Parenteel van Klaas Ypes

I Klaas Ypes is geboren op 29-01-1741 in Oenkerk??????. Klaas is overleden in 06-1810 in Rinsumageest, 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider (onder Rinsumageest)
Klaas trouwde, 42 jaar oud, op 14-09-1783 in Birdaard met Eelkjen Floris, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Eelkjen: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard, 1783
DTB nr: 751, 1663 - 1808
Vermelding: Proclamatie van 14 september 1783
Man: Klaas Ypes, Birdaard
Vrouw: Eeljen Floris, Raard

Gestandaardiseerde namen: KLAAS IEPES en EELKJE FLORIS
NB: gehuwd te Rinsumageest

---------------------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis, 1783
DTB nr: 168, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 september 1783, Rinsumageest
Man: Klaas Ypes, Birdaard
Vrouw: Eelkje Florus, Raard

Gestandaardiseerde namen: KLAAS IEPES en EELKJE FLORIS
Eelkjen is geboren op 24-08-1760 in Raard, dochter van Floris Taekes en Marijke Jacobs.
Notitie bij Eelkjen: Broer Tomas neemt de naam Haanstra aan in Wetsdongeradeel.
Adres:
tot 14-09-1783     Hantumeruitburen
Kinderen van Klaas en Eelkjen:
1 Nienke Sipma, geboren op 26-09-1784 in Rinsumageest. Volgt II-a.
2 Floris Sipma, geboren op 22-01-1788 in Birdaard. Volgt II-b.
3 Antje Sipma, geboren in 1790. Volgt II-c.
4 Ype Sipma, geboren op 12-06-1792 in Sijbrandahuis. Volgt II-d.
5 Maria Sipma, geboren op 26-08-1794 in Birdaard. Volgt II-e.
II-a Nienke Sipma is geboren op 26-09-1784 in Rinsumageest, dochter van Klaas Ypes (zie I) en Eelkjen Floris. Zij is gedoopt op 24-10-1784 in Rinsumageest.
Notitie bij de geboorte van Nienke: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812 DTB: 167
Dopeling: Nijnke
Geboren op 26 september 1784 in Rinsumageest
Gedoopt op 24 oktober 1784 in Rinsumageest
Dochter van Klaas Ypes en Eelkje Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Notitie bij Nienke: Bron: Tresoar:
Nienke trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1811 in Westdongeradeel met Jan (Paulus) Hiemstra.
Notitie bij het huwelijk van Nienke en Jan: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1811
Man: Jan Paulus
Vrouw: Nynke Klazes
Datum: 9 mei 1811, akte nr. 11
Jan is overleden op 12-02-1854 in Westdongeradeel.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 13 februari 1854, blad nr. 5
Jan Paulus Hiemstra, man, overleden 12 februari 1854
Oud 76 jaar, gehuwd
na_floris_klazes.jpg
1 NA_Floris_Klazes
II-b Floris Sipma (afb. 1) is geboren op 22-01-1788 in Birdaard, zoon van Klaas Ypes (zie I) en Eelkjen Floris. Hij is gedoopt op 16-03-1788 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Floris: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Florus
Geboren op 22 januari 1788 in Birdaard
Gedoopt op 16 maart 1788
Zoon van Claas Ypes en Eelkjen Florus

Opm.: De vader is doopheffer

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FLORIS
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Floris is overleden op 29-10-1850 in Ternaard, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Floris: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1850
Aangiftedatum 30 oktober 1850, blad nr. 25
Florus Klazes Sipma, man, overleden 29 oktober 1850
Oud 62 jaar, gehuwd
Notitie bij Floris: Naamaanneming: Bron Tresoar
Ternaard, deel 1 folio 177
Sipma, Floris Klazes, Brantgum
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Floris trouwde, 30 jaar oud, op 04-07-1818 in Westdongeradeel [bron: Akte 24] met Antje Hoekstra, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Floris en Antje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1818
Man: Floris Klazes Sipma
Vrouw: Antje Paulus Hoekstra
Datum: 4 juli 1818, akte nr. 24
Antje is geboren op 03-03-1793 in Raard, dochter van Paulus Hoekstra en Sjoukje Theunis. Zij is gedoopt op 24-03-1793 in Raard.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar

Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
Dopeling: Antje
Geboren op 15 maart 1793 in Raard
Gedoopt op 24 maart 1793 in Raard
Kind van Paulus Nannes en Sjoukjen Teunis

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ANSKE of ANTJE
Vader : PAULUS NANNES
Moeder : SJOUKJE TEUNIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Foudgum en Raard, doop 1663-1811
Inventarisnr. : 751
Antje is overleden op 23-08-1856 in Ternaard, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 25 augustus 1856, blad nr. 22
Antje Poulus Hoekstra, vrouw, overleden 23 augustus 1856
Oud 63 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Floris en Antje:
1 Paulus Sipma, geboren op 10-04-1819 in Raard. Volgt III-a.
2 Sjoukje Sipma, geboren op 27-04-1821 in Westdongeradeel. Volgt III-b.
3 Eelkje Sipma, geboren op 17-03-1825 in Hantumeruitburen. Eelkje is overleden op 18-01-1860 in Westdongeradeel, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelkje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1860
Aangiftedatum 18 januari 1860, blad nr. 4
Eelkje Florus Sipma, vrouw, overleden 18 januari 1860
Oud 34 jaar, ongehuwd
4 Klaas Sipma, geboren op 29-08-1831 in Westdongeradeel. Volgt III-c.
II-c Antje Sipma is geboren in 1790, dochter van Klaas Ypes (zie I) en Eelkjen Floris. Antje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 17-04-1813 in Tietjerksteradeel met Sytse (Fokes) Boersma.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Sytse: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk), 1813
Man: Sytse Fokes Boersma, oud 34 jaar
Ouders: Fokke Lieuwes en Ruurdje Gaatzes
Vrouw: Antje Klases Hanstra, oud 23 jaar, geboren te Birdaard, gemeente Dantumadeel
Ouders: Klaas Ypes en Eke Floris
Datum: 17 april 1813, akte nr. 2

NB: Geboorteplaats bruidegom niet vermeld in de akte
II-d Ype Sipma is geboren op 12-06-1792 in Sijbrandahuis, zoon van Klaas Ypes (zie I) en Eelkjen Floris. Hij is gedoopt op 15-07-1792 in Sijbrandahuis.
Notitie bij de geboorte van Ype: Bron: Tresoar
antumadeel, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812
DTB: 167
Dopeling: Ype
Geboren op 12 juni 1792 in Sybrandahuis
Gedoopt op 15 juli 1792 in Sybrandahuis
Kind van Klaas Ypes en Eelkje Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPE of IEPKJE
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Ype is overleden op 05-05-1854 in Akte opvragen, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ype: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 6 mei 1854, blad nr. 14
Ype Klazes Sipma, man, overleden 5 mei 1854
Oud 63 jaar, gehuwd
Ype trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1822 in Westdongeradeel met Pietje (Jans) Bosch.
Notitie bij het huwelijk van Ype en Pietje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1822
Man: Ype Klazes Sipma
Vrouw: Pietje Jans Bosch
Datum: 11 mei 1822, akte nr. 20
Kind van Ype en Pietje:
1 Eelke Sipma. Volgt III-d.
II-e Maria Sipma is geboren op 26-08-1794 in Birdaard, dochter van Klaas Ypes (zie I) en Eelkjen Floris. Zij is gedoopt op 19-10-1794 in Birdaard.
Notitie bij de geboorte van Maria: Bron: Tresoar
Dantumadeel, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Maria
Geboren op 26 augustus 1794 in Birdaard
Gedoopt op 19 oktober 1794
Dochter van Claas Ypes en Eelkjen Florus

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARIA
Vader : KLAAS IEPES
Moeder : EELKJE FLORIS
Beroep:
Arbeidster
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 29-06-1819 in Oostdongeradeel met Menze Teerda, 24 of 25 jaar oud. Menze is geboren in 1794 in Morra, zoon van Hendrik (Menze) Teerda en Minke Pieters. Menze is overleden op 14-05-1849 in Morra, 54 of 55 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Boerenknecht
Kind van Maria en Menze:
1 Menke Teerda, geboren op 28-05-1826 in Morra / Lioessens. Volgt III-e.
III-a Paulus Sipma is geboren op 10-04-1819 in Raard, zoon van Floris Sipma (zie II-b) en Antje Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1819 [bron: Akte 64].
Notitie bij de geboorte van Paulus: Bron: Treasoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1819
Aangiftedatum 12 april 1819, akte nr. 64
Paulus Sipma, geboren 10 april 1819
Zoon van Florus Klazes Sipma en Antje Paulus Hoekstra
Paulus is overleden op 16-02-1862 in Ternaard, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Paulus: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1862
Aangiftedatum 17 februari 1862, akte nr. 29
Paulus Floris Sipma, man, overleden 16 februari 1862
Oud 42 jaar, gehuwd
Beroep:
Boerenknecht
Religie:
Nederlands Hervormd
Paulus trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1845 in Westdongeradeel met Taetske Schaafsma, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Paulus en Taetske: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1845
Man: Paulus Florus Sipma
Vrouw: Teetske Jurjens Schaafsma
Datum: 22 mei 1845, akte nr. 20
Taetske is geboren op 22-05-1821 in Aalzum, dochter van Jurjen Schaafsma en Iebeltje van der Weide.
Notitie bij de geboorte van Taetske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1821
Aangiftedatum 24 mei 1821, akte nr. 74
Teetske Schaafsma, geboren 22 mei 1821
Dochter van Jurjen Jans Schaafsma en Iebeltje Hendriks van der Weide
Taetske is overleden op 16-03-1901 in Dokkum, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Taetske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1901
Aangiftedatum 18 maart 1901, akte nr. 25
Taetsche Jurjen Schaafsma, vrouw, overleden 16 maart 1901
Oud 79 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Paulus en Taetske:
1 Florus Sipma, geboren op 23-08-1848 in Ternaard. Volgt IV-a.
2 Ybeltje Sipma, geboren op 14-08-1850 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1850 [bron: Akte 70].
Notitie bij de geboorte van Ybeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1850
Aangiftedatum 16 augustus 1850, blad nr. 70
Ybeltje Sipma, geboren 14 augustus 1850
Dochter van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
Wonende te Ternaard
3 Jurjen Sipma, geboren op 06-10-1852 in Ternaard. Volgt IV-b.
4 Klaas Sipma, geboren op 11-02-1855 in Westdongeradeel. Volgt IV-c.
5 Trijntje Sipma, geboren op 16-05-1857 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1857 [bron: Akte 46].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1857
Aangiftedatum 18 mei 1857, blad nr. 46
Trijntje Sipma, geboren 16 mei 1857
Dochter van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
Trijntje is overleden op 28-07-1858 in Westdongeradeel (nakijken), 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 19 juli 1858, blad nr. 21
Trijntje Poulus Sipma, vrouw, overleden 18 juli 1858, oud 7
maanden
6 Jan Sipma, geboren op 22-10-1859 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1859 [bron: Akte 45].
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 24 oktober 1859, blad nr. 45
Jan Sipma, geboren 22 oktober 1859
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
III-b Sjoukje Sipma is geboren op 27-04-1821 in Westdongeradeel, dochter van Floris Sipma (zie II-b) en Antje Hoekstra.
Notitie bij de geboorte van Sjoukje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1821
Aangiftedatum 28 april 1821, akte nr. 75
Sjoukje Sipma, geboren 27 april 1821
Dochter van Florus Klazes Sipma en Antje Paulus Hoekstra
Adres:
vanaf 12-05-1850     Wierum
Beroep:
Dienstmeid
Sjoukje trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1850 in Westdongeradeel met Jan (Sjoerds) Banga.
Notitie bij het huwelijk van Sjoukje en Jan: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1850
Man: Jan Sjoerds Banga
Vrouw: Sjoukje Florus Sipma
Datum: 18 mei 1850, akte nr. 20
III-c Klaas Sipma is geboren op 29-08-1831 in Westdongeradeel, zoon van Floris Sipma (zie II-b) en Antje Hoekstra.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1831
Aangiftedatum 30 augustus 1831, blad nr. 67
Klaas Sipma, geboren 29 augustus 1831
Zoon van Floris Klazes Sipma en Antje Poulus Hoekstra
Wonende te Ternaard
Klaas is overleden op 16-03-1874 in Westdongeradeel, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 16 maart 1874, akte nr. 39
Klaas Floris Sipma, man, overleden 16 maart 1874
Oud 42 jaar, gehuwd
Beroep:
vanaf 1831     Boerenknecht (te Hantumeruitburen)
Religie:
Nederlands Hervormd
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1858 in Westdongeradeel met Sibbeltje van der Gang, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Sibbeltje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1858
Man: Klaas Florus Sipma
Vrouw: Sibbeltje Jans van der Gang
Datum: 15 mei 1858, akte nr. 26
Sibbeltje is geboren op 24-02-1834 in Westdongeradeel, dochter van Jan (Louws) van der Gang en Maaike (Idses) Banga.
Notitie bij de geboorte van Sibbeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 24 februari 1834, akte nr. 36
Sibbeltje van der Gang, geboren 22 februari 1834
Dochter van Jan Louws van der Gang en Maaike Idses Banga
Sibbeltje is overleden op 16-05-1921 in Oostdongeradeel, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sibbeltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1921
Aangiftedatum 19 mei 1921, akte nr. 41
Sibbeltje van der Gang, vrouw, overleden 16 mei 1921
Oud 87 jaar, gehuwd
Religie:
Nederlands Hervormd
Kind van Klaas en Sibbeltje:
1 Floris Sipma, geboren op 26-06-1858 in Westdongeradeel.
Notitie bij de geboorte van Floris: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 28 juni 1858, blad nr. 57
Florus Sipma, geboren 26 juni 1858
Zoon van Klaas Florus Sipma en Sibbeltje Jans van der Gang
Floris is overleden op 24-07-1861 in Oostdongeradeel, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Floris: Bron: Tresoar
Notitie bij Floris: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1861
Aangiftedatum 26 juli 1861, blad nr. 29
Floris Klazes Sipma, man, overleden 24 juli 1861, oud 3 jaar
III-d Eelke Sipma, zoon van Ype Sipma (zie II-d) en Pietje (Jans) Bosch. Eelke trouwde op 10-05-1856 in Westdongeradeel met Romkje (Annes) Bosch.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Romkje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1856
Man: Eelke Ypes Sipma
Vrouw: Romkje Annes Bosch
Datum: 10 mei 1856, akte nr. 5
III-e Menke Teerda is geboren op 28-05-1826 in Morra / Lioessens, dochter van Menze Teerda en Maria Sipma (zie II-e).
Beroep:
Arbeidster
Menke trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1854 in Oostdongeradeel met Jan van der Woud, 29 jaar oud. Jan is geboren op 29-09-1824 in Morra, zoon van Meint (Wiegers) van der Woud en Grietje (Wijtzes) Triemsma.
Beroep:
Arbeider
Kind van Menke en Jan:
1 Maria van der Woud, geboren op 06-07-1855 in Morra. Volgt IV-d.
IV-a Florus Sipma is geboren op 23-08-1848 in Ternaard, zoon van Paulus Sipma (zie III-a) en Taetske Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1848 [bron: Akte 39].
Notitie bij de geboorte van Florus: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1848
Aangiftedatum 26 augustus 1848, blad nr. 39
Florus Sipma, geboren 23 augustus 1848
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taetske Jurjens Schaafstra
Wonende te Ternaard
Adressen:
tot 12-05-1893     Ternaard
vanaf 12-05-1893     Wetzens
Florus trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1874 in Westdongeradeel met Antje van der Weg, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Florus en Antje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1874
Man: Florus Sipma
Vrouw: Antje van der Weg
Datum: 20 juni 1874, akte nr. 46
Antje is geboren op 12-08-1849 in Ternaard, dochter van Jan (Gerbens) van der Weg en Antje Aagtjes.
Notitie bij de geboorte van Antje: Geboorteakte Westdongeradeel, 1849
Aangiftedatum 14 augustus 1849, blad nr. 67
Antje van der Weg, geboren 12 augustus 1849
Dochter van Jan Gerbens van der Weg en Antje Aagtjes
Wonende te Ternaard
Kinderen van Florus en Antje:
1 Paulus Sipma, geboren op 28-05-1874 in Ternaard. Volgt V-a.
2 Antje Sipma, geboren op 24-06-1885 in Wetzens.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1885
Aangiftedatum 25 juni 1885, akte nr. 86
Antje Sipma, geboren 24 juni 1885
Dochter van Flores Paulus Sipma en Antje Jans van der Weg
IV-b Jurjen Sipma is geboren op 06-10-1852 in Ternaard, zoon van Paulus Sipma (zie III-a) en Taetske Schaafsma.
Notitie bij de geboorte van Jurjen: Bron: tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1852
Aangiftedatum 7 oktober 1852, blad nr. 75
Jurjen Sipma, geboren 6 oktober 1852
Zoon van Paulus Floris Sipma en Taetske Jurjens Schaafsma
Wonende te Ternaard
Jurjen is overleden op 08-04-1925 in Westdongeradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1925.
Notitie bij overlijden van Jurjen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1925
Aangiftedatum 10 april 1925, akte nr. 31
Jurjen Sipma, man, overleden 8 april 1925
Oud 72 jaar, gehuwd
Adres:
vanaf 21-05-1881     Huisnummer 77, Ternaard
Beroepen:
Boerenknecht
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Jurjen trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1881 in Westdongeradeel met Jantje Brandsma, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jurjen en Jantje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1881
Man : Jurjen Sipma
Vrouw: Jantje Brandsma
Datum: 21 mei 1881, akte nr. 38
Jantje is geboren op 23-01-1853 in Ternaard, dochter van Hendrik Brandsma en Sijtske de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1853.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 25 januari 1853, blad nr. 7
Jantje Brandsma, geboren 23 januari 1853
Dochter van Hendrik Jans Brandsma en Sytske Gerbens de Vries
Jantje is overleden op 06-02-1932 in Westdongeradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1932.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1932
Aangiftedatum 8 februari 1932, akte nr. 14
Jantje Brandsma, vrouw, overleden 6 februari 1932
Oud 79 jaar, weduwe
Beroep:
Arbeidster
Kind van Jurjen en Jantje:
1 Hendrik Sipma, geboren op 01-08-1882 in Ternaard. Volgt V-b.
IV-c Klaas Sipma is geboren op 11-02-1855 in Westdongeradeel, zoon van Paulus Sipma (zie III-a) en Taetske Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1855 [bron: Akte 12].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 13 februari 1855, blad nr. 12
Klaas Sipma, geboren 11 februari 1855
Zoon van Paulus Florus Sipma en Taeaetske Jurjens Schaafsma
Adres:
vanaf 17-06-1884     Huisnummer 79, Ternaard
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1884 in Westdongeradeel met Pietje Brandsma, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Pietje: Huwelijksakte Westdongeradeel, 1884
Man: Klaas Sipma
Vrouw: Pietje Brandsma
Datum: 17 mei 1884, akte nr. 15
Pietje is geboren op 06-01-1858 in Ternaard, dochter van Hendrik Brandsma en Sijtske de Vries.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 7 januari 1858, blad nr. 3
Pietje Brandsma, geboren 6 januari 1858
Dochter van Hendrik Jans Brandsma en Sytske Gerbens de Vries
Kinderen van Klaas en Pietje:
1 Paulus Sipma, geboren op 02-02-1885 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Paulus: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1885
Aangiftedatum 2 februari 1885, akte nr. 21
Paulus Sipma, geboren 2 februari 1885
Zoon van Klaas Paulus Sipma en Pietje Hendriks Brandsma
Wonende te Ternaard
2 Sijtske Sipma, geboren op 15-09-1888 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 17 september 1888, akte nr. 153
Sytske Sipma, geboren 15 september 1888
Dochter van Klaas Paulus Sipma en Pietje Hendriks Brandsma
Wonende te Ternaard
3 Taetske Sipma, geboren op 09-01-1890 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Taetske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1890
Aangiftedatum 10 januari 1890, akte nr. 6
Teatske Sipma, geboren 9 januari 1890
Dochter van Klaas Paulus Sipma en Pietje Hendriks Brandsma
Wonende te Ternaard
4 Hendrik Sipma, geboren op 06-10-1891 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1891
Aangiftedatum 8 oktober 1891, akte nr. 145
Hendrik Sipma, geboren 6 oktober 1891
Zoon van Klaas Paulus Sipma en Pietje Hendriks Brandsma
Wonende te Ternaard
5 Ybeltje Sipma, geboren op 30-08-1893 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Ybeltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1893
Aangiftedatum 31 augustus 1893, akte nr. 149
Ybeltje Sipma, geboren 30 augustus 1893
Dochter van Klaas Paules Sipma en Pietje Hendriks Brandsma
6 Sijtske Sipma, geboren op 29-09-1896 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1896
Aangiftedatum 30 september 1896, akte nr. 144
Sytske Sipma, geboren 29 september 1896
Dochter van Klaas Paulus Sipma en Pietje Hendriks Brandsma
7 Jan Sipma, geboren op 06-04-1900 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1900
Aangiftedatum 9 april 1900, akte nr. 61
Jan Sipma, geboren 6 april 1900
Zoon van Klaas Paulus Sipma en Pietje Hendriks Bransma
IV-d Maria van der Woud is geboren op 06-07-1855 in Morra, dochter van Jan van der Woud en Menke Teerda (zie III-e). Maria is overleden op 06-02-1933 in Lioessens, 77 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1879 in Oostdongeradeel met Renze Woudwijk, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Renze: Voor hun huwelijk woonde Renze en Maria in Lioessens.
Renze is geboren op 19-05-1856 in Lioessens, zoon van Harke Woudwijk en Eelkje Aalsma. Renze is overleden op 13-10-1937 in Franeker, 81 jaar oud.
Beroepen:
Gardenier
Arbeider
Kinderen van Maria en Renze:
1 Harke Woudwijk, geboren op 18-04-1880 in Lioessens. Harke is overleden op 03-09-1880 in Lioessens, 4 maanden oud.
2 Harke Woudwijk, geboren op 13-04-1882 in Lioessens. Volgt V-c.
3 Minke Woudwijk, geboren op 26-10-1883 in Lioessens.
4 Geertje Woudwijk, geboren op 24-04-1891 in Lioessens. Volgt V-d.
V-a Paulus Sipma is geboren op 28-05-1874 in Ternaard, zoon van Florus Sipma (zie IV-a) en Antje van der Weg.
Notitie bij de geboorte van Paulus: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 30 mei 1874, akte nr. 107
Paulus Sipma, geboren 28 mei 1874
Zoon van Florus Sipma en Antje van der Weg
Wonende te Ternaard

NB: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 20 juni 1874
Beroep:
Arbeider
Religie:
Nederlands Hervormd
Paulus trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1898 in Westdongeradeel met Doedje de Graaf, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Paulus en Doedje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1898
Man: Paulus Sipma
Vrouw: Doetje de Graaf
Datum: 21 mei 1898, akte nr. 26
Doedje is geboren op 10-07-1875 in Ternaard, dochter van Jan (Jans) de Graaf en Sijke (Klazes) Wiersma.
Notitie bij de geboorte van Doedje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1875
Aangiftedatum 12 juli 1875, akte nr. 143
Doetje de Graaf, geboren 10 juli 1875
Dochter van Jan Jans de Graaf en Sijke Klazes Wiersma
Wonende te Ternaard
Kind van Paulus en Doedje:
1 Florus Sipma, geboren op 25-10-1899 in Ternaard.
Notitie bij de geboorte van Florus: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1899
Aangiftedatum 26 oktober 1899, akte nr. 132
Florus Sipma, geboren 25 oktober 1899
Zoon van Paulus Florus Sipma en Doetje Jans de Graaf
V-b Hendrik Sipma is geboren op 01-08-1882 om 03:00 in Ternaard, zoon van Jurjen Sipma (zie IV-b) en Jantje Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1882.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron:tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1882
Aangiftedatum 2 augustus 1882, akte nr. 128
Hendrik Sipma, geboren 1 augustus 1882
Zoon van Jurjen Paulus Sipma en Jantje Hendriks Brandsma
Wonende te Ternaard
Hendrik is overleden op 23-01-1935 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1935. Hij is begraven in Ternaard.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron:Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1935
Aangiftedatum 24 januari 1935, akte nr. 7
Hendrik Sipma, man, overleden 23 januari 1935
Oud 52 jaar, gehuwd
NB: overleden te Leeuwarden
Beroep:
Veehouder
Zoeknotities:
Geboorteacte: in bezit
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1907 in Westdongeradeel met Ruurdtje Vriesema, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Ruurdtje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1907
Man : Hendrik Sipma
Vrouw: Ruurdtje Vriesema
Datum: 25 mei 1907, akte nr. 45
Ruurdtje is geboren op 28-01-1880 om 05:30 in Hantumeruitburen, dochter van Pieter Vriesema en Antje Meinsma.
Notitie bij de geboorte van Ruurdtje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1880
Aangiftedatum 29 januari 1880, akte nr. 21
Ruurdtje Vriesema, geboren 28 januari 1880
Dochter van Pieter Iebes Vriesema en Antje Jelles Meinsma
Wonende te Hantumeruitburen
Ruurdtje is overleden op 09-01-1955 in Ternaard, 74 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard [bron: Vriesema Hantum].
Zoeknotities:
Geboorteactie: in bezit
Kind van Hendrik en Ruurdtje:
1 Jantje Sipma, geboren op 18-05-1912 in Ternaard. Volgt VI-a.
V-c Harke Woudwijk is geboren op 13-04-1882 in Lioessens, zoon van Renze Woudwijk en Maria van der Woud (zie IV-d).
Beroep:
Dienstmeid
Harke trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1907 in Oostdongeradeel met Tjitske Faber, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harke en Tjitske: Voor hun huwelijk hun huwelijk woonde Harke in Lioesens en Tjitske in Oosternijkerk/
Tjitske is geboren op 03-02-1883 in Metslawier, dochter van Pieter Faber en Dieuke Elgersma. Tjitske is overleden op 14-09-1922 in Lioessens, 39 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Harke en Tjitske:
1 Renze Woudwijk, geboren op 05-06-1908 in Lioessens.
Adres:
vanaf 1882     Lioessens   [bron: Geboorte-akte]
2 Dieuke Woudwijk, geboren op 08-06-1910 in Lioessens. Volgt VI-b.
3 Maria Woudwijk, geboren op 30-12-1918 in Lioessens. Maria is overleden op 06-01-1919 in Lioessens, 7 dagen oud.
V-d Geertje Woudwijk is geboren op 24-04-1891 in Lioessens, dochter van Renze Woudwijk en Maria van der Woud (zie IV-d). Geertje trouwde, 18 jaar oud, op 22-05-1909 in Oostdongeradeel met Harmen Kamstra, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Harmen: Geertje woonde voor haar huwelijk in Lioessens en Harmen in Hantumeruitburen.
Harmen is geboren in 1882 in Hantumeruitburen, zoon van Watze (Harmens) Kamstra en Aukjen (Martens) van der Bij.
VI-a Jantje Sipma is geboren op 18-05-1912 in Ternaard, dochter van Hendrik Sipma (zie V-b) en Ruurdtje Vriesema. Jantje is overleden op 06-03-1986 in Ternaard, 73 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1935 in Westdongeradeel met Ouwe Streekstra, 25 jaar oud. Ouwe is geboren op 17-10-1909 in Ternaard, zoon van Hendrik Streekstra en Aafke Talsma. Ouwe is overleden op 14-09-1980 in Dokkum (zh), 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ouwe: Overleden in het ziekenhuis
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Jantje en Ouwe:
1 Hendrik Streekstra, geboren op 27-07-1937 in Ternaard.
Religie:
Nederlands Hervormd
2 Ruurdtje Streekstra, geboren op 16-11-1938 in Ternaard. Volgt VII-a.
3 Aafke Streekstra, geboren op 22-12-1940 in Ternaard. Volgt VII-b.
4 Anna Streekstra, geboren op 01-03-1948 in Ternaard. Volgt VII-c.
VI-b Dieuke Woudwijk is geboren op 08-06-1910 in Lioessens, dochter van Harke Woudwijk (zie V-c) en Tjitske Faber. Dieuke is overleden in Ternaard. Dieuke trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1934 in Westdongeradeel met Ruurd de Graaf, 22 jaar oud. Ruurd is geboren op 29-05-1911 in Ternaard, zoon van Sije de Graaf en Trijntje Braaksma. Ruurd is overleden in Dokkum (zh).
Beroepen:
Arbeider
Gardenier
Kind van Dieuke en Ruurd:
1 Trijntje de Graaf, geboren op 06-04-1939 in Hantumhuizen. Volgt VII-d.
VII-a Ruurdtje Streekstra is geboren op 16-11-1938 in Ternaard, dochter van Ouwe Streekstra en Jantje Sipma (zie VI-a).
Beroep:
Dienstmeid
Religies:
van 16-11-1938 tot 15-09-1960     Nederlands Hervormd
vanaf 15-09-1960     Gereformeerd
Ruurdtje trouwde, 21 jaar oud, op 15-09-1960 in Westdongeradeel met Riemer Dijkstra, 24 jaar oud. Riemer is geboren op 21-06-1936 in Hantumeruitburen, zoon van Johannes Dijkstra en Jantje Duinstra. Hij is gedoopt in Hantumhuizen. Riemer is overleden op 25-09-2004 om 10:07 in Dokkum (zh), 68 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-2004 in Hantumhuizen.
Beroep:
Veehouder
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Ruurdtje en Riemer:
1 Johannes Dijkstra, geboren op 14-06-1961 in Hantumeruitburen. Volgt VIII-a.
2 Jantje Dijkstra, geboren op 19-04-1963 in Hantumeruitburen. Volgt VIII-b.
3 Grietje Dijkstra, geboren op 05-07-1964 in Hantumeruitburen.
4 Owe Hendrik Dijkstra, geboren op 08-09-1970 in Hantumeruitburen. Volgt VIII-c.
VII-b Aafke Streekstra is geboren op 22-12-1940 in Ternaard, dochter van Ouwe Streekstra en Jantje Sipma (zie VI-a).
Religie:
Nederlands Hervormd
Aafke trouwde met Gerrit Baron.
VII-c Anna Streekstra is geboren op 01-03-1948 in Ternaard, dochter van Ouwe Streekstra en Jantje Sipma (zie VI-a).
Religie:
Nederlands Hervormd
Anna trouwde met Geert van der Veen.
VII-d Trijntje de Graaf is geboren op 06-04-1939 in Hantumhuizen, dochter van Ruurd de Graaf en Dieuke Woudwijk (zie VI-b).
Beroep:
Dienstmeid
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 17-07-1962 in Westdongeradeel met Kornelis Koonstra, 22 jaar oud. Kornelis is geboren op 04-05-1940 in Broeksterwoude, zoon van Aant Koonstra en Pietje Teitsma.
Beroepen:
Boerenknecht
Timmerman
Veeverzorger   [bron: Huw. akte]
Kind van Trijntje en Kornelis:
1 Pietje (Pietie) Koonstra, geboren op 10-04-1965 in Ternaard. Volgt VIII-d.
VIII-a Johannes Dijkstra is geboren op 14-06-1961 in Hantumeruitburen, zoon van Riemer Dijkstra en Ruurdtje Streekstra (zie VII-a). Hij is gedoopt op 02-07-1961 in Hantumhuizen (Gereformeerde kerk).
Notitie bij de geboorte van Johannes: De doopdienst begon om 09.30 en de voorganger was Ds. Feddes.
Doop op belijdenis in de VBG Bethel te Drachten op 30-03-2008 (samen met Pietie).
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1988 in Dongeradeel (Dokkum) met Pietje (Pietie) Koonstra, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-02-1988 in Broeksterwoude. Zie VIII-d voor persoonsgegevens van Pietie.
Kinderen van Johannes en Pietie:
1 Tineke Dijkstra, geboren op 07-10-1989 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Tineke: Tineke is om +/_ 02.10 uur geboren en woog +/+3500 gram
2 Ruurdtje Catharina (Rudina) Dijkstra, geboren op 29-06-1991 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Rudina: Rudina is om +/_ 06.30 uur geboren en woog +/_ 3400 gram
3 Riemer Kornelis Dijkstra, geboren op 03-05-1995 in Oenkerk.
4 Miriam Dijkstra, geboren op 24-06-1997 in Oenkerk.
VIII-b Jantje Dijkstra is geboren op 19-04-1963 in Hantumeruitburen, dochter van Riemer Dijkstra en Ruurdtje Streekstra (zie VII-a). Jantje trouwde met Dirk Schreiber.
VIII-c Owe Hendrik Dijkstra is geboren op 08-09-1970 in Hantumeruitburen, zoon van Riemer Dijkstra en Ruurdtje Streekstra (zie VII-a). Owe begon een relatie met Anja de Haan. Anja is een dochter van Eelco Gerrit de Haan en Elisatbeth Nutma.
Kind van Owe en Anja:
1 Riemer Dijkstra.
VIII-d Pietje (Pietie) Koonstra is geboren op 10-04-1965 in Ternaard, dochter van Kornelis Koonstra en Trijntje de Graaf (zie VII-d). Zij is gedoopt op 02-05-1965 in Ternaard.
Beroep:
Adm. medewerkster.
Pietie trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1988 in Dongeradeel (Dokkum) met Johannes Dijkstra, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-02-1988 in Broeksterwoude. Zie VIII-a voor persoonsgegevens van Johannes.
Kinderen van Pietie en Johannes: zie VIII-a.

Index (117 personen)

Aagtjes, Antje [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Aalsma, Eelkje (*29-12-1824, †30-08-1898) [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Banga, Jan (Sjoerds) [Partner van III-b]  III-b
Banga, Maaike (Idses) [Schoonmoeder van III-c]  III-c
Baron, Gerrit [Partner van VII-b]  VII-b
Bij, Aukjen (Martens) van der [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Boersma, Sytse (Fokes) [Partner van II-c]  II-c
Bosch, Pietje (Jans) [Partner van II-d]  II-d; III-d
Bosch, Romkje (Annes) [Partner van III-d]  III-d
Braaksma, Trijntje (*24-11-1885) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Brandsma, Hendrik (*04-04-1816) [Schoonvader van IV-b] [Schoonvader van IV-c]  IV-b; IV-c
Brandsma, Jantje (*23-01-1853, †06-02-1932) [Partner van IV-b]  IV-b; V-b
Brandsma, Pietje (*06-01-1858) [Partner van IV-c]  IV-c
Dijkstra, Grietje (*05-07-1964) [Dochter van VII-a]  VII-a,3
Dijkstra, Jantje (*19-04-1963) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Dijkstra, Johannes (*01-04-1888, †12-01-1956) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Dijkstra, Johannes (*14-06-1961) [Nummer VIII-a]  VIII-a; VIII-d
Dijkstra, Miriam (*24-06-1997) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,4
Dijkstra, Owe Hendrik (*08-09-1970) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Dijkstra, Riemer [Zoon van VIII-c]  VIII-c,1
Dijkstra, Riemer (*21-06-1936, †25-09-2004) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Dijkstra, Riemer Kornelis (*03-05-1995) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,3
Dijkstra, Ruurdtje Catharina (Rudina) (*29-06-1991) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Dijkstra, Tineke (*07-10-1989) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1
Duinstra, Jantje (*23-06-1895, †31-01-1960) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Elgersma, Dieuke (*04-09-1859, †29-04-1887) [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Faber, Pieter (*15-12-1853) [Schoonvader van V-c]  V-c
Faber, Tjitske (*03-02-1883, †14-09-1922) [Partner van V-c]  V-c; VI-b
Floris, Eelkjen (*24-08-1760) [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e
Gang, Jan (Louws) van der [Schoonvader van III-c]  III-c
Gang, Sibbeltje van der (*24-02-1834, †16-05-1921) [Partner van III-c]  III-c
Graaf, Doedje de (*10-07-1875) [Partner van V-a]  V-a
Graaf, Jan (Jans) de [Schoonvader van V-a]  V-a
Graaf, Ruurd de (*29-05-1911) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-d
Graaf, Sije de (*16-01-1884, †22-08-1945) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Graaf, Trijntje de (*06-04-1939) [Nummer VII-d]  VII-d; VIII-d
Haan, Anja de [Partner van VIII-c]  VIII-c
Haan, Eelco Gerrit de [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Hiemstra, Jan (Paulus) (†12-02-1854) [Partner van II-a]  II-a
Hoekstra, Antje (*03-03-1793, †23-08-1856) [Partner van II-b]  II-b; III-a; III-b; III-c
Hoekstra, Paulus (*30-05-1750, †16-06-1837) [Schoonvader van II-b]  II-b
Jacobs, Marijke [Schoonmoeder van I]  I
Kamstra, Harmen (*1882) [Partner van V-d]  V-d
Kamstra, Watze (Harmens) [Schoonvader van V-d]  V-d
Koonstra, Aant (*16-02-1903) [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Koonstra, Kornelis (*04-05-1940) [Partner van VII-d]  VII-d; VIII-d
Koonstra, Pietje (Pietie) (*10-04-1965) [Nummer VIII-d]  VIII-a; VIII-d
Meinsma, Antje (*22-09-1853, †02-05-1932) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Nutma, Elisatbeth [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Pieters, Minke (†28-01-1826) [Schoonmoeder van II-e]  II-e
Schaafsma, Jurjen (*15-08-1792, †08-05-1839) [Schoonvader van III-a]  III-a
Schaafsma, Taetske (*22-05-1821, †16-03-1901) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Schreiber, Dirk [Partner van VIII-b]  VIII-b
Sipma, Antje (*1790) [Nummer II-c]  II-c
Sipma, Antje (*24-06-1885) [Dochter van IV-a]  IV-a,2
Sipma, Eelke [Nummer III-d]  III-d
Sipma, Eelkje (*17-03-1825, †18-01-1860) [Dochter van II-b]  II-b,3
Sipma, Floris (*22-01-1788, †29-10-1850) [Nummer II-b]  II-b; III-a; III-b; III-c
Sipma, Floris (*26-06-1858, †24-07-1861) [Zoon van III-c]  III-c,1
Sipma, Florus (*23-08-1848) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a
Sipma, Florus (*25-10-1899) [Zoon van V-a]  V-a,1
Sipma, Hendrik (*01-08-1882, †23-01-1935) [Nummer V-b]  V-b; VI-a
Sipma, Hendrik (*06-10-1891) [Zoon van IV-c]  IV-c,4
Sipma, Jan (*22-10-1859) [Zoon van III-a]  III-a,6
Sipma, Jan (*06-04-1900) [Zoon van IV-c]  IV-c,7
Sipma, Jantje (*18-05-1912, †06-03-1986) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c
Sipma, Jurjen (*06-10-1852, †08-04-1925) [Nummer IV-b]  IV-b; V-b
Sipma, Klaas (*29-08-1831, †16-03-1874) [Nummer III-c]  III-c
Sipma, Klaas (*11-02-1855) [Nummer IV-c]  IV-c
Sipma, Maria (*26-08-1794) [Nummer II-e]  II-e; III-e
Sipma, Nienke (*26-09-1784) [Nummer II-a]  II-a
Sipma, Paulus (*10-04-1819, †16-02-1862) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Sipma, Paulus (*28-05-1874) [Nummer V-a]  V-a
Sipma, Paulus (*02-02-1885) [Zoon van IV-c]  IV-c,1
Sipma, Sijtske (*15-09-1888) [Dochter van IV-c]  IV-c,2
Sipma, Sijtske (*29-09-1896) [Dochter van IV-c]  IV-c,6
Sipma, Sjoukje (*27-04-1821) [Nummer III-b]  III-b
Sipma, Taetske (*09-01-1890) [Dochter van IV-c]  IV-c,3
Sipma, Trijntje (*16-05-1857, †28-07-1858) [Dochter van III-a]  III-a,5
Sipma, Ybeltje (*14-08-1850) [Dochter van III-a]  III-a,2
Sipma, Ybeltje (*30-08-1893) [Dochter van IV-c]  IV-c,5
Sipma, Ype (*12-06-1792, †05-05-1854) [Nummer II-d]  II-d; III-d
Streekstra, Aafke (*22-12-1940) [Nummer VII-b]  VII-b
Streekstra, Anna (*01-03-1948) [Nummer VII-c]  VII-c
Streekstra, Hendrik (*23-08-1883) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Streekstra, Hendrik (*27-07-1937) [Zoon van VI-a]  VI-a,1
Streekstra, Ouwe (*17-10-1909, †14-09-1980) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c
Streekstra, Ruurdtje (*16-11-1938) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Taekes, Floris [Schoonvader van I]  I
Talsma, Aafke (*11-11-1888, †03-11-1975) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Teerda, Hendrik (Menze) (†02-12-1819) [Schoonvader van II-e]  II-e
Teerda, Menke (*28-05-1826) [Nummer III-e]  III-e; IV-d
Teerda, Menze (*1794, †14-05-1849) [Partner van II-e]  II-e; III-e
Teitsma, Pietje (*01-10-1898, †19-02-1981) [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Theunis, Sjoukje (*±1759, †15-12-1842) [Schoonmoeder van II-b]  II-b
Triemsma, Grietje (Wijtzes) (†11-03-1858) [Schoonmoeder van III-e]  III-e
Veen, Geert van der [Partner van VII-c]  VII-c
Vries, Sijtske de (*20-02-1824, †03-01-1900) [Schoonmoeder van IV-b] [Schoonmoeder van IV-c]  IV-b; IV-c
Vriesema, Pieter (*20-11-1852, †20-08-1918) [Schoonvader van V-b]  V-b
Vriesema, Ruurdtje (*28-01-1880, †09-01-1955) [Partner van V-b]  V-b; VI-a
Weg, Antje van der (*12-08-1849) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a
Weg, Jan (Gerbens) van der [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Weide, Iebeltje van der (*25-03-1792, †07-05-1839) [Schoonmoeder van III-a]  III-a
Wiersma, Sijke (Klazes) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Woud, Jan van der (*29-09-1824) [Partner van III-e]  III-e; IV-d
Woud, Maria van der (*06-07-1855, †06-02-1933) [Nummer IV-d]  IV-d; V-c; V-d
Woud, Meint (Wiegers) van der (*1781, †08-06-1835) [Schoonvader van III-e]  III-e
Woudwijk, Dieuke (*08-06-1910) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-d
Woudwijk, Geertje (*24-04-1891) [Nummer V-d]  V-d
Woudwijk, Harke (*24-07-1825, †22-11-1907) [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Woudwijk, Harke (*18-04-1880, †03-09-1880) [Zoon van IV-d]  IV-d,1
Woudwijk, Harke (*13-04-1882) [Nummer V-c]  V-c; VI-b
Woudwijk, Maria (*30-12-1918, †06-01-1919) [Dochter van V-c]  V-c,3
Woudwijk, Minke (*26-10-1883) [Dochter van IV-d]  IV-d,3
Woudwijk, Renze (*19-05-1856, †13-10-1937) [Partner van IV-d]  IV-d; V-c; V-d
Woudwijk, Renze (*05-06-1908) [Zoon van V-c]  V-c,1
Ypes, Klaas (*29-01-1741, †?-06-1810) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-08-2010 18:02 door Johannes Dijkstra