1873) 50
Theunis, Harke 860
Theunis, Jeltje (~08-10-1730) Dochter van 496
Theunis, Klaas (~25-10-1733) 248
Theunis, Sjoukje (*±1759, †15-12-1842) 227
Tiezema, Tjalling (*1820)
Tijes, Froukje 479
Tinga, Lutske (Jans) (*04-06-1786, †11-03-1860) Schoondochter van 64
Tjallinghs, Tjeerd (~10-09-1763, †<?-07-1697) 1444
Tjallings, Taapke (~20-10-1695, †1778) 361
Tjallings, Wijtske 501
Tjeerds, Renske 189
Tjeerds, Tjallingh (*1672, †>1723) 722
Tjepkes, Janke (~01-02-1674) 993
Tjerks, Stijntje (*±1750, †26-06-1812) Schoondochter van 64
Tjipkes, Rochus (†20-02-1672) 1226
Tjittes, Hiltje 1785
Tolsma, Aaltje (*30-03-1784, †02-10-1827) Dochter van 76
Tolsma, Antje (*07-02-1800) Dochter van 208
Tolsma, Bauke (*23-12-1781) Zoon van 76
Tolsma, Bauke (*31-08-1795) Zoon van 208
Tolsma, Bauke (*17-02-1834) Zoon van 104
Tolsma, Baukje (*24-05-1791) Dochter van 208
Tolsma, Dieuwke (*10-09-1796) Dochter van 76
Tolsma, Dirk (*1760, †08-06-1813) 76
Tolsma, Dirk (*01-08-1824) Zoon van 38
Tolsma, Doetje (*05-01-1791) Dochter van 76
Tolsma, Foekje (*16-11-1866) Dochter van 52
Tolsma, Froukje (*28-02-1789) Dochter van 76
Tolsma, Gerbrich (*22-12-1793) Dochter van 76
Tolsma, Gerbrich (*11-12-1835) Dochter van 38
Tolsma, Grietje (*22-04-1826, †10-11-1920) 19
Tolsma, Harmen (*24-01-1802) Zoon van 76
Tolsma, Harmen (*06-02-1811) Zoon van 208
Tolsma, Hendrik (*12-09-1786) Zoon van 76
Tolsma, Jacob (*08-06-1863) Zoon van 52
Tolsma, Jan (*?-03-1762, †29-05-1824) 208
Tolsma, Jan (*01-02-1799, †02-05-1872) 38
Tolsma, Jan (*01-04-1828, †20-08-1874) 52
Tolsma, Jetze (*27-02-1798) Zoon van 208
Tolsma, Jinze (*29-10-1804) Zoon van 208
Tolsma, Meiltje (*23-07-1830, †04-09-1830) Dochter van 38
Tolsma, Meiltje (*09-04-1833) Dochter van 38
Tolsma, Neeltje (*29-04-1802) Dochter van 208
Tolsma, Pieter (*15-02-1832) Zoon van 104
Tolsma, Pieter (*25-06-1865) Zoon van 52
Tolsma, Pietje (*27-05-1826, †22-09-1826) Dochter van 104
Tolsma, Tijtje (*29-11-1806) Dochter van 208
Tolsma, Vroukje (*22-08-1793) Dochter van 208
Tolsma, Wijbren (*22-01-1790, †15-05-1858) 104
Tolsma, Willem (*16-11-1827, †20-12-1827) Zoon van 38
Tolsma, Willem (*29-01-1829, †10-03-1829) Zoon van 38
Tolsma, Willem (*16-10-1831) Zoon van 38
Tomas, Grietje (†04-04-1809) 79
Tuinen van, Aafke (*24-03-1830) 53
Tuinen van, Afke (*23-02-1789) Dochter van 212
Tuinen van, Alje (*16-10-1791) Zoon van 212
Tuinen van, Gerrit (*1760, †09-06-1813) 212
Tuinen van, Jacob (*08-03-1796, †12-08-1874) 106
Tuinen van, Wessel Zoon van 212
Tuinstra, Hepkjen (Saskers) (*±1777, †01-12-1815) Schoondochter van 64
Tyaerdts, Tjalling (†<?-05-1648) 2888
v/d Burch Janz., Dochter van 56709
v/d Burch Janz., Tou 113418
Vaderloos, Agnieltje (*06-11-1831) Dochter van 44
Vaderloos, Heiltje (*27-07-1857) Dochter van 22
Vaderloos, Jantje (*22-05-1834) Dochter van 44
Vaderloos, Pietje (*21-01-1841) Dochter van 44
Vaderloos, Remmeren (*30-10-1858) Zoon van 22
Vaderloos, Renske (*31-05-1861, †11-02-1941) 11
Vaderloos, Rimmeren (*31-03-1804, †05-11-1854) 44
Vaderloos, Sjouke (*29-09-1829, †29-11-1862) 22
Vaderloos, Trijntje (*19-01-1837) Dochter van 44
Veen van der, Geert Schoonzoon van 6
Visser, Eelze Schoonzoon van 4
Visser, Freerk (*03-07-1800, †13-01-1864) 46
Visser, Jan (*18-12-1827) Zoon van 46
Visser, Jan (*17-09-1834) Zoon van 46
Visser, Klaas (Feikes) (*±1772, †19-12-1826) Schoonvader van kind van 32
Visser, Kornelis 92
Visser, Kornelis (*18-12-1827) Zoon van 46
Visser, Kornelis (*30-01-1837) Zoon van 46
Visser, Luitzen (*18-01-1840) Zoon van 46
Visser, Sibbeltje (*18-04-1829, †09-03-1915) 23
Visser, Tjetske (*20-04-1842) Dochter van 46
Visser, Tjetske (*05-11-1843) Dochter van 46
Visser, Trijntje (*08-09-1805, †12-04-1854) Schoondochter van 32
Visser, Trijntje (*24-06-1825) Dochter van 46
Visser, Trijntje (*30-06-1832) Dochter van 46
Visser, Trijntje (Pieters) Schoonmoeder van kind van 48
Vries de, Aaltje (*18-03-1834) Dochter van 42
Vries de, Gerben (*03-09-1774, †30-12-1826) 118
Vries de, Harmen (Sakes) Schoonzoon van 76
Vries de, Jacob Zoon van 234
Vries de, Jacob (*04-04-1793, †27-01-1864) 42
Vries de, Jan (†11-08-1821) 84
Vries de, Jan Zoon van 234
Vries de, Jan (*02-04-1826, †07-05-1828) Zoon van 42
Vries de, Jan (*23-09-1829) Zoon van 42
Vries de, Jantje 117
Vries de, Jantje (*03-07-1822, †03-08-1885) 21
Vries de, Lieuwe (*16-12-1838) Zoon van 42
Vries de, Menke (*30-01-1832) Schoondochter van 34
Vries de, Roel Schoonzoon van 40
Vries de, Sijtske (*20-02-1824, †03-01-1900) 59
Vriesema, Aaltje (*27-06-1884) Dochter van 30
Vriesema, Ale (*12-05-1847) Zoon van 60
Vriesema, Bindert (*14-01-1850) Zoon van 60
Vriesema, Bindert (*17-03-1892) Zoon van 30
Vriesema, Geert (*01-01-1856) Zoon van 60
Vriesema, Iebe (*18-10-1811, †22-05-1888) 60
Vriesema, Iebeltje (*22-11-1887) Dochter van 30
Vriesema, Jacob (*24-10-1844, †01-07-1860) Zoon van 60
Vriesema, Jan (~14-11-1762, †09-02-1845) 120
Vriesema, Jan (*16-05-1842) Zoon van 60
Vriesema, Jan (*14-03-1879) Zoon van 30
Vriesema, Jelle Broers (*28-01-1883) Zoon van 30
Vriesema, Klaas (*01-01-1856, †14-10-1856) Zoon van 60
Vriesema, Pieter (*20-11-1852, †20-08-1918) 30
Vriesema, Pijtter (*13-02-1809) Zoon van 120
Vriesema, Ruurdtje (*28-01-1880, †09-01-1955) 15
Vriesema, Sjoukje (*18-04-1881) Dochter van 30
Vriesema, Wietske (*02-03-1890) Dochter van 30
Vriesema, Wietske (*26-03-1893) Dochter van 30
Waatses, Pietje 7099
Wadman, Antje Jans Schoondochter van 194
Wal van der, Baukje (*21-10-1805, †12-02-1872) 49
Wal van der, Jelle (†17-08-1816) 196
Wal van der, Sijbren (†08-02-1829) 98
Weert de, Johannes (Gurbes) Schoonzoon van 76
Weg van der, Antje (*12-08-1849) Schoondochter van 56
Weg van der, Jan (Gerbens) Schoonvader van kind van 56
Weide van der, Hendrik (†27-01-1820) 230
Weide van der, Iebeltje (*25-03-1792, †07-05-1839) 115
Wessels, Aafke (*1731, †04-11-1811) 427
Wessels, Sijbren 458
Wibbes, Regina 855
Wibbes, Regina 853
Wiersma, Hiltje (Sytzes) (*14-01-1805, †02-06-1833) Schoondochter van 254
Wiersma, Sytze (Cornelis) Schoonvader van kind van 254
Wijbes, Baukje (†11-02-1791) 419
Wijbes, Sijtske (†15-11-1829) 101
Wijbrens, Jense Zoon van 418
Wijbrens, Wijbe Schoonzoon van 240
Wijtses, Foecke 1446
Wijtzes, Sietske Dochter van 162
Wijtzes, Tije 162
Willems, Antje 435
Willems, Geeske 495
Willems, Jan (†<1817) 156
Willems, Klaas 100
Willems, Sieger 460
Willems, Sijtske (*29-05-1753, †12-02-1815) 239
Willems, Stijntje 173
Wiltjes, Stijntje 1003
Wopkes, Klaas 1006
Woude van der, Einte Zoon van 430
Woude van der, Tjalling Zoon van 430
Woude van der, Tjitske (*1765, †16-03-1849) 215
Woudend van der, Klaas (*±1784) Zoon van 72
Woudend van der, Kornelis (*±1780) Zoon van 72
Woudend van der, Pieter (†03-07-1817) 72
Woudend van der, Sake (*±1788) Zoon van 72
Woudend van der, Ysbrand (*±1777) Zoon van 72
Woudsma, Arend (*03-04-1850, †05-09-1896) Zoon van 18
Woudsma, Arend (Aan) (*31-03-1797, †26-02-1846) 36
Woudsma, Jan (*18-12-1851, †18-07-1856) Zoon van 18
Woudsma, Lea (*10-03-1856, †22-04-1934) Dochter van 18
Woudsma, Pieter (*05-05-1830) Zoon van 36
Woudsma, Pieter (*16-02-1854, †06-06-1856) Zoon van 18
Woudsma, Riemer (*12-09-1822, †17-06-1862) 18
Woudsma, Riemertje (*10-10-1862, †03-09-1865) Dochter van 18
Woudsma, Saakje (*08-03-1837) Dochter van 36
Woudsma, Tetje (*18-11-1828) Dochter van 36
Woudsma, Tjitske (*08-03-1837) Dochter van 36
Woudsma, Trijntje (*03-03-1819) Dochter van 36
Woudsma, Trijntje (*07-04-1858, †09-01-1927) 9
Wybes, Antie (†>1761) 837
Wybes, Lysbert (*±1752)
Wygers, Leelkjen 863
x, x Schoonzoon van 18
Yn Heeg, Haring (†1398) 3658420
Ypes, Klaas (*29-01-1741, †?-06-1810) 224
Zwaag van der, Aafke Schoondochter van 4

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 05-09-2009 21:33 door Johannes Dijkstra