Kwartierstaat van Pietje (Pietie) Koonstra

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Pietje (Pietie) Koonstra , geboren op 10-04-1965 in Ternaard. Zij is gedoopt op 02-05-1965 in Ternaard.
Beroep:
Adm. medewerkster.
Zij trouwde op 05-02-1988 in Dongeradeel (Dokkum) met Johannes Dijkstra, geboren op 14-06-1961 in Hantumeruitburen, zoon van Riemer Dijkstra en Ruurdtje Streekstra. Hij is gedoopt op 02-07-1961 in Hantumhuizen (Gereformeerde kerk).
Notitie bij de geboorte van Johannes: De doopdienst begon om 09.30 en de voorganger was Ds. Feddes.
Doop op belijdenis in de VBG Bethel te Drachten op 30-03-2008 (samen met Pietie).

Kinderen van Pietie en Johannes:
I. Tineke Dijkstra, geboren op 07-10-1989 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Tineke: Tineke is om +/_ 02.10 uur geboren en woog +/+3500 gram
II. Ruurdtje Catharina (Rudina) Dijkstra, geboren op 29-06-1991 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Rudina: Rudina is om +/_ 06.30 uur geboren en woog +/_ 3400 gram
III. Riemer Kornelis Dijkstra, geboren op 03-05-1995 in Oenkerk.
IV. Miriam Dijkstra, geboren op 24-06-1997 in Oenkerk.

Generatie 2 ( ouders )

2 Kornelis Koonstra , geboren op 04-05-1940 in Broeksterwoude.
Beroepen:
Boerenknecht
Timmerman
Veeverzorger   [bron: Huw. akte]

Hij trouwde op 17-07-1962 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

3 Trijntje de Graaf , geboren op 06-04-1939 in Hantumhuizen.
Beroep:
Dienstmeid

Kind van Kornelis en Trijntje:
I. Pietje (Pietie) Koonstra (Zie 1)

Generatie 3 ( grootouders )

4 Aant Koonstra , geboren op 16-02-1903 in Broeksterwoude.

Hij trouwde op 23-10-1925. Het huwelijk werd aangegaan met:

5 Pietje Teitsma , geboren op 01-10-1898 in Wanswerd. Pietje is overleden op 19-02-1981 in Dokkum (zh), 82 jaar oud.

Kind van Aant en Pietje:
I. Kornelis Koonstra (Zie 2)

6 Ruurd de Graaf , geboren op 29-05-1911 in Ternaard. Ruurd is overleden in Dokkum (zh).
Beroepen:
Arbeider
Gardenier

Hij trouwde op 17-05-1934 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

7 Dieuke Woudwijk , geboren op 08-06-1910 in Lioessens. Dieuke is overleden in Ternaard.

Kind van Ruurd en Dieuke:
I. Trijntje de Graaf (Zie 3)

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Wijtze Koonstra , geboren op 28-04-1864 in Broek onder Akkerwoude. Wijtze is overleden op 17-04-1949 in Broek onder Akkerwoude, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wijtze: Klopt datum?
Beroep:
Gardenier

Hij trouwde 32 jaar oud op 15-05-1896 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

9 Freerkje Wouda , 26 jaar oud, geboren op 15-05-1870 in Engwierum. Freerkje is overleden op 03-08-1949 in Broek onder Akkerwoude, 79 jaar oud.

Kind van Wijtze en Freerkje:
I. Aant Koonstra (Zie 4)

10 Jan Teitsma
Hij trouwde met:
11 Lutske Wielinga

Kind van Jan en Lutske:
I. Pietje Teitsma (Zie 5)

12 Sije de Graaf , geboren op 16-01-1884 in Ternaard. Sije is overleden op 22-08-1945 in Ternaard, 61 jaar oud.
Beroep:
Gardenier

Hij trouwde 24 jaar oud op 16-05-1908 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

13 Trijntje Braaksma , 22 jaar oud, geboren op 24-11-1885 in Ternaard.

Kind van Sije en Trijntje:
I. Ruurd de Graaf (Zie 6)

14 Harke Woudwijk , geboren op 13-04-1882 in Lioessens.
Beroep:
Dienstmeid

Hij trouwde 25 jaar oud op 18-05-1907 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

15 Tjitske Faber , 24 jaar oud, geboren op 03-02-1883 in Metslawier. Tjitske is overleden op 14-09-1922 in Lioessens, 39 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid

Notitie bij het huwelijk van Harke en Tjitske:
Voor hun huwelijk hun huwelijk woonde Harke in Lioesens en Tjitske in Oosternijkerk/
Kinderen van Harke en Tjitske:
I. Renze Woudwijk, geboren op 05-06-1908 in Lioessens.
Adres:
vanaf 1882     Lioessens   [bron: Geboorte-akte]
II. Dieuke Woudwijk (Zie 7)
III. Maria Woudwijk, geboren op 30-12-1918 in Lioessens. Maria is overleden op 06-01-1919 in Lioessens, 7 dagen oud.

Generatie 5 ( betovergrootouders )

16 Aant Koonstra , geboren op 02-09-1833 in Akkerwoude.

Hij trouwde 25 jaar oud op 14-05-1859. Het huwelijk werd aangegaan met:

17 Ytje Gosma , 23 jaar oud, geboren op 03-01-1836 in Akkerwoude.

Kind van Aant en Ytje:
I. Wijtze Koonstra (Zie 8)

18 Hendrik Wouda , geboren op 26-02-1835 in Ee.

Hij trouwde 30 jaar oud op 18-05-1865 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

19 Doutzen Gaasterland , 24 jaar oud, geboren op 16-02-1841 in Engwierum.

Kind van Hendrik en Doutzen:
I. Freerkje Wouda (Zie 9)

24 Jan de Graaf , geboren op 29-06-1849 in Ternaard. Jan is overleden op 19-02-1921 in Ternaard, 71 jaar oud.
Beroepen:
Boerenknecht
Gardenier

Hij trouwde 23 jaar oud op 17-05-1873 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

25 Klaaske Beintema , 22 jaar oud, geboren op 20-04-1851 in Ternaard.

Kinderen van Jan en Klaaske:
I. Klaaske de Graaf, geboren op 12-04-1874 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1874.
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 13 april 1874, akte nr. 75
Klaaske de Graaf, geboren 12 april 1874
Dochter van Jan Gelts de Graaf en Klaaske Klazes Beintema
Wonende te Ternaard
Beroep:
Dienstmeid
Zij trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1898 in Westdongeradeel met Klaas Streekstra, geboren op 19-08-1876 in Ternaard, zoon van Ouwe Streekstra en Sijtske Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1876.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1876
Aangiftedatum 21 augustus 1876, akte nr. 212
Klaas Streekstra, geboren 19 augustus 1876
Zoon van Ouwe Harmens Streekstra en Sytske Willems Terpstra
Wonende te Ternaard
Notitie bij Klaas: Bron: Tresoar
Huwelijksbijlagen
Klaas hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "broederdienst"
Adressen:
tot 12-05-1907     Ternaard
vanaf 12-05-1907     Hantumhuizen
vanaf 12-05-1914     Ternaard
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Klaaske:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1898
Man: Klaas Streekstra
Vrouw: Klaaske de Graaf
Datum: 14 mei 1898, akte nr. 15

II. Sije de Graaf (Zie 12)

26 Ruurd Braaksma
Hij trouwde met:
27 Aaltje van Sinderen

Kind van Ruurd en Aaltje:
I. Trijntje Braaksma (Zie 13)

28 Renze Woudwijk , geboren op 19-05-1856 in Lioessens. Renze is overleden op 13-10-1937 in Franeker, 81 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Arbeider

Hij trouwde 22 jaar oud op 17-05-1879 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

29 Maria van der Woud , 23 jaar oud, geboren op 06-07-1855 in Morra. Maria is overleden op 06-02-1933 in Lioessens, 77 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid

Notitie bij het huwelijk van Renze en Maria:
Voor hun huwelijk woonde Renze en Maria in Lioessens.
Kinderen van Renze en Maria:
I. Harke Woudwijk, geboren op 18-04-1880 in Lioessens. Harke is overleden op 03-09-1880 in Lioessens, 4 maanden oud.
II. Harke Woudwijk (Zie 14)
III. Minke Woudwijk, geboren op 26-10-1883 in Lioessens.
IV. Geertje Woudwijk, geboren op 24-04-1891 in Lioessens.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op 22-05-1909 in Oostdongeradeel met Harmen Kamstra, geboren in 1882 in Hantumeruitburen, zoon van Watze (Harmens) Kamstra en Aukjen (Martens) van der Bij.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Geertje:
Geertje woonde voor haar huwelijk in Lioessens en Harmen in Hantumeruitburen.

30 Pieter Faber , geboren op 15-12-1853 in Paesens.
Beroepen:
Arbeider
Gardenier

Hij trouwde 27 jaar oud op 15-09-1881 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

31 Dieuke Elgersma , 22 jaar oud, geboren op 04-09-1859 in Anjum. Dieuke is overleden op 29-04-1887 in Lioessens, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Dieuke:
Tweede huwelijk Pieter is mer Trijntje Ferwerda
Kind van Pieter en Dieuke:
I. Tjitske Faber (Zie 15)

Generatie 6 ( oudouders )

32 Sijtze Koonstra , geboren op 01-10-1803 in Akkerwoude.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Sijtze is overleden op 09-06-1842 in Akkerwoude, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1842
Aangiftedatum 11 juni 1842, blad nr. 16
Sytse Geales Koonstra, man, overleden 9 juni 1842
Oud 40 jaar, gehuwd

Hij trouwde 22 jaar oud op 15-04-1826 in Dantumadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

33 Wijtske Woudsma , 25 jaar oud, geboren op 01-02-1801 in Rinsumageest.

Kind van Sijtze en Wijtske:
I. Aant Koonstra (Zie 16)

34 Arjen Gosma , geboren op 04-10-1797 in Oenkerk. Arjen is overleden op 07-05-1859 in Akkerwoude, 61 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 25 jaar oud op 30-03-1823 in Dantumadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

35 Hiltje Westra , 21 jaar oud, geboren op 26-05-1801 in Akkerwoude. Hiltje is overleden op 19-03-1847 in Akkerwoude, 45 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Arjen en Hiltje:
Akte 2 Dantumadeel
Kind van Arjen en Hiltje:
I. Ytje Gosma (Zie 17)

36 Broer Wouda , geboren in 1802 in Anjum. Broer is overleden op 19-01-1847 in Oostdongeradeel, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1847.
Beroepen:
Boerenknecht
Gardenier

Hij trouwde 25 of 26 jaar oud op 23-05-1828 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

37 Rienskje Douma , 25 of 26 jaar oud, geboren in 1802 in Anjum.
Beroep:
Huishoudster

Kind van Broer en Rienskje:
I. Hendrik Wouda (Zie 18)

38 Tjibbe Gaasterland , geboren op 12-09-1794 in Engwierum.
Beroepen:
Boerenknecht
Gardenier

Hij trouwde 27 jaar oud op 04-05-1822 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

39 Freerkje Bonia , 19 jaar oud, geboren op 14-02-1803 in Ee.

Kind van Tjibbe en Freerkje:
I. Doutzen Gaasterland (Zie 19)

48 Gjelt de Graaf , geboren op 01-04-1825 in Ternaard. Gjelt is overleden op 17-10-1864 in Ternaard, 39 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 24 jaar oud op 28-04-1849 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

49 Heabeltje Venema , 26 jaar oud, geboren op 24-02-1823 in Ternaard.
Beroep:
Naaister

Kind van Gjelt en Heabeltje:
I. Jan de Graaf (Zie 24)

50 Klaas Beintema
Hij trouwde met:
51 Klaaske van Sinderen

Kind van Klaas en Klaaske:
I. Klaaske Beintema (Zie 25)

52 Jan Braaksma
Kind van Jan:
I. Ruurd Braaksma (Zie 26)

54 Sipke van Sinderen
Kind van Sipke:
I. Aaltje van Sinderen (Zie 27)

56 Harke Woudwijk , geboren op 24-07-1825 in Ezumazijl onder Anjum. Harke is overleden op 22-11-1907 in Lioessens, 82 jaar oud.
Adressen:
Anjum
Lioessens
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 24 jaar oud op 13-09-1849 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

57 Eelkje Aalsma , 24 jaar oud, geboren op 29-12-1824 in Oosternijkerk. Eelkje is overleden op 30-08-1898 in Lioessens, 73 jaar oud.
Adressen:
Anjum
Lioessens
Beroep:
Arbeidster

Kinderen van Harke en Eelkje:
I. Gertje Woudwijk, geboren op 15-06-1850 in Lioessens.
II. Theunis Woudwijk, geboren op 22-11-1852 in Lioessens.
III. Renze Woudwijk (Zie 28)
IV. Leentje Woudwijk, geboren op 03-10-1860 in Lioessens. Leentje is overleden op 30-12-1925 in Lioessens, 65 jaar oud.
V. Grietje Woudwijk, geboren op 09-03-1864 in Lioessens.

58 Jan van der Woud , geboren op 29-09-1824 in Morra.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 29 jaar oud op 04-05-1854 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

59 Menke Teerda , 27 jaar oud, geboren op 28-05-1826 in Morra / Lioessens.
Beroep:
Arbeidster

Kind van Jan en Menke:
I. Maria van der Woud (Zie 29)

60 Fokke Faber . Fokke is overleden vr 1881.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde op 04-05-1850 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

61 Selie Linthorst . Selie is overleden vr 1881.

Kind van Fokke en Selie:
I. Pieter Faber (Zie 30)

62 Wijbren Elgersma , geboren op 04-07-1825 in Paesens. Wijbren is overleden op 04-07-1898 in Ee, 73 jaar oud.

Hij trouwde 24 jaar oud op 18-05-1850 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

63 Tjitske Douwes , 22 jaar oud, geboren op 01-02-1828 in Ezumazijl onder Anjum. Tjitske is overleden op 02-07-1913 in Ee, 85 jaar oud.

Kind van Wijbren en Tjitske:
I. Dieuke Elgersma (Zie 31)

Generatie 7 ( oudgrootouders )

64 Geale Koonstra , geboren op 01-01-1778 in Cornjum. Hij is gedoopt op 15-01-1778.
Notitie bij de geboorte van Geale: Bron: Tresoar
Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Dopeling: Gaele
Geboren op 1 januari 1778 in Cornjum
Gedoopt op 15 januari 1778 in Cornjum
Kind van Sytze Ouges en Pottje Gaeles

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEELE of GEELTJE
Vader : SIETSE OEGES
Moeder : ..... GEELES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Cornjum, doop 1631-1811
Inventarisnr. : 461
Geale is overleden op 08-12-1849 in Akkerwoude, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geale: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dantumadeel, 1849
Aangiftedatum 10 december 1849, blad nr. 36
Gaele Sytses Koonstra, man, overleden 8 december 1849
Oud 72 jaar, weduwnaar

Hij trouwde met:
65 Janke Toonstra , geboren in 1781 in Akkerwoude. Janke is overleden op 21-08-1842 in Akkerwoude, 60 of 61 jaar oud.
Zoeknotities:
In notities van een ander is Janke Beens.

Kind van Geale en Janke:
I. Sijtze Koonstra (Zie 32)

66 Aant Woudsma , geboren op 04-10-1768 in Akkerwoude. Aant is overleden op 04-11-1819 in Rinsumageest, 51 jaar oud.
Hij trouwde met:
67 Gaatske Harmens

Kind van Aant en Gaatske:
I. Wijtske Woudsma (Zie 33)

68 Pieter Gosma , geboren in 1753 in Oenkerk. Pieter is overleden op 10-08-1818 in Oenkerk, 64 of 65 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 31 of 32 jaar oud op 15-05-1785. Het huwelijk werd aangegaan met:

69 Pietje Keizer , 24 jaar oud, geboren op 12-04-1761 in Vrouwen Parochie. Pietje is overleden op 20-12-1824 in Oenkerk, 63 jaar oud.

Kind van Pieter en Pietje:
I. Arjen Gosma (Zie 34)

70 Auke Westra , geboren in 1770 in Akkerwoude. Auke is overleden op 28-09-1847 in Akkerwoude, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 30 of 31 jaar oud op 15-02-1801. Het huwelijk werd aangegaan met:

71 Akke Minnema , 22 of 23 jaar oud, geboren in 1778 in Akkerwoude. Akke is overleden op 20-11-1826 in Akkerwoude, 47 of 48 jaar oud.

Kind van Auke en Akke:
I. Hiltje Westra (Zie 35)

72 Hendrik (Martens) Wouda . Hendrik is overleden vr 1828.
Beroep:
Schipper

Hij trouwde met:
73 Antje (Freerks) Broers . Antje is overleden vr 1828.

Kind van Hendrik en Antje:
I. Broer Wouda (Zie 36)

74 Douwe Douma , geboren op 20-01-1774 in Anjum. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Anjum. Douwe is overleden op 22-12-1850 in Anjum, 76 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde 27 jaar oud op 17-05-1801 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

75 Trijntje Dijkstra , 20 jaar oud, geboren op 23-12-1780 in Hantum. Zij is gedoopt op 04-02-1781 in Hantum. Trijntje is overleden op 05-02-1848 in Anjum, 67 jaar oud (oorzaak: Epedemie).

Kind van Douwe en Trijntje:
I. Rienskje Douma (Zie 37)

76 Klaas Gaasterland . Klaas is overleden vr 1822.
Hij trouwde met:
77 Klaaske Minnolts . Klaaske is overleden vr 1822.

Kind van Klaas en Klaaske:
I. Tjibbe Gaasterland (Zie 38)

78 Douwe Bonia .
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde met:
79 Stijntje Ates . Stijntje is overleden op 06-04-1814 in Oostdongeradeel.

Kind van Douwe en Stijntje:
I. Freerkje Bonia (Zie 39)

96 Jan de Graaf , geboren op 05-09-1798 in Ternaard. Jan is overleden op 29-08-1853 in Ternaard, 54 jaar oud.
Beroep:
Arbeider

Hij trouwde 22 jaar oud op 18-11-1820 in Westdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

97 Renske Palma , 20 of 21 jaar oud, geboren in 1799 in Hogebeintum. Renske is overleden op 17-05-1859 in Ternaard, 59 of 60 jaar oud.

Kind van Jan en Renske:
I. Gjelt de Graaf (Zie 48)

98 Sijbe (Dirks) Venema
Hij trouwde met:
99 Gatske (Gerbens) de Vries

Kind van Sijbe en Gatske:
I. Heabeltje Venema (Zie 49)

100 Klaas -
Kind van Klaas:
I. Klaas Beintema (Zie 50)

102 Sije van -
Kind van Sije:
I. Klaaske van Sinderen (Zie 51)

112 Theunis Woudwijk , geboren in 1789 in Optwijzel. Theunis is overleden op 04-10-1836 in Lioessens, 46 of 47 jaar oud.
Adressen:
Paesens
Metslawier
Lioessens
Beroepen:
Arbeider (Lioessens)
Schipper

Hij trouwde 20 of 21 jaar oud op 02-12-1810 in Lioessens. Het huwelijk werd aangegaan met:

113 Leentje Holdinga , 18 jaar oud, geboren op 13-05-1792 in Lioessens. Zij is gedoopt op 27-05-1792 in Lioessens. Leentje is overleden op 10-07-1873 in Paesens, 81 jaar oud.
Beroepen:
Arbeidster
Schippersche

Notitie bij het huwelijk van Theunis en Leentje:
Voor huwelijk woonde Theunis in Lioessens en Leentje in Paesens
Kinderen van Theunis en Leentje:
I. Antje Woudwijk, geboren op 24-04-1818 in Lioessens.
II. Johannes Woudwijk, geboren op 17-10-1821 in Lioessens. Johannes is overleden op 19-01-1901 in Lioessens, 79 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
vanaf 1842     Arbeider (Lioessens)
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 26-11-1842 in Oostdongeradeel met Froukje (Engberts) Kuipers, geboren op 28-11-1817 in Holwerd. Froukje is overleden op 30-09-1890 in Paesens, 72 jaar oud.
Notitie bij Froukje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
III. Harke Woudwijk (Zie 56)
IV. Kornelis Woudwijk, geboren op 09-05-1829 in Kollum.

114 Renze Aalsma , geboren in 1791. Renze is overleden op 05-08-1831 in Nes (D), 39 of 40 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Boerenknecht

Hij trouwde 25 of 26 jaar oud op 16-05-1817 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

115 Gertje Meindertsma . Gertje is overleden na 1849.
Beroepen:
Arbeidster (Te Oosternijkerk)
Dienstmaagd

Kind van Renze en Gertje:
I. Eelkje Aalsma (Zie 57)

116 Meint (Wiegers) van der Woud , geboren in 1781. Meint is overleden op 08-06-1835 in Oostdongeradeel, 53 of 54 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (Te Morra)

Hij trouwde met:
117 Grietje (Wijtzes) Triemsma . Grietje is overleden op 11-03-1858.
Beroep:
Arbeidster

Kind van Meint en Grietje:
I. Jan van der Woud (Zie 58)

118 Menze Teerda , geboren in 1794 in Morra. Menze is overleden op 14-05-1849 in Morra, 54 of 55 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Boerenknecht

Hij trouwde 24 of 25 jaar oud op 29-06-1819 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

119 Maria Sipma , 24 jaar oud, geboren op 26-08-1794 in Birdaard. Zij is gedoopt op 19-10-1794 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Maria: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Maria
Geboren op 26 augustus 1794 in Birdaard
Gedoopt op 19 oktober 1794
Dochter van Claas Ypes en Eelkjen Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARIA
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Beroep:
Arbeidster

Kind van Menze en Maria:
I. Menke Teerda (Zie 59)

124 Ulbe Elgersma . Hij is gedoopt op 23-11-1793 in Hantumhuizen. Ulbe is overleden op 18-03-1875 in Paesens, 81 jaar oud.

Hij trouwde op 13-04-1822 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

125 Antje Boelens , 20 jaar oud, geboren op 25-09-1801 in Paesens. Antje is overleden op 27-12-1886 in Paesens, 85 jaar oud.

Kind van Ulbe en Antje:
I. Wijbren Elgersma (Zie 62)

126 Jan Douwes . Hij is gedoopt op 03-12-1784 in Ezumazijl onder Anjum. Jan is overleden op 19-01-1857 in Anjum, 72 jaar oud.

Hij trouwde op 17-08-1823 in Oostdongeradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:

127 Aaltje van der Kooi . Zij is gedoopt op 12-09-1796 in Ezumazijl onder Anjum. Aaltje is overleden op 17-08-1823 in Oostdongeradeel, 26 jaar oud.

Kind van Jan en Aaltje:
I. Tjitske Douwes (Zie 63)

Generatie 8 ( oudovergrootouders )

128 Sijtze Oeges , geboren omstreeks 1750.
Hij trouwde met:
129 Tetje Geales

Kind van Sijtze en Tetje:
I. Geale Koonstra (Zie 64)

130 Berend Gerrits
Hij trouwde met:
131 Grietje Tjepkes

Kind van Berend en Grietje:
I. Janke Toonstra (Zie 65)

132 Tijs Klazes
Hij trouwde met:
133 Wijtske Aans

Kind van Tijs en Wijtske:
I. Aant Woudsma (Zie 66)

136 Gosse Pieters
Hij trouwde met:
137 Akke Eeltjes

Kind van Gosse en Akke:
I. Pieter Gosma (Zie 68)

138 Arjen Hendriks
Kind van Arjen:
I. Pietje Keizer (Zie 69)

140 Rinze Jans
Hij trouwde met:
141 IJtje Jans

Kind van Rinze en IJtje:
I. Auke Westra (Zie 70)

142 Ykke Minnes .
Beroep:
Koopman

Hij trouwde met:
143 Rinske Oeges

Kind van Ykke en Rinske:
I. Akke Minnema (Zie 71)

148 Jacob Douma . Hij is gedoopt op 06-08-1741 in Anjum. Jacob is overleden op 06-05-1821 in Anjum, 79 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Hij trouwde op 15-05-1768 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

149 Rienskje Sijtzes . Zij is gedoopt op 24-12-1747 in Anjum. Rienskje is overleden op 31-01-1829 in Anjum, 81 jaar oud.

Kind van Jacob en Rienskje:
I. Douwe Douma (Zie 74)

150 Jan (Freerks) Dijkstra . Hij is gedoopt op 02-05-1745 in Burum. Jan is overleden op 10-01-1826 in Anjum, 80 jaar oud.
Beroep:
Rentenier

Hij trouwde op 24-05-1767 in Hantum. Het huwelijk werd aangegaan met:

151 Trijntje Heerkes

Kind van Jan en Trijntje:
I. Trijntje Dijkstra (Zie 75)

192 Gelt de Graaf . Hij is gedoopt op 01-09-1759 in Ternaard. Gelt is overleden op 07-06-1820 in Ternaard, 60 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Arbeider

Hij trouwde op 09-06-1782 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

193 Grietje Tjeerds , 22 jaar oud, geboren op 06-04-1760 in Metslawier. Grietje is overleden in Ternaard.

Kind van Gelt en Grietje:
I. Jan de Graaf (Zie 96)

194 Jan Palma
Hij trouwde met:
195 IJmkje Appelhof

Kind van Jan en IJmkje:
I. Renske Palma (Zie 97)

224 Harke Woudwijk , geboren in 1764 in Zwaagwesteinde. Harke is overleden op 16-11-1826 in Optwijzel, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harke: Harke is overleden op 16-11-1826 in een hutte zonder nummer op de heide.
Adressen:
Zwaagwesteinde
Twijzel
Beroepen:
Arbeider (Optwijzel)
Dagloner

Hij trouwde 22 of 23 jaar oud op 18-02-1787 in Twijzel. Het huwelijk werd aangegaan met:

225 Menke Zijlstra , 28 of 29 jaar oud, geboren in 1758 in Zwaagwesteinde. Menke is overleden op 09-11-1826 in Optwijzel, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Menke: Menke is overleden "in een hutte"
Adressen:
Twijzel
Optwijzel
Beroep:
Arbeidster

Kinderen van Harke en Menke:
I. Bauke Woudwijk, geboren in 1786 in Twijzel.
II. Theunis Woudwijk (Zie 112)
III. Wijtze Woudwijk, geboren in 1798 in Optwijzel.

226 Johannes (Sijtzes) Holdinga , geboren op 13-08-1769 in Morra. Johannes is overleden op 10-01-1832 in Lioessens, 62 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroepen:
Arbeider
Herbergier
Kastelein (Lioessens)

Hij trouwde 21 jaar oud op 02-06-1791 in Lioessens. Het huwelijk werd aangegaan met:

227 Antje Kornelis . Zij is gedoopt op 20-06-1762 in Oosternijkerk. Antje is overleden op 06-06-1827 in Lioessens, 64 jaar oud.
Notitie bij Antje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroepen:
Kasteleinske
Arbeidster

Kind van Johannes en Antje:
I. Leentje Holdinga (Zie 113)

228 Taeke (Taeekes) Aalsma . Hij is gedoopt op 19-09-1751 in Aalzum. Taeke is overleden op 14-01-1826 in Dokkum, 74 jaar oud.

Hij trouwde op 25-05-1777 in Lioessens. Het huwelijk werd aangegaan met:

229 Grietje Willems , 22 of 23 jaar oud, geboren in 1754. Grietje is overleden op 18-01-1815 in Oosternijkerk, 60 of 61 jaar oud.

Kind van Taeke en Grietje:
I. Renze Aalsma (Zie 114)

230 Jan Meindertsma , geboren in 1764 in Paesens. Jan is overleden op 13-01-1841 in Paesens, 76 of 77 jaar oud.
Hij trouwde met:
231 Eelkjen Nuttes . Zij is gedoopt op 12-09-1761 in Paesens.

Kind van Jan en Eelkjen:
I. Gertje Meindertsma (Zie 115)

236 Hendrik (Menze) Teerda . Hendrik is overleden op 02-12-1819 in Oostdongeradeel.
Hij trouwde met:
237 Minke Pieters . Minke is overleden op 28-01-1826 in Morra.

Kind van Hendrik en Minke:
I. Menze Teerda (Zie 118)

238 Klaas Ypes , geboren op 29-01-1741 in Oenkerk??????. Klaas is overleden in 06-1810 in Rinsumageest, 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (onder Rinsumageest)

Hij trouwde 42 jaar oud op 14-09-1783 in Birdaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

239 Eelkjen Floris , 22 of 23 jaar oud, geboren op 24-08-1760 in Raard.
Notitie bij Eelkjen: Broer Tomas neemt de naam Haanstra aan in Wetsdongeradeel.
Adres:
tot 14-09-1783     Hantumeruitburen

Notitie bij het huwelijk van Klaas en Eelkjen:
Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard, 1783
DTB nr: 751, 1663 - 1808
Vermelding: Proclamatie van 14 september 1783
Man: Klaas Ypes, Birdaard
Vrouw: Eeljen Floris, Raard

Gestandaardiseerde namen: KLAAS IEPES en EELKJE FLORIS
NB: gehuwd te Rinsumageest

---------------------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis, 1783
DTB nr: 168, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 september 1783, Rinsumageest
Man: Klaas Ypes, Birdaard
Vrouw: Eelkje Florus, Raard

Gestandaardiseerde namen: KLAAS IEPES en EELKJE FLORIS

Kinderen van Klaas en Eelkjen:
I. Nienke Sipma, geboren op 26-09-1784 in Rinsumageest. Zij is gedoopt op 24-10-1784 in Rinsumageest.
Notitie bij de geboorte van Nienke: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812 DTB: 167
Dopeling: Nijnke
Geboren op 26 september 1784 in Rinsumageest
Gedoopt op 24 oktober 1784 in Rinsumageest
Dochter van Klaas Ypes en Eelkje Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Notitie bij Nienke: Bron: Tresoar:
Zij trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1811 in Westdongeradeel met Jan (Paulus) Hiemstra. Jan is overleden op 12-02-1854 in Westdongeradeel.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 13 februari 1854, blad nr. 5
Jan Paulus Hiemstra, man, overleden 12 februari 1854
Oud 76 jaar, gehuwd
Notitie bij het huwelijk van Jan en Nienke:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1811
Man: Jan Paulus
Vrouw: Nynke Klazes
Datum: 9 mei 1811, akte nr. 11

Klik voor foto in apart venster
1 NA_Floris_Klazes
II. Floris Sipma (afb. 1), geboren op 22-01-1788 in Birdaard. Hij is gedoopt op 16-03-1788 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Floris: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Florus
Geboren op 22 januari 1788 in Birdaard
Gedoopt op 16 maart 1788
Zoon van Claas Ypes en Eelkjen Florus

Opm.: De vader is doopheffer

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FLORIS
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Floris is overleden op 29-10-1850 in Ternaard, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Floris: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1850
Aangiftedatum 30 oktober 1850, blad nr. 25
Florus Klazes Sipma, man, overleden 29 oktober 1850
Oud 62 jaar, gehuwd
Notitie bij Floris: Naamaanneming: Bron Tresoar
Ternaard, deel 1 folio 177
Sipma, Floris Klazes, Brantgum
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 04-07-1818 in Westdongeradeel met Antje Hoekstra, geboren op 03-03-1793 in Raard, dochter van Paulus Hoekstra en Sjoukje Theunis. Zij is gedoopt op 24-03-1793 in Raard.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar

Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Dopeling: Antje
Geboren op 15 maart 1793 in Raard
Gedoopt op 24 maart 1793 in Raard
Kind van Paulus Nannes en Sjoukjen Teunis

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ANSKE of ANTJE
Vader : PAULUS NANNES
Moeder : SJOUKJE TEUNIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Foudgum en Raard, doop 1663-1811
Inventarisnr. : 751
Antje is overleden op 23-08-1856 in Ternaard, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 25 augustus 1856, blad nr. 22
Antje Poulus Hoekstra, vrouw, overleden 23 augustus 1856
Oud 63 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster
Notitie bij het huwelijk van Antje en Floris:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1818
Man: Floris Klazes Sipma
Vrouw: Antje Paulus Hoekstra
Datum: 4 juli 1818, akte nr. 24
[bron bij het huwelijk van Antje en Floris: Akte 24]
III. Antje Sipma, geboren in 1790.
Zij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 17-04-1813 in Tietjerksteradeel met Sytse (Fokes) Boersma
Notitie bij het huwelijk van Sytse en Antje:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk), 1813
Man: Sytse Fokes Boersma, oud 34 jaar
Ouders: Fokke Lieuwes en Ruurdje Gaatzes
Vrouw: Antje Klases Hanstra, oud 23 jaar, geboren te Birdaard, gemeente Dantumadeel
Ouders: Klaas Ypes en Eke Floris
Datum: 17 april 1813, akte nr. 2

NB: Geboorteplaats bruidegom niet vermeld in de akte

IV. Ype Sipma, geboren op 12-06-1792 in Sijbrandahuis. Hij is gedoopt op 15-07-1792 in Sijbrandahuis.
Notitie bij de geboorte van Ype: Bron: Tresoar
antumadeel, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812
DTB: 167
Dopeling: Ype
Geboren op 12 juni 1792 in Sybrandahuis
Gedoopt op 15 juli 1792 in Sybrandahuis
Kind van Klaas Ypes en Eelkje Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPE of IEPKJE
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Ype is overleden op 05-05-1854 in Akte opvragen, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ype: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 6 mei 1854, blad nr. 14
Ype Klazes Sipma, man, overleden 5 mei 1854
Oud 63 jaar, gehuwd
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1822 in Westdongeradeel met Pietje (Jans) Bosch
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Ype:
Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1822
Man: Ype Klazes Sipma
Vrouw: Pietje Jans Bosch
Datum: 11 mei 1822, akte nr. 20

V. Maria Sipma (Zie 119)

248 Wijbren Elgersma . Hij is gedoopt op 20-03-1757 in Hantumhuizen.

Hij trouwde op 20-05-1783 in Hantumhuizen. Het huwelijk werd aangegaan met:

249 Klaaske Keegstra , 21 of 22 jaar oud, geboren in 1761 in Wierum. Klaaske is overleden op 21-04-1847 in Anjum, 85 of 86 jaar oud.

Kind van Wijbren en Klaaske:
I. Ulbe Elgersma (Zie 124)

250 Minne Boelens . Hij is gedoopt op 23-05-1773 in Ee. Minne is overleden op 24-02-1845 in Paesens, 71 jaar oud.
Beroep:
Gardenier (te Paesens)

Hij trouwde op 27-07-1800 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

251 Klaaske Hannema . Zij is gedoopt op 15-04-1781 in Brantgum. Klaaske is overleden op 03-02-1863 in Paesens, 81 jaar oud.

Kind van Minne en Klaaske:
I. Antje Boelens (Zie 125)

252 Douwe Jans . Hij is gedoopt op 11-05-1747 in Anjum. Douwe is overleden in 1811 in Anjum, 63 of 64 jaar oud.

Hij trouwde op 16-05-1770 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

253 Antje Taedes . Antje is overleden in 1811 in Ezumazijl onder Anjum.

Kind van Douwe en Antje:
I. Jan Douwes (Zie 126)

254 Gerrit van der Kooi . Hij is gedoopt op 05-10-1749 in Engwierum. Gerrit is overleden op 25-08-1828 in Anjum, 78 jaar oud.

Hij trouwde op 05-06-1774 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

255 Tjitske van der Kooi . Zij is gedoopt op 29-05-1757 in Ee. Tjitske is overleden op 07-01-1814 in Anjum, 56 jaar oud.

Kind van Gerrit en Tjitske:
I. Aaltje van der Kooi (Zie 127)

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

296 Johannes Douwes . Hij is gedoopt op 14-07-1700 in Anjum.
Beroep:
Kastelein

Hij trouwde op 23-11-1732 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

297 Lijsbert Thijssens . Zij is gedoopt op 14-06-1711 in Anjum.

Kind van Johannes en Lijsbert:
I. Jacob Douma (Zie 148)

384 Klaas Gelts , geboren omstreeks 1720. Hij is gedoopt in 1784 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Klaas is gedoopt en deed belijdenis des geloofs in 1784.
Klaas is overleden op 03-10-1789 in Ternaard, ongeveer 69 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Gardenier
Slager

Hij trouwde ongeveer 32 jaar oud op 17-09-1752 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

385 Jantje Durks . Jantje is overleden op 09-06-1801 in Ternaard.

Kind van Klaas en Jantje:
I. Gelt de Graaf (Zie 192)

386 Tjeerd Pieters
Hij trouwde met:
387 Trijntje Jans

Kind van Tjeerd en Trijntje:
I. Grietje Tjeerds (Zie 193)

388 Siebe - .
Beroep:
Gardenier (te Blija)
Kind van Siebe:
I. Jan Palma (Zie 194)

448 Bauke Jurjens , geboren omstreeks 1730 in Ternaard.

Hij trouwde ongeveer 26 jaar oud op 30-05-1756 in Ternaard (proclamatie). Het huwelijk werd aangegaan met:

449 Minke Harkes , ongeveer 26 jaar oud, geboren omstreeks 1730 in Oosternijkerk.

Notitie bij het huwelijk van Bauke en Minke:
Huwelijk is te Oosternijkerk.
Kind van Bauke en Minke:
I. Harke Woudwijk (Zie 224)

450 Theunis Klazes , geboren omstreeks 1730 in Zwaagwesteinde ??.
Beroep:
Arbeider (Zwaagwesteinde)

Hij trouwde met:
451 Saakje Teunis , geboren omstreeks 1730 in Zwaagwesteinde.
Beroep:
Arbeidster (Zwaagwesteinde)

Kind van Theunis en Saakje:
I. Menke Zijlstra (Zie 225)

452 Sietse Holdinga . Hij is gedoopt op 02-08-1739 in Westergeest.
Notitie bij Sietse: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Hij trouwde op 06-11-1768 in Morra. Het huwelijk werd aangegaan met:

453 Leentje Johannes . Zij is gedoopt op 11-11-1746 in Ee.
Notitie bij Leentje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Sietse en Leentje:
I. Johannes (Sijtzes) Holdinga (Zie 226)

454 Kornelis Sipkes , geboren omstreeks 1730.
Hij ging een relatie aan met:
455 Trijntje Gerrits , geboren omstreeks 1730.

Kind van Kornelis en Trijntje:
I. Antje Kornelis (Zie 227)

456 Thijs Taekes

Hij trouwde op 25-12-1750 in Aalzum. Het huwelijk werd aangegaan met:

457 Rinske Jans

Kind van Thijs en Rinske:
I. Taeke (Taeekes) Aalsma (Zie 228)

458 Willem Klazes
Hij trouwde met:
459 Antje -

Kind van Willem en Antje:
I. Grietje Willems (Zie 229)

460 Wiltje Pieters

Hij trouwde op 19-05-1747 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

461 Goikjen Meinderts . Zij is gedoopt op 08-07-1725.

Kind van Wiltje en Goikjen:
I. Jan Meindertsma (Zie 230)

462 Nutte Willems . Hij is gedoopt op 22-09-1726 in Paesens.

Hij trouwde op 06-06-1756 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

463 Trijntje Jans . Zij is gedoopt op 13-01-1737 in Paesens. Trijntje is overleden op 30-10-1821 in Paesens, 84 jaar oud.

Kind van Nutte en Trijntje:
I. Eelkjen Nuttes (Zie 231)

478 Floris Taekes

Hij trouwde op 04-11-1759 in Raard. Het huwelijk werd aangegaan met:

479 Marijke Jacobs

Kind van Floris en Marijke:
I. Eelkjen Floris (Zie 239)

496 Ulbe Wijbrens . Hij is gedoopt op 15-07-1731 in Hantumhuizen.

Hij trouwde op 21-01-1753 in Hantumhuizen. Het huwelijk werd aangegaan met:

497 Dieuwke Elgersma , 30 jaar oud, geboren op 04-10-1722 in Ternaard.

Kind van Ulbe en Dieuwke:
I. Wijbren Elgersma (Zie 248)

498 Hessel Renzes . Hij is gedoopt op 07-05-1719 in Hantumhuizen.
Hij trouwde met:
499 Antje Klazes . Zij is gedoopt op 26-10-1719 in Hantumhuizen.

Kind van Hessel en Antje:
I. Klaaske Keegstra (Zie 249)

500 Jan Boelens .
Beroep:
Kastelein (te Ee en Paesens)

Hij trouwde op 09-02-1759 in Kollum. Het huwelijk werd aangegaan met:

501 Aaltje Jans

Kind van Jan en Aaltje:
I. Minne Boelens (Zie 250)

502 Johannes Gosses . Hij is gedoopt op 22-09-1741 in Raard. Johannes is overleden op 19-04-1800 in Brantgum, 58 jaar oud.
Beroep:
Boer (te Holwerd)

Hij trouwde op 08-10-1767. Het huwelijk werd aangegaan met:

503 Antje Idsardi . Zij is gedoopt op 31-07-1746 in Wierum. Antje is overleden op 06-03-1787 in Brantgum, 40 jaar oud.

Kind van Johannes en Antje:
I. Klaaske Hannema (Zie 251)

504 Jan Douwes . Jan is overleden op 13-03-1742.
Hij trouwde met:
505 Lijsbert Tsjerks . Zij is gedoopt op 25-12-1722 in Anjum.

Kind van Jan en Lijsbert:
I. Douwe Jans (Zie 252)

508 Foppe Foppes , geboren op 19-12-1717 in Morra.
Beroep:
Kooiker

Hij trouwde 27 jaar oud op 24-04-1745 in Engwierum. Het huwelijk werd aangegaan met:

509 Attje Jans

Kind van Foppe en Attje:
I. Gerrit van der Kooi (Zie 254)

510 Johannes Mintjes . Hij is gedoopt op 10-02-1715 in Ee.

Hij trouwde op 12-03-1746 in Ee. Het huwelijk werd aangegaan met:

511 Maaike Reinders . Zij is gedoopt op 13-02-1724.

Kind van Johannes en Maaike:
I. Tjitske van der Kooi (Zie 255)

Generatie 10 ( stamouders )

904 Oebele Sydses , geboren omstreeks 1722 in Anjum.
Notitie bij Oebele: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Kind van Oebele:
I. Sietse Holdinga (Zie 452)

906 Johannes Jans , geboren in Van Ee.
Notitie bij Johannes: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Hij trouwde op 16-01-1746 in Ee. Het huwelijk werd aangegaan met:

907 Trijntje Johannes , geboren in Van Ee.
Notitie bij Trijntje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Johannes en Trijntje:
I. Leentje Johannes (Zie 453)

922 Meindert Wiggers .
Beroep:
Meester Broodbakker

Hij trouwde op 29-05-1717 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

923 IJtje Andrijs

Kind van Meindert en IJtje:
I. Goikjen Meinderts (Zie 461)

924 Willem Nuttes (Montes) . Willem is overleden in 1748 in Nes (D).

Hij trouwde op 29-01-1724 in Nes (D). Het huwelijk werd aangegaan met:

925 Gertie Hendriks . Gertie is overleden in 1748 in Nes (D).

Kind van Willem en Gertie:
I. Nutte Willems (Zie 462)

926 Jacobs Jans

Hij trouwde op 02-03-1727 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

927 Eelkje Wijtzes

Kind van Jacobs en Eelkje:
I. Trijntje Jans (Zie 463)

992 Wijbren Ulbes . Hij is gedoopt op 10-12-1702 in Ternaard. Wijbren is overleden op 04-03-1777 in Hantumhuizen, 74 jaar oud.
Beroep:
Boer (op Portma)

Hij trouwde met:
993 Nieske IJdes

Kind van Wijbren en Nieske:
I. Ulbe Wijbrens (Zie 496)

994 Regnerus Elgersma . Regnerus is overleden in 1748 in Ternaard.
Hij trouwde met:
995 Tierds Reitses

Kind van Regnerus en Tierds:
I. Dieuwke Elgersma (Zie 497)

996 Renze Hessels . Hij is gedoopt op 06-04-1684 in Hantum. Renze is overleden in 1727, 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Renze: Overleden 1727 / 1728
Beroep:
Boer

Hij trouwde op 13-11-1712 in Hantumhuizen. Het huwelijk werd aangegaan met:

997 Maaike Jans , ongeveer 17 jaar oud, geboren omstreeks 1695.
Beroep:
Boerinne (op Sitma te Ternaard)

Kind van Renze en Maaike:
I. Hessel Renzes (Zie 498)

998 Klaas Sijmens
Kind van Klaas:
I. Antje Klazes (Zie 499)

1000 Boele Wobbes , geboren omstreeks 1682 in Gerkesklooster.
Beroep:
vanaf 1749     Meeldrager

Hij trouwde ongeveer 39 jaar oud op 09-11-1721 in Buitenpost. Het huwelijk werd aangegaan met:

1001 Teatje Fokkes , geboren in Buitenpost. Teatje is overleden op 16-08-1745 in Buitenpost.

Notitie bij het huwelijk van Boele en Teatje:
Datum is 3e proclamatie.
Kind van Boele en Teatje:
I. Jan Boelens (Zie 500)

1004 Gosse Johannes , geboren op 31-01-1707 in Jelsum. Hij is gedoopt op 22-02-1707 in Jelsum. Gosse is overleden op 11-02-1779 in Raard, 72 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1738     Boer (te Kleffens)

Hij trouwde 23 jaar oud op 26-02-1730 in Jelsum. Het huwelijk werd aangegaan met:

1005 Klaaske Jans , 18 jaar oud, geboren op 14-06-1711 in Jelsum. Klaaske is overleden vr 1769 in Raard, ten hoogste 58 jaar oud.

Kind van Gosse en Klaaske:
I. Johannes Gosses (Zie 502)

1006 Willem Idses . Hij is gedoopt op 14-10-1703. Willem is overleden op 21-08-1786, 82 jaar oud.
Hij trouwde met:
1007 Eelkjen Jetzes . Eelkjen is overleden op 22-10-1773.

Kind van Willem en Eelkjen:
I. Antje Idsardi (Zie 503)

1010 Tjerk Johannes

Hij trouwde op 31-01-1722 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

1011 Geitske Catsma

Kind van Tjerk en Geitske:
I. Lijsbert Tsjerks (Zie 505)

1016 Foppe Gerrits

Hij trouwde op 20-06-1717 in Morra / Lioessens. Het huwelijk werd aangegaan met:

1017 Attje Oebles

Kind van Foppe en Attje:
I. Foppe Foppes (Zie 508)

1020 Mintje Sijbrens .
Beroep:
Boer (te Engwierum)

Hij trouwde op 10-06-1708 in Ee. Het huwelijk werd aangegaan met:

1021 Kouke Johannes

Kind van Mintje en Kouke:
I. Johannes Mintjes (Zie 510)

1022 Reinder Beerns
Hij trouwde met:
1023 Tjitske Dirks

Kind van Reinder en Tjitske:
I. Maaike Reinders (Zie 511)

Generatie 11 ( stamgrootouders )

1808 Syds Ulbles . Hij is gedoopt op 28-08-1698 in Morra.
Notitie bij Syds: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Boer (Anjum)

Hij trouwde op 12-12-1721 in Anjum. Het huwelijk werd aangegaan met:

1809 Riensck Jans . Zij is gedoopt op 25-06-1699 in Anjum.
Notitie bij Riensck: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Syds en Riensck:
I. Oebele Sydses (Zie 904)

1844 Wigger Douwes . Hij is gedoopt op 05-06-1664 in Waaxens.
Beroep:
Meester Kuiper

Hij trouwde op 22-06-1688 in Paesens. Het huwelijk werd aangegaan met:

1845 Lisch Lieuwes

Kind van Wigger en Lisch:
I. Meindert Wiggers (Zie 922)

1984 Ulbe Pijters . Hij is gedoopt op 11-09-1662 in Ternaard.

Hij trouwde op 06-11-1698 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

1985 Trijntje Winia . Zij is gedoopt op 25-11-1674 in Ternaard.

Kind van Ulbe en Trijntje:
I. Wijbren Ulbes (Zie 992)

1992 Hessel Gerrits

Hij trouwde op 25-04-1680 in Hantumhuizen. Het huwelijk werd aangegaan met:

1993 Antje Rinses , geboren in Ternaard.
Notitie bij Antje: Bron: Sneuper 75

Notitie bij het huwelijk van Hessel en Antje:
Bron: Sneuper 75
Kind van Hessel en Antje:
I. Renze Hessels (Zie 996)

Generatie 12 ( stamovergrootouders )

3616 Ulbe Sydes , geboren omstreeks 1659 in Morra.
Notitie bij Ulbe: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Herbergier

Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud in 1684 in Morra. Het huwelijk werd aangegaan met:

3617 Trijntje Baukes , ongeveer 21 jaar oud, geboren omstreeks 1663 in Morra.
Notitie bij Trijntje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Ulbe en Trijntje:
I. Syds Ulbles (Zie 1808)

3688 Douwe Wiggers

Hij trouwde op 07-12-1662 in Brantgum. Het huwelijk werd aangegaan met:

3689 Aaff Douwes

Kind van Douwe en Aaff:
I. Wigger Douwes (Zie 1844)

3690 Lieuwe Meinderts . Lieuwe is overleden op 07-05-1690 in Paesens.
Kind van Lieuwe:
I. Lisch Lieuwes (Zie 1845)

3968 Pijter Goijtsen
Kind van Pijter:
I. Ulbe Pijters (Zie 1984)

3970 Wijbren Winia . Hij is gedoopt op 16-03-1651 in Ternaard. Wijbren is overleden in 1696, 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Boer

Hij trouwde op 18-09-1672 in Ternaard. Het huwelijk werd aangegaan met:

3971 Tjietske Jarichs

Kind van Wijbren en Tjietske:
I. Trijntje Winia (Zie 1985)

3984 Gerrit Hessels .
Notitie bij Gerrit: Bron: Sneuper 75

Hij trouwde vr 1653. Het huwelijk werd aangegaan met:

3985 NN NN

Kind van Gerrit en NN:
I. Hessel Gerrits (Zie 1992)

Generatie 13 ( stambetovergrootouders )

7232 Syds Ulbles , geboren omstreeks 1632 in Morra.
Notitie bij Syds: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)
Beroep:
Koopman

Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud omstreeks 1657 in Morra. Het huwelijk werd aangegaan met:

7233 Trijntje Andries , ongeveer 22 jaar oud, geboren omstreeks 1635 in Morra. Trijntje is overleden omstreeks 1669 in Morra, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overlijden 1669/70
Notitie bij Trijntje: Bron: Sneuper 75 (kwartierstaat Johannes Blom)

Kind van Syds en Trijntje:
I. Ulbe Sydes (Zie 3616)

Index

-, Antje 459
-, Klaas 100
-, Siebe 388
- van, Sije 102
Aalsma, Eelkje (*29-12-1824, †30-08-1898) 57
Aalsma, Renze (*1791, †05-08-1831) 114
Aalsma, Taeke (Taeekes) (~19-09-1751, †14-01-1826) 228
Aans, Wijtske 133
Andries, Trijntje (*±1635, †±1669) 7233
Andrijs, IJtje 923
Appelhof, IJmkje 195
Ates, Stijntje (†06-04-1814) 79
Baukes, Trijntje (*±1663) 3617
Beerns, Reinder 1022
Beintema, Klaas 50
Beintema, Klaaske (*20-04-1851) 25
Bij van der, Aukjen (Martens) Schoonmoeder van kind van 28
Boelens, Antje (*25-09-1801, †27-12-1886) 125
Boelens, Jan 500
Boelens, Minne (~23-05-1773, †24-02-1845) 250
Boersma, Sytse (Fokes) Schoonzoon van 238
Bonia, Douwe 78
Bonia, Freerkje (*14-02-1803) 39
Bosch, Pietje (Jans) Schoondochter van 238
Braaksma, Jan 52
Braaksma, Ruurd 26
Braaksma, Trijntje (*24-11-1885) 13
Broers, Antje (Freerks) (†<1828) 73
Catsma, Geitske 1011
Dijkstra, Jan (Freerks) (~02-05-1745, †10-01-1826) 150
Dijkstra, Johannes (*14-06-1961) Partner van 1
Dijkstra, Miriam (*24-06-1997)
Dijkstra, Riemer (*21-06-1936, †25-09-2004) Schoonvader van 1
Dijkstra, Riemer Kornelis (*03-05-1995)
Dijkstra, Ruurdtje Catharina (*29-06-1991)
Dijkstra, Tineke (*07-10-1989)
Dijkstra, Trijntje (*23-12-1780, †05-02-1848) 75
Dirks, Tjitske 1023
Douma, Douwe (*20-01-1774, †22-12-1850) 74
Douma, Jacob (~06-08-1741, †06-05-1821) 148
Douma, Rienskje (*1802) 37
Douwes, Aaff 3689
Douwes, Jan (†13-03-1742) 504
Douwes, Jan (~03-12-1784, †19-01-1857) 126
Douwes, Johannes (~14-07-1700) 296
Douwes, Tjitske (*01-02-1828, †02-07-1913) 63
Douwes, Wigger (~05-06-1664) 1844
Durks, Jantje (†09-06-1801) 385
Eeltjes, Akke 137
Elgersma, Dieuke (*04-09-1859, †29-04-1887) 31
Elgersma, Dieuwke (*04-10-1722) 497
Elgersma, Regnerus (†1748) 994
Elgersma, Ulbe (~23-11-1793, †18-03-1875) 124
Elgersma, Wijbren (~20-03-1757) 248
Elgersma, Wijbren (*04-07-1825, †04-07-1898) 62
Faber, Fokke (†<1881) 60
Faber, Pieter (*15-12-1853) 30
Faber, Tjitske (*03-02-1883, †14-09-1922) 15
Floris, Eelkjen (*24-08-1760) 239
Fokkes, Teatje (†16-08-1745) 1001
Foppes, Foppe (*19-12-1717) 508
Gaasterland, Doutzen (*16-02-1841) 19
Gaasterland, Klaas (†<1822) 76
Gaasterland, Tjibbe (*12-09-1794) 38
Geales, Tetje 129
Gelts, Klaas (*±1720, †03-10-1789) 384
Gerrits, Berend 130
Gerrits, Foppe 1016
Gerrits, Hessel 1992
Gerrits, Trijntje (*±1730) 455
Goijtsen, Pijter 3968
Gosma, Arjen (*04-10-1797, †07-05-1859) 34
Gosma, Pieter (*1753, †10-08-1818) 68
Gosma, Ytje (*03-01-1836) 17
Gosses, Johannes (~22-09-1741, †19-04-1800) 502
Graaf de, Gelt (~01-09-1759, †07-06-1820) 192
Graaf de, Gjelt (*01-04-1825, †17-10-1864) 48
Graaf de, Jan (*05-09-1798, †29-08-1853) 96
Graaf de, Jan (*29-06-1849, †19-02-1921) 24
Graaf de, Klaaske (*12-04-1874) Dochter van 24
Graaf de, Ruurd (*29-05-1911) 6
Graaf de, Sije (*16-01-1884, †22-08-1945) 12
Graaf de, Trijntje (*06-04-1939) 3
Hannema, Klaaske (~15-04-1781, †03-02-1863) 251
Harkes, Minke (*±1730) 449
Harmens, Gaatske 67
Heerkes, Trijntje 151
Hendriks, Arjen 138
Hendriks, Gertie (†1748) 925
Hessels, Gerrit 3984
Hessels, Renze (~06-04-1684, †1727) 996
Hiemstra, Jan (Paulus) (†12-02-1854) Schoonzoon van 238
Hoekstra, Antje (*03-03-1793, †23-08-1856) Schoondochter van 238
Hoekstra, Paulus (*30-05-1750, †16-06-1837) Schoonvader van kind van 238
Holdinga, Johannes (Sijtzes) (*13-08-1769, †10-01-1832) 226
Holdinga, Leentje (*13-05-1792, †10-07-1873) 113
Holdinga, Sietse (~02-08-1739) 452
Idsardi, Antje (~31-07-1746, †06-03-1787) 503
Idses, Willem (~14-10-1703, †21-08-1786) 1006
IJdes, Nieske 993
Jacobs, Marijke 479
Jans, Aaltje 501
Jans, Attje 509
Jans, Douwe (~11-05-1747, †1811) 252
Jans, IJtje 141
Jans, Jacobs 926
Jans, Johannes 906
Jans, Klaaske (*14-06-1711, †<1769) 1005
Jans, Maaike (*±1695) 997
Jans, Riensck (~25-06-1699) 1809
Jans, Rinske 457
Jans, Rinze 140
Jans, Trijntje 387
Jans, Trijntje (~13-01-1737, †30-10-1821) 463
Jarichs, Tjietske 3971
Jetzes, Eelkjen (†22-10-1773) 1007
Johannes, Gosse (*31-01-1707, †11-02-1779) 1004
Johannes, Kouke 1021
Johannes, Leentje (~11-11-1746) 453
Johannes, Tjerk 1010
Johannes, Trijntje 907
Jurjens, Bauke (*±1730) 448
Kamstra, Harmen (*1882) Schoonzoon van 28
Kamstra, Watze (Harmens) Schoonvader van kind van 28
Keegstra, Klaaske (*1761, †21-04-1847) 249
Keizer, Pietje (*12-04-1761, †20-12-1824) 69
Klazes, Antje (~26-10-1719) 499
Klazes, Theunis (*±1730) 450
Klazes, Tijs 132
Klazes, Willem 458
Kooi van der, Aaltje (~12-09-1796, †17-08-1823) 127
Kooi van der, Gerrit (~05-10-1749, †25-08-1828) 254
Kooi van der, Tjitske (~29-05-1757, †07-01-1814) 255
Koonstra, Aant (*02-09-1833) 16
Koonstra, Aant (*16-02-1903) 4
Koonstra, Geale (*01-01-1778, †08-12-1849) 64
Koonstra, Kornelis (*04-05-1940) 2
Koonstra, Pietje (*10-04-1965) 1
Koonstra, Sijtze (*01-10-1803, †09-06-1842) 32
Koonstra, Wijtze (*28-04-1864, †17-04-1949) 8
Kornelis, Antje (~20-06-1762, †06-06-1827) 227
Kuipers, Froukje (Engberts) (*28-11-1817, †30-09-1890) Schoondochter van 112
Lieuwes, Lisch 1845
Linthorst, Selie (†<1881) 61
Meinderts, Goikjen (~08-07-1725) 461
Meinderts, Lieuwe (†07-05-1690) 3690
Meindertsma, Gertje (†>1849) 115
Meindertsma, Jan (*1764, †13-01-1841) 230
Minnema, Akke (*1778, †20-11-1826) 71
Minnes, Ykke 142
Minnolts, Klaaske (†<1822) 77
Mintjes, Johannes (~10-02-1715) 510
NN, NN 3985
Nuttes, Eelkjen (~12-09-1761) 231
Nuttes (Montes), Willem (†1748) 924
Oebles, Attje 1017
Oeges, Rinske 143
Oeges, Sijtze (*±1750) 128
Palma, Jan 194
Palma, Renske (*1799, †17-05-1859) 97
Pieters, Gosse 136
Pieters, Minke (†28-01-1826) 237
Pieters, Tjeerd 386
Pieters, Wiltje 460
Pijters, Ulbe (~11-09-1662) 1984
Reinders, Maaike (~13-02-1724) 511
Reitses, Tierds 995
Renzes, Hessel (~07-05-1719) 498
Rinses, Antje 1993
Sijbrens, Mintje 1020
Sijmens, Klaas 998
Sijtzes, Rienskje (~24-12-1747, †31-01-1829) 149
Sinderen van, Aaltje 27
Sinderen van, Klaaske 51
Sinderen van, Sipke 54
Sipkes, Kornelis (*±1730) 454
Sipma, Antje (*1790) Dochter van 238
Sipma, Floris (*22-01-1788, †29-10-1850) Zoon van 238
Sipma, Maria (*26-08-1794) 119
Sipma, Nienke (*26-09-1784) Dochter van 238
Sipma, Ype (*12-06-1792, †05-05-1854) Zoon van 238
Streekstra, Klaas (*19-08-1876) Schoonzoon van 24
Streekstra, Ouwe (*16-12-1844, †27-01-1928) Schoonvader van kind van 24
Streekstra, Ruurdtje (*16-11-1938) Schoonmoeder van 1
Sydes, Ulbe (*±1659) 3616
Sydses, Oebele (*±1722) 904
Taedes, Antje (†1811) 253
Taekes, Floris 478
Taekes, Thijs 456
Teerda, Hendrik (Menze) (†02-12-1819) 236
Teerda, Menke (*28-05-1826) 59
Teerda, Menze (*1794, †14-05-1849) 118
Teitsma, Jan 10
Teitsma, Pietje (*01-10-1898, †19-02-1981) 5
Terpstra, Sijtske (*10-08-1842, †10-04-1900) Schoonmoeder van kind van 24
Teunis, Saakje (*±1730) 451
Theunis, Sjoukje (*±1759, †15-12-1842) Schoonmoeder van kind van 238
Thijssens, Lijsbert (~14-06-1711) 297
Tjeerds, Grietje (*06-04-1760) 193
Tjepkes, Grietje 131
Toonstra, Janke (*1781, †21-08-1842) 65
Triemsma, Grietje (Wijtzes) (†11-03-1858) 117
Tsjerks, Lijsbert (~25-12-1722) 505
Ulbes, Wijbren (~10-12-1702, †04-03-1777) 992
Ulbles, Syds (*±1632) 7232
Ulbles, Syds (~28-08-1698) 1808
Venema, Heabeltje (*24-02-1823) 49
Venema, Sijbe (Dirks) 98
Vries de, Gatske (Gerbens) 99
Westra, Auke (*1770, †28-09-1847) 70
Westra, Hiltje (*26-05-1801, †19-03-1847) 35
Wielinga, Lutske 11
Wiggers, Douwe 3688
Wiggers, Meindert 922
Wijbrens, Ulbe (~15-07-1731) 496
Wijtzes, Eelkje 927
Willems, Grietje (*1754, †18-01-1815) 229
Willems, Nutte (~22-09-1726) 462
Winia, Trijntje (~25-11-1674) 1985
Winia, Wijbren (~16-03-1651, †1696) 3970
Wobbes, Boele (*±1682) 1000
Woud van der, Jan (*29-09-1824) 58
Woud van der, Maria (*06-07-1855, †06-02-1933) 29
Woud van der, Meint (Wiegers) (*1781, †08-06-1835) 116
Wouda, Broer (*1802, †19-01-1847) 36
Wouda, Freerkje (*15-05-1870, †03-08-1949) 9
Wouda, Hendrik (*26-02-1835) 18
Wouda, Hendrik (Martens) (†<1828) 72
Woudsma, Aant (*04-10-1768, †04-11-1819) 66
Woudsma, Wijtske (*01-02-1801) 33
Woudwijk, Antje (*24-04-1818) Dochter van 112
Woudwijk, Bauke (*1786) Zoon van 224
Woudwijk, Dieuke (*08-06-1910) 7
Woudwijk, Geertje (*24-04-1891) Dochter van 28
Woudwijk, Gertje (*15-06-1850) Dochter van 56
Woudwijk, Grietje (*09-03-1864) Dochter van 56
Woudwijk, Harke (*1764, †16-11-1826) 224
Woudwijk, Harke (*24-07-1825, †22-11-1907) 56
Woudwijk, Harke (*18-04-1880, †03-09-1880) Zoon van 28
Woudwijk, Harke (*13-04-1882) 14
Woudwijk, Johannes (*17-10-1821, †19-01-1901) Zoon van 112
Woudwijk, Kornelis (*09-05-1829) Zoon van 112
Woudwijk, Leentje (*03-10-1860, †30-12-1925) Dochter van 56
Woudwijk, Maria (*30-12-1918, †06-01-1919) Dochter van 14
Woudwijk, Minke (*26-10-1883) Dochter van 28
Woudwijk, Renze (*19-05-1856, †13-10-1937) 28
Woudwijk, Renze (*05-06-1908) Zoon van 14
Woudwijk, Theunis (*1789, †04-10-1836) 112
Woudwijk, Theunis (*22-11-1852) Zoon van 56
Woudwijk, Wijtze (*1798) Zoon van 224
Ypes, Klaas (*29-01-1741, †?-06-1810) 238
Zijlstra, Menke (*1758, †09-11-1826) 225

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 05-09-2009 21:43 door Johannes Dijkstra